Media-no-image

Svensk Energi till Löfven: ”Ge energikommissionen full frihet”

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 16:05 CEST

Svensk Energi välkomnar onsdagens besked om en kommande energikommission, enligt uppgörelsen mellan (S) och (MP) – ett flerårigt krav från energibranschen. Det säger Kjell Jansson, Svensk Energis vd, i en första kommentar: ”Dock är det viktigt att Stefan Löfven gör allvar av sina tidigare löften att kommissionen i lugn och ro ska arbeta sig igenom den mängd svåra frågor som behöver hanteras”.

Det är helheten och långsiktigheten som är viktig för energimarknadens aktörer. Kjell Jansson:

– Sverige behöver en blocköverskridande energiuppgörelse som verkligen en bred majoritet står bakom och som har förutsättningar att stå pall under ett antal mandatperioder. Därför är det viktigt att tidigare misstag inte görs om utan att kommissionen får arbeta lugnt och metodiskt. Hela energisystemet måste omfattas. Svensk Energi är gärna med i arbetet.

Detaljerna i uppgörelsen är ännu inte kända. Kjell Jansson – med egen erfarenhet från två tidigare energikommissioners arbete – betonar vikten av öppenhet och lösningsvilja som en förutsättning för att hitta en långsiktigt hållbar energipolitik:

– Det är därför med viss oro som vi noterar ingångsvärdena som kommissionen har att förhålla sig till. De kan uppfattas som begränsande och hämmande mot öppenheten. Vi förutsätter därför att Löfvén håller fast vid sina tidigare uttalanden om vikten av öppenhet, att ingångsvärdena kan ändras med tiden och att en energikommission får tillräckligt stort utrymme för att leverera en ny i riksdagen förankrad energipolitik.

Svensk Energi vill särskilt betona tre områden:

  • Gårdagens huvudfråga gällde energitillgången. Fokus nu måste ligga på att hantera morgondagens viktigaste fråga – nämligen tillräcklig effekt. El måste finnas alla sekunder, minuter och timmar även de kallaste vinterdagarna. Att ersätta tre reaktorer i framtiden med exempelvis vindkraft en tioårsvinter skulle enligt Svenska Kraftnät kräva 52.000 MW – motsvarande ungefär 17.000 vindkraftverk. Hur ska vi få plats – både geografiskt och i plånboken?
  • Energieffektivisering leder till ökad elanvändning via elbilar, värmepumpar med mera. Nya datorhallar ökar också elbehovet. Därför måste kommissionen ha med i beräkningen att framtidens elanvändning ökar.
  • Att redan på förhand utgå från stängning av ett antal reaktorer är en olycklig låsning. Att inte ens få utreda ny svensk kärnkraft känns onödigt bakbundet.

Kjell Jansson avslutar:
– Vi har ett elsystem i dag som håller internationell världsklass med ytterst små utsläpp av klimatgaser. Vi är bäst i EU. Låt oss utveckla detta ytterligare till gagn för industrins konkurrenskraft, elkundernas bekvämlighet och – inte minst – för klimatets skull.

Vill du veta mer?

Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se
Kontaktperson: Kjell Jansson, Svensk Energis vd, mobiltelefon 0705 848481
Kalle Karlsson, Svensk Energis kommunikationschef, mobil 0733017368 

Svensk Energi välkomnar onsdagens besked om en kommande energikommission, enligt uppgörelsen mellan (S) och (MP) – ett flerårigt krav från energibranschen. Det säger Kjell Jansson, Svensk Energis vd, i en första kommentar: ”Dock är det viktigt att Stefan Löfven gör allvar av sina tidigare löften att kommissionen i lugn och ro ska arbeta sig igenom den mängd svåra frågor som behöver hanteras”.

Läs vidare »
Media-no-image

Inbjudan till Energilunch – onsdagen den 1 oktober: 100 procent förnybar el – går det?

Pressmeddelanden   •   2014-09-24 10:11 CEST

100 procent förnybara energikällor i elsystemet. Är det möjligt samtidigt som vi ställer krav att el ska finnas dygnets alla timmar, året runt? Svensk Energi välkomnar till Energilunch den 1 oktober på temat. Ett utmärkt tillfälle att ställa de frågor du har.

Den första oktober belyser vi utmaningen att få in mer förnybar energi i elsystemet. Svensk Energis vd Kjell Jansson inleder med att beskriva hur olika kraftkällor samverkar i det svenska elsystemet. Det handlar om olika grad av planerbara källor (kärnkraft, vattenkraft och biobränsleeldad kraftvärme) och väderberoende flödande källor (främst vind- och solkraft).

Maria Sunér Fleming ger näringslivets syn på alternativen för ny baskraft i ljuset av kärnkraftens utfasning. Gaskraft är till exempel ett alternativ. Från Svenska kraftnät kommer Oskar Sämfors och visar bland annat behovet av ökad reglerkraft när den väderberoende kraften ökar i systemet.

Energilunchen avslutas med fil.dr Per Kågeson, aktuell med boken ”Farväl till kärnkraften?”. Han har analyserat utbyggnad av ny kärnkraft och två alternativ. I det ena studerar han ökad utbyggnad av vindkraft kombinerad med stärkta elnät och lagringsmöjligheter, medan det andra scenariot bygger på fördubblad biobränslekraft i svensk kraftvärme.

Många begrepp får sin förklaring denna dag på kort tid. Ta chansen att få en inblick i de utmaningar vi står inför. Kanske är det extra intressant nu när det politiska landskapet också är under förändring i Sverige.

Tid: onsdagen den 1 oktober 2014, kl 11:30–13:00, lunch avslutar

Plats: Svensk Energi, Olof Palmes gata 31, 6 t

Medverkande:
Kjell Jansson, vd Svensk Energi
Maria Sunér Fleming, energi- och klimatexpert Svensk Näringsliv
Oskar Sämfors, Svenska kraftnäts balanstjänstenhet
Per Kågeson, fil.dr miljö- och energisystemanalys och författare

Vi bjuder givetvis på lunch efteråt. Av det skälet vore vi tacksamma för en snabb bekräftelse på närvaro till Cecilia Söder, 08-677 26 24, eller e-post: cecilia.soder@svenskenergi.se .


Välkomna!


Kalle Karlsson
Informationschef

100 procent förnybara energikällor i elsystemet. Är det möjligt samtidigt som vi ställer krav att el ska finnas dygnets alla timmar, året runt? Svensk Energi välkomnar till Energilunch den 1 oktober på temat. Ett utmärkt tillfälle att ställa de frågor du har.

Läs vidare »
Media-no-image

Inbjudan till Energilunch – onsdagen den 1 oktober:

Pressmeddelanden   •   2014-09-19 10:33 CEST

100 procent förnybara energikällor i elsystemet. Är det möjligt samtidigt som vi ställer krav att el ska finnas dygnets alla timmar, året runt? Svensk Energi välkomnar till Energilunch den 1 oktober på temat. Ett utmärkt tillfälle att ställa de frågor du har.

Den första oktober belyser vi utmaningen att få in mer förnybar energi i elsystemet. Svensk Energis vd Kjell Jansson inleder med att beskriva hur olika kraftkällor samverkar i det svenska elsystemet. Det handlar om olika grad av planerbara källor (kärnkraft, vattenkraft och biobränsleeldad kraftvärme) och väderberoende flödande källor (främst vind- och solkraft).

Maria Sunér Fleming ger näringslivets syn på alternativen för ny baskraft i ljuset av kärnkraftens utfasning. Gaskraft är till exempel ett alternativ. Från Svenska kraftnät kommer Oskar Sämfors och visar bland annat behovet av ökad reglerkraft när den väderberoende kraften ökar i systemet.

Energilunchen avslutas med fil.dr Per Kågeson, aktuell med boken ”Farväl till kärnkraften?”. Han har analyserat utbyggnad av ny kärnkraft och två alternativ. I det ena studerar han ökad utbyggnad av vindkraft kombinerad med stärkta elnät och lagringsmöjligheter, medan det andra scenariot bygger på fördubblad biobränslekraft i svensk kraftvärme.

Många begrepp får sin förklaring denna dag på kort tid. Ta chansen att få en inblick i de utmaningar vi står inför. Kanske är det extra intressant nu när det politiska landskapet också är under förändring i Sverige.

Tid: onsdagen den 1 oktober 2014, kl 11:30–13:00, lunch avslutar

Plats: Svensk Energi, Olof Palmes gata 31, 6 tr

Medverkande:  
Kjell Jansson, vd Svensk Energi
Maria Sunér Fleming, energi- och klimatexpert Svensk Näringsliv
Oskar Sämfors, Svenska kraftnäts balanstjänstenhet
Per Kågeson, fil.dr miljö- och energisystemanalys och författare  

Vi bjuder givetvis på lunch efteråt. Av det skälet vore vi tacksamma för en snabb bekräftelse på närvaro till Cecilia Söder, 08-677 26 24, eller e-post: cecilia.soder@svenskenergi.se .

Välkomna!

Kalle Karlsson
Informationschef

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Kontakt

Svensk Energi
Olof Palmes Gata 31
+46-8-677 25 00

+46-8-677 25 48
http://www.svenskenergi.se

info@svenskenergi.se


Kalle Lindholm

Presschef
+46 (0)8 677 26 55

+46 (0)709 96 25 90

kalle.lindholm@svenskenergi.se

Kalle Karlsson
Chef Kommunikation
+46 (0)8 677 28 18

+46 (0)73 301 73 68

kalle.karlsson@svenskenergi.se


100 procent förnybara energikällor i elsystemet. Är det möjligt samtidigt som vi ställer krav att el ska finnas dygnets alla timmar, året runt? Svensk Energi välkomnar till Energilunch den 1 oktober på temat. Ett utmärkt tillfälle att ställa de frågor du har.

Läs vidare »
Media-no-image

Svensk Energi om nya elnätsregler: ”Risk för samhällsekonomiskt slöseri!”

Pressmeddelanden   •   2014-09-05 11:17 CEST

Den svenska elnätsregleringen är allt annat än stabil. De nya reglerna fokuserar på ålder i stället för funktion och riskerar att på sikt leda till ett samhällsekonomiskt slöseri, säger Kjell Jansson, Svensk Energis vd, med anledning av torsdagens regeringsbeslut gällande intäktsramarna för kommande regleringsperiod, 2016–2019.

Den svenska elnätsregleringen har präglats av instabilitet och ändrats ett flertal gånger sedan elmarknadens avreglering år 1996. Kjell Jansson säger nu:

– Den nya elnätsregleringen fokuserar på elnätets ålder i stället för dess funktion och riskerar att leda till ett samhällsekonomiskt slöseri på sikt.

Fungerande elnät, som uppnått en ålder av 50 år, är enligt den nya regleringen värda noll kronor. Kjell Jansson gör en liknelse:

– Då måste elnätsföretag, som har fungerande elnät, riva och bygga nytt, annars är värdet på berörda elnät då noll. Många elnät kan fortsätta fungera – med bra leveranser till kunderna – i ytterligare kanske 10 till 20 år.

– Det är som att skrota en fungerande bil efter fem år trots att den skulle fungera utmärkt ytterligare tre eller fyra år. Det borde var och en begripa, att effekten då blir ett samhällsekonomiskt slöseri – för att inte säga vansinne, fortsätter Kjell Jansson.

Energiminister Anna-Karin Hatt anger att elnätskunderna nu får en sänkning med miljardbelopp. Kjell Jansson kommenterar:

– Elnätsverksamheten är en viktig infrastruktur i samhället och måste ges långsiktiga spelregler som ger nätägarna en möjlighet att bedriva en affärsmässigt sund verksamhet. För många elnätsföretag kommer nu frågan som ett brev på posten; vem vill egentligen äga elnät långsiktigt?

Ständiga byten av regler för regleringen är förödande för ett långsiktigt förtroende för dem som ska investera i elnätsverksamhet. Kjell Jansson säger att problemet är mest påtagligt för mindre elnätsföretag med ett gammalt nät och avslutar:

– Dessa företag kan få svårt att överhuvudtaget finansiera nödvändiga investeringar.

Vill du veta mer?

Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se

Kjell Jansson, vd Svensk Energi, tel 0705-84 84 81, kjell.jansson@svenskenergi.se

Ronald Liljegren, chefsjurist, tel 0703-44 56 42, ronald.liljegren@svenskenergi.se

Den svenska elnätsregleringen är allt annat än stabil. De nya reglerna fokuserar på ålder i stället för funktion och riskerar att på sikt leda till ett samhällsekonomiskt slöseri, säger Kjell Jansson, Svensk Energis vd, med anledning av torsdagens regeringsbeslut gällande intäktsramarna för kommande regleringsperiod, 2016–2019.

Läs vidare »
Media-no-image

Universitet och elbransch välkomnar 60 blivande ingenjörer i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   2014-09-04 09:34 CEST

Elbranschen och de tre nordligaste universiteten har i veckan välkomnat 60 studenter till en treårig distansutbildning till högskoleingenjörer – inriktning elkraft. Det är fjärde året som denna unika utbildning startar. Avsparken skedde i Skellefteå. För elbranschen är utbildningen extra viktig eftersom det behövs 8 000 nya ingenjörer och tekniker de kommande fem åren – med antingen energi- eller elkraftsinriktning.

Satsningen är ett samarbete mellan Luleå Tekniska Universitet, Umeå Universitet och Mittuniversitetet. Studenterna som var med redan första året, examinerades på försommaren i år. Utbildningen garantifinansieras av 13 energiföretag: Bodens Energi Nät, Härjeåns Nät, Härnösand Energi & Miljö, Jämtkraft, Luleå Energi Elnät, PiteEnergi, Skellefteå Kraft, Statkraft Sverige, Sundsvall Elnät, Umeå Energi, Vattenfall Eldistribution, Åsele Kraft och Övik Energi.

Lena Lundberg arbetar med branschrekryteringsfrågor på Svensk Energi och samordnar branschföretagen. Hon är glad över framgången hittills med utbildningen som kallas HING:

– Energibranschens rekryteringsutmaning är gigantiskt och ordinarie utbildningssystem räcker inte till. Därför är HING ett mycket bra komplement. Den har rikstäckande elevintag och utbildningen kan bedrivas var som helst i landet. Ett tydligt budskap till ungdomar idag är att energibranschen finns från norr till söder, i allt från storstad till landsbygd och att det finns en mängd olika roller för tekniker och ingenjörer. Ditt drömjobb finns i energibranschen.

Även från universitetshåll välkomnas satsningen som nu är ordentligt etablerad. Mats Näsström, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet, säger:

– Samarbetet med elkraftindustrin är viktigt, speciellt nu när marknaden alltmer dräneras på elkraftingenjörer genom stora pensionsavgångar. Det gör att behovet av välutbildade ingenjörer ökar markant. Distansutbildningen innebär att många kan genomföra en elkraftutbildning på sin hemort, vilket underlättar för företag att hitta utbildade ingenjörer på andra orter än där universiteten finns.

Vill du veta mer?

Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se

Lena Lundberg, skolansvarig, tel 070-164 44 29, lena.lundberg@svenskenergi.se

Mats Andersson, regionchef Nord, tel 0706-77 09 27, mats.andersson@svenskenergi.se


Elbranschen och de tre nordligaste universiteten har i veckan välkomnat 60 studenter till en treårig distansutbildning till högskoleingenjörer – inriktning elkraft. Det är fjärde året som denna unika utbildning startar.

Läs vidare »
Media-no-image

Svenskarna vill kunna påverka sin elkostnad – med teknikens hjälp

Pressmeddelanden   •   2014-06-26 10:08 CEST

Svensk Energis senaste Elmätare visar att en tredjedel av de elkunder som väljer avtal gör det för att aktivt kunna påverka sina elkostnader. Över hälften kan tänka sig att anpassa sin elanvändning över dygnet för att spara pengar. Men helst vill elkunden vara aktiv på ett passivt sätt – genom automatik för smartaste energianvändning.

Två av tre elkunder i Svensk Energis konsumentbarometer Elmätaren vet att elpriset varierar över dygnet. Över hälften är också beredda att anpassa sitt beteende – exempelvis köra tvätt- och diskmaskin eller justera värmen i huset nattetid – för att spara pengar.   

– Det finns idag möjlighet att få ett timavtal där priset varierar över dygnet. Det är kanske mest intressant för eluppvärmda villor med styrsystem som skulle kunna reglera elanvändningen för uppvärmning. Samtidigt är det viktigt att veta att priset snabbt kan variera, särskilt på vintern, det finns därmed en risk att räkningen blir högre än med ett vanligt rörligt pris. Det gäller helt enkelt att vara aktiv och ha koll, säger Malin Thorsén, projektledare för Ladda Sverige på Svensk Energi. 

Många är intresserade av nya tjänster som automatiskt ger effektivare energianvändning. Framförallt att värmesystemet anpassar sig efter väderprognos eller går ner under natten. Men också tjänster som varnar om att elkostnaden är på väg att bli högre än normalt eller en möjlighet att betala fast pris på el oavsett hur mycket som används. 

– Vi ser gärna att fler aktörer än elbranschen bidrar till att skapa tjänster som gör det lätt för kunden att få överblick och skapa sig kunskap om sin el- och energianvändning. Den automatik som kunderna efterfrågar är inte långt borta. Det ska vara enkelt att vara elkund vare sig man vill vara bekväm eller aktiv, avslutar Malin Thorsén.

Elkundernas topp 5 - Önskade energitjänster:

  1. Värmesystem som automatiskt anpassar sig efter väderprognoser, solinstrålning och inomhustemperatur (76 %)
  2. Värmesystem som automatiskt minskar temperaturen på natten eller arbetstid (74 %)
  3. Funktion som varnar för om elräkningen är på väg att bli högre än vanligtvis (68 %)
  4. Betala fast pris oavsett hur mycket hur mycket man använder (49 %)
  5. Betala fast pris för en viss inomhustemperatur (44 %)

För mer information, kontakta Malin Thorsén, projektledare Ladda Sverige, tel 0701-64 44 26 alt malin.thorsen@svenskenergi.se

eller Kalle Lindholm, pressansvarig, tel 0709-96 25 90 alt kalle.lindholm@svenskenergi.se

Mer information finns på vår hemsida, http://www.svenskenergi.se/Pressrum/Pressmeddelanden/

Svensk Energi - Swedenergy - AB
101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31
Tel: 08-677 25 00, Fax 08-677 25 06
E-post: info@svenskenergi.se , Hemsida: www.svenskenergi.seSvensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Svensk Energis senaste Elmätare visar att en tredjedel av de elkunder som väljer avtal gör det för att aktivt kunna påverka sina elkostnader. Över hälften kan tänka sig att anpassa sin elanvändning över dygnet för att spara pengar. Men helst vill elkunden vara aktiv på ett passivt sätt – genom automatik för smartaste energianvändning.

Läs vidare »
Zu8ejuycbpm8inxhyzga

Äntligen positivt skattebesked vid försäljning av egenproducerad el

Pressmeddelanden   •   2014-06-13 13:08 CEST

Elbranschen har länge arbetat för att det ska bli så enkelt som möjligt för privatpersoner att kunna producera sin egen el.

Media-no-image

Hur ersätter vi kärnkraftens effekt? ”Vi kan inte vänta länge till”

Pressmeddelanden   •   2014-05-21 14:56 CEST

Den svenska kärnkraften har efter några år av uppgraderingar åter börjat producera el stabilt och med större kapacitet. Inte minst betyder den höjda effekten större marginaler mot elbrist. Det är dags att börja planera för hur kärnkraftens egenskaper ska ersättas den dag den börjar tas ur drift.

På fyra år har kärnkraftens effekt (produktionsförmåga) ökat med 600 MW till nivån 9 530 MW vid senaste årsskiftet. Dessa uppgraderingar – som inte är helt klara ännu – innebär att mer el kan produceras. Det gäller såväl momentant, när elbehovet är stort tidvis under vintern i Sverige, och över året då ett visst energibehov ska täckas.

– Kärnkraften bidrar starkt till att vi har tillräcklig effekt i stunder när elbehovet är stort. Svenska kraftnät som äger stamnätet och ansvarar för Sveriges elbalans räknar med att 90 procent av kärnkraftens totala effekt finns tillgänglig vid en ansträngd situation, säger Svensk Energis vd Kjell Jansson och gör en jämförelse med vindkraften:

– En skillnad mot kärnkraften är att vindkraftens effekt inte kan tillgodogöras momentant vid situationer av stort elbehov. Svenska kraftnät räknar med att 6 procent av vindkraftens totala effekt finns tillgänglig vid en ansträngd situation. Den stora utbyggnaden av vindkraft ger däremot Sverige ett värdefullt tillskott av förnybar el, vilket bidrar till att täcka energibehovet. Under år 2013 installerades 725 MW vindkraft, mer än hela kärnkraftens uppgradering hittills.

Fakta som dessa om elproduktionen är enligt Kjell Jansson oerhört viktiga att beakta. Kraftslagen kompletterar varandra i elsystemet, men två sådana kraftslag som till exempel vindkraft och kärnkraft kan aldrig fullt ut ersätta varandra.

Kjell Jansson instämmer i Svenska kraftnäts syn på att den dag då kärnkraften börjar tas ur drift så är det effektfrågan som är den stora utmaningen. Svensk Energi efterlyser därför en politisk medvetenhet om detta när en ny politisk mandatperiod står för dörren och en eventuell energikommission kan bli aktuell efter valet.

– Med tanke på nya investeringskrav kan det bli aktuellt att viss kärnkraft börjar tas ur drift redan runt år 2020. Effektbrist kan alltså ganska snart vara ett faktum. Utmaningen är än större eftersom kärnkraften främst finns i södra Sverige som redan har underskott på elproduktion, säger Kjell Jansson.

