Skip to main content

Gymnasiesärskolan på Svalöfs gymnasium firar med tårta efter Skolinspektionens tillsyn

Nyhet   •   Dec 18, 2015 16:58 CET

I november besökte Skolinspektionen Svalöfs gymnasium för att göra en tillsyn på den fyraåriga gymnasiesärskolan. Och nu har beskedet kommit att inga brister kunde konstateras.

- Vi är jätteglada över skolinspektionens besked över att inga brister kunde konstateras. Självklart kommer vi att fortsätta att förbättra och utveckla. I skolans värld står det aldrig still, säger Lena Hansson, rektor på Svalöfs gymnasium.

Gymnasiesärskolan erbjuder två olika program: ”Skog, mark och djur” samt ”Fordonsvård och godshantering.” Det skolinspektionen tittade på var sju olika områden för att se om skolan lever upp till kraven i författningen. Områdena som granskades var:

  1. Undervisning och lärande
  2. Extra anpassningar och särskilt stöd
  3. Arbetsplatsförlagt lärande
  4. Bedömning och betygssättning
  5. Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
  6. Förutsättningar för lärande och trygghet
  7. Styrning och utveckling av verksamheten.

Så här löd skolinspektionens beslut:
”Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen i Svalöfs gymnasium.”

Stort grattis till alla på gymnasiesärskolan!