Skip to main content

ILUC-förslaget dött - inget tak för biodrivmedel från åker

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 16:19 CET

Energiministrarna lyckades inte ena sig om ett förslag till reglering av biodrivmedel från åkermark vid dagens rådsmöte i Bryssel. Sju länder bildade blockerande minoritet och därmed föll det förslag som arbetats fram av ordförandelandet Litauen. 

Förslaget till ett nytt ILUC-direktiv kommer nu troligen att stoppas i skrivbordslådan eller åtminstone fördröjas till efter EU-valet nästa år. Därmed gäller Förnybarhetsdirektivet i oförändrad form, med ett bibehållet mål på 10 procent förnybara drivmedel i transportsektorn 2020. 

– Utgången av rådsmötet är en framgång för det sunda förnuftet, säger Svebios vd Gustav Melin. Nu slipper vi förhoppningsvis en snårig EU-reglering av produktionen biodrivmedel. Vi slipper ett tak för grödebaserade biodrivmedel, och vi slipper ytterligare dubbelräkning och fyrdubbelräkning av olika råvaror. Vi kan istället ägna oss åt att bygga ut produktionen på ett rationellt och ekonomiskt sätt och ta vara på de råvaruresurser som finns, både i form av outnyttjad åkermark, outnyttjade avfallsflöden och resurser från skogsbruket. 

– Det enda som idag bekymrar mig är att svenska politiker och myndigheter spelat med i den sorglustiga ILUC-debatten under det gångna året. Istället för att fokusera på restriktioner och problem med biobränslen måste vi nu ägna oss åt att positivt ta vara på produktionsförmågan i de gröna näringarna, avslutar Gustav Melin.

För ytterligare upplysningar kontakta Gustav Melin, tel 070-524 44 00.

Fakta: ILUC står för ”Indirect Land Use Change” och innebär att odling av energigrödor kan ha indirekta effekter genom påverkan på annan odling, som i sin tur kan leda till kolförluster, t ex genom avskogning.


Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy