Skip to main content

Nya Aff-definitioner ut på remiss

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 14:40 CET

Nu anpassas upphandlingsregelverket Aff till europeisk standard för upprättande av FM-avtal. De nya Aff-definitionerna är ut på remiss, tillsammans med ett nytt dokument som vägleder beställaren i det strategiska arbete som föregår en upphandling.

–EU-standarden för upprättande av FM-avtal har föranlett en anpassning av Aff. Detta säkerställer användandet av Aff att man följer europeisk standard, vilket kommer att göra upphandlingsunderlaget mer jämförbart för aktörer verksamma inom EU, säger Gustav Anderson, produktansvarig för Aff inom Svensk Byggtjänst.

Det nya dokumentet stöder beställaren i det strategiska arbete som föregår en upphandling. Exempel på det är vikten av att bygga upp en beställarorganisation, att fastställa omfattningen av det som ska handlas upp och hur det påverkar kvarvarande egenregiorganisation samt att definiera kärnverksamheten. Dokumentet kommer att utgå ifrån en processbeskrivning som omfattar samtliga steg i processen det vill säga både strategiarbete, upphandling och entreprenad. Stöddokument för arbetet med den strategiska processen saknas helt i dagens Aff.

I EU-standarden finns ett också trettiotal definitioner av nyckelbegrepp inom FM. Vissa termer är helt nya och kan bara läggas till Aff-definitionerna, men när termerna redan förekommer i Aff formuleras de om så att de överensstämmer med EU-standarden. Standarden definierar till exempel centrala begrepp som kund, beställare och slutanvändare på ett tydligt sätt som inte tidigare förekommer i Aff.

Breddad marknad

Huvudansvarig för arbetet med EU-anpassningen har varit Per Ollas, Fasticon och ansvarig för utvecklingen av Aff-dokumenten, tillsammans med en arbetsgrupp bestående av Fredrik Justesen, Ericsson, Britt Olsson-Stein, Compass Group och Niclas Elfström, Ernst & Young.

–Anpassningen av Aff till standarden innebär en breddad marknad för Aff. Större FM-entreprenörer verksamma i Sverige, internationella fastighetsägare med bestånd i Sverige samt större industrikoncerner kan ha god hjälp av Aff i sina upphandlingar, kommenterar Per Ollas.

Remisstid

Aff-definitionerna och det vägledande dokumentet har skickats ut på remiss till ett urval av personer som representerar fastighetsägare, konsulter och entreprenörer samt till Aff:s kunder. Remisstiden går ut den 8 januari 2010 och i mars 2010 hoppas Aff-kommittén och Svensk Byggtjänst att kunna presentera de nya dokumenten.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Ollas, Fasticon. Tel: 08-556 706 00. per.ollas@fasticon.se

Gustav Anderson, Svensk Byggtjänst. Tel: 08-457 10 00. gustav.anderson@byggtjanst.se

Om Aff

Aff står för Avtal för Fastighetsförvaltning. Ursprungligen är Aff ett verktyg för att beskriva och handla upp fastighetsförvaltning och Facility Managementtjänster (FM-tjänster). Med Aff blir avtalen tydliga och risken för missförstånd minskar.

I och med EU-anpassningen och ett ökat fokus på FM blir nu Aff också mer intressant för stora industriföretag som lägger ut FM-tjänster.  Aff har funnits på marknaden sedan 1995 och fått ett brett genomslag både hos fastighetsägare och andra beställare av FM-tjänster samt hos förvaltnings- och FM-leverantörer. Aff är idag branschstandard för förvaltnings- och FM-entreprenader. Aff marknadsförs av Svensk Byggtjänst. AFF (Forum för förvaltning och service) har branschens uppdrag att verka för "ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning" bl a genom att förvalta och vidareutveckla Aff-dokumenten.

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera