Media no image

Dagligvaruhandelns gemensamma mål: Till 2030 ska plastförpackningar vara fossilfria

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2018 16:47 CEST

Plast är ett omdebatterat material och i landets livsmedelsbutiker är plastförpackningar vanliga. Nu kommer dagligvaruhandelsaktörerna i Sverige att göra plastförpackningarna mer klimatsmarta – tillsammans har branschen satt ett mål om att till 2030 ska den fossila råvaran i plastförpackningarna bytas ut till fossilfri eller återvunnen råvara.

- Plastförpackningar har många fördelar, som att det förlänger livsmedels hållbarhet och bidrar till minskat matsvinn - plasten runt gurkan är ett exempel på det. Men nackdelen är att plastförpackningarna till största delen består av fossil råvara, vilket dagligvaruhandelns initiativ kommer ändra på. Nu hoppas vi att regeringen delar våra ambitioner och hjälper oss att nå målet, säger Karin Brynell vd Svensk Dagligvaruhandel

Initiativet är framtaget inom ramen för Fossilfritt Sverige och kommer därför att presenteras för regeringen senare i vår. Då kommer dagligvaruhandeln uppmana regeringen att satsa på inhemsk produktion av biobaserad råvara, exempelvis från skogen.

- Att utveckla plast från förnybar råvara och förbättra återvinningen är helt centralt både för klimatet och för en effektivare resursanvändning. Därför är det glädjande att dagligvaruhandeln själva nu har tagit fram en färdplan för hur målet ska nås, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

För ytterligare frågor:

Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel 0709-758085
Anna Jönsson, kommunikationschef, Svensk Dagligvaruhandel 0709-803209
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige 0703-406953

Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen för dagligvaruhandeln i Sverige. Dagligvaruhandeln är en viktig del i livsmedelskedjan och tillsammans verkar medlemsföretagen för att branschen ska ta ett aktivt och gemensamt ansvar för konkurrensneutrala frågor.

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag är  Axfood, Bergendahls Food, Coop Sverige, ICA Sverige, Lidl Sverige och Livsmedelshandlarna.

Plast är ett omdebatterat material och i landets livsmedelsbutiker är plastförpackningar vanliga. Nu kommer dagligvaruhandelsaktörerna i Sverige att göra plastförpackningarna mer klimatsmarta – tillsammans har branschen satt ett mål om att till 2030 ska den fossila råvaran i plastförpackningarna bytas ut till fossilfri eller återvunnen råvara.

Läs vidare »
Media no image

Stärk Livsmedelsverket i kampen mot livsmedelsfusk (debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet 22 april)

Blogginlägg   •   Apr 20, 2017 16:04 CEST

För att bättre kunna upptäcka matfusk behöver Sverige en nationell, specialiserad enhet på Livsmedelsverket som leder arbetet mot livsmedelsbedrägerier, skriver branschorganisationerna Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelsföretagen och Kött och Charkföretagen.

Mat är något som berör oss alla varje dag. Och alla har vi en gemensam förväntan, att maten vi köper är säker och att innehållet överensstämmer med informationen på förpackningen eller menyn. Naturligtvis är det nästan alltid så. Men under de senaste tio åren har livsmedelsbranschen drabbats allt mer av livsmedelsbedrägerier från oseriösa aktörer. Dagens situation är ett växande problem med stora konsekvenser för konsumenter, företag och samhälle. I mars 2016 rapporterade Europol att de i en gemensam aktion med Interpol beslagit mer än 10 000 ton och 1 miljon liter förfalskade/bedrägliga livsmedel. Bedrägeriet kännetecknas av att företag medvetet överträder livsmedelslagstiftningen för ekonomisk vinning. Det kan till exempel handla om att en dyr ingrediens byts ut mot en billig eller att en produkt märks som exempelvis ”ekologisk” trots att den inte är det.

Livsmedelsbranschen arbetar för att stävja bedrägerierna och det finns ett tätt samarbete i livsmedelsbranschen samt med Livsmedelsverket. Den så kallade hästköttskandalen för fyra år sedan skakade om hela branschen och myndigheterna. Runt om i Europa har livsmedelsmyndigheter ändrat rutiner och omorganiserat sina verksamheter. De internationella kvalitetsstandarder som sätter spelregler längs distributionskedjorna i livsmedelsbranschen har omarbetats och skärpts. Handeln och livsmedelsföretag har strikta rutiner vid inköp, revisioner och egenkontroller. Men trots det lyckas oseriösa aktörer uppenbarligen att lura systemen och rutinerna ibland. Så vad är det då som krävs för att komma åt dessa problem?

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht presenterade nyligen ett förslag på skärpning av straffskalan till fängelsestraff för de individer och organisationer som ägnar sig åt bedrägerier med våra livsmedel. Det har förvisso potentialen att ge en avskräckande effekt och medför även en högre prioritering inom rättsväsendet. Men det räcker inte. Det kommer även att vara nödvändigt att tillföra resurser till polis och åklagare, inte minst eftersom systematiskt livsmedelsfusk allt oftare rör sig om organiserad brottslighet, vilket kräver mer samarbete på europeisk nivå. Vi vill också se ytterligare initiativ från regeringen när det gäller kontrollmyndigheterna.

Vad regeringen kan göra går att finna i en rapport från Livsmedelsverket, som överlämnades till Näringsdepartementet för ett par veckor sedan. I den presenteras det arbete som myndigheten redan genomfört, exempelvis satsningar på kompetensutveckling för inspektörer att upptäcka bedrägerier, tipstelefon för allmänheten och viss metodutveckling. Samtidigt konstaterar myndigheten att ”Sverige i dagsläget inte är ändamålsenligt rustat för att arbeta med kontroll av fusk med livsmedel…”. Brist på resurser gör att utredningarna många gånger tar stopp.

Därför anser vi att Livsmedelsverkets organisation och resurstilldelning måste anpassas. Vi vill att Livsmedelsverkets arbete med livsmedelsbedrägerier organiseras och bemannas efter dansk och brittisk förebild, dvs. en dedikerad och specialiserad grupp som med ett tydligt uppdrag och betydande befogenheter arbetar på nationell basis. En sådan specialiserad enhet inom Livsmedelsverket skulle vara ett viktigt stöd för, och komplement till, våra kommuners livsmedelsinspektörer och säkerställa en nationell harmonsiering i hantering av ärenden om misstänkta livsmedelsbedrägerier. Att upptäcka och utreda livsmedelsbedrägerier är en kontrolluppgift som väsentligen skiljer sig från den vanliga livsmedelskontrollen. Dessutom krävs det specialkompetens och anpassade resurser, exempelvis i form av särskilt utvecklade analysmetoder och gemensamma anläggningsregister för att på ett effektivt sätt lösa uppgiften. Enheten måste finansieras från statsbudgeten.

Ökade resurser från stadsbudgeten för de insatser som presenterats ovan skulle dessutom vara en signal om att ministern menar allvar med de visioner som målats upp i regeringens livsmedelsstrategi. Vi lovar, från vårt håll, att fortsätta den viktiga dialogen med Livsmedelsverket och vara behjälpliga i att upptäcka bedrägerierna. Vi vill råda bot på problemen, men det kommer att krävas mer resurser, Sven-Erik Bucht.

Karin Brynell, VD Svensk Dagligvaruhandel
Anders Canemyr, tf VD Livsmedelsföretagen
Magnus Därth, VD Kött och Charkföretagen 

För att bättre kunna upptäcka matfusk behöver Sverige en nationell, specialiserad enhet på Livsmedelsverket som leder arbetet mot livsmedelsbedrägerier, skriver branschorganisationerna Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelsföretagen och Kött och Charkföretagen.

Läs vidare »
Yqf5xsc1suyirj0pg47q

Svensk Dagligvaruhandel uppmanade Närings- och innovationsminister Damberg att satsa på fossilfri plastråvara

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 13:25 CEST

Idag överlämnade Svensk Dagligvaruhandel, med medlemsföretagen Axfood, Bergendahls, Coop, ICA och Lidl, sin färdplan Mot fossilfria och materialåtervinningsbara plastförpackningar till 2030 till Närings-och innovationsminister Mikael Damberg samt klimatminister Isabella Lövin.

Fxqdlzyl89avissz4fwg

Dagligvaruhandeln överlämnar färdplan kring plastförpackningar till statsministern

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 09:00 CEST

Färdplanen, som beskriver vad dagligvaruhandeln ska göra och vad branschen önskar av politikerna för att nå målet, överlämnas på onsdag (25 april) till statsminister Stefan Löfven och klimatminister Isabella Lövin.

Vkhhln4vqk2wbnvcqld5

Dagligvaruhandeln lanserar ny version av branschriktlinjen Säker mat i din butik

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2018 09:32 CEST

Idag publicerar Svensk Dagligvaruhandel en ny version av branschriktlinjen ”Säker mat i din butik” som beskriver hur livsmedelsbutiker ska arbeta med livsmedelshantering i butik, för att leva upp till de lagkrav som finns samt andra insatser utöver lagstiftningen. Det är den fjärde versionen sedan branschriktlinjen togs fram första gången 2006.

Leq2xdx13dc7qw4i8poo

Kommuner: Stötta regeringen i att få ordning på livsmedelskontrollen! (Publicerad i Dagens Samhälle 1 mars)

Blogginlägg   •   Mar 01, 2018 10:50 CET

Livsmedelskontrollerna, som genomförs av kommunerna, bör vara likvärdiga i hela landet. De bör också vara samordnade för att innebära en så liten störning som möjligt i den ordinarie verksamheten för företagen. I alla fall enligt den nationella livsmededelsstrategin som regeringen presenterade för snart ett år sedan och vars mål sju av åtta riksdagspartier enats om.

Vkhhln4vqk2wbnvcqld5

Dagligvaruhandelns förslag till den nationella handlingsplanen för minskat matsvinn

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2018 07:30 CET

Myndigheter har mot bakgrund av FN:s globala mål för halverat matsvinn till 2030 och inom ramen för livsmedelsstrategin fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för minskat matsvinn. Dagligvaruhandeln har engagerat sig i arbetet och har överlämnat ett inspel till myndigheterna som beskriver vad dagligvaruhandeln tycker ska ingå i handlingsplanen.

Leq2xdx13dc7qw4i8poo

Dagligvaruhandelns försäljning av vegetariska livsmedel fortsätter att öka

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 06:00 CET

Färsk statistik från Nielsen Data visar att försäljningen av frysta vegetariska alternativ har i år vuxit med 20 procent. Färska vegetariska alternativ har haft en ännu mer imponerande försäljningsökning, 52 procent.

Hqklxhoieain40qerowq

Svensk Dagligvaruhandel applåderar Livsmedelsverkets förslag om efterhandsdebitering av livsmedelskontrollen

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 09:10 CET

Livsmedelsverket har lämnat över en hemställan till Näringsdepartementet om att efterhandsdebitering av livsmedelskontrollerna bör införas. Anledningen till förslaget är att Livsmedelsverket bedömer att efterhandsdebitering skulle öka tilltron till kontrollen och bidra till ökad legitimitet för avgifterna. Livsmedelsverkets initiativ applåderas av branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel.

Ifwwd3cbpcwt2pbhcymh

Så in i norden viktigt med gemensamma mätmetoder för matsvinn (Publicerat i Fri Köpenskap november 2017)

Blogginlägg   •   Nov 01, 2017 01:00 CET

Så när dagligvaruhandeln tillsammans med myndigheter och övriga livsmedelskedjan nu går vidare för att ta fram en kraftfull handlingsplan, blir ett viktigt inspel från mig och mina nordiska kollegor att verka för att vi får fram gemensamma definitioner och ett standardiserat sätt att mäta som tar hänsyn till helheten. Utifrån det kommer vi alla att engagera oss!

Bilder & Videor 10 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Kommunikation, press och opinionsbildning
  • annamkelmm.jalonaussonyr@sjmbohevdebh.se
  • +46 709803209

Om Svensk Dagligvaruhandel

Branschorganisationen för dagligvaruhandeln

Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen för dagligvaruhandeln i Sverige. Dagligvaruhandeln är en viktig del i livsmedelskedjan och tillsammans verkar medlemsföretagen för att branschen ska ta ett aktivt och gemensamt ansvar för konkurrensneutrala frågor.

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag är Axfood, Bergendahls Food, Coop Sverige, ICA Sverige, Lidl Sverige och Livsmedelshandlarna.

Adress

  • Svensk Dagligvaruhandel
  • Regeringsgatan 60
  • 103 29 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida