Skip to main content

Svensk Dagligvaruhandel övertar råd från Föreningen Fryst och kyld mat

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2017 12:19 CEST

Föreningen Fryst och Kyld Mat och Svensk Dagligvaruhandel har träffat överenskommelse om att Rådet för Varuflöde och Kvalitet flyttas över till Svensk Dagligvaruhandels regi från och med 1 augusti 2017. Anledningen är optimering av resurser och tid för involverade företag och medarbetare.

Ny hemvist för Rådet kommer dock inte att påverka dess syfte.

- Rådet för Varuflöde och Kvalitéts syfte har varit och kommer fortsätta att vara, att säkerställa att distributionen av frysta och kylda livsmedel sker mellan fabrikanter och butik, med högsta möjliga livsmedelssäkerhet, i en obruten kylkedja, med minsta möjliga svinn, säger Per Boström ordförande i Föreningen Fryst och kyld mat.

Inte heller arbetsuppgifterna kommer att förändras väsentligt i och med förflyttningen från Föreningen Fryst och Kyld mat till Svensk Dagligvaruhandel. Bland annat kommer branschriktlinjen ”Rätt temperatur under lagring och transport – nationella branschriktlinjer för fryst och kyld mat att förvaltas och utvecklas.

- Svensk Dagligvaruhandel är initiativtagare och förvaltare av flertalet branschriktlinjer och har därmed rutiner, kunskap och erfarenheter av denna typ av arbete. Det passar oss bra att framöver även samordna arbetet med branschriktlinjen ”Rätt temperatur under lagring av transport, säger Karin Brynell, vd för Svensk Dagligvaruhandel

Rådet kommer även fortsättningsvis att ha medlemmar från hela värdekedjan; producenter, transportörer och grossister från retail och foodservice.

För ytterligare kontakt:

Karin Brynell vd Svensk Dagligvaruhandel 0709-758085

Per Boström, ordförande Föreningen Fryst och Kyld mat 0708-293644

Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen för dagligvaruhandeln i Sverige. Dagligvaruhandeln är en viktig del i livsmedelskedjan och tillsammans verkar medlemsföretagen för att branschen ska ta ett aktivt och gemensamt ansvar för konkurrensneutrala frågor.

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag är ICA Sverige, Coop Sverige, Axfood, Bergendahls Food, Lidl Sverige och Livsmedelshandlarna.