Skip to main content

SRF kommenterar Strålsäkerhetsmyndighetens Nya Handlingsplan för Radon

Nyhet   •   Apr 08, 2018 17:00 CEST

Långtidsmätning med radondosa från ackrediterat laboratorium.

”Vi på Svensk Radonförening, SRF, är positiv inställda till den nya nationella handlingsplanen för radon. Framförallt vill vi lyfta fram förslagen som pekar på behovet av att öka allmänhetens kunskaper om radon. Genom informationskampanjer och en gemensam webbplats för alla involverade myndigheter blir det enklare att förstå de nya kraven.” säger Svensk Radonförenings ordförande Dag Sedin med anledning av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till ny Nationell handlingsplan för radon och tillägger: ”Det ligger i linje med det vi drivit under många år. Med ökad kunskap kommer fler mäta radon och därmed genomföra åtgärder för att sänka radonhalten i hem och på arbetsplatser. Detta kommer leda till förbättrad folkhälsa. Eftersom radon i dagsläget beräknas orsaka omkring 500 lungcancerfall årligen i Sverige är det av största vikt.”

Vidare konstaterar han: ”Det är bra att handlingsplanen belyser vikten av kvalitet i radonmätningar genom att förorda långtidsmätningar av ackrediterade laboratorium samt hög kvalitet på åtgärder för att sänka radonhalter i byggnader. Framförallt vad gäller besiktningar och åtgärder kommer vi på Svensk Radonförening spela en viktig roll med våra expertgrupper inom olika teknikområden och de kvalitetskrav vi ställer på våra medlemmar. Ett behov av nya metodbeskrivningar för radonmätning på arbetsplatser och i allmänna lokaler har identifierats och det är bra.” 

Han avslutar med att kommentera den föreslagna arbetsfördelning mellan myndigheterna i handlingsplanen: ”Det är bra att Strålsäkerhetsmyndigheten tar en ledarroll för att koordinera samarbetet om radon mellan berörda myndigheter. Det ger en betydligt tydligare ansvarsfördelning jämfört med hur det är idag. En förbättrad samordning mellan kommunernas tillsyn i radonfrågor under ledning av länsstyrelsen är en viktig parameter för att ge stöd till kommuner som ej haft en tillräckligt aktiv roll i hantering av tillsynsfrågorna.”

Svensk Radonförening är en sammanslutning av företag som arbetar med att säkra god kvalitet och trygghet inom radonbranschen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.