Hqklxhoieain40qerowq

Svensk Dagligvaruhandel applåderar Livsmedelsverkets förslag om efterhandsdebitering av livsmedelskontrollen

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 09:10 CET

Livsmedelsverket har lämnat över en hemställan till Näringsdepartementet om att efterhandsdebitering av livsmedelskontrollerna bör införas. Anledningen till förslaget är att Livsmedelsverket bedömer att efterhandsdebitering skulle öka tilltron till kontrollen och bidra till ökad legitimitet för avgifterna. Livsmedelsverkets initiativ applåderas av branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel.

Media no image

Stärk Livsmedelsverket i kampen mot livsmedelsfusk (debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet 22 april)

Blogginlägg   •   Apr 20, 2017 16:04 CEST

För att bättre kunna upptäcka matfusk behöver Sverige en nationell, specialiserad enhet på Livsmedelsverket som leder arbetet mot livsmedelsbedrägerier, skriver branschorganisationerna Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelsföretagen och Kött och Charkföretagen.

Mat är något som berör oss alla varje dag. Och alla har vi en gemensam förväntan, att maten vi köper är säker och att innehållet överensstämmer med informationen på förpackningen eller menyn. Naturligtvis är det nästan alltid så. Men under de senaste tio åren har livsmedelsbranschen drabbats allt mer av livsmedelsbedrägerier från oseriösa aktörer. Dagens situation är ett växande problem med stora konsekvenser för konsumenter, företag och samhälle. I mars 2016 rapporterade Europol att de i en gemensam aktion med Interpol beslagit mer än 10 000 ton och 1 miljon liter förfalskade/bedrägliga livsmedel. Bedrägeriet kännetecknas av att företag medvetet överträder livsmedelslagstiftningen för ekonomisk vinning. Det kan till exempel handla om att en dyr ingrediens byts ut mot en billig eller att en produkt märks som exempelvis ”ekologisk” trots att den inte är det.

Livsmedelsbranschen arbetar för att stävja bedrägerierna och det finns ett tätt samarbete i livsmedelsbranschen samt med Livsmedelsverket. Den så kallade hästköttskandalen för fyra år sedan skakade om hela branschen och myndigheterna. Runt om i Europa har livsmedelsmyndigheter ändrat rutiner och omorganiserat sina verksamheter. De internationella kvalitetsstandarder som sätter spelregler längs distributionskedjorna i livsmedelsbranschen har omarbetats och skärpts. Handeln och livsmedelsföretag har strikta rutiner vid inköp, revisioner och egenkontroller. Men trots det lyckas oseriösa aktörer uppenbarligen att lura systemen och rutinerna ibland. Så vad är det då som krävs för att komma åt dessa problem?

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht presenterade nyligen ett förslag på skärpning av straffskalan till fängelsestraff för de individer och organisationer som ägnar sig åt bedrägerier med våra livsmedel. Det har förvisso potentialen att ge en avskräckande effekt och medför även en högre prioritering inom rättsväsendet. Men det räcker inte. Det kommer även att vara nödvändigt att tillföra resurser till polis och åklagare, inte minst eftersom systematiskt livsmedelsfusk allt oftare rör sig om organiserad brottslighet, vilket kräver mer samarbete på europeisk nivå. Vi vill också se ytterligare initiativ från regeringen när det gäller kontrollmyndigheterna.

Vad regeringen kan göra går att finna i en rapport från Livsmedelsverket, som överlämnades till Näringsdepartementet för ett par veckor sedan. I den presenteras det arbete som myndigheten redan genomfört, exempelvis satsningar på kompetensutveckling för inspektörer att upptäcka bedrägerier, tipstelefon för allmänheten och viss metodutveckling. Samtidigt konstaterar myndigheten att ”Sverige i dagsläget inte är ändamålsenligt rustat för att arbeta med kontroll av fusk med livsmedel…”. Brist på resurser gör att utredningarna många gånger tar stopp.

Därför anser vi att Livsmedelsverkets organisation och resurstilldelning måste anpassas. Vi vill att Livsmedelsverkets arbete med livsmedelsbedrägerier organiseras och bemannas efter dansk och brittisk förebild, dvs. en dedikerad och specialiserad grupp som med ett tydligt uppdrag och betydande befogenheter arbetar på nationell basis. En sådan specialiserad enhet inom Livsmedelsverket skulle vara ett viktigt stöd för, och komplement till, våra kommuners livsmedelsinspektörer och säkerställa en nationell harmonsiering i hantering av ärenden om misstänkta livsmedelsbedrägerier. Att upptäcka och utreda livsmedelsbedrägerier är en kontrolluppgift som väsentligen skiljer sig från den vanliga livsmedelskontrollen. Dessutom krävs det specialkompetens och anpassade resurser, exempelvis i form av särskilt utvecklade analysmetoder och gemensamma anläggningsregister för att på ett effektivt sätt lösa uppgiften. Enheten måste finansieras från statsbudgeten.

