Qhsqd2b1uyymnmngj00e

Tom Ohlsson, OKQ8-handlare från Jämjö, tillträder som ordförande för branschorganisationen Svensk Bensinhandel

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 06:30 CET

Branschorganisationen Svensk Bensinhandel har valt Tom Ohlsson som ordförande. Tom driver en OKQ8-station i Jämjö, en station som gått i arv i tre generationer.

Zqy6v4oucsn305yzyd2s

Idag får Sveriges bästa station – Rondellen i Falun AB (OKQ8) i – motta priset

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 06:30 CET

Prisutdelningsceremoni kommer att ske på stationen idag fredagen den 17 november, klockan 12.00. Gruvgatan 19, Falun ​Tfn: 023-271 10 Svensk Bensinhandel delar varje år ut priset ”Årets station” och i år har priset tilldelats Rondellen i Falun AB (OKQ8).

Zqy6v4oucsn305yzyd2s

Sveriges bästa station finns i Falun – Rondellen i Falun AB (OKQ8)

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 06:30 CET

​Svensk Bensinhandel delar varje år ut priset ”Årets station” och i år har priset tilldelats Rondellen i Falun AB (OKQ8). Utmärkelsen Årets station inrättades 2006 med syfte att uppmärksamma duktiga entreprenörer inom vår bransch.

Tbkaatb3mvcscz5tn0vw

CLEVER blir Svensk Bensinhandels exklusiva partner för elbilsladdning

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2017 08:10 CEST

CLEVER och Svensk Bensinhandel ingår ett samarbete som ger medlemmarna attraktiva erbjudanden på etableringen av infrastruktur för publik elbilsladdning. Därmed är medlemmarna med och bygger Sveriges största publika laddnätverk för elbilsladdning. Samtidigt öppnas stora möjligheter att attrahera nya kunder till bensinstationerna och stärka miljöprofilen.

Xjew9iuxsphio8nnhon5

Det smits för 25 miljoner kronor årligen från landets drivmedelsstationer

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 07:00 CET

Antalet smitningar uppgår till cirka 43 000 stycken på landets 1200 servicestationer (dvs stationer där du kan tanka och betala i butik), till ett värde av 25 Mkr vilket är liten höjning jämfört med 2016. Av dessa brott polisanmäls 60 % och i 96 % av fallen läggs anmälan ner utan utredning.

Nrwcezehy40lxayyljdq

Branschrekommendation utfärdas - max 25 mynt

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2017 12:17 CET

1,4 miljarder mynt upphöra att gälla som giltiga betalningsmedel den 30 juni 2017. För handeln innebär hanteringen av mynten oproportionerligt höga kostnader, varför nu Svensk Bensinhandel utfärdar en allmän branschrekommendation.

C4k4lhfpg5e9shpowi64

Enorm miljönytta att tvätta bilen rätt

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2017 08:00 CET

Den 31 januari 2017 kommer Svensk Bensinhandel att presentera det nya initiativet Hållbar Biltvätt, våra nya kampanjfilmer, rapporter och planer för året. - "Det här blir den kraftigaste branschöverskridande satsningen på hållbara lösningar inom vår bransch som gjorts hittills. Vi har valt att kalla initiativet Hållbar Biltvätt." Kommenterar Svensk Bensinhandels VD Robert Dimmlich.

Appqg4w0fzh7oxlndawf

Idag får Sveriges bästa station – Sannarps Bensin & Butik AB (Circle K) i Halmstad – motta priset

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2016 06:30 CET

Prisutdelningsceremoni av Årets station kommer att ske på stationen idag, den 11 november, klockan 10.00.

Appqg4w0fzh7oxlndawf

Sveriges bästa station finns i Halmstad – Sannarps Bensin & Butik AB (Circle K)

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2016 06:30 CET

Svensk Bensinhandel delar varje år ut priset ”Årets station” och i år har priset tilldelats Sannarps Bensin & Butik AB (Circle K) i Halmstad.

