Skip to main content

Nu är Svalövs kulturpristagare och kulturstipendiater utsedda!

Nyhet   •   Sep 21, 2017 09:42 CEST

Svalövs kommun delar årligen ut ett kulturpris och ett kulturstipendium och prisutdelningen sker den 30 oktober i samband med kommunfullmäktiges sammanträde. Årets kulturpristagare är John-Ove Hansson och årets kulturstipendiater är i år två, vilka är Ida Andersson och Felicia Kuré.

Årets pristagare

Svalövs kulturpris 2017
Svalövs kommuns kulturpris delas årligen ut som belöning för värdefulla och förtjänstfulla insatser som berikat och stimulerat verksamhet på kulturens och folkbildningens områden, till exempel inom musik, teater, dans, litteratur, bildkonst, film, arkitektur, form/design, museer, arkiv, hembygdsvård, hemslöjd, kulturpedagogik eller annat jämförbart område.

Priset utgörs av ett konstverk ur den årliga samlingsutställningen med Svalövs-konstnärer, som invigs på Svalövs bibliotek den 12 oktober. Priset utses av Bildningsnämnden.

John-Ove Hansson får Svalövs kulturpris 2017
John-Ove Hansson får priset med motiveringen: "John-Ove Hansson får Svalövs kulturpris 2017 för Svalöv International Sculpture Symposium #1 & #2. Det är tack vare John-Oves initiativ och stöd som medarrangör, som vi i Svalöv har kunnat genomföra ett internationellt skulptursymposium 2016 och 2017. Det har varit två unika konsthändelser som har fört kulturlivet i Svalöv till en ny nivå. John-Ove Hansson har också donerat Svalövs skulpturpark samt flera skulpturer i Svalöv och Röstånga. Genom John-Oves generositet har konsten blivit en naturlig del av invånarnas vardag och ett inslag som verkligen särpräglar miljön. Med symposierna har man till detta fått dynamiska evenemang som lämnar spår i bygden."

Svalövs kulturstipendium 2017
Årets kulturstipendiater är två! Svalövs kommuns kulturstipendium delas ut för att stödja fort- och vidareutbildning samt utveckling inom områden såsom musik, teater, dans, litteratur, bildkonst, film, foto, arkitektur, form och design, museer, arkiv, hembygdsvård, hemslöjd, folkbildning eller annat jämförbart område. Kulturstipendiet skall förbehållas unga personer eller personer som sadlat om och således är unga i det nya sammanhanget.

Kulturstipendiaten skall vara född eller bosatt i Svalövs kommun. Varje år utdelas kulturstipendier på motsvarande 10 000 kr. Stipendiet kan delas mellan två eller flera personer. I år får två stipendiater 5 000 kr vardera.

Ida Andersson har skrivit Berättelsen om Katja, en romansvit i fyra delar. Ida bor i Kågeröd och hon har sökt stipendiet för att kunna göra ljudbok av sina böcker, samt om möjligt få dem översatta till slovenska och engelska. Ida hoppas att hennes böcker ska få spridning till så många och användas i undervisningen för att öka förståelsen för hur det är att komma till ett nytt land som flykting.

Felicia Kuré är en ung sångare från Svalöv och hon har redan deltagit i flera artisttävlingar. Hon har sökt stipendiet för att kunna fortsätta utbilda sig till artist. Felicia har också varit med och startat föreningen Ung Arena.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Elisabet Viktorsson, Kulturchef
Tel. 0709-47 51 34
E-post: elisabet.viktorsson@svalov.se