Msp8qlgmfrehrwmtvpmr

Collijnpriset tilldelas Henrik Wallheim

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 14:36 CEST

Collijnpriset 2014 för bästa magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap tilldelas Henrik Wallheim för uppsatsen ”Katalogen som tolkningsredskap: Bibliografiska relationer i Resource Description and Access (RDA), med särskild hänsyn till operationaliseringsproblem”. Uppsatsen har lagts fram vid Uppsala universitet, institutionen för ABM med Miriam Nauri som handledare.

Pn5itnsr9lo5gsjsx1lg

Världens bibliotek uppmanar FN att arbeta för allas tillgång till information

Pressmeddelanden   •   2014-08-18 10:59 CEST

IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions) har på sitt årliga möte (World Library and Information Congress) presenterat Lyon-deklarationen som uppmanar FN och dess medlemsstater att göra tillgång till information till en del av millenniemålen när de ska omförhandlas.

Mvxpcdtec1vrgjnxwgyk

Riksdagspartierna om bibliotek

Pressmeddelanden   •   2014-08-12 15:05 CEST

Svensk biblioteksförening har ställt åtta frågor till riksdagspartierna som vi anser vara relevanta och av intresse för svenskt biblioteksväsendes användare. Frågorna handlar bland annat om skolbibliotekens bemanning, offentligt finansierad forsknings tillgänglighet, digitalisering och behovet av en nationell biblioteksstrategi.

Lhzeahhnqqg4hfr6yw7p

Forskningsantologi om bibliotekens betydelse för medie- och informationskunnighet

Pressmeddelanden   •   2014-04-10 07:50 CEST

I dag publicerar Svensk biblioteksförening en ny rapport: Medie- & informationskunnighet – en forskningsantologi. Nio forskare från tre lärosäten ger perspektiv på medie- och informationskunnighet (MIK). Redaktörer är Olof Sundin och Johanna Rivano Eckerdal.

Dq7tixheaavc5orkdr0f

Biblioteksdagarna i kulturhuvudstaden Umeå

Pressmeddelanden   •   2014-04-07 09:57 CEST

Bibliotekens ledande branschdagar Biblioteksdagarna genomförs för tolfte året. I år samlar vi Sveriges biblioteksverksamma i Europas kulturhuvudstad Umeå 7-8 maj. Bland föreläsarna finns Lars Strannegård, Handelshögskolan, Barbara Jones, American Library Association, Roland Esaiasson, MTM, Olof Sundin, Lunds universitet, Karin Taube, Umeå universitet, och Johanna Koljonen.

Sf8oydxn9738rb2fevks

Svensk biblioteksförening får ny grafisk profil och logotyp

Pressmeddelanden   •   2013-12-17 09:02 CET

Svensk biblioteksförening får ny grafisk profil och logotyp.

Media-no-image

Bengt Hjelmqvist pris tilldelas Ek och Takala

Pressmeddelanden   •   2013-10-09 08:56 CEST

Bengt Hjelmqvists pris för framstående insatser på folkbiblioteksområdet delas i år mellan Lo Ek och Anna-Stina Takala. Prissumman är på 25 000 kronor och priset delas ut vid en prisceremoni 17 oktober på Stockholms stadsbibliotek.

Juryns motivering för Lo Ek:

”Lo Ek är en socialt engagerad bibliotekarie, som genom sitt arbete visar att idealet att biblioteket ska vara för alla kan och bör vara mer än bara förskönande ord. Med sin bokcirkel för missbrukare, ”Människor mellan raderna”, har hon inte bara skapat möten som visar på litteraturens värde och läkande kraft, utan har också hur biblioteket kan vända problem till en möjlighet att bli mer inkluderande. Hennes grepp, att i samarbete med behandlingsassistenter, bjuda in samhällets utstötta och genom litteraturen få dem att, om än för en stund, tänka till, på annat, känna värme, titta inåt, prata med varandra, prata med sig själva – är måhända ett enkelt och självklart grepp – men likväl genialiskt. Med enkla men kraftfulla metoder och en stor respekt för de människor hon arbetar för - utgör Lo Eks arbete ett pedagogiskt exempel för oss alla, som visar hur bibliotekets uppdrag kan levandegöras för grupper som biblioteken allt för sällan når med sin verksamhet.”

