Ytterligare motorbana konstaterat mycket viktig för biologisk mångfald - positiva miljönyheter från Finspångs MS

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2019 08:00 CET

Öppna ytor, som mer eller mindre ständigt är i omrörning, är idag ett minskande och sällsynt inslag i landskapet. Många hotade och rödlistade arter är knutna till denna typ av marker. Motorbanor visar sig ha stor potential att hysa både växt- och djurarter som trivs i denna miljö och fungera som nutida ersättningsmarker till de naturliga miljöer som håller på att försvinna.

Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (Svemo) har initierat flera inventeringar och åtgärder på olika motorbanor i landet. På Finspångs MS motorbana Eliantorp, i Östergötland, genomfördes under 2018 en stor artinventering som utfördes av Naturcentrum AB.

Inventeringen visar att de särskilda insatser för hotade vildbin som genomförts på motorbanan via ett samarbete mellan Finspångs MS, Finspångs kommun och Länsstyrelsen Östergötland har haft god effekt.

Insatserna har syftat till att skapa nya livsmiljöer för framförallt guldsandbi och silvergökbi genom bland annat utplantering av ängsvädd som arterna är beroende av för pollensamling. Under inventeringen kunde konstateras att båda arterna redan hittat till sina nya hem.

- Silvergökbi är en starkt hotad art som även är rödlistad internationellt, så detta är mycket glädjande säger Tommy Karlsson, ansvarig för arbetet med hotade arter på Länsstyrelsen Östergötland.

- Finspång är en skogsrik kommun och det är relativt sällsynt med öppna sandiga miljöer. Eftersom dessa miljöer är hemvist för många krävande och hotade arter är det mycket positivt om dessa kan skötas aktivt för att öka mångfalden och stärka arternas populationer, säger Marika Sjödin, naturvårdssamordnare på Finspångs kommun.

- Det känns som något väldigt positivt att åtgärderna kan göras i samarbete mellan exempelvis förening, kommun och myndighet, fortsätter Marika Sjödin.

- Vårt goda samarbete med Svemo, kommunen och länsstyrelsen är för oss både viktigt och glädjande. De som kör arbetsmaskiner och motorcyklar på anläggningen har nog aldrig tidigare kunnat tänkt sig att de gör så stor nytta, säger Morgan Johnson, miljöansvarig Finspångs MS. Bara det är en fantastisk sak.

Projektet finansieras tillsammans av Svemo och Naturvårdsverkets nationella LONA-medel (Lokala Naturvårdssatsningen) via Finspångs kommun och Länsstyrelsen i Östergötland.

Ur rapporten gick att läsa:

"Totalt hittades 196 arter under inventeringen varav åtta finns med på den svenska rödlistan. Ytterligare åtta arter är dessutom naturvårdsintressanta och tre arter noterades för första gången i Östergötland. Det är ett av Östergötlands värdefullaste, om inte det mest värdefulla, områden för dessa sandmarksinsekter och även ett viktigt område ur nationell synpunkt för hotade vildbin och andra sällsynta sandmarksinsekter.

Förklaringen till områdets rika fauna är att aktiviteten på motorbanan och intilliggande områden imiterar den typ av markstörning som dessa djur är beroende av för sin långsiktiga överlevnad.”

Detta ser Svemo som en del i något av ett paradigmskifte i synen på motorbanor. Under de senaste åren har flera större artinventeringar utförts på motorbanor. Resultaten är mycket goda.

Sex projekt på motorklubbar har hittills fått naturvårdsbidrag (”LONA”) från respektive kommun/länsstyrelse och mer kan läsas på Naturvårdsverkets hemsida. Totalt har ett 60-tal motorklubbar fått besök av ledande expertis för mindre undersökningar och skötselplaner har tagits fram.

Svemo kommer nu sammanställa alla resultaten och sprida kunskaperna om dessa.

Kontaktpersoner:

Tommy KarlssonBiolog Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Tommy.Karlsson@lansstyrelsen.se Tfn: 010-22 35 399

Marika Sjödin Naturvårdssamordnare Finspångs kommun

Marika.sjodin@finspang.se Tfn: 0122-850 64

Mikael Norén Miljösamordnare Svemo

Mikael.noren@svemo.setfn: 070-3795445

Morgan Johnsson, Miljöansvarig Finspångs MS
070-3333021

Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (Svemo) samlar alla som vill träna och tävla med motorcykel och snöskoter. Förbundet bildades 1935 och består idag av 470 klubbar med tillsammans 150 000 medlemmar över hela Sverige. Våra grenar är motocross, enduro, speedway, isracing, roadracing, dragbike, trial, supermoto, minimoto, sidvagn, snöskoter och isbana/backe.

Öppna ytor, som mer eller mindre ständigt är i omrörning, är idag ett minskande och sällsynt inslag i landskapet. Många hotade och rödlistade arter är knutna till denna typ av marker. Motorbanor visar sig ha stor potential att hysa både växt- och djurarter som trivs i denna miljö och fungera som nutida ersättningsmarker till de naturliga miljöer som håller på att försvinna.

Läs vidare »

Pressmeddelande: Europeiskt säkerhetsmöte Motocross

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2019 09:00 CET

I februari i Stockholm arrangerade Svemo ett europeiskt möte för en säkrare sport. Fokus var motocross där det finns flest utmaningar eftersom det är en av världens största motorcykelsporter. Femton internationella förbund deltog, däribland europeiska förbundet för motorcykel- och snöskotersport FIM Europe och det internationella förbundet (FIM), som var medarrangörer.

MC-organisationer bidrar till ett hållbart samhälle!

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2018 08:00 CEST

Sveriges MotorCyklister, SMC och Svenska Motorcykel- och snöskoterförbundet, Svemo, skrivit en gemensam Hållbarhetsredovisning. Det är ett unikt initiativ, inga MC-organisationer har gjort något liknande någonstans i världen.

Vi siktar mot toppen i Lag-VM i Motocross

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 15:06 CEST

Svemos Styrelse har gett Svemo Motocrossektion förtroendet och ekonomiska medel att ta ut ett lag att representera Sverige i årets Lag-VM Motocross. Motocrossektionen har nu valt tre förare som ingår i Team Sweden när Lag-VM avgörs den 6-7 oktober 2018 i Red Bud, USA.


Förberedelserna för Lag-VM tävlingar i USA kräver extra planering, ett arbete som började redan i januari. Motocrosslegendaren Gunnar Lindström, boendes i USA har varit en viktig kugge i detta arbete och stöttat Team Sweden med sin kunskap och kontakter. Teamet Rock River Power Sports Yamaha ansvarar för maskinmaterial/mekaniker och trailer under tävlingshelgen. När det gäller laget meddelade Fredrik Norén tidigare i år han inte kan deltaga då han skulle rehabilitera sig från sina tidigare skador och familjen väntade sitt första barn.

Detta är Team Sweden 2018:

 • Filip Bengtsson MX 1 (450cc) Yamaha
  Filip visade fin form vid senaste SM-deltävlingen i Västerås och är i en klass för sig i MX 1-klassen i Sverige, även om han dragit tillbaka sin internationella satsning. Banan i Red Bud passar Filip och med bra starter kan han leverera fina resultat för Team Sweden. Filip representerar Sverige i Lag-VM sammanhang för 7:e gången och är den mest rutinerade i laget.
 • Alvin Östlund MX 2 (250cc) Yamaha
  Alvin visade sin styrka vid senaste SM-deltävling i Västerås SM och med sin flerårig VM-erfarenhet tror vi mycket på Alvin som deltar i Lag-VM för 4:e gången. Alvin gjorde en stark insats vid 2017:års Lag-VM som gjorde att Sverige slutade på 10e plats, så han vet vad som krävs!
 • Anton Gole MX Open (450cc) Yamaha
  Anton gjorde en mycket bra insats i VM-deltävlingen i Schweiz i MX2 klassen (250cc).
  Internationell hårdhet och en satsande förare gör att kortet föll på Anton. Han deltar för andra gången i Lag-VM och kommer då köra i Open-klassen på 450cc-maskin. Med två fina heatsegrar vid Lag SM i Tibro kan han överraska i Lag-VM.

Målsättningen vid årets Lag-VM är att försvara den 10:e placeringen från 2017:års Lag-VM.

- Vi har fått ihop en trupp som har vårt fulla förtroende, som har erfarenhet och som vi tror mycket på, säger Tommy Allansson Sammankallande Motocrossektionen.

Kontaktuppgifter:
Tommy Allansson 073-9990115 tommy.allansson@svemo.se
Jonte Engdahl jonte@je68.se
Joakim Svensson 070-28236671 joakim.svensson@svemo.se

Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (Svemo) samlar alla som vill träna och tävla med motorcykel och snöskoter. Förbundet bildades 1935 och består idag av 470 klubbar med tillsammans 150 000 medlemmar över hela Sverige. Våra grenar är motocross, enduro, speedway, isracing, roadracing, dragbike, trial, supermoto, minimoto, sidvagn, snöskoter och isbana/backe.

Svemos Styrelse har gett Svemo Motocrossektion förtroendet och ekonomiska medel att ta ut ett lag att representera Sverige i årets Lag-VM Motocross. Motocrossektionen har nu valt tre förare som ingår i Team Sweden när Lag-VM avgörs den 6-7 oktober 2018 i Red Bud, USA.

Läs vidare »

Lagen till årets I.S.D.E

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2018 08:37 CEST

Lagen till årets I.S.D.E. är nu uttagna. Endurosektionens förhoppning inför året var att vi skulle ha tre relativt konkurrenskraftiga lag men skador under säsongen har inneburit att inriktningen reviderats.

Både Trophylaget och Juniortrophylaget utgör en fortsatt satsning för att etablera en ny generation svenska förare internationellt med målet att 2020 återigen vara en av de dominerande nationerna inom endurovärlden. Även på damsidan bygger vi för framtiden och hoppas att vi inom ett par år skall vara med och slåss om medaljerna.

Årets Trophylag består av Albin Elowson, Robert Friberg, Rikard Hansson och Oliver Nelson.

Till Juniortrophyn har följande förare tagits ut Pontus Skoog, John Salomonsson och Oskar Ljungström.

I damlaget kör Martina och Emilia Reimander och Amanda Elvin.

Med flera av de bästa förarna borta av olika skäl är det Endurosektionens förhoppning att lagen gör en stabil insats och att vissa förare kan överträffa sig själva under årets I.S.D.E. Om lagen lyckas placera sig bland de fem bästa i respektive "klass" anser vi att resultat är väl godkänt.

Frågor avseende Trophylaget och Juniortrophylaget kan ställas till Emil Lundqvist 070-994 45 68 och/eller Stefan Holm 070-617 86 73.

Då det gäller damlaget är det Ronnie Bengtsson 070-361 70 03 som kan lämna ytterligare information.

Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (Svemo) samlar alla som vill träna och tävla med motorcykel och snöskoter. Förbundet bildades 1935 och består idag av 470 klubbar med tillsammans 150 000 medlemmar över hela Sverige. Våra grenar är motocross, enduro, speedway, isracing, roadracing, dragbike, trial, supermoto, minimoto, sidvagn, snöskoter och isbana/backe.

Lagen till årets I.S.D.E. är nu uttagna. Endurosektionens förhoppning inför året var att vi skulle ha tre relativt konkurrenskraftiga lag men skador under säsongen har inneburit att inriktningen reviderats.

Läs vidare »

Pressrelease Webbsändning Roadracing

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 09:00 CEST

För första gången i historien kommer SM-serien i roadracing att sändas via webb.

Svemos Roadracingsektion har i sitt projekt Roadracing.se tillsatt en mediagrupp som har i uppgift att filma och genomföra intervjuer på Svemoarrangerade roadracingtävlingar. Dessa filmningar kommer att visas live och i efterhand på Svemoplay.

- Tack vare att vi har köpt in kamerautrustning och att vi har ett antal personer från projektgruppen som ansvarar för filmning kan vi styra sändningen så som vi vill ha den, säger Fredrik Hansson, sektionsledare Roadracing.

Första sändningen kommer ske på SM-deltävling 2 och därefter fortlöper sändningarna efter säsongens tävlingskalender.

- Vi hoppas att så många som möjligt vill följa tävlingarna på Svemoplay och att vi kan hitta bra sponsorer som kan hjälpa oss med att göra sändningarna ännu bättre, säger Fredrik Hansson.

Allt som krävs för att följa sändningarna är att tittarna har ett konto på Svemoplay.

För mer information se roadracing.se eller kontakta Fredrik Hansson, fredrik.hansson@svemo.se

Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (Svemo) samlar alla som vill träna och tävla med motorcykel och snöskoter. Förbundet bildades 1935 och består idag av 470 klubbar med tillsammans 150 000 medlemmar över hela Sverige. Våra grenar är motocross, enduro, speedway, isracing, roadracing, dragbike, trial, supermoto, minimoto, sidvagn, snöskoter och isbana/backe.

För första gången i historien kommer SM-serien i roadracing att sändas via webb.

Läs vidare »

Sinus tillväxtprojekt snöskoter

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 10:00 CET

Svemo beslöt under hösten 2017, att tillsammans med Distriktsidrottsförbunden (DF/SISU) i Norr- och Västerbotten starta ett tillväxtprojekt för att öka antalet klubbar, förare och medlemmar i snöskotersporten.

Nystart för NM i Roadracing

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 13:38 CET

De nordiska länderna har kommit överens om ett helt nytt koncept för Nordiskt Mästerskap i roadracing.

Fler sändningar på Svemoplay

Nyheter   •   Jan 29, 2018 08:00 CET

Streama Svemos olika tävlingar – var och när du vill i direktsändning eller i efterhand. Allt som behövs är en mobil, dator eller surfplatta.

Ny promotor för Svenska Mästerskapen i Supermoto

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 13:15 CET

Efter flera års nedgång av licensierade förare i Supermoto, väljer nu Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet, SVEMO att ta ett helt nytt grepp. Från och med nästa säsong drivs Svenska Mästerskapet i Supermoto av ett nystartat aktiebolag vars främsta syfte är att utveckla grenen och få fler förare att satsa på Supermoto.

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Sportchef
 • andoniwfkaiu.pdcethdtegorsdisovvn@hlsvxyemwjo.lnseqg
 • 011-23 10 84

 • Presskontakt
 • Generalsekreterare
 • peonr.xzweeystltlifangnb@szrvebrmoww.srgede
 • 011-23 10 94

Om Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet

Förbundet för alla som tränar och tävlar med mc och snöskoter

Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (Svemo) samlar alla som vill träna och tävla med motorcykel och snöskoter. Förbundet bildades 1935 och består idag av 550 klubbar med tillsammans 125 000 medlemmar över hela Sverige.
Våra grenar är motocross, enduro, speedway, isracing, roadracing, dragbike, trial, supermoto, minimoto, sidvagn, snöskoter och isbana/backe.

Länkar

Besök även pressrummet