Ökade resurser från stadsbudgeten för de insatser som presenterats ovan skulle dessutom vara en signal om att ministern menar allvar med de visioner som målats upp i regeringens livsmedelsstrategi. Vi lovar, från vårt håll, att fortsätta den viktiga dialogen med Livsmedelsverket och vara behjälpliga i att upptäcka bedrägerierna. Vi vill råda bot på problemen, men det kommer att krävas mer resurser, Sven-Erik Bucht.

Karin Brynell, VD Svensk Dagligvaruhandel
Anders Canemyr, tf VD Livsmedelsföretagen
Magnus Därth, VD Kött och Charkföretagen 

För att bättre kunna upptäcka matfusk behöver Sverige en nationell, specialiserad enhet på Livsmedelsverket som leder arbetet mot livsmedelsbedrägerier, skriver branschorganisationerna Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelsföretagen och Kött och Charkföretagen.

Läs vidare »
Leq2xdx13dc7qw4i8poo

Dagligvaruhandelns försäljning av vegetariska livsmedel fortsätter att öka

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 06:00 CET

Färsk statistik från Nielsen Data visar att försäljningen av frysta vegetariska alternativ har i år vuxit med 20 procent. Färska vegetariska alternativ har haft en ännu mer imponerande försäljningsökning, 52 procent.

Ifwwd3cbpcwt2pbhcymh

Så in i norden viktigt med gemensamma mätmetoder för matsvinn (Publicerat i Fri Köpenskap november 2017)

Blogginlägg   •   Nov 01, 2017 01:00 CET

Så när dagligvaruhandeln tillsammans med myndigheter och övriga livsmedelskedjan nu går vidare för att ta fram en kraftfull handlingsplan, blir ett viktigt inspel från mig och mina nordiska kollegor att verka för att vi får fram gemensamma definitioner och ett standardiserat sätt att mäta som tar hänsyn till helheten. Utifrån det kommer vi alla att engagera oss!

Gej1r8lsp260qqig9gpu

Svensk Dagligvaruhandel välkomnar att Regeringen permanentar stöd till lanthandel och butiker i glesbygd.

Blogginlägg   •   Okt 20, 2017 09:12 CEST

Svensk Dagligvaruhandel välkomnar att Regeringen permanentar satsning på lanthandlare och butiker i glesbygd

Oe66at7rzvkqi3dpmkqs

Många nackdelar och inga fördelar i ny lag om ekologisk produktion – Sverige bör rösta nej. (debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet 20 oktober)

Blogginlägg   •   Okt 19, 2017 20:20 CEST

Det är hög tid för regeringen och alla ledamöter i EU-nämnden att tänka om. Vid ministerrådsmötet, sannolikt 6 november, bör Sverige rösta nej till det framförhandlade förslaget till ny förordning för ekologisk produktion. Antingen måste lagförslaget göras om på ett stort antal punkter eller avslås helt.

Doutrpnypawicgkjpxxs

ProPud Proteinmilkshake från NJIE utsedd till Årets Dagligvara 2017

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2017 09:05 CEST

ProPud Proteinmilkshake från NJIE tog under torsdagskvällen (5 oktober) hem utmärkelsen Årets Dagligvara 2017.

Oe66at7rzvkqi3dpmkqs

Svensk Dagligvaruhandel deltar på Näringsdepartementets kick-off för minskat matsvinn

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2017 10:02 CEST

Svensk Dagligvaruhandel deltar idag på kick-off för nationellt matsvinnsarbete. Tillsammans med branschorganisationerna LRF och Livsmedelsföretagen kommer näringen konkretisera vad aktörerna i livsmedelskedjan själva gör och kommer att göra för att minska matsvinnet. Organisationerna kommer också presentera vad man vill ha med i handlingsplanen som ska tas fram.

Xxgcoczutt3zabdyroek

Alkoholfria trenden fortsatte i dagligvaruhandeln sommaren 2017

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2017 07:38 CEST

Med hjälp av färska siffror från Nielsen kan dagligvaruhandeln konstatera att den alkoholfria dryckestrenden har fortsatt under sommaren 2017. Försäljningen av alkoholfri öl ökade med 30 procent, mätt i volym, jämfört med föregående sommar.

Br12syoa1cjk66mwsae9

Kycklingbacon, Superknäcke och Proteinmilkshake nominerade till Årets Dagligvara 2017

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2017 10:45 CEST

Kycklingbacon från Kronfågel, Pauluns Superknäcke med Chia och NJIEs laktosfria Proteinmilkshake ProPud Choklad– vad har de gemensamt? De är årets nominerade till priset Årets Dagligvara.

Bilder & Videor 9 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Kommunikation, press och opinionsbildning
  • analna.jonssdpllqmon@sdpvdrqdiidoah.se
  • +46 709803209

Om Svensk Dagligvaruhandel

Branschorganisationen för dagligvaruhandeln

Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen för dagligvaruhandeln i Sverige. Dagligvaruhandeln är en viktig del i livsmedelskedjan och tillsammans verkar medlemsföretagen för att branschen ska ta ett aktivt och gemensamt ansvar för konkurrensneutrala frågor.

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag är Axfood, Bergendahls Food, Coop Sverige, ICA Sverige, Lidl Sverige och Livsmedelshandlarna.

Adress

  • Svensk Dagligvaruhandel
  • Regeringsgatan 60
  • 103 29 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida