Media no image

Svea Ekonomi AB (publ) offentliggör delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2017

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 08:45 CEST

Delårsrapporten finns tillgänglig på Svea Ekonomis hemsida under Om oss/Bolagsinformation, läs här: Delårsrapport 2017-06-30

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Ågren, VD, 08-735 90 62, lennart.agren@sveaekonomi.se
Anders Lidefelt, vVD,08-735 90 35, anders.lidefelt@sveaekonomi.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svea Ekonomi AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2017.

Svea Ekonomi - finansieringslösningar för företag och privatpersoner

Läs vidare »
Pu4gmkymg34uwvdvlkhq

Svea Ekonomi Checkout nu live på flera plattformar

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 09:31 CEST

Svea Ekonomi lanserar nu sin checkout på ett antal plattformar i Sverige. Den nya checkouten stöder försäljning till både B2B och B2C – många funktioner och betalsätt som länge varit standard inom e-handeln mot konsumenter fungerar nu lika enkelt och smidigt i all B2B-handel.

Wv2jptorz2tcxjdb7yot

Svea Ekonomi väljer Forsberg & Co

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 07:30 CEST

Svea Ekonomi går in i ett nytt utvecklingsskede och är i behov av att kommunicera en rad nya digitala tjänster till marknaden. Nästa steg är att byta strategisk kommunikationspartner - valet föll på reklam- och produktionsbyrån Forsberg & Co.

Media no image

Årsredovisning 2016

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2017 14:20 CEST

Årsredovisningen finns tillgänglig på Svea Ekonomis hemsida under Om oss/Bolagsinformation. Läs här: Årsredovisning 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Ågren, vd, 08-735 90 63, lennart.agren@sveaekonomi.se

Anders Lidefelt, vice vd08-735 90 35, anders.lidefelt@sveaekonomi.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svea Ekonomi AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2017.

Svea Ekonomi - finansieringslösningar för företag och privatpersoner

Svea Ekonomi AB (publ) offentliggör Årsredovisning 2016

Läs vidare »
Xyuqqnjk3glmbvs8ca7y

Helena Bäckström ny VD i Svea Inkasso AB

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2017 09:00 CET

1 april 2017 tillträder Helena Bäckström som ny VD i Svea Inkasso. Helena efterträder ett av branschens mest meriterade namn Mats Kärsrud som nu går i pension efter 30 år som VD.

Media no image

Bokslutskommuniké 2016

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2017 07:50 CET

Bokslutskommunikén finns tillgänglig på Svea Ekonomis hemsida under finansiell information, läs kommunikén här: Bokslutskommuniké 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Ågren, VD, 08-735 90 63, lennart.agren@sveaekonomi.se

Anders Lidefelt, vVD,08-735 90 35, anders.lidefelt@sveaekonomi.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svea Ekonomi AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 februari 2017.

Svea Ekonomi - finansieringslösningar för företag och privatpersoner

Svea Ekonomi AB (publ) offentliggör Bokslutskommuniké 2016.

Läs vidare »
Media no image

Svea Ekonomi AB (publ) har slutit avtal om att förvärva Amfa Bank

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2016 15:09 CET

Svea Ekonomi har slutit avtal om att förvärva Amfa Bank. Genom förvärvet kommer Amfa Bank att utvecklas med nya och fler tjänster både för företag och privatpersoner. Samtidigt ökar möjligheten för båda verksamheterna att utnyttja stordriftsfördelar inom till exempel IT och compliance.

-  Svea Ekonomi välkomnar Amfa Bank in i sin finansiella familj. Expansionen stärker vår position på marknaden, säger Svea Ekonomis ägare och vd Lennart Ågren.

-  Amfa Bank står inför stora IT-investeringar. Förutsättningarna att utvecklas förbättras inom en större företagsgrupp, säger Michael Forsman, vd och grundare av Amfa Bank.

Svea Ekonomi etablerades 1981 och är ledande inom anpassade lösningar för inkasso, reskontrahantering, finansiering och valutaväxling. Före förvärvet av Amfa Bank omsätter Svea Ekonomi cirka 2 miljarder kronor och har cirka 1 000 anställda. Verksamhet bedrivs i tio länder i Europa.

Amfa Bank grundades 1993 och var först i Sverige med att erbjuda fakturaköp. I dag är Amfa Bank verksamt inom factoring, företagskrediter och leveranskrediter. Omsättningen är cirka 70 miljoner kr och antalet anställda 35.

Lennart Ågrens intention är att Amfa Bank ska bli en liten och effektiv nischbank med hög servicenivå inom Svea Ekonomi-familjen. Verksamheten kommer att bedrivas från Svea Ekonomis huvudkontor i Solna.

För mer information, kontakta

Lennart Ågren, vd Svea Ekonomi

lennart.agren@sveaekonomi.se

070-535 90 63

Svea Ekonomi - finansieringslösningar för företag och privatpersoner

Svea Ekonomi har slutit avtal om att förvärva Amfa Bank. Genom förvärvet kommer Amfa Bank att utvecklas med nya och fler tjänster både för företag och privatpersoner. Samtidigt ökar möjligheten för båda verksamheterna att utnyttja stordriftsfördelar inom till exempel IT och compliance.

Läs vidare »
Media no image

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2016 08:52 CEST

Delårsrapporten finns tillgänglig på Svea Ekonomis hemsida under finansiell Information, läs rapporten här: Delårsrapport 2016-06-30

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Ågren, VD, 08-735 90 63, lennart.agren@sveaekonomi.se

Anders Lidefelt, vVD,08-735 90 35, anders.lidefelt@sveaekonomi.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svea Ekonomi AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2016.

Svea Ekonomi - finansieringslösningar för företag och privatpersoner

Svea Ekonomi AB (publ) offentliggör delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2016

Läs vidare »
Vd3fncyfstzmksfeqhvb

Svea Ekonomi lanserar resevaluta i ombudsnätet för Giroservice

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2016 14:51 CEST

Svea Ekonomi lanserar försäljning av resevaluta hos sina Giroserviceombud. Med utrullning under sommaren 2016 kommer Svea Ekonomis Giroserviceombud få möjlighet att, utöver bastjänsterna räkningsbetalning och kontoinsättning, teckna tilläggstjänsten resevaluta och därmed kunna förse sina kunder med reskassa till sommarens semesterresor.

Media no image

Svea Ekonomis obligation noterad på Nasdaq Stockholm

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2016 11:06 CEST

Som tidigare har kommunicerats har styrelsen för Svea Ekonomi AB (publ) (”Svea Ekonomi”) fattat beslut om notering av en Tier 2-obligation på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har godkänt Svea Ekonomis ansökan om upptagande till handel och första dag för handel i obligationen är idag, 4 maj 2016.

Den 24 november 2015 offentliggjorde Svea Ekonomi en emission av en Tier 2-obligation om 200 miljoner kronor. Den 21 april 2016 offentliggjorde Svea Ekonomi ett prospekt och meddelade att bolaget ansökt om upptagande till handel vid Nasdaq Stockholm av obligationen. Sedermera har ett tilläggsprospekt upprättats, som offentliggjordes den 29 april 2016. Nasdaq Stockholm har godkänt Svea Ekonomis ansökan om upptagande till handel och första dag för handel i obligationen är idag, 4 maj 2016.

Prospektet och tilläggsprospektet avseende obligationen finns tillgängliga på Svea Ekonomis hemsida, www.sveaekonomi.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lidefelt, vVD, 08-735 90 35, anders.lidefelt@sveaekonomi.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svea Ekonomi AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2016.

Svea Ekonomi erbjuder finansiella och administrativa lösningar för små och stora företag i alla branscher.

Som tidigare har kommunicerats har styrelsen för Svea Ekonomi AB (publ) (”Svea Ekonomi”) fattat beslut om notering av en Tier 2-obligation på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har godkänt Svea Ekonomis ansökan om upptagande till handel och första dag för handel i obligationen är idag, 4 maj 2016.

Läs vidare »

Bilder & Videor 5 bilder

Om Svea Ekonomi AB

Marknadens bredaste portfölj av finansiella tjänster

Svea Ekonomi AB

Svea Ekonomikoncernen är en finansiell företagsgrupp med verksamhet i ett flertal europeiska länder. Med trettio års erfarenhet av att korta ned företags kredittider är vi idag ett naturligt val för många företagare när det gäller att välja finansieringspartner.

Vi erbjuder administrativa och finansiella lösningar för små och stora företag i alla branscher. Förutom traditionella tjänster som fakturaservice, factoring, fakturaköp, kreditinformation och inkasso satsar vi även stort på att tillgodose behovet av smarta betallösningar för e-handel och butik, som faktura, delbetala, telebetala, direktbank och kort. Vi erbjuder även in- och utlåning till privatpersoner samt valutaväxling och giroservice.