Skip to main content

Betydelsefulla kulörer och kontraster

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 15:35 CEST

Ljushetskontraster, mötet mellan mörkt och ljust, har en avgörande betydelse för personer med synnedsättning. Med hjälp av dessa ljushetskontraster vid färgval och genom att låta byggdetaljer framträda från omgivningen kan man skapa varierande och tilltalande miljöer som både tillgodoser behoven vid synnedsättning och följer samhällets krav.

 

Boken Kulör & kontrast vill bidra till att vardagen underlättas för människor med synnedsättning, en grupp som ständigt ökar. Ett sätt att åstadkomma detta är att skapa förutsättningar för att läsa rumsformer, skilja byggnadsdetaljer åt och varna för förändringar och kritiska passager, till exempel trappor. Här visas detaljer i offentliga miljöer som är särskilt viktiga att tänka på vid planering och projektering.

 

Boken innehåller också rikligt med fotografier från befintliga inom- och utomhusmiljöer med exempel på bra respektive dåligt färgsatta miljöer ur detta perspektiv. Första delen av boken har fokus på inomhusmiljöer och den senare delen på utomhusmiljöer och aspekter som är viktiga att beakta där.

 

Handboken riktar sig till främst till arkitekter, planerare och övriga som har ansvar för hur inne- och utemiljöer planeras.

 

Författaren, Emma Newman, är verksam som doktorand vid Institutionen för teknik och samhälle, avdelningen Trafik och väg, vid Lunds Tekniska högskola. Boken är en bearbetad och utökad version av hennes examensarbete.

 

Kulör & kontrast. Ljushetskontrastens betydelse för personer med synnedsättning rekvireras från AB Svensk Byggtjänst, Kundservice, 113 87 Stockholm. Tfn 08-457 10 00. Internetbokhandel: www.byggtjanst.se
ISBN 9789173332968.

 

För ytterligare information, se vår hemsida www.byggtjanst.se eller kontakta
Marika Håkanson, AB Svensk Byggtjänst, tfn 08-457 10 00, e-post: marika.hakanson@byggtjanst.se.

 

Högupplöst omslagsbild hittar du på vår hemsida, www.byggtjanst.se, välj Pressrum och sedan Bildbank.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy