Skip to main content

Sverige når EU-målet om förnybar energi åtta år före utsatt tid

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2012 14:36 CEST

Sverige kommer att använda nära 50 procent förnybar energi redan i år, och därmed med marginal överträffa EU-målet för 2020, som är 49 procent. Det visar Svebios analys av Energimyndighetens kortsiktsprognos som redovisades häromdagen.

- Det är glädjande att utvecklingen är så stark trots att regeringen tagit få positiva initiativ de senaste åren. Att vi nått 50 procent förnybar energi är ett bra delmål. Men vi har fortfarande ”hälften kvar” – halva vår energiförsörjning är fortfarande baserad på icke-förnybara energikällor som olja, kol, naturgas och uran. Det är en utmaning som vi måste jobba vidare med. Regeringen och riksdagen måste nu anta ett högre mål för 2020, så att myndigheter och företag inte slår sig till ro när det gäller att ställa om till ett miljövänligt energisystem. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio. 

Enligt Svebios beräkning kommer andelen förnybar energi enligt EU:s definitioner att hamna på exakt 49,6 procent 2012, om Energimyndighetens prognos slår in. I verkligheten kommer andelen förnybart att vara ännu högre, omkring 51 – 52 procent, eftersom vattenkraften nu slår rekord. Men i EU-beräkningen ska vattenkraften ”normaliseras”, dvs justeras till normalproduktion.

Sverige överträffar också delmålet om att ha 10 procent förnybar energi i transportsektorn.

- Bioenergin har under 2011 och 2012 svarat för färre TWh än rekordåret 2010. Men det beror på att 2010 var ett mycket kallt år med stor bränsleförbrukning i värmeverken, medan 2011 var ett mycket milt år. Om man ser till andelen av den totala energianvändningen i Sverige ökar bioenergin stadigt år för år. Detta är tillsammans med vindkraftens snabba tillväxt huvudförklaringarna till att andelen förnybar energi ökar så snabbt i Sverige, långt över EU-målen.

- Vi tycker att regeringen ska ge Energimyndigheten ett tydligt uppdrag att löpande redovisa andelen förnybar energi enligt EU:s beräkningssätt. Dessutom måste regeringen sätta nya ambitiösare mål både för andelen förnybar energi totalt 2020 och andelen förnybar energi i transportsektorn 2020.

För ytterligare upplysningar kontakta Gustav Melin, tel 070-5244400, eller Kjell Andersson tel 08-4417087. 

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.