V9np2i7v9rvgclf4feu0

Per-Olov Kroonder och Sofie Roman till SveaReal i Öst

Nyheter   •   2014-10-14 16:33 CEST

SveaReal har förstärkt med en ny förvaltningschef och en ny förvaltare till Marknadsområde Öst.

Rttd1spjy7a7pptcqvpv

SveaReal hyr ut ytterligare 17.500 kvm i Ryda, Borås

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 14:30 CEST

Speed Logistics som för bara en månad sedan tecknade avtal med SveaReal på 14.000 kvm lager i Borås, har nu valt att teckna ytterligare 17.500 kvm i samma fastighet - Rydahög1. Inflyttning sker redan den 1 oktober i år och det nya avtalet sträcker sig till den 31 december 2020.

K1u5x8znoibnwjcb3zma

Stabil utveckling för SveaReal

Pressmeddelanden   •   2014-09-09 10:15 CEST

SveaReal levererar ett förvaltningsresultat efter första halvåret som är i linje med prognosen och med ökade affärsvolymer jämfört med föregående år. Förvaltningsresultatet för första halvåret blev 57 MSEK (71). Under perioden har försäljningsarbetet intensifierats och fastighetsutvecklingen har koncentrerats till ett eget affärsområde.

Rttd1spjy7a7pptcqvpv

SveaReal hyr ut 14.000 kvm i Borås

Pressmeddelanden   •   2014-08-26 16:10 CEST

Speed Logistics har tecknat avtal med SveaReal på 14.000 kvm i fastigheten Rydahög 1 i Borås, med inflyttning den 1 september.

Imj2yantz4idzn3ifha2

SveaReal förlänger 25.000 kvm i Kista

Pressmeddelanden   •   2014-08-18 15:30 CEST

Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) har förlängt avtalet med SveaReal gällande etableringen i Kista om drygt 24.600 kvm. Avtalet löper till 2021.

Hvtre68midoccolupzaa

SveaReal förlänger avtal 7,5 år

Pressmeddelanden   •   2014-06-11 17:01 CEST

Alfa Laval har förlängt avtalet med SveaReal gällande etableringen i Tumba om drygt 40.000 kvm kontor, laboratorier, verkstäder och lagerytor. Det nya avtalet gäller till 2022.

Mnjzs85tikwbvfe6inny

SveaReal levererar enligt plan

Pressmeddelanden   •   2014-05-16 08:25 CEST

Första kvartalet inleddes i positiv riktning och förvaltningsresultatet landade på 29 MSEK (35), vilket är i nivå med årets plan. På uthyrningssidan har året börjat positivt och det har varit en ökad aktivitet på i stort sett alla våra marknader med en samlad positiv nettouthyrning.

Heezp5zy2ah58aolwhxj

SveaReal går bättre än någonsin!

Pressmeddelanden   •   2014-02-25 08:23 CET

Med en ökning på 30% sedan fjolåret, hamnar årets förvaltningsresultat på 150 MSEK (117). Det totala resultatet före skatt nådde rekordnivån 236 MSEK (83). - Det har varit ett utmanande år med tuffa förutsättningar, men jag känner mig ändå nöjd och mycket optimistisk inför 2014, kommenterar en förväntansfull VD Claes Malmkvist.

Media-no-image

SveaReal utvärderar ägarspridning och notering

Pressmeddelanden   •   2014-01-31 08:10 CET

SveaReal AB har uppdragit åt DNB, Pareto och Swedbank att utvärdera förutsättningarna för en ägarspridning och notering av bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm under 2014.

Vidare finansiell information kommer att lämnas i 2013 års bokslutskommuniké som avses publiceras omkring den 25 februari 2014.

För vidare frågor kontakta SveaReals VD Claes Malmkvist, 031-63 65 90.


SveaReal AB äger och utvecklar fastigheter för kontor, lager och logistik på tillväxtorter i mellersta och södra Sverige. Fastighetsbeståndet omfattar 80 fastigheter med en lokalyta på 840 000 kvm. Bolaget omsätter ca 700 MSEK och har 26 medarbetare med kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm. SveaReals aktieägare består i första hand av norska institutionella kapitalplacerare, privata bolag och privatpersoner.

Besök vår hemsida för mer information www.sveareal.com.

SveaReal AB har uppdragit åt DNB, Pareto och Swedbank att utvärdera förutsättningarna för en ägarspridning och notering av bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm under 2014. Vidare finansiell information kommer att lämnas i 2013 års bokslutskommuniké som avses publiceras omkring den 25 februari 2014.

Läs vidare »
Hvvbnmnv0l4uijcedb9l

Förstärkning till SveaReal i Syd & Väst

Pressmeddelanden   •   2014-01-13 17:25 CET

SveaReal förstärker från årsskiftet med en ny Förvaltningschef till Väst och i mars tillträder ännu en Förvaltningschef till Öresundsområdet.

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknads- och informationsansvarig
  • madeleine.christensson@sveareal.com
  • 031-63 65 82

Om SveaReal AB

Våra fastigheter - dina möjligheter

SveaReal AB äger och utvecklar fastigheter för kontor, lager och logistik på tillväxtorter i mellersta och södra Sverige. Fastighetsbeståndet omfattar 80 fastigheter med en lokalyta på 840 000 kvm. Bolaget har kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Adress

  • SveaReal AB
  • Box 265 (Besök: Stampgatan 14)
  • 401 24 Göteborg

Länkar