Skip to main content

Inkommit hot mot kommunhuset i Svalövs kommun

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2018 12:43 CET

Klockan 09.15 idag har det inkommit ett handskrivet hotbrev till kommunhuset där man hotar kommunhusets personal till livet.

Polis meddelades genast och blev inkopplad i händelsen. Kommunhuset stängdes omedelbart och särskild inpasseringskontroll infördes. Hotet riktades även mot Landskrona.

- Hotbrevet är av den natur att vi tar det på fullaste allvar och vi vidtar de åtgärder som krävs för att trygga och säkra vår personal, säger Stefan Larsson, kommunchef.

Åtgärden gällande särskild inpasseringskontroll kommer att fortlöpa under onsdagen och om inget annat inträffar kommer kommunhuset att vara öppet från och med torsdagen men med förstärk bevakning.

Polis har varit på plats och hotbrevet har tagits i beslag för vidare analys.

För mer information kontakta:

Daniel Henriksson, kommunikationschef
Telefon: 0418-47 50 24
E-post: daniel.henriksson@svalov.se

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 13 930 invånare.