Media no image

Valberedningens förslag till styrelse för 2017

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2017 14:00 CET

Valberedningen i Svedbergs i Dalstorp AB har meddelat att den till årsstämman den 25 april 2017 kommer att lämna följande förslag:

  • att styrelsen skall bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.
  • att föreslå omval av styrelseledamöterna Anders Ilstam, Jan Svensson, Anders Wassberg och Martin Svalstedt. Carina Malmgren Heander har avböjt omval.
    Att till nya styrelseledamöter föreslå Anette Frumerie och Ingrid Osmundsen.
  • att föreslå Anders Wassberg som styrelsens ordförande.

Anette Frumerie, Civilingenjör vid KTH i Stockholm. Är VD på Besqab sedan 2012, tidigare chef inom Skanska och JM.

Ingrid Osmundsen, Managementkonsult, Bachelor of Arts vid University of Washington, operativ erfarenhet avseende retail från Macys (USA), Nike Retail (Europa), Lindex,
DAY Birger et Mikkelsen, Wedins Skor och Claire’s Accessories (Europa).

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

I valberedningen ingår:
Ricard Wennerklint, If Skadeförsäkring och ordförande i valberedningen
Anders Ilstam, styrelsens ordförande
Martin Svalstedt, Stena Adactum
Bengt Belfrage, Nordea Fonder

Svedbergs årsstämma hålls den 25 april klockan 15 i Svedbergs lokaler,
Verkstadsvägen 1 i Dalstorp.

Kontaktuppgifter: 
Frågor kring valberedningens arbete besvaras av Anders Ilstam på 0706-307602.

Svedbergs i Dalstorp AB är ett av nordens ledande badrumsföretag. Produktkonceptet omfattar ett sortiment för hela badrummet så som möbler, duschar, badkar, handdukstorkar, blandare, wc och tillbehör. Försäljningen sker under varumärkena SVEDBERGS och Macro Design. Produkterna säljs både till konsument- och proffsmarknaden.
Över 75 procent av produkterna tillverkas i egna fabriker i Dalstorp och Laholm vilket ger fördelar när det gäller flexibilitet, ledtider, logistik och miljö. Produkterna säljs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Ryssland och Baltikum.

Denna information är sådan information som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 mars 2017 kl. 14 CET.

Valberedningen i Svedbergs i Dalstorp AB har meddelat att den till årsstämman den 25 april 2017 kommer att lämna förslag till styrelse för 2017.

Läs vidare »
Ycpvnyclgqai2hwekkxz

Svedbergs sätter färg på årets badrumsmöbler

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 17:32 CET

Nu går det att få Svedbergs badrumsserier Forma, DK och Stil i vilken kulör som helst. Någon har räknat ut att det finns 1 950 olika nyanser att välja mellan. Till förfogande finns hela NCS-skalan, en nästintill outtömlig glädjekälla för alla som gillar färg.

Dvldmli3nlmgjaixsnt3

Intro – nyheten som tål tuffa tag.

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 17:19 CET

Trenden med badrumsmöbler av plåt har länge varit stor internationellt. Nu har också Svedbergs bestämt sig för att göra en satsning på det tåliga materialet. Under 2017 kommer lanseringen av den nya badrumsmöbeln Intro att ske över hela Norden.

Qbmfbotba7skkjwsk61i

Smart duschlösning, passar alla badrum.

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 17:02 CET

Serien Forsas vikduschar, från Svedbergs, är smart konstruerade för att passa alla badrum. De olika sektionerna med vikfunktion gör att duschen inte tar någon plats. När duschen inte används fälls helt enkelt sektionerna in mot väggen.

Yx6vhqrhagkpradnumbt

Stil får fler valmöjligheter.

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 16:58 CET

Möbelserien Stil har snabbt blivit en succé för Svedbergs. En av nyheterna 2017 är den fasade fronten, en annan att den nu går att få i fler bredder vilket ökar valmöjligheterna ytterligare.

Dmggnyfpxjhcwndtwctv

Badrumsboken 2017 från Svedbergs är här.

