Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

Med anledning av Nyheter om farliga bröstimplantat och kopplingen till en ovanlig form av Lymfom

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 21:51 CET

Plastik- och bröstkirurger världen över sammanfattar: - Bröstimplantat är säkra, men har mycket sällsynta, ibland allvarliga, biverkningar. - Kvinnor som presenterar dessa biverkningar bör tas seriöst, stödjas och undersökas. - BIA-ALCL är sällsynt och vanligtvis behandlingsbart. - Ytterligare forskning är nödvändig om bröstimplantatets roll.

Kommentar från SFEP o SPKF ang Franska Implantat PIP och rättsläget 2016-05-18

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2016 13:33 CEST

Användning av det franska bröstimplantatet PIP förbjöds i hela världen 2010 sedan det visat sig att tillverkaren hemlighöll att man bytt ut silikonet i implantaten . Implantaten var CE-märkta . Bytet till ett billigare silikon resulterade i försämrad hållbarhet. Hur kan vi framöver skydda våra patienter från att liknande bedrägeri upprepas i vård som blir allt mer teknisk och materialberoende?

Nyheter 2 träffar

Kritik mot förslag i skönhetsutredningen

Nyheter   •   Sep 20, 2016 07:00 CEST

En punkt där utredningens förslag får stöd är att endast legitimerad vårdpersonal ska få utföra kirurgiska ingrepp och injektioner. Men flera remissinstanser vill gå längre än utredningen och föreslår att endast legitimerad sjukvårdspersonal med specialistkompetens inom det aktuella området ska få utföra ingreppet.

Replik från Eva Nilsson Bågenholm:Skönhetsutredningens förslag stärker skyddet för den enskilde

Nyheter   •   Maj 16, 2016 11:57 CEST

Skönhetsbranschen är en snabbt växande marknad med starka ekonomiska incitament. Tyvärr har vi under utredningen stött på mindre seriösa såväl legitimerade som olegitimerade utövare. Det är därför oerhört angeläget att den enskildes konsumentskydd stärks.