Skip to main content

Svenska folket underskattar bioenergins betydelse

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 13:37 CET

Bildtext: Bioenergin svarar för 29 procent av den svenska energianvändningen, men de flesta trodde på en mycket lägre andel. Staplarna visar hur stor andel i procent som gissade på ett värde inom respektive intervall.


De flesta svenskar underskattar mycket kraftigt bioenergins betydelse för den svenska energiförsörjningen. Flertalet tror att bioenergi bara bidrar med några få procent av Sveriges energiförsörjning. Det visar en Sifofråga som ställts för tidningen Bioenergis och Svebios räkning. Sanningen är att bioenergin svarar för 29 procent av vår energianvändning.

De tillfrågade fick frågan hur stor andel av Sveriges energianvändning som de trodde att bioenergin står för. Av de 82 procent som svarade på frågan trodde 52 procentenheter att bioenergin svarar för mindre än 20 procent – hela 34 procentenheter svarade att bioenergin bidrar med mindre än 10 procent.

Den dåliga kunskapen om bioenergins roll i det svenska energisystemet kan också uttryckas så här: 70 procent av svenskarna känner inte till eller underskattar kraftigt bioenergin betydelse. Bara omkring 15 procent överskattar bioenergins andel.

När man studerar siffrorna mer i detalj finner man att den dåliga kännedomen om bioenergin är särskilt utbredd bland medelålders män, bland personer med högre utbildning, bland företagare, bland akademiker och tjänstemän och bland storstadsbor.

- Den dåliga kunskapen om bioenergins roll är tecken på att vi i branschen misslyckats med att informera allmänheten om vad vi gör. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio (Svenska Bioenergiföreningen) i en kommentar till Sifomätningen.

- Men det är också ett misslyckande för massmedia, som ofta blandar ihop energi och el. Exempelvis läser man ofta artiklar eller ledare där det står att kärnkraften svarar för hälften av vår energiförsörjning, medan den i själva verket bara stod för 12 procent förra året. Även skolan har misslyckats när man känner till mindre ju högre utbildning man har.

- Dålig kunskap är ett politiskt problem. Det är svårt att fatta rätt beslut om vår energiförsörjning när väljarkåren inte känner till de rätta sakförhållandena, tillägger Gustav Melin.

Läs hela Sifomätningen på www.bioenergitidningen.se

För ytterligare upplysningar kontakta Svebios vd Gustav Melin tel 070-5244400, eller Bioenergis chefredaktör Anders Haaker tel 08-4417095

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy