Skip to main content

Dags för klimatinriktade styrmedel

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 13:15 CEST

Förläng nuvarande styrmedel för biodrivmedel till 31 december 2015 - Varför lägga tid och resurser på att införa en volymbaserad kvotplikt som saknar positiv klimateffekt och inte godkänns av EU?

I morse anordnades ett seminarium i Riksdagen om möjligheten för Sverige att ta fram klimatinriktade styrmedel för biodrivmedel. Regeringens beslut om kvotplikt för biodrivmedel är stoppat av EU-kommissionen och det finns därmed en möjlighet att istället för en volymbaserad kvot införa klimatsmarta styrmedel som gynnar de bästa biodrivmedlen och svensk ekonomi. Arrangör var BioDriv tillsammans med riksdagsledamöterna Johan Löfstrand (S) och Mats Pertoft (Mp).

Samtidigt som finansministern Anders Borg förhandlar med EU-kommissionen för att det svenska beslutet om en kvotplikt för biodrivmedel ska gå igenom, visar Energimyndighetens egna prognoser att kvotplikten, om den införs, skulle innebära en kraftig inbromsning för användningen av biodrivmedel i Sverige. Tvärt emot riksdagens och regeringens uttalade ambitioner.

Bilister, åkare, fordonstillverkare, bensinstationer, biodrivmedelsproducenter och andra intressenter har sedan 2009 väntat på att regeringen ska realisera sin politik för en fossiloberoende fordonsflotta. Men fortfarande, fem år efter att visionen formulerades, har den inte omsatts i konkret politik. Istället har osäkerheten och kortsiktigheten i politiken för biodrivmedel bara ökat.

Det senaste exemplet var när finansdepartementet den 10 april meddelade att den beslutade kvotplikten inte kan genomföras som planerat 1 maj. Med bara 20 dagars framförhållning ställde regeringen hela reformen i pausläge och ändrade åter spelreglerna för transportsektorn. Kvotplikten är en av de största styrmedelsreformerna för transportsektorn i modern tid och har förberetts under tre års tid. Men nu skjuts den upp på obestämd tid, och branschen lever nu i total osäkerhet om de framtida villkoren. Tidigare löften om en skattebefrielse av höginblandade biodrivmedel till 2019 har inte heller infriats.

– Kvotpliktsförslaget som Anders Borg kämpar för reducerar utsläppen av växthusgaser med maximalt 270 000 ton koldioxid per år, vilket bör jämföras med regeringens och riksdagen beslut om att minska utsläppen med 600 000 ton. Energimyndighetens prognos visar till och med att kvotplikten riskerar att öka utsläppen från transportsektorn, tvärt emot syftet med kvoten. Med ambitiösare mål kombinerat med krav på och premiering av klimateffektivitet istället för en viss inblandningsvolym för biodrivmedel, skulle Sveriges arbete med att få ner utsläppen från transportsektorn gå mycket snabbare säger Alarik Sandrup, näringspolitisk chef för Lantmännen Energi.

EU-kommissionen har nu, om än kanske tillfälligt, stoppat ikraftträdandet av regeringens kvotplikt för biodrivmedel i Sverige. Detta möjliggör för en tankepaus och en kursändring för Sverige.

– Jag menar att det vore naturligt om regeringen använder denna tankepausen för att utveckla klimatinriktade styrmedel för biodrivmedel som möjliggör en kostnadseffektiv minskning av koldioxidutsläppen från transportsektorn, säger Lena Bruce, vice vd för Svenska Bioenergiföreningen och talesperson för BioDriv.

Seminarietet lyfte de fördelar som finns med klimatinriktade styrmedel i form av större investeringarna i svensk biodrivmedelsproduktion som ger ökad tillväxt och kan skapa upp till
15 000 arbetstillfällen.

Här hittar du samtliga presentationer från seminariet.

Kontakt: Lena Bruce, vice vd Svenska Bioenergiföreningen och talesperson för BioDriv
Mobil: +46 706 21 1955
Email: lena.bruce@svebio.se


Om BioDriv: Vi är ett nätverk för organisationer och företag med intresse av att minska klimatpåverkan och påskynda omställningen till en fossilfri transportsektor genom ökad användning av biodrivmedel. BioDriv bjuder in till samtal om hållbara och energieffektiva lösningar från transportsektorn – med branschens olika intressenter, beslutsfattare och allmänhet, så att politik, styrmedel och regelverk skapar förutsättningar för lönsam kommersiell produktion och användning av hållbara biodrivmedel. Vårt långsiktiga mål är att förverkliga visionen om en fossiloberoende transportsektor 2030. Vi uppmuntrar regionala initiativ, med lokalt anpassade lösningar.BioDrivs medlemmar representerar människor inom företag och organisationer som vill skapa förändring, jord- och skogsbruk med tillhörande industri, fordonstillverkare, biodrivmedelsproducenter, forskare och bransch-/intresseorganisationer, med flera. www.svebio.se/biodriv

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.