Skip to main content

AMA VVS & Kyl 09 och AMA El 09: Nya installationsdelarna inom AMA är klara

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 14:15 CET

Efter drygt tio år med VVS AMA 98, Kyl AMA 98 och EL AMA 98 är det nu dags för nya versioner. Nu lanseras AMA VVS & Kyl 09 samt AMA El 09 med tillhörande råd och anvisningar. De nya versionerna finns tillgängliga som böcker i månadsskiftet mars/april 2010 och AMA webbtjänst uppdateras strax dessförinnan.

Efter en omfattande remissrunda genomfördes under hösten den slutliga bearbetningen och redigeringen av de nya versionerna. Arbetet med AMA VVS & Kyl 09 har letts av Jan Fredriksson och Martin Brunnkvist, Svensk Byggtjänst, medan Anders Wester och Per Andersson, Svensk Byggtjänst, haft ansvaret för AMA El 09.

I arbetsgruppen för AMA VVS & Kyl 09 har fem externa utredare medverkat och i arbetet med AMA El 09 har elva externa utredare bidragit. Ytterligare experter har medverkat i referensgrupperna för de nya AMA-delarna och för AMA-nytt.

Det huvudsakliga uppdraget har varit att inarbeta de senaste årens AMA-nytt.  Vid uppdateringen ges även möjlighet att se till mer övergripande frågor om struktur och samordning mellan AMA:s fackområden, säger Gustav Anderson, produktchef för AMA på Svensk Byggtjänst.

Logisk sammanslagning

En viktig nyhet är att VVS- och Kyl-delarna slagits samman till en – AMA VVS & Kyl 09 med tillhörande råd och anvisningar, RA VVS & Kyl 09.

–Att VVS och Kyl slagits samman beror på att många delar är gemensamma och att det ofta är samma projektörer som jobbar med VVS och Kyl, förklarar Jan Fredriksson.

Kontroll ersätter provning

En genomgående förändring har gjorts i de båda nya installationsdelarnas respektive Y -kapitel.

–Ordet ”provning” har bytts ut mot ”kontroll”. Här finns också texter om definitioner och ansvarsförhållande vid egenkontroll och hur den ska dokumenteras, säger Jan Fredriksson.

Råd om CE-märkning

I de båda installationsdelarnas råd och anvisningar, RA VVS & Kyl 09 samt RA El 09, finns nya rådstexter angående CE-märkning.

–Här tar vi bland annat upp vilka krav man ska ställa på alla ingående komponenter då en hel installation ska vara CE-märkt, samt vilka ansvarsförhållanden som gäller, säger Jan Fredriksson.

Nytt om tryckkärl och vatten

I AMA VVS & Kyl 09 har bland annat flera texter anpassats och omformulerats för att passa tryckkärlsdirektivet med tillämpade standarder och arbetsmiljöföreskrifter. Anpassning till branschreglerna "Säker vatteninstallation" har också lett till förnyelse i fler avsnitt.

Andra nyheter i VVS & Kyl-delen gäller bland annat material- och produktutvecklingen gällande isoleringsmaterial och krav på presskopplingar i förhållande till olika typer av rör.

Nya koder om trådlöst

I AMA EL 09 och RA EL 09 finns nyheter till exempel i avsnitten om telesystem, där nya texter och koder angående diverse trådlösa system införts.  Exempelvis om mobiltelefonsystem och signalsystem.

Även angående styr- och övervakningssystem har det tillkommit ett antal koder och rubriker för diverse givare.  (Detta gäller även för AMA VVS & Kyl 09).

Kompletteringar inom transport

Inom transportområdet (hissar med mera) har det skett omfattande kompletteringar i AMA El 09 och RA El 09. Det beror på produktutvecklingen samt nya direktiv och standarder inom området.

Ytterligare en nyhet i AMA El 09 är att X-kapitlet (om inredningar och utrustningar för storkök) är borttaget.

–Det har lyfts över till AMA Hus 08. En del av detta, medieanslutna utrustningar, finns även i AMA VVS & Kyl 09, berättar Per Andersson.

Böcker tillgängliga i mars/april

–Ett mycket omfattande arbete är nu klart och de olika nya installationsdelarna inom AMA blir tillgängliga som böcker i månadsskiftet mars/april 2010. AMA webbtjänst uppdateras strax dessförinnan, säger Gustav Anderson.

–Ett viktig arbete som vidtar nu är att ta fram beskrivningstexter till respektive ny AMA för att underlätta för branschen att snabbt komma igång och använda dem, avslutar Gustav Anderson.

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy