Skip to main content

Vänta med mer elcertifikat och styr för att motverka risken för effektbrist på elmarknaden

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2015 11:02 CET

– Vår rekommendation till regeringen är att inte ytterligare höja nivån i elcertifikatsystemet nu. Vi behöver bygga ut mer förnybar elproduktion för att få ett 100 procent förnybart energisystem. Men ett utökat elcertifikatsystem måste börja lösa det svenska elsystemets största problem – problemet med risk för effektbrist. Dessutom bör vi fasa ut gammal icke-förnybar elproduktion och skapa en bättre balans på elmarknaden innan vi ökar utbyggnaden. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

Svebio utvecklar argumenten i ett remissyttrande över ett förslag från regeringen att höja ambitionen i elcertifikatsystemet och öka kvoterna fram till 2020.

– Vi har idag en mycket stor överkapacitet i elsystemet eftersom vi ökat produktionen av förnybar el kraftigt samtidigt som vi behållit all kärnkraft. Elanvändningen har dessutom minskat under senare år, och är den lägsta sedan 1986. Obalansen ger oss tidvis extremt låga elpriser som leder till dåligt kapacitetsutnyttjande i många anläggningar och dålig ekonomi för många företag som satsat på att bygga ut ny elproduktion. De mycket låga elpriserna snedvrider konkurrensen på energimarknaden. På sikt måste priserna höjas för att motsvara kostnader för investeringar i ny elproduktion.

– Frågorna kring stödsystem och utbyggnad efter 2020 måste analyseras av energikommissionen och i avvaktan på den analysen bör regeringen avstå från att genomföra den föreslagna förändringen av elcertifikatsystemet, säger Gustav Melin.

För ytterligare upplysningar kontakta Gustav Melin tel 070-5244400 eller Kjell Andersson tel 070-4417192.

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.