När det gäller produktionen från kärnkraften förra året nådde både Ringhals och Forsmark sina bästa resultat på tio år. I Oskarshamn drogs resultatet ned av problem i reaktor 1 och 2.

Vill du veta mer?

Kontaktpersoner:
Kjell Jansson, vd Svensk Energi, mobiltel 0705-84 84 81
Kalle Lindholm, pressansvarig Svensk Energi, mobiltel 0709-96 25 90

Den svenska kärnkraften har efter några år av uppgraderingar åter börjat producera el stabilt och med större kapacitet. Inte minst betyder den höjda effekten större marginaler mot elbrist. Det är dags att börja planera för hur kärnkraftens egenskaper ska ersättas den dag den börjar tas ur drift.

Läs vidare »
Cowvg1saoupw5aqzpszq

Elsajten - ett nytt läromedel som visar vägen till framtida jobb

Pressmeddelanden   •   2014-05-20 14:48 CEST

Sveriges elföretag har stort behov av elkraftstekniker och högskoleingenjörer. Idag finns dock brist på sådan kompetens. Antalet ungdomar som söker sig till eltekniska utbildningar är för få, vilket elbranschen vill ändra på. Som ett led i det arbetet lanseras nu Elsajten för att väcka intresse om energifrågor redan i högstadieåldern.

Media-no-image

EBR Metod- och Maskindagar – elnätsbranschen invaderar Gävle

Pressmeddelanden   •   2014-05-15 13:23 CEST

Cirka 2.000 personer väntas till Läkerol Arena i Gävle under nästa vecka. Det är den svenska elnätsbranschens egen ”olympiad” – den stora tekniska mönstringen som arrangeras vart fjärde år av Svensk Energi. Denna gång är Gävle Energi medarrangör och ännu en gång blir EBR Metod- och maskindagar en publik succé.

Arrangemanget är uppdelat på tvådagarspass. Tisdag-onsdag kommer den första omgången för att på åtta utomhusstationer ta del av befintlig teknik – både beprövad och nyheter – som rör elnätsområdet. Hundratalet utställare har också aviserat sin närvaro.

Mats Andersson, projektledare för EBR Metod- och maskindagar, säger:

– Energibranschen i sin helhet har på senare år blivit en stark ekonomisk motor i samhällsekonomin. Enligt SCB slår branschen nytt investeringsrekord för innevarande år. Och där är elnätssidan en väsentlig del.

EBR står för ElByggnadsRationalisering och är branschens eget samarbete – med anor från 1960-talet – för att bygga elnät både säkert och rationellt. Cirka 200 experter i branschen arbetar fortlöpande i många arbetsgrupper under EBR-hatten. Mats Andersson igen:

– EBR torde vara en unik branschsatsning. Genom att följa rekommendationerna inom EBR anses elnätsbranschen spara cirka en miljard kronor årligen!

Enligt Mats Andersson är EBR Metod- och Maskindagar en viktig avstämningspunkt vart fjärde år – både för elnätsföretagen, entreprenörer, konsulter och underleverantörer. Det är en unik möjlighet att under två dagar få en uppdatering av det senaste – både inom teknik och metoder.

Energibranschen har ett närmast gigantiskt rekryteringsbehov när det gäller ingenjörer och tekniker med energi- eller elkraftskompetens de kommande fem åren – cirka 8.000. Av det skälet erbjuds skolorna i regionen att göra studiebesök. Här väntas inemot 200 elever och lärare.

Mats Andersson avslutar:

– Vi glädjer dessutom hotellnäringen i Gävle och Sandviken. Inte ett hotellrum finns att uppbringa de här dagarna.

Cirka 2.000 personer väntas till Läkerol Arena i Gävle under nästa vecka. Det är den svenska elnätsbranschens egen ”olympiad” – den stora tekniska mönstringen som arrangeras vart fjärde år av Svensk Energi. Denna gång är Gävle Energi medarrangör och ännu en gång blir EBR Metod- och maskindagar en publik succé.

Läs vidare »

Om Svensk Energi

Elbranschens gemensamma röst

Svensk Energi är bransch- och intresseorganisationen för landets elförsörjningsföretag, (nät-, elhandel- och elproduktion). Föreningen är elbranschens samlade röst för att tillvarata medlemmarnas och branschens intressen. En annan uppgift är att vara centrum för kompetensuppbyggnad och informationsspridning, såväl inom som utom branschen.

Länkar