Media no image

Preem AB – Bästa drivmedelsbolag 2016

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2016 06:30 CEST

Svensk Bensinhandel har för 2016 utsett bästa drivmedelbolag. Priset delats ut

vartannat år sedan 2006, har i år tilldelats till drivmedelsbolaget Preem AB med följande motivering:

”För att med tydligt fokus, och tillsammans med Preems Servicehandlar Förening, värna om den gemensamma lönsamheten och kedjans utveckling. För att Preem i handling och ord samverkar med sina handlare och förstår att lönsamhet skapas både genom lokalt entreprenörskap och den stordrift som kan uppnås genom kedjedrift.”

– Svensk Bensinhandel som organiserar landets fria bensinhandlare, oavsett märke och kedja, har för första gången utsett Preem AB. Det är med stolthet jag överlämnat priset till Preem AB, säger Robert Dimmlich, VD för Svensk Bensinhandel. Man skall dock inte glömma att priset också ställer förväntningar och förpliktigar inför framtiden, säger Robert Dimmlich.

– Vi vill vara med och bidra till en mer hållbar utveckling i samhället och då behöver vi stabila lokala partners som delar vårt engagemang och vilja att utvecklas, berättar Morten Bendz, Chef Retail, Preem. Priset är en bekräftelse från våra Preempartners att ett väl fungerande samarbete leder till gemensam framgång, avslutar en stolt Morten Bendz.

Svensk Bensinhandel bildades 1934, består av 1 000 medlemmar och organiserar de av landets bensinhandlare som är fria företagare. Våra medlemmar företräder vi i deras tre roller som arbetsgivare, som branschverksamma och som franchisetagare till drivmedelsbolagen.

Svensk Bensinhandel har för 2016 utsett bästa drivmedelbolag. Priset, som delas ut vartannat år, har i år tilldelats till drivmedelsbolaget Preem AB.

Läs vidare »

Bilder & Videor 5 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Svensk Bensinhandel

Svensk Bensinhandel organiserar de av landets bensinhandlare som är fria företagare, inom alla varumärken och kedjor.

Svensk Bensinhandel som bildades 1934 består idag av 1 000 medlemmar och organiserar de av landets bensinhandlare som är fria företagare. Våra medlemmar företräder vi i deras tre roller; som arbetsgivare, som branschverksamma och som avtalspart till drivmedelsbolagen. Genom att förhandla åt våra medlemmar och representera dem gentemot beslutsfattare, intressenter och allmänhet, skapar vi bättre förutsättningar för våra medlemmar att driva en sund verksamhet.

Svensk Bensinhandel är en annorlunda branschorganisation. Vi driver inte bara traditionella branschfrågor, vi företräder även individuella medlemmar i enskilda ärenden. När en oklarhet uppstår för en medlem bistår Svensk Bensinhandel med råd och om det senare behövs även förhandling, och slutligen som medlemmens ombud gentemot drivmedelsbolag, avtalspart eller domstol. I detta avseende är Svensk Bensinhandel unik och fungerar som medlemmarnas förlängda arm. Detta är en tradition som Svensk Bensinhandel värnat om under decennier. Vi informerar beslutsfattare och politiker om våra medlemmars vardag. Svensk Bensinhandel syns i tv, tidningar, radio och vår egen tidning - Bensin & Butik - som har en långt större spridning än enbart våra medlemmar. Dessutom arbetar Svensk Bensinhandel med säkerhetsfrågor och samverkar över hela branschen för att öka säkerheten inom branschen, men också för att all personal skall mötas av respekt och kunna arbeta under trygga förhållanden. Härtill erbjuder Svensk Bensinhandel branschutbildning och bra förmåner till våra medlemmar.

Adress

  • Svensk Bensinhandel
  • Ynglingagatan 16
  • 102 34 Stockholm
  • Sverige