Skip to main content

Grattis Sverige och miljön! Nu har vi 47 procent förnybar energi

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 13:25 CET

Energimyndighetens lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi visar att Sverige redan har över 47 procent förnybar energi, och att vi ligger nära det EU-mål på 49 procent som vi skulle nå först 2020.

- Utvecklingen för förnybar energi går fantastiskt fort. Det gäller särskilt för bioenergin, där vi haft en ökning med 21 terawattimmar de senaste två åren, med snabb tillväxt både inom värme-, el- och drivmedelsanvändning. Det gäller också för vindkraften, som nu ökar med höga procenttal.

- Den snabba ökningen innebär att vi kunnat ersätta mycket fossila bränslen och att vi minskat utsläppen av koldioxid. Dessutom sparar vi pengar för import, nu när oljepriset är mycket högt. Både svenska folket och miljön är att gratulera till den här utvecklingen, säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

- Sverige kommer att nå EU-målet långt före utsatt tid. Vi ligger redan nu i täten i EU, och vi drar ifrån. Men för att vi ska kunna fortsätta i samma takt behöver målet för förnybar energi höjas och styrmedlen förstärkas. Det gäller särkilt i transportsektorn, där det fortfarande finns mycket stora utsläpp av koldioxid, och där utvecklingen stannat av på senare år.

Lägesrapporten finns på Energimyndighetens hemsida www.energimyndigheten.se

För ytterligare information kontakta Gustav Melin, tel 08-4417081 eller Kjell Andersson, tel 08-4417087.

 

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy