Öppet brev till Sveriges (energi)politiker om vattenkraften

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 17:53 CEST

Ett reviderat förslag som är mycket bättre än departementets

Nu har offentliggjorts det reviderade förslag till författningsändringar för vattenverksamheter som många väntat på. Bakom förslaget står LRF, SKL, Svenskt Vatten, Svenskt Näringsliv och Svensk Vattenkraftförening (SVAF). Förslaget uppfyller både energiöverenskommelsen och EU:s krav på Sverige utan att vattenkraft behöver rivas ut, utbyggnad av reningsverk och därmed bostäder stoppas, utveckling av flera industribranscher omöjliggöras, markavvattning hindras.

Välkomna till Svensk Vattenkraftförening & en naturnära framtidsenergi med tradition

I Sverige finns ca 2 000 småskaliga vattenkraftverk i drift (max 10 MW), dessa producerar ca 4,3 TWh/år, vilket motsvarar 860 000 hushålls elförbrukning/år (ca 5 000 kWh/år). En siffra som kan fördubblas utan att ändra vattenhushållningen. Lika många kraftverk är tagna ur drift men skulle kunna återstartas. Merparten av de småskaliga vattenkraftverken är så kallade strömkraftverk, som inte hindrar variationer i flödet.

Vi arbetar med … allt som rör den småskaliga vattenkraften; miljö, teknik, internationella frågor, kommunikation samt juridik och allt annat

Det är möjligt att förbättra driftsvillkor och miljöåtgärder utan att riva ut eller kraftigt begränsa vattenkraften med de förödande konsekvenser det skulle ha inom en rad samhällsviktiga områden. Den småskaliga vattenkraften är sedan länge beredd att medverka i detta men då vill vi inte ha en giljotin hängande över oss, säger SVAF:s ordförande Thomas Sandberg i ett öppet brev.

Läs vidare »

Positivt blev negativt efter 374 dagar

Nyheter   •   Aug 29, 2017 22:39 CEST

Energiöverenskommelsen 10 juni 2016 är en mycket positiv uppgörelse för vattenkraften. Miljö- och energidepartementets förslag 29 juni i år till författningsändringar av bl a miljöbalken är däremot ett ovanligt misslyckat försök att omsätta energiöverenskommelsen i praktiken.

Om Svensk Vattenkraftförening

Vi arbetar med allt som rör den småskaliga vattenkraften; miljö, teknik, internationella frågor, kommunikation samt juridik och allt annat

Välkomna till Svensk Vattenkraftförening & en naturnära framtidsenergi med tradition