Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 56 träffar

Svensk biblioteksförening tar avstånd från SD:s bibliotekspolitik

Svensk biblioteksförening tar avstånd från SD:s bibliotekspolitik

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2016 07:00 CEST

Sverigedemokraternas ledamöter i riksdagens kultutskott lämnade under den allmänna motionstiden in en motion om biblioteksfrågor. Svensk biblioteksförening tar avstånd från förslagen från SD.

Yttrandefrihet, biblioteksutveckling och nyanlända

Yttrandefrihet, biblioteksutveckling och nyanlända

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2016 07:00 CEST

Svensk biblioteksförening uppmärksammar under Bok- och biblioteksmässan 250-årsjubileet av den första svenska tryckfrihetsförordningen. Vi vrider och vänder på frågeställningar kring yttrandefrihet och bibliotekens betydelse för den fria åsiktsbildningen. Vi presenterar Sveriges bästa barnböcker och visar en utställning om bibliotekens arbete med nyanlända.

Låntagarna i Nynäshamn lånar flest böcker i länet

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2016 07:00 CEST

För elfte året i rad publicerar Svensk biblioteksförening statistik över folkbibliotekens verksamhet på lokal och regional nivå. I materialet redovisas utvecklingen från 2007 till 2015.

Ny statistik över folkbiblioteken

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2016 07:00 CEST

För elfte året i rad publicerar Svensk biblioteksförening lokal och regional statistik över läget på landets folkbibliotek. I årets rapporter redovisas folkbibliotekens utveckling från 2007 till och med 2015 för att möjliggöra en unik jämförelse över tid.

Evenemang 2 träffar

Biblioteksdagarna 2011

Biblioteksdagarna 2011

Evenemang   •   Maj 09, 2011 13:54 CEST

Biblioteken erbjuder fri tillgång till information och kunskap och de är en viktig byggsten i ett demokratiskt samhälle. Den pågående och omfattande förändringen av informationssamhället försätter biblioteken i brytpunkten mellan det ständiga flödet i en digital och global värld och den mer konstanta berättelsen på papper mellan två pärmar. Svensk Biblioteksförening inbjuder till tre intress...

2011-05-11 - 2011-05-13

Wisby strand, Visby

Biblioteksdagarna 2009 - Rummet och rymden

Biblioteksdagarna 2009 - Rummet och rymden

Evenemang   •   Apr 20, 2009 10:25 CEST

Rummet och Rymden är temat för Biblioteksdagarna 2009. Över 500 bibliotekarier och biblioteksengagerade träffas för att diskutera aktuella frågor. I år är fokus på rummet. Väggar och tak utgör inte längre bibliotekets självklara gränser. Var sätter vi då gränsen? Var sätter låntagaren gränsen? Under tre dagar arrangerar Svensk Biblioteksförening seminarier, studiebesök, workshops och m.m.

2009-05-13 - 2009-05-15

Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1,Uppsala

Dokument 3 träffar

Röster om bibliotek och upphovsrätten - en antologi

I denna antologi skriver experter inom sina respektive områden om biblioteken och upphovsrätten. Texterna tar upp en rad olika perspektiv och biblioteksverksamheter och inkluderar rättsutredande analys med fokus på digitaliseringen, forskningsbibliotekens unika kompetens och praktiska sätt att hantera upphovsrättsliga frågeställningar.

Riksrapport 2016 - aktuell utveckling inom det svenska biblioteksväsendet

Rapporten innehåller fakta, utvecklingstendenser och aktuella frågeställningar som påverkar bibliotekssektorn. Förhoppningen är att rapporten används för att sprida kunskap om biblioteken till beslutsfattare och andra intresserade.

Effektiv vetenskaplig kommunikation - för forskning, utbildning och nyttiggörande

Rapporten beskriver och lyfter fram forskningsbibliotekens nya roller och det nya landskapet för forskningskommunikation.