Nyheter för alla badglada

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2019 17:16 CET

Badkaret blir ofta den självklara mittpunkten i ett badrum. Gemensamt för Svedbergs badkar är omtanken om kvalitet och finish liksom samspelet mellan form och funktion. Årets nyheter är inga undantag.

En ännu friare Forma

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2019 15:36 CET

Bland Svedbergs nyheter 2019 märks en ny underdel i möbelserien Forma, serien som enkelt plockas ihop så att den passar just ditt badrum.

Per-Arne Andersson ny VD och koncernchef för Svedbergs tillträder

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2019 09:05 CET

Som tidigare kommunicerats blir Per-Arne Andersson VD och Koncernchef för Svedbergs, med moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB. Han tillträder som VD den 11 februari 2019.

Produktlanseringar från Svedbergs 2019

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2019 10:52 CET

Svedbergs har alltid skapat hållbar badrumsinredning av hög kvalitet. I den egna anläggningen i Dalstorp är det gediget hantverk och noga utvalda material som gäller. Naturlighet och äkthet finns i Svedbergs DNA. 2019 går företaget lite längre än så. Nu plockar de bokstavligen in naturen i badrummet.

Per-Arne Andersson ny VD och Koncernchef för Svedbergs

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 13:31 CET

Per-Arne Andersson blir från och med 1 juni 2019 ny VD och Koncernchef för Svedbergs, med moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB. Han efterträder Sofia Axelsson som varit VD sedan 2017. 

Anders Wassberg, styrelseordförande i Svedbergs i Dalstorp AB, ger följande kommentar till skiftet.

”Per-Arne Andersson kommer att fortsätta att bygga koncernen och förstärker bolagets kommersiella kompetens. Per-Arne har med sig goda erfarenheter, inte minst som Koncernchef i Kinnarps. Den kommersiella närvaron och samarbetet med våra kunder är fortsatt en viktig hörnsten i verksamhetens utveckling framåt”. 

Per-Arne kommer senast som VD från CC Höganäs AB. 

Sofia Axelsson kommer att lämna koncernen, enligt tidigare kommunikation.

För ytterligare information kontakta;
Anders Wassberg, styrelsens ordförande,
telefon +46 734 27 08 01

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 


Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november 2018 klockan 8.00 (CET).

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker.

Per-Arne Andersson blir från och med 1 juni 2019 ny VD och Koncernchef för Svedbergs, med moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB. Han efterträder Sofia Axelsson som varit VD sedan 2017.

Läs vidare »

Sofia Axelsson, VD och Koncernchef för Svedbergs lämnar bolaget

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 13:24 CET

Sofia Axelsson VD och Koncernchef för Svedbergs i Dalstorp AB lämnar bolaget. Hon tillträdde tjänsten hösten 2017. Processen att söka hennes ersättare startas omgående och Sofia blir kvar som VD och koncernchef under en övergångsperiod. ”Sofia har uträttat mycket viktigt under året, inte minst strategiskt samt i bolagsstrukturen inklusive Macro Design. Vi har dock tillsammans kommit överens om att hon lämnar bolaget” säger Anders Wassberg, styrelseordförande i Svedbergs i Dalstorp AB”.

För ytterligare information kontakta;
Anders Wassberg, styrelsens ordförande,
telefon +46 734 27 08 01

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker.

Sofia Axelsson VD och Koncernchef för Svedbergs i Dalstorp AB lämnar bolaget. Hon tillträdde tjänsten hösten 2017. Processen att söka hennes ersättare startas omgående och Sofia blir kvar som VD och koncernchef under en övergångsperiod.

Läs vidare »

Domen avseende Buildor AB:s intrång i Svedbergs immateriella rättigheter är avgjord

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2018 14:00 CEST

Buildor AB stämdes av Svedbergs i juli 2017 för upphovsrättsintrång på grund av att Buildor använt upphovsrättsskyddat bildmaterial.

Patent- och marknadsdomstolen kom i sin dom fram till att Buildor skall betala ersättning till Svedbergs för intrång i immateriella rättigheter samt ersättning för rättegångskostnader, på totalt 346 000 kronor.

”Svedbergs är ett starkt varumärke för badrumsinredning i Norden. Det är viktigt för oss att värna våra immateriella rättigheter så att vi fortsätter att bygga vårt varumärke” säger Sofia Axelsson VD för Svedbergskoncernen.

Domen överklagades till Patent- och marknadsöverdomstolen men prövningstillstånd beviljades ej, vilket meddelades den 17 oktober 2018. Domen i Patent- och marknadsdomstolen står därför fast.

Dalstorp den 19 oktober 2018 

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker.

Buildor AB stämdes av Svedbergs i juli 2017 för upphovsrättsintrång på grund av att Buildor använt upphovsrättsskyddat bildmaterial.

Läs vidare »

Valberedning utsedd i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 15:00 CEST

Årsstämman beslutade i april i år om principer för bildande av valberedning. I enlighet med de principerna har de tre röstmässigt största ägarna per 31 augusti, utsett varsin representant till valberedningen.

Johan Wester har utsetts till ordförande i valberedningen representerande Stena Adactum. Ricard Wennerklint representerar If Skadeförsäkring AB och Bengt Belfrage representerar Nordea Fonder. Anders Wassberg, styrelsens ordförande, ingår också i valberedningen. Totalt representerar valberedningen 49 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningens uppgift är bland annat att arbeta fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ordförande till en eventuell extra stämma och/eller årsstämma.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i samband med kallelse till stämma.

Aktieägare som vill föreslå styrelseledamöter kan vända sig till Anders Wassberg
på 0734-27 08 01.

Dalstorp den 18 oktober 2018

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker.

Årsstämman beslutade i april i år om principer för bildande av valberedning. I enlighet med de principerna har de tre röstmässigt största ägarna per 31 augusti, utsett varsin representant till valberedningen.

Läs vidare »

Svedbergkoncernens vice VD lämnar bolaget

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 10:04 CEST

Fredrik Björkman vice VD i Svedbergskoncernen har beslutat sig för att lämna bolaget.

Fredrik började i koncernen 2006 och har under åren varit med i många viktiga förändringsprojekt.

”Jag vill tacka Fredrik för hans bidrag till Svedbergskoncernen och för ett gott samarbete” säger Sofia Axelsson VD för Svedbergskoncernen.

Datum när Fredrik kommer att lämna är ännu inte satt.

Dalstorp den 30 augusti 2018

Sofia Axelsson, VD 

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker.

​Fredrik Björkman vice VD i Svedbergskoncernen har beslutat sig för att lämna bolaget.

Läs vidare »

Kristina Laurelii ny CFO i Svedbergs (publ.)

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 12:13 CEST

Kristina Laurelii kommer från 13 augusti 2018 att tillträda som CFO  för Svedbergs med ansvar för hela ekonomifunktionen i koncernen.

Kristina kommer senast från Castellum Mitt där hon varit Ekonomichef.

Kristina ersätter Fredrik Björkman som inom ramen för sin vice VD roll också varit CFO. Fredrik fortsätter som vice VD.

Dalstorp den 4 juni 2018

Sofia Axelsson, VD

Informationen lämnades 4 juni 2018, kl. 11.30 CET.

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknadschef
  • Marknad
  • kahutjjda.olerlsikxpsseyonfs@survefodbyrerbrgsgu.sjcerr
  • +46 73 828 19 71

Om Svedbergs

Svedbergs – Dagen börjar i badrummet och avslutas där.

Svedbergs utvecklar, tillverkar och marknadsför möbler och tillbehör för hela badrummet. Företaget grundades 1920 i Dalstorp där huvudkontor och tillverkning lever kvar. Kunderna finns i hela Norden samt i Storbritannien. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm – Small Cap.
Läs mer på www.svedbergs.se

Adress