D69wmamloi92llxsv363

Svensk biblioteksförening i Almedalen

Pressmeddelanden   •   2015-06-22 13:12 CEST

Under Almedalsveckan 2015 arrangerar Svensk biblioteksförening två seminarier om skolbibliotek, ett samtal om att växa upp som rom i Sverige och ställer ut utställningen Katitzis resa genom Sverige.

D69wmamloi92llxsv363

Satsa på skolbiblioteken!

Pressmeddelanden   •   2015-06-12 12:41 CEST

Alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Det har riksdagen beslutat. I valrörelsen lovade Stefan Löfven och Gustav Fridolin samfällt att säkerställa att alla elever har tillgång till skolbibliotek bemannade med kompetenta bibliotekarier. Så varför har beslutet inte infriats och när kommer det att ske? Vi sätter frågan i fokus på två seminarier i Almedalen.

Media-no-image

Bemanna skolbiblioteken med skärpt lag

Pressmeddelanden   •   2015-05-27 12:43 CEST

I dag offentliggjorde Kungl. biblioteket (KB) den officiella statistiken för Sveriges bibliotek 2014. Det är tre år sedan uppgifter om landets skolbibliotek publicerades.

KB definierar för första gången skolbibliotek som en organisation med minst 20 timmars bemanning per vecka. Det är vad KB menar krävs för verksamheten ska leva upp till lagen och lagstiftarens intentioner.

– Jag välkomnar KB:s definition av skolbibliotek. Om skolbiblioteken ska kunna spela roll för skolans måluppfyllelse krävs det att de bemannas med kompetent personal. En solklar slutsats av biblioteksstatistiken är att lagen bör skärpas och mer resurser satsas så att elever får tillgång till bemannade skolbibliotek, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening.

Fortfarande saknar hälften av Sveriges elever tillgång till ett skolbibliotek som är bemannat minst 20 timmar per vecka. I 90 kommuner finns inget enskilt skolbibliotek som ha minst 20 timmars avsatt bemanning per vecka.

– I valrörelsen lovade Stefan Löfven och Gustav Fridolin ”säkerställa att alla elever har tillgång till skolbibliotek”, samt uttalade att ”skolbibliotek bemannade med kompetenta bibliotekarier är en viktig resurs för elevers läsande och lärande.” Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i regeringsställning nu möjlighet att genomföra sitt löfte, avslutar Niclas Lindberg.

Skolbibliotek

2011 skärptes skollagen och sedan dess ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. I lagens förarbeten förklaras att med skolbibliotek avses ”en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande.” Inga bestämmelser ställer krav på skolbibliotekets bemanning eller personalens kompetens.

Bemannade skolbibliotek ger bättre skolresultat

Unesco har i sitt skolbiblioteksmanifest slagit fast att skolbibliotek spelar en viktig roll för utbildning och kultur och för att främja läs- och skrivkunnighet och förmågan att söka information. Detta bekräftas i både internationell och svensk forskning som visar att bemannade skolbibliotek har positiva effekter på ungas läsvanor och läsfärdigheter, samt på elevernas resultat.

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.

Hälften av Sveriges elever saknar fortfarande tillgång till ett skolbibliotek som är bemannat minst 20 timmar per vecka. I 90 kommuner finns inget enskilt skolbibliotek som ha minst 20 timmars avsatt bemanning per vecka. – En solklar slutsats är att lagen bör skärpas och mer resurser satsas så att elever får tillgång till bemannade skolbibliotek, kommenterar Niclas Lindberg, generalsekreterare.

Läs vidare »
Ogwfxwngcpvrnjx37ph8

Försvara demokratin och bekämpa klyftorna

Pressmeddelanden   •   2015-05-05 18:33 CEST

Ge biblioteken muskler att försvara det demokratiska samhället och bekämpa klyftorna. Det skriver Calle Nathanson och Niclas Lindberg i en debattartikel som uppmanar politiker på alla nivåer att ta ansvar för att den nya bibliotekslagen implementeras. Onsdag 6 maj inleder Svensk biblioteksförening sitt 100-årsfirande i Lund och gästas av bland andra kultur- och demokratiminister Alice Bah-Kuhnke.

Tdyanupzimejw9yislsw

Svensk biblioteksförening firar 100 år i Lund

Pressmeddelanden   •   2015-05-04 13:10 CEST

Svensk biblioteksförening bildades 1915 och har sedan dess samlat Sveriges mest kunniga och engagerade experter från alla typer av bibliotek. Med erfarenhet av 100 år av biblioteksarbete i demokratins tjänst tar vi nu sikte på framtiden. Biblioteksdagarna i Lund 6-7 maj är jubileumsårets höjdpunkt som bland annat gästas av kultur- och demokratiminister Alice Bah-Kuhnke.

Encxtsmxzbggg9keszfu

Gör tillgång till information till nytt FN-mål

Pressmeddelanden   •   2015-03-25 13:23 CET

Svensk biblioteksförening agerar tillsammans med IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) för att Sveriges regering verkar för att tillgång till information och utveckling blir ett nytt utvecklingsmål för FN.

V1xmy2xavfxetxsr7nyw

Kulturministern gästar Biblioteksdagarna 2015

Pressmeddelanden   •   2015-03-18 13:58 CET

Bibliotekens ledande branschdagar Biblioteksdagarna genomförs för trettonde året. I år samlas Sveriges biblioteksverksamma i Lund, staden där Svensk biblioteksförening bildades för 100 år sedan. Läsning, juridik, yttrandefrihet och ett särskilt historiespår som uppmärksammar föreningens jubileum är teman under dagarna i Lund. Kultur- och demokratiminister Alice Bah-Kuhnke talar onsdag 6 maj.

Msp8qlgmfrehrwmtvpmr

Sveriges biblioteks utmärkelser 2014

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 15:26 CEST

Välkommen till utdelningen av Sveriges biblioteks utmärkelser 2014. Måndag 20 oktober delar Svensk biblioteksförening ut åtta priser i Stockholms stadsbiblioteks Rotundan. Nobelmuseets bibliotekskör inleder, Frida Öhrn tolkar Pär Lagerkvist, Aniarapristagaren Kjell Westö talar och föreningens ordförande Calle Nathanson är konferencier.

Media-no-image

Boden får priset Årets bokbuss 2014

Pressmeddelanden   •   2014-10-10 07:55 CEST

Juryns motivering:

I en kommun med kombinationen stor yta och landsbygd samt få fasta biblioteksenheter ställs det höga krav på en mobil biblioteksverksamhet. Genom ett långsiktigt och medvetet arbete med fantasi och uthållighet har årets pristagare visat att man inte behöver vara störst för att vara bäst. I ett arbete som drivs av tankarna om att skapa en mötesplats för hela kommunen samt att söka upp de mötesplatser där biblioteket inte finns med från början – att ta plats – har man byggt upp en verksamhet där man visar att detta verkligen är allas verksamhet, oavsett vem du är. Att dessutom kunna nå 75% av alla barn i en kommun med en mobil biblioteksverksamhet är imponerande. Därför har juryn i år beslutat att priset som Årets bokbuss 2014 skall tilldelas Bodens bokbuss.

Juryn:

Anders Gistorp, ordförande, Falkenberg
Lise-Lott Nilsson, Lund
Anna Olsrud, Arvika
Nicholas Haldosen, Svensk biblioteksförening
Magnus Torstensson, Biblioteksmuseet

Priset instiftades 1998 i samband med att bokbussverksamheten i Sverige fyllde 50 år. Priset delas ut till den bokbuss som på ett nyskapande sätt utvecklar verksamheten, samspelar med utvecklingen i samhället, har en väl förankrad verksamhet i kommunen/regionen och är inspiratör för kollegor. Vinnaren får överta ett vandringspris som är en trämodell av den första svenska bokbussen.


Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.

Årets bokbuss 2014 tilldelas Bodens bokbuss.

Läs vidare »
E2hdnwp6ndp3ewwoklvw

Lo Claesson och Ann Östman tilldelas Bengt Hjelmqvists pris 2014

Pressmeddelanden   •   2014-10-09 09:50 CEST

Lo Claesson, bibliotekschef i Vaggeryds kommun, och Ann Östman, bibliotekskonsulent på den regionala biblioteksverksamheten i Gävleborg, tilldelas och delar Bengt Hjelmqvists pris 2014.

Bilder & Videor 11 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.

Adress

  • Svensk biblioteksförening
  • World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Box 70380
  • 107 25 STOCKHOLM
  • Vår hemsida

Länkar