Juryns motivering för Anna-Stina Takala:

”Anna-Stina Takala är en orädd bibliotekarie som aktivt arbetar för att visa bibliotekens roll som demokratiskt infrastruktur och vägledare in i ett mer digitalt samhälle. Hon står i framkant när det gäller att använda sociala medier som arbetsverktyg i det folkbildande biblioteksarbetet. Som en skicklig pedagog och föreläsare verkar hon för att öka den digitala delaktigheten genom uppbyggnaden av virtuella kurser inom sociala medier. För att nå ut med bibliotekens budskap till helt nya grupper bygger hon systematisk upp nätverk, verkar som en aktiv debattör i olika kanaler och för diskussionen om frågor som heteronormen och normkritiskt tänkande framåt. Hennes arbete stärker både bibliotekens roll i lokalsamhället och bibliotekarieyrkets professionella utveckling.”

Lo Ek arbetar som bibliotekarie, Norrköpings stadsbibliotek, och Anna-Stina Takala arbetar som verksamhetsutvecklare för IT och kommunikation vid biblioteken i Botkyrka och är vice ordförande i DIK-förbundet.

Juryn har bestått av: 
Torbjörn Nilsson, ordförande, Svensk Biblioteksförening, Nino Dawod, Uppsala stadsbibliotek, Sävjabiblioteket, Peter Björkman, Bibliotek Botkyrka, Anette Mjöberg, Hässleholms stadsbibliotek, Alireza Afshari, Stockholms stadsbibliotek.

Priset instiftades 1964 och består av ett stipendium på 25 000 kronor. Bengt Hjelmqvist, som avled 2005, var en nestor i bibliotekssverige. Mellan åren 1945 till 1969 var han chef på Skolöverstyrelsens bibliotekssektion. Priset utdelas för framstående insatser på folkbiblioteksområdet.

Mer information:
Torbjörn Nilsson, juryordförande, tel. 072-963 65 55
Stefan Engström, kommunikationschef, Svensk Biblioteksförening, tel. 070-551 90 74


Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.

Bengt Hjelmqvists pris för framstående insatser på folkbiblioteksområdet delas i år mellan Lo Ek och Anna-Stina Takala. Prissumman är på 25 000 kronor och priset delas ut vid en prisceremoni 17 oktober på Stockholms stadsbibliotek.

Läs vidare »
F4cm7iqfuqlixk9sr1ph

Carl von Linné-plaketten tilldelas Casta och Fagerberg

Pressmeddelanden   •   2013-10-08 13:30 CEST

Svensk Biblioteksförenings Carl von Linné-plakett för 2013 tilldelas Stefan Casta och Maj Fagerberg för Humlans herbarium, Flora Växtpress & Herbarium.

Sp3kxwlp0a7geym8e4nx

Nils Holgersson-plaketten tilldelas Lisa Bjärbo

Pressmeddelanden   •   2013-10-08 13:28 CEST

Svensk Biblioteksförenings Nils Holgersson-plakett för 2013 tilldelas Lisa Bjärbo för Allt jag säger är sant.

W0j9mnkahcs9gt9o5kqk

Elsa Beskow-plaketten tilldelas Emma Adbåge

Pressmeddelanden   •   2013-10-08 13:25 CEST

Svensk Biblioteksförenings Elsa Beskow-plakett för 2013 tilldelas Emma Adbåge för boken Lenis Olle och hennes samlade produktion av bilderböcker för barn.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.

Adress

  • Svensk biblioteksförening
  • World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Box 70380
  • 107 25 STOCKHOLM
  • Vår hemsida

Länkar