Skip to main content

Hellre en rejäl bensinskatt än krångliga miljöbilsstöd

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 11:55 CEST

- Låt marknadsekonomin göra jobbet och styr i miljövänlig riktning med en ordentligt tilltagen avgift på koldioxidutsläppen. Låt bli att krångla med miljöbilspremier och förmånsvärden som ändras från tid till annan. Branschen behöver långsiktiga, stabila, teknikneutrala och enkla styrmedel för att utvecklas. Kort sagt: hellre en rejäl höjning av bensinskatten än nya direkta subventioner. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, som granskat de båda blockens valmanifest och förslag till åtgärder som påverkar biodrivmedelsmarknaden.

- Vi är särskilt kritiska till de förslag som lagts av alliansen. Dels vill man införa en skattebroms för låginblandade biodrivmedel som kommer att begränsa inblandningen till 6,5 procent för etanol och 5 procent för diesel, trots att EU nu ger oss rätt att blanda in 10 respektive 7 procent. Dels har alliansen gett bilisterna ett löfte att inte höja bensinskatten under hela mandatperioden. Detta trots att bilarna blir allt bränslesnålare och de som har nya bilar idag betalar 15 procent lägre skatt per kilometer än för fem år sedan.

Med en höjning av bensinskatten blir det lönsammare att investera i effektiva fordon och miljöfordon, och det blir lönsamt för dem som har flexifuelbilar att i alla lägen tanka E85. Det ger stora klimatvinster.

- Alliansen inför också en negativ särbehandling av etanolbilar jämfört med gasbilar när det gäller beskattningen av förmånsbilar, något som är mycket svårt att förstå motivet för.

- De rödgröna ger ett tydligt besked när det gäller skattebefrielsen efter 2013, men har inte tagit med kostnaden för detta i sitt budgetalternativ. De har inte heller brytt sig om att nämna höjd låginblandning i sitt valmanifest, trots att detta är den åtgärd som ger snabbast reduktion av koldioxidutsläppen. De rödgröna ska ha plus i kanten för att de föreslår en höjning av bensinskatten, även om den är relativt liten.

- Företrädare för regeringen säger att Sverige kommer att klara klimatmålen och målet om förnybara drivmedel utan att vi behöver höja koldioxidskatten. Det är en bekräftelse på att målen är för lågt satta. Enligt Svebios uppfattning kan vi öka andelen förnybara drivmedel till 20 procent 2020 istället för 10 procent, som är EU:s och riksdagens mål. Både alliansen och den rödgröna oppositionen har alldeles otillräckliga mål för andelen förnybar energi i Sverige 2020. Båda blocken måste höja ambitionerna och formulera tydligare visioner, avslutar Gustav Melin.

För ytterligare upplysningar och kommentarer, kontakta Gustav Melin tel 070-5244400.

Bifogas: Svebios granskning av blockens politik kring förnybara drivmedel.

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.