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 16:55 CET

Grattis säger vi till alla badrumsnördar, Svedbergs Badrumsbok 2017 är här. På 196 sidor bjuds det på badrumsmöbler, inspiration, tips och råd för allt som har med badrum att göra. Dessutom presenteras ett antal spännande nyheter.

Media no image

Svedbergs förvärv av Macro skapar möjligheter till ökad tillväxt

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2017 09:00 CET

Efter förvärvet av Macro den 1 december 2016 har vi nu två varumärken att gå till marknaden med. Svedbergs kommer att etablera tre tydliga säljorganisationer, Macro, Svedbergs konsument (fack- och byggvaruhandel) och Svedbergs Projekt. Ökat fokus inom respektive säljorganisation skall ge ökad tillväxt.

Nytt försäljningsbolag – Svedbergs Projekt
Svedbergs Projekt blir ett nytt försäljningsbolag för distributionskanalerna grossist och projekt. Organisationen till det nya bolaget hämtas huvudsakligen från befintlig organisation men ökade säljresurser och supporttjänster kommer att tillföras. Nuvarande vice VD Stefan Svensson blir VD i det nya bolaget.

Tre koncerngemensamma funktioner
Koncerngemensamma funktioner skapas, Inköp, Ekonomi och Produktutveckling. Chef för respektive område blir; Tony Arwidsson - Inköp, nuvarande inköpschef för Svedbergs, Stefan Augustsson - CFO i Svedbergs och Jörgen Carlsson – Produktutveckling, tidigare produktchef för Macro.

Ny Försäljningschef för fackhandeln i Svedbergs:
Mikael Höög, Försäljningschef för Svedbergs i Sverige, blir Svedbergs nya Nordenchef med ansvar för all försäljning till fack- och byggvaruhandeln.

Johan Aspemar, VD för Macro Design
Johan Aspemar som varit VD i Macro de senaste tre åren, fortsätter som VD i Macro Design AB, som är ett helägt dotterbolag till Svedbergs.

Ny koncernledning
Från och med 1 februari kommer Johan Aspemar, VD för Macro Design, att ingå i koncernledningen. Utöver Johan ingår: Fredrik Björkman - CEO, Stefan Svensson - VD Svedbergs Projekt, Stefan Augustsson – CFO, Tony Arwidsson – Inköpschef och Dan Pettersson, Produktionschef Svedbergs.

Samtliga förändringar gäller från 1 februari 2017.

Dalstorp den 18 januari 2017

Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

Fredrik Björkman
VD, Koncernchef

Macro design AB är ett av nordens ledande duschföretag. Produktkonceptet omfatta sortimentet duschväggar, duschkabiner, möbler, badkar, blandare, wc och tillbehör. Alla duschar tillverkas i fabriken i Laholm och allt säljs under varumärket MACRO DESIGN.
MACRO DESIGN har en stark position inom fackhandeln på svenska och norska marknaden.

Svedbergs i Dalstorp AB är ett av nordens ledande badrumsföretag. Produktkonceptet omfattar ett sortiment för hela badrummet så som möbler, duschar, badkar, handdukstorkar, blandare, wc och tillbehör. Allt säljs under varumärket SVEDBERGS. Över 75 procent av produkterna tillverkas i fabriken i Dalstorp och det ger fördelar när det gäller flexibilitet, ledtider, logistik och miljö. Produkterna säljs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Ryssland och Baltikum. SVEDBERGS har en stark position i de nordiska länderna och produkterna säljs både till konsument- och proffsmarknaden.

Denna information är sådan information som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 januari 2017 kl. 9 CET.

Efter förvärvet av Macro den 1 december 2016 har vi nu två varumärken att gå till marknaden med. Svedbergs kommer att etablera tre tydliga säljorganisationer, Macro, Svedbergs konsument (fack- och byggvaruhandel) och Svedbergs Projekt. Ökat fokus inom respektive säljorganisation skall ge ökad tillväxt.

Läs vidare »
Media no image

Nytt antal röster i Svedbergs i Dalstorp AB (publ) efter omvandling av aktier

Pressmeddelanden   •   Dec 30, 2016 13:00 CET

Enligt bolagsordningen i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), (”Svedbergs”), har innehavare av aktier av serie A rätt att begära omvandling av en eller flera av dessa till lika antal aktier serie B. När en sådan omvandling har skett, har Svedbergs en skyldighet enligt lag att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under december 2016 har, på aktieägares begäran, 1 272 000 aktier av serie A omvandlats till
1 272 000 aktier av serie B. Per den 30 december 2016, den sista handelsdagen i månaden, uppgår det totala antalet aktier och röster i Svedbergs till 21 200 000. Samtliga aktier utgör aktier av serie B.

Dalstorp den 30 december 2016

Svedbergs i Dalstorp AB (publ)
Styrelsen

SVEDBERGS I DALSTORP AB är ett av nordens ledande badrumsföretag. Produktkonceptet omfattar ett sortiment för hela badrummet så som möbler, duschar, badkar, handsukstorkar, blandare, wc och tillbehör. Allt säljs under varumärket SVEDBERGS. Över 75 procent av produkterna tillverkas i fabriken i Dalstorp och det ger fördelar när det gäller flexibilitet, ledtider, logistik och miljö. Produkterna säljs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Ryssland och Baltikum. SVEDBERGS har en stark position i de nordiska länderna och produkterna säljs både till konsument- och proffsmarknaden. 

Denna information är sådan information som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2016 kl. 13 CET.

Enligt bolagsordningen i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), (”Svedbergs”), har innehavare av aktier av serie A rätt att begära omvandling av en eller flera av dessa till lika antal aktier serie B. När en sådan omvandling har skett, har Svedbergs en skyldighet enligt lag att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Läs vidare »
Media no image

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) tillträder, via ett helägt dotterbolag, rörelsen i Macro International Aktiebolag

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 13:30 CET

Svedbergs i Dalstorp AB (publ), (”Svedbergs”), har idag den 1 december 2016, via ett av Svedbergs helägt dotterbolag, tillträtt rörelsen i Macro International Aktiebolag, (”Macro”). Information om Svedbergs förvärv av Macros rörelse har tidigare offentliggjorts i samband med avtalstecknande den 7 november 2016.

Köpeskillingen för Macro uppgår till 185 Mkr. 170 Mkr av köpeskillingen erlades i kontanta medel och resterande 15 Mkr erläggs 24 månader efter tillträdesdagen. Finansiering av förvärvet har skett med banklån och med egna medel.

Macro, med säte i Laholm i Halland, är en av Skandinaviens ledande tillverkare av duschkabiner och duschväggar. I Macros sortimentet ingår även egendesignade badrumsmöbler, blandare och tillbehör. Under 2015 omsatte rörelsen 165 Mkr och rörelseresultatet uppgick till 14 Mkr. Efter förvärvet uppgår den nya koncernens omsättning till 612 Mkr och rörelseresultat uppgår till 69 Mkr baserat på en proforma resultaträkning för räkenskapsåret 2015. Genom Svedbergs förvärv av Macro skapas Nordens ledande företag inom badrumsmöbler och dusch. De båda premiumvarumärkena kompletterar varandra väl.

Beståendet av Svedbergs förvärv av rörelsen i Macro är beroende av att Stena Adactum AB, moderbolag till Ballingslöv International AB, förvärvar 5,5 miljoner B-aktier, motsvarande cirka 26 procent av röster och kapital i Svedbergs, av Sune Svedberg senast den 30 december 2016. Avtal härom tecknades den 9 november 2016 och som ett led i detta har styrelsen, på Sune Svedbergs begäran, beslutat att låta omvandla samtliga av Sune Svedbergs 1 272 000 A-aktier till B-aktier. När omvandlingen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB kommer antalet aktier och röster i Svedbergs att uppgå till 21 200 000, varav samtliga 21 200 000 aktier utgör B-aktier.

Frågor besvaras av:

Fredrik Björkman, VD och koncernchef i Svedbergs, +46 321 53 30 26

Dalstorp den 1 december 2016

Styrelsen

Svedbergs i Dalstorp ABär ett av nordens ledande badrumsföretag. Produktkonceptet omfattar ett sortiment för hela badrummet så som möbler, duschar, badkar, handdukstorkar, blandare, wc och tillbehör. Allt säljs under varumärket SVEDBERGS. Över 75 procent av produkterna tillverkas i fabriken i Dalstorp och det ger fördelar när det gäller flexibilitet, ledtider, logistik och miljö. Produkterna säljs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Ryssland och Baltikum. SVEDBERGS har en stark position i de nordiska länderna och produkterna säljs både till konsument- och proffsmarknaden.

Denna information är sådan information som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2016 kl. 13.30 CET.

Svedbergs i Dalstorp AB (publ), (”Svedbergs”), har idag den 1 december 2016, via ett av Svedbergs helägt dotterbolag, tillträtt rörelsen i Macro International Aktiebolag, (”Macro”). Information om Svedbergs förvärv av Macros rörelse har tidigare offentliggjorts i samband med avtalstecknande den 7 november 2016.

Läs vidare »
Media no image

Sune Svedberg tecknar avtal om försäljning av 5,5 miljoner B-aktier i Svedbergs i Dalstorp AB (publ) till Stena Adactum AB

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2016 08:13 CET

Styrelsen i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), (”Svedbergs”), har informerats om att ett avtal idag den 9 november 2016 har tecknats mellan huvudägaren Sune Svedberg och Stena Adactum AB, (”Stena Adactum”), avseende aktieöverlåtelse av 5,5 miljoner B-aktier i Svedbergs, motsvarande cirka 26 procent av antalet aktier och röster. I samband med aktieöverlåtelsen kommer samtliga Sune Svedbergs A-aktier omvandlas till B-aktier.

Fullföljandet av aktieöverlåtelsen från Sune Svedberg till Stena Adactum är villkorat av att Svedbergs förvärvar rörelsen i Macro International Aktiebolag, (”Macro”), samt att förvärvet av Macros rörelse godkänns av Svedbergs aktieägare den 30 november 2016 på extra bolagsstämma. Båda affärerna är således villkorade av varandra.

Ytterligare information om Svedbergs förvärv av Macros rörelse framgår av separat pressmeddelande den 7 november 2016.

Frågor besvaras av:

Fredrik Björkman, VD och koncernchef i Svedbergs, +46 702 896876

Dalstorp den 9 november 2016

Styrelsen

Svedbergs i Dalstorp ABär ett av nordens ledande badrumsföretag. Produktkonceptet omfattar ett sortiment för hela badrummet så som möbler, duschar, badkar, handdukstorkar, blandare, wc och tillbehör. Allt säljs under varumärket SVEDBERGS. Över 75 procent av produkterna tillverkas i fabriken i Dalstorp och det ger fördelar när det gäller flexibilitet, ledtider, logistik och miljö. Produkterna säljs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Ryssland och Baltikum. SVEDBERGS har en stark position i de nordiska länderna och produkterna säljs både till konsument- och proffsmarknaden.

Denna information är sådan information som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2016 kl. [16.30] CET.

Styrelsen i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), (”Svedbergs”), har informerats om att ett avtal idag den 9 november 2016 har tecknats mellan huvudägaren Sune Svedberg och Stena Adactum AB, (”Stena Adactum”), avseende aktieöverlåtelse av 5,5 miljoner B-aktier i Svedbergs, motsvarande cirka 26 procent av antalet aktier och röster.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknadskoordinator
  • Presskontakt
  • kicki.ljungviken@svedbergs.se
  • 0321-533000

Om Svedbergs

Svedbergs – Dagen börjar i badrummet och avslutas där.

Svedbergs utvecklar, tillverkar och marknadsför möbler och tillbehör för hela badrummet. Företaget grundades 1920 i Dalstorp där huvudkontor och tillverkning lever kvar. Kunderna finns i hela Norden samt i Storbritannien. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm – Small Cap.
Läs mer på www.svedbergs.se

Adress