Skip to main content

Nu tar Svalövs kommuns visionsarbete fart!

Nyhet   •   Feb 28, 2019 16:48 CET

I måndags (25/2) fick kommunstyrelsens arbetsutskott besök av Ola Odebäck från Starpoint Advisory, företaget som ska projektleda arbetet med att ta fram en vision för Svalövs kommun.

På mötet presenterade Ola Odebäck processen för genomförandet av visionsarbetet. Processen kommer att bestå av faserna planering, dialog och dokumentation och uppdraget för Starpoint Advisory är att ta fram ett underlag för beslut om kommunens framtida vision.

- Äntligen är vi igång med detta mycket viktiga strategiska arbete för vår kommuns utveckling och syftet är att ta fram en gemensam vision för hela Svalövs kommun, både geografiskt och för vår organisation, säger Fredrik Jönsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Det var i november 2016 som kommunfullmäktige fattade beslut om att en vision för Svalövs kommun skulle tas fram. Arbetet påbörjades våren 2018 med en omvärldsdag där politiker, chefer och tjänstepersoner deltog och fokus var omvärldstrender och nu fortsätter arbetet under 2019.

- Under våren fortsätter arbetet och det kommer bland annat att genomföras en rad workshops där våra kommuninvånare, företagare och föreningar bjuds in tillsammans för att ge sin syn på hur det framtida Svalövs kommun ska vara år 2040. Målet är att vi ska ha en vision som hela kommunfullmäktige står bakom och antas under 2019, säger Fredrik Jönsson.