Skip to main content

Den nya Familjecentralen i Svalövs kommun får namnet Guldkornet

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2017 13:26 CEST

Före sommaren beslutade såväl socialnämnden som bildningsnämnden i Svalövs kommun att förvaltningen skulle plocka fram fem förslag på namn till den nya Familjecentralen som öppnar i höst.

Ur de fem förslagen valde Krister Olsson (S) och Torbjörn Ekelund (L), ordförande i socialnämnd, respektive bildningsnämnd, ut ett namn som fastställs som Familjecentralens nya namn. Så har nu skett och Familjecentralens namn blir: Guldkornet.

- Guldkornet är ett bra namn eftersom Familjecentralen just är till för våra Guldkorn, nämligen barnen, säger Krister Olsson (S), ordförande för socialnämnden.

- Nu har Familjecentralen fått sitt namn. Nu ser vi fram mot att verksamheten öppnar och att Svalöv, förutom öppen förskola, barnavårdscentral och socialtjänst, dessutom får tillbaka mödravården, som försvann från kommunen för runt sju år sedan. Ett stort kliv framåt, säger Torbjörn Ekelund (L), ordförande för bildningsnämnden.

Planen är att Familjecentralen skall invigas den 30 september i år i samband med Svalövsmässan. Verksamheten skall också, preliminärt, förstärkas ytterligare med läsning för små barn, med stöd av biblioteket samt en ungdomsmottagning.

Med tanke på att många ungdomar tillbringar sina veckor i Svalövs tätort, då de går på Svalöfs Gymnasium eller Fridhems Folkhögskola, även om de normalt är boende på andra håll i Skåne så har Svalövs tätort en stor andel ungdomar. Därför finns det tunga skäl att ordna så att de kan få tillgång till en ungdomsmottagning.

För ytterligare frågor, vänligen kontakt:
Krister Olsson (S), ordförande socialnämnden
Tel: 070-542 80 41

Torbjörn Ekelund (L), ordförande bildningsnämnden
Tel: 070-689 56 81

Fakta:

Vad är en familjecentral?
Syftet med en familjecentral är att sätta barns, föräldrars och blivande föräldrars hälsa i fokus. Här finns tillgång till barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola, rådgivning och stöd från socialtjänst och, inte minst, andra föräldrar och barn. Allt är samlat under ett tak. Det är frivilligt och öppet för alla familjer, oavsett hur den ser ut. Det är gratis att besöka verksamheten.

Var kommer Familjecentralen att finnas?
Verksamheten kommer att vara placerad i före detta Månsaboskolans lokaler intill Linåkerskolan i Svalövs tätort.

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 13.900 invånare.