Skip to main content

Välkommet besked om klimatstyrning av drivmedlen

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2017 12:08 CET

- Regeringens förslag om att införa reduktionsplikt för drivmedel, som gynnar de mest klimatsmarta biodrivmedlen, välkomnas av biodrivmedelsbranschen. Vi har länge efterfrågat ett långsiktigt styrmedel som gör det möjligt att investera i mer svensk produktion av biodrivmedel, och att få en fortsatt snabb omställning, bort från fossila drivmedel. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, i en kommentar till regeringens förslag om bränslebyte i transportsektorn.

- De kvoter som föreslås är tyvärr tagna i underkant. Det finns därför en risk att det nya systemet snarare bromsar än stimulerar utvecklingen. Vi kommer nu att noga granska förslagen för att bedöma vilka effekter de får på marknaden.

- Vi är glada att man nu tar bort skatten på E85 och på rapsdiesel, FAME. Vi önskar att man inte väntar till årsskiftet, utan tar bort skatten redan 1 augusti.

- Klimatkvoten för bensin 2018 – 2020 öppnar för högre inblandning av etanol i bensinen, med introduktion av E10 på den svenska marknaden.

- Som komplettering till detta förslag borde regeringen också föreslå ett kvotsystem för bioflygbränsle, istället för att gå vidare med det starkt kritiserade förslaget om en allmän flygskatt.

- Det finns fortfarande en stor osäkerhet om hur EU:s politik kommer att påverka Sverige efter 2020. Det förslag som lagts av EU-kommissionen i vinterpaketet innebär att man vill fasa ut biodrivmedel från åkergrödor. Den svenska regeringen och de svenska EU-parlamentarikerna måste stoppa det förslaget. Vi behöver biodrivmedel både från åkern och från skogen för att kunna byta bränslen i transportsektorn och snabbt sänka utsläppen av koldioxid.

För ytterligare information kontakta Tomas Ekbom, tel 08-4417083 eller Gustav Melin tel 070-5244400. 

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera