Pressmeddelanden Visa alla 9 träffar

SveaReal går bättre än någonsin!

SveaReal går bättre än någonsin!

Pressmeddelanden   •   2014-02-25 08:23 CET

Med en ökning på 30% sedan fjolåret, hamnar årets förvaltningsresultat på 150 MSEK (117). Det totala resultatet före skatt nådde rekordnivån 236 MSEK (83). - Det har varit ett utmanande år med tuffa förutsättningar, men jag känner mig ändå nöjd och mycket optimistisk inför 2014, kommenterar en förväntansfull VD Claes Malmkvist.

Stabilt SveaReal överträffar prognoserna

Stabilt SveaReal överträffar prognoserna

Pressmeddelanden   •   2013-11-11 10:08 CET

En positiv start på hösten och ett förvaltningsresultat som utvecklats bättre än våra prognoser. Så kan det tredje kvartalet beskrivas för SveaReals verksamhet som hittills i år levererat ett förvaltningsresultat på 105 MSEK (90 MSEK).

SveaReal gör ett bra första halvår!

SveaReal gör ett bra första halvår!

Pressmeddelanden   •   2013-08-29 17:33 CEST

Trots blandade signaler från marknaden, visar siffrorna för SveaReal åt rätt håll med ett förbättrat förvaltningsresultat och resultat efter skatt. SveaReal har det senaste året både förvärvat och avyttrat fastigheter, vilket påverkar siffrorna. Förvaltningsresultatet per halvårsskiftet har dock ökat till 59 MSEK (54 MSEK) liksom resultatet före skatt som uppgick till 239 MSEK (52 MSEK).

Bra start på året i SveaReals resultat!

Bra start på året i SveaReals resultat!

Pressmeddelanden   •   2013-05-17 15:14 CEST

SveaReal har haft en positiv resultatutveckling hittills i år men lägger fortsatt hårt fokus på förvaltningsresultatet där kraven för att lyckas nu ökat betydligt - framförallt vad gäller nyuthyrning. I och med förvärvet före årsskiftet av främst flera nya kontorsfastigheter i Stockholmsregionen har vakansgraden ökat. Detta har vi varit medvetna om och ser vakanserna som potentiella möjligheter.

Dokument 1 träff

SveaReals Bokslutskommuniké 2012

SveaReals Bokslutskommuniké 2012

Dokument   •   2013-03-11 21:02 CET

Året i Korthet - 2012 • Koncernen har gått över till att redovisa enligt IFRS per 2012-01-01. • Hyresintäkterna uppgick till 466 MSEK (476 MSEK). • Fem fastigheter har förvärvats för 2,6 mdr SEK, via en apportemission. • Resultat efter skatt uppgick till 67 MSEK (65 MSEK). • Under våren genomfördes en nyemission om ca 400 MSEK. Läs mer i rapporten

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.