Skip to main content

”Projektledarens kompetens påverkar hela projektets tidplan och ekonomi”

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 11:00 CET

–Vad, när, hur och av vem är nyckelord i projektledarens dagliga arbete. Oavsett om det handlar om upphandling av tjänster, tid, kostnader, osäkerheter eller kontroll av leveranser: kan du svara på de frågorna, har du styrning på ditt projekt.

Det säger Hans Ottosson, erfaren projektledare i stora bygg- och anläggningsprojekt samt författare till den nya boken ”VAD, NÄR, HUR och av VEM. Praktisk projektledning inom bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen”, utgiven av Svensk Byggtjänst.

–En amerikansk utredning visade nyligen att 90 procent av alla större byggprojekt inte blir klara i tid. Största orsaken till att projekt inte håller budget och tidplan är att behoven och kraven inte är tillräckligt klara vid projektstart. Detta medför behov av ändringar vilket i sin tur får kostnadsökningar och förseningar som följd, säger Hans Ottosson.

Han menar att branschen har mycket att vinna på att ta erkända projektledningsprocesser och regelbundna genomgångar av viktiga kunskapsområden på stort allvar:

–Att vara projektledare handlar om att aktivt, planera, övervaka och agera. Ett skickligt lett projekt bör inte bli försenat, drabbas av allvarliga fel och det överskrider inte budget. Så enkelt – och så svårt – är det.

–Det här är den bok jag själv hade velat läsa när jag var oerfaren projektledare. Denna handbok tar ett praktiskt grepp om alla de processer, moment och kunskapsområden som är aktuella för att leda ett bygg- eller anläggningsprojekt under dess olika skeden, säger Hans Ottosson.

Skapa styrning

Boken ”VAD NÄR HUR och av VEM. Praktisk projektledning inom bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen” handlar om hur projektledaren styr över sitt projekt. Författaren har ringat in 14 kunskapsområden:

Myndighetskontakter,

Beslut, samordning och integrering

Omfattning, egenskapsbestämning och gränssnitt

Ändringshantering,

Miljö och arbetsmiljö

Kvalitetsstyrning

Tidsstyrning

Kostnadsstyrning

Resurser/organisation,

Kommunikation/information

Risk- och osäkerhetshantering

Anskaffning (inköp och leveranskontroll)

Godkännande av entreprenader och leveranser,

Projektavslut

–Den som går igenom dessa områden och svarar på frågeställningarna ”vad, när, hur och av vem”, den har verktygen att styra projektet, säger Hans Ottosson.

Boken diskuterar också strategier i projekt och vid inköp samt tar upp några etikfrågor.

Nya verktyg och metoder

Bygg- och anläggningsbranschen har använt sig av projektformen i tusentals år. Men numera grundar sig mycket av det vi gör på traditioner och gammal kunskap. Datorernas intåg har medfört stora möjligheter att hantera mängder av data på ett lätt och användbart sätt.

–Där byggbranschen tidigare låg steget före när det gällde kunskap om hur projekt drivs, har nu andra branscher utvecklat moderna projektledarverktyg , processer och metoder för att lyckas med komplicerade projekt. Beställare har börjat kräva någon form av kunskapsbas

för projektledare, och behov och krav på certifiering av projektledare börjar dyka upp, säger Hans Ottosson.

I denna bok beskrivs de processer och kunskapsområden som bör ingå för att man ska lyckas med sina projekt. De är beskrivna med utgångspunkt från standarden SS-ISO 10006 – ”riktlinjer för kvalitet i projektledning” och den internationella projektledningsstandarden PMBOK®. Dessutom ingår grundläggande information om olika verktyg och metoder, till exempel WBS (Work Breakdown Structure), Earned Value samt hur en nätplan fungerar.  Vissa delar, till exempel avsnitten om ”exempel på möten” och ”kontraktsskrivning”, kan användas som idégivare och uppslagsbok. I slutet av boken finns flera exempel och mallar på användbara dokument.

Men det gäller att inte göra saker svårare än de behöver vara:

–Ett gott råd är att anpassa projektledningsarbetet till projektets storlek och komplexitet. Använd huvudprocessen och kontrollera alltid vad som behövs inom

varje kunskapsområde, säger Hans Ottosson.

Ansvaret ligger hos byggherren

Det är byggherren som utser projektledaren och därför ligger ansvaret för ett gott projektledarskap hos den organisationen:

–Det handlar inte bara om att kunna ställa krav på projektören och entreprenören. Projektarbete är ett samspel mellan beställare och projektör/entreprenör/leverantör. Beställaren måste förstå deras behov av beslut och beställaren måste få kontinuerlig information för att kunna agera om så behövs.

Den som finansierar ett projekt måste kontrollera projektets utveckling och agera om det inte följer den ursprungliga planen. Beställaren/finansiären måste kunna projektprocessen och vilka parametrar (kunskapsområden) som styr ett projekt.

Stora delar av boken beskriver generell projektledning. Boken kan därför även användas av projektledare utanför bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen.

Om Hans Ottosson

Hans Ottosson har över trettio års erfarenhet av stora projekt inom bygg-, anläggningsbranschen. Hans senaste stora projekt var som projektchef för att bygga järnvägsförbindelserna över och under Öresund. Han har även arbetat som byggherre, projektör, entreprenör och är numera kursledare, mentor och föreläsare i projektledning, bland annat på Chalmers. För mer information, se www.projsam.se

”VAD NÄR HUR och av VEM. Praktisk projektledning inom bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen” rekvireras från AB Svensk Byggtjänst, Kundservice, 113 87 Stockholm. Tfn 08-457 10 00. Boken finns tillgänglig i webbutiken: www.byggtjanst.se.
ISBN 9789173333443.

För mer information kontakta informationsansvarig Jörgen Hallström, 070-644 69 03, jorgen.hallstrom@byggtjanst.se , Jonas Sjögren, produktansvarig litteratur, jonas.sjogren@byggtjanst.se eller Eva Eneström Schmied, redaktör, eva.enestrom.schmied@byggtjanst.se, 08-457 10 00.

Högupplöst omslagsbild samt foto av författaren finns på www.byggtjanst.se.  Välj Pressrum och sedan Bildbank.

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera