Media-no-image

Ge energikommissionen fria tyglar

Pressmeddelanden   •   2015-02-02 11:33 CET

När en energikommission står för dörren kan vi inte föregripa dess arbete med begränsningar redan innan den startat. Kommissionen måste få fria tyglar att diskutera hela systemet för vår energiförsörjning.

Många, inklusive Svensk Energi, pekar ut effektfrågan – det vill säga elsystemets förmåga att i alla stunder kunna leverera den mängd el som elanvändarna vill ha – som en mycket viktig fråga för den förestående energikommissionen. Frågan har blivit än viktigare i takt med ökad mängd förnybar väderberoende elproduktion från vind och sol.

Svensk Energi ser därför med stor oro på om energikommissionen inte ges fria tyglar att tala om allt som har betydelse för Sveriges energi- och effektförsörjning. Det är ingen hemlighet att kärnkraften fortfarande är i skottgluggen efter mer än 30 års debatt. Kärnkraften står för mycket av effektgarantin i elsystemet, men kan också krediteras för dess goda klimategenskaper.

– Det handlar om elsystemets funktion där många energislag kompletterar varandra. Kärnkraften har begränsad livslängd och ska på tio års sikt börja avvecklas. Dess egenskaper för funktion och klimat måste då börja ersättas, säger Svensk Energis vd Kjell Jansson.

Kärnkraftens egenskaper kan ersättas med ny kärnkraft, gaseldade kraftverk, vattenkraft eller biobränsleanläggningar som inte bara styrs av att de samtidigt producerar värme. Om två eller till och med tre av dessa kraftslag är borta från agendan blir spelrummet ytterst begränsat.

– Vi ska effektivisera energianvändningen och forska inklusive stödja introduktion av nya tekniker som har stor potential. Vi ser till exempel solenergi och lagringstekniker för el som två viktiga områden där stödinsatser ger mycket lärdom för pengarna. Men effektivisering och forskning räcker inte. Styrbar kraft måste trots allt ersättas för att klara effektbehovet, det vill säga el till kunderna varje månad under årets alla timmar, poängterar Kjell Jansson.

Och det är bråttom, frågan bör närmast prioriteras nationellt eftersom det handlar om så långa tider för att bygga stora kraftverk. Kjell Jansson avslutar i sammanhanget med att understryka vikten av att koppla brådskan till elsystemets funktion:

– De som sätter villkoren för elsystemets utformning i framtiden måste ta ett funktionsansvar. De scenarier som måste tas fram inom energikommissionen måste beakta hela systemets funktionskrav. Det är av största vikt för ett land vars välfärd länge levt på ett elsystem som haft högsta leveranssäkerhet och mycket bra miljö- och klimatprestanda.


Vill du veta mer?

Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se
Kjell Jansson, vd Svensk Energi, tel 0705-84 84 81, kjell.jansson@svenskenergi.se
Kalle Karlsson, kommunikationschef, tel 0733-01 73 68, kalle.karlsson@svenskenergi.se

​När en energikommission står för dörren kan vi inte föregripa dess arbete med begränsningar redan innan den startat. Kommissionen måste få fria tyglar att diskutera hela systemet för vår energiförsörjning.

Läs vidare »
Lb5mdyy1jlxjt7so0mal

Fulladdat batteri – ett nytt basbehov

Pressmeddelanden   •   2015-01-23 08:58 CET

​Mobiltelefonen är en självklarhet i svenskarnas liv. Idag äger hela 99 procent en mobil och nära en tredjedel av oss blir oroliga när vi inte vet var de kan ladda batterierna. Det visar Svensk Energis senaste konsumentbarometer, Elmätaren, som gjorts inför firandet av ”Elens dag”.

Media-no-image

Elbranschen är redo när stormen kommer – unik elsamverkan bakom

Pressmeddelanden   •   2015-01-14 12:14 CET

När stormen kommer är energibranschen redo för att snabbt bistå elkunderna i en unik branschsamverkan. Drabbade elnätsföretag får hjälp från övriga delar av landet med manskap och materiel. Elberedskapssamarbetet har funnits sedan början på 2000-talet och är en del av Svenska kraftnäts elberedskapsorganisation. Sveriges Radio är en viktig partner för snabb information till kunder och allmänhet. Alla med samma mål, att ge snabb information och att kunderna ska få sin el tillbaka snabbast möjligt.

År 2013 var leveranssäkerheten i Sveriges nät 99,97 procent trots fyra stora höststormar. Det innebär att svensken i genomsnitt var utan el i två och en halv timme på ett år. Sverige har pålitliga elleveranser – det anser 82 procent av svenskarna enligt opinionsmätningar.

Elförsörjningen är en viktig infrastruktur. Stora resurser har satsats de senaste 15 åren på att vädersäkra elnäten och på att utveckla information och kommunikation. Här spelar Sveriges Radios händelserapportering i P4 en nyckelroll. I skarpt läge är verktyget SUSIE (Samverkan Under Störningar i Elförsörjningen) en strategisk tillgång – inte minst kan branschen, myndigheter och länsstyrelser snabbt få aktuell lägesbild. Om detta berättar vi vid en Energilunch som du är välkommen till. Vi får också en verklighetsbild från Härjeåns Nät – ett elnätsföretag som varit med när det stormat rejält.

Tid: Onsdagen den 21 januari kl 11.30-13.00

Plats: Svensk Energi, Olof Palmes gata 31, Stockholm

Medverkande: Mikael Odenberg , generaldirektör, Svenska kraftnät
Kjell Jansson
, vd, Svensk Energi
Ulf Jonsson , Saab, projektledare för SUSIE
Sven-Eric Dahlgren , Härjeåns Nät
Åke Brulin, Trafikredaktionen, Sveriges Radio

Vi bjuder givetvis på lunch efteråt. Av det skälet vore vi tacksamma för en snabb bekräftelse på närvaro till Cecilia Söder, 08-677 2624, eller e-post: cecilia.soder@svenskenergi.se .

Välkomna!

Kalle Karlsson

Informationschef

När stormen kommer är energibranschen redo för att snabbt bistå elkunderna i en unik branschsamverkan. Drabbade elnätsföretag får hjälp från övriga delar av landet med manskap och materiel. Elberedskapssamarbetet har funnits sedan början på 2000-talet och är en del av Svenska kraftnäts elberedskapsorganisation.

Läs vidare »
Media-no-image

Pernilla Winnhed ny vd i Svensk Energi

Pressmeddelanden   •   2015-01-12 16:08 CET

Till ny verkställande direktör i Svensk Energi har utsetts Pernilla Winnhed, 42 år - idag departementsråd och ansvarig för energifrågorna i regeringskansliet. Där leder hon sedan år 2010 ett 30-tal medarbetare på energienheten med ansvar för energipolitiska frågor och miljöteknik. Enheten har nyligen överförts till nya miljö- och energidepartementet.

Pernilla Winnhed säger så här om sin nya utmaning att bli företrädare för den samlade energibranschen:

- Det känns otroligt spännande att ha fått förtroendet att leda Svensk Energi. Elsystemet och marknaden står inför stora förändringar både nationellt och i Europa. Energi har högsta prioritet på den politiska agendan. Jag är en person som hyllar samverkan och jag känner mig sporrad av att utveckla den aspekten tillsammans med medlemsföretagen, medarbetarna och andra samhällsaktörer. Dessutom är det en extra dimension att få jobba med den fantastiska produkten el som alla människor är beroende av alla vakna minuter på dygnet - det är häftigt!

Pernilla Winnhed är ekonom, utbildad från Högskolan i Örebro för 20 år sedan. Hon har ett brett förflutet från regeringskansliet och myndighetsvärlden under de här åren. I regeringskansliet har hon sedan år 2007 haft betydande och inflytelserika poster innan hon blev departementsråd. Åren 2003-2007 var hon chef för energisystemenheten på Energimyndigheten. Pernilla Winnhed har också erfarenhet från arbete i branschföreningen. Hon arbetade på Sveriges Elleverantörer - en av Svensk Energis föregångare ­– i slutet av 1990-talet ett par år.

Anders Ericsson, Svensk Energis ordförande, är mycket nöjd med vd-rekryteringen:

– Pernilla har visat mycket goda ledaregenskaper och har suttit som spindeln i nätet under senare års energiministrar. Få kan matcha den bredden, överblicken och erfarenheten. Att få in en stark och kompetent person som branschens samlade röst är oerhört viktigt i en tid av snabba förändringar, ökat politiskt fokus och en tilltagande internationalisering. Branschen får dessutom i Pernilla en duktig företrädare i nyhetsflödet och den allmänna debatten. Det behöver vi mer än någonsin.

Pernilla Winnhed efterträder Kjell Jansson som lämnar med pension efter sex år på posten.

Tillträdet sker under våren.


Vill du veta mer?

Mer information (bland annat bilder) finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se

Kontaktperson: Pernilla Winnhed pernilla.winnhed@telia.com mobilnummer 0767648677
Anders Ericsson, styrelsens ordförande anders.ericsson@jamtkraft.se 0734605116
Kalle Karlsson, Svensk Energis kommunikationschef, kalle.karlsson@svenskenergi.se mobilnummer 0733017368 

​Till ny verkställande direktör i Svensk Energi har utsetts Pernilla Winnhed, 42 år - idag departementsråd och ansvarig för energifrågorna i regeringskansliet. Där leder hon sedan år 2010 ett 30-tal medarbetare på energienheten med ansvar för energipolitiska frågor och miljöteknik. Enheten har nyligen överförts till nya miljö- och energidepartementet.

Läs vidare »
Media-no-image

Elbranschen är redo när stormen kommer – unik elsamverkan bakom

Pressmeddelanden   •   2015-01-08 15:49 CET

När stormen kommer är energibranschen redo för att snabbt bistå elkunderna i en unik branschsamverkan. Drabbade elnätsföretag får hjälp från övriga delar av landet med manskap och materiel. Elberedskapssamarbetet har funnits sedan början på 2000-talet och är en del av Svenska kraftnäts elberedskapsorganisation. Sveriges Radio är en viktig partner för snabb information till kunder och allmänhet. Alla med samma mål, att ge snabb information och att kunderna ska få sin el tillbaka snabbast möjligt.

År 2013 var leveranssäkerheten i Sveriges nät 99,97 procent trots fyra stora höststormar. Det innebär att svensken i genomsnitt var utan el i två och en halv timme på ett år. Sverige har pålitliga elleveranser – det anser 82 procent av svenskarna enligt opinionsmätningar.

Elförsörjningen är en viktig infrastruktur. Stora resurser har satsats de senaste 15 åren på att vädersäkra elnäten och på att utveckla information och kommunikation. Här spelar Sveriges Radios händelserapportering i P4 en nyckelroll. I skarpt läge är verktyget SUSIE (Samverkan Under Störningar i Elförsörjningen) en strategisk tillgång – inte minst kan branschen, myndigheter och länsstyrelser snabbt få aktuell lägesbild. Om detta berättar vi vid en Energilunch som du är välkommen till. Vi får också en verklighetsbild från Härjeåns Nät – ett elnätsföretag som varit med när det stormat rejält.

Tid: Onsdagen den 21 januari kl 11.30-13.00
Plats: Svensk Energi, Olof Palmes gata 31, Stockholm
Medverkande: Mikael Odenberg, generaldirektör, Svenska kraftnät
Kjell Jansson, vd, Svensk Energi
Ulf Jonsson, Saab, projektledare för SUSIE
Sven-Eric Dahlgren, Härjeåns Nät
Åke Brulin, Trafikredaktionen, Sveriges Radio

Vi bjuder givetvis på lunch efteråt. Av det skälet vore vi tacksamma för en snabb bekräftelse på närvaro till Cecilia Söder, 08-677 2624, eller e-post: cecilia.soder@svenskenergi.se.

Välkomna!

Kalle Karlsson
Informationschef 

När stormen kommer är energibranschen redo för att snabbt bistå elkunderna i en unik branschsamverkan. Drabbade elnätsföretag får hjälp från övriga delar av landet med manskap och materiel. Elberedskapssamarbetet har funnits sedan början på 2000-talet och är en del av Svenska kraftnäts elberedskapsorganisation. Sveriges Radio är en viktig partner för snabb information till kunder och allmänhet.

Läs vidare »
Media-no-image

Elnäten tio år efter Gudrun:"50 miljarder i investeringar visar vårt samhällsansvar"

Pressmeddelanden   •   2015-01-07 12:14 CET

Under de tio år som har gått sedan stormen Gudrun har Sveriges elnätsföretag satsat närmare 50 miljarder kronor för att förbättra leveranssäkerheten. Dessa pengar har i första hand gått till att ersätta oisolerade luftledningar med nergrävda kablar. Kjell Jansson, Svensk Energis vd, säger: "Detta visar det samhällsansvar som elnätsbranschen verkligen tar".

Det visar också, säger han, att elnätsbranschen är en viktig infrastruktur som kräver stora resurser för att orka med en fortsatt hög investeringsnivå:

– Energibranschen är en tung samhällsmotor - och ska så förbli. Branschen satsar kraftfullt för att kunderna ska känna sig trygga. Gudrun medförde 700 000 strömlösa i första skedet. Motsvarande storm idag skulle sannolikt bara innebära strömavbrott för en tiondel av de kunderna. Vi har således under senare års stormar sett dramatiska förbättringar.

81 procent av svenskarna anser, enligt IPSOS, att elleveranserna är pålitliga. Samtidigt ligger leveranssäkerheten högt även vid internationell jämförelse. Den har på senare år varierat mellan 99,8 procent som lägst år 2005 - då Gudrun slog till – och flera år därefter på 99,98 procent.

Grundproblemet, som orsakat de stora miljardinvesteringarna, var 57 000 kilometer oisolerad blanktråd på stolpar i skogsterräng. Där återstår cirka 10 procent att åtgärda. Bästa vädersäkringen har varit att gräva ner kablarna i marken, där så varit möjligt.

Sedan år 2001 arbetar elnätsbranschen med projektet Nätkunden i Centrum (NÄTKIC). Under åren har branschens frivilliga elsamverkansorganisation etablerats i samarbete med Svenska kraftnät. Drabbade företag kan avropa hjälp av kollegor i övriga landet - främst med manskap och materiel, till exempel har 200 bandvagnar placerats ut hos elnätsföretagen. Samarbetet har utvecklats ihop med LRF och andra organisationer med lokal närvaro. Många lantbrukare har stöttat drabbade elnätsföretag exempelvis. Samarbetet med Sveriges Radio - och överhuvud taget en stärkt informationsaktivitet – är andra viktiga element.

Arbetet fortsätter nu med att åtgärda kvarstående ledningssträckor och ett rimligt mål är att på sikt nå ett nationellt värde för leveranssäkerhet på 99,99 procent, säger Kjell Jansson:

– Att nå upp till 100 procent leveranssäkerhet är både tekniskt svårt och ekonomiskt orimligt. I ett komplicerat tekniskt system, som ett elnät är, kommer teknikfel emellanåt att inträffa. Branschen arbetar trots detta med inriktningen av en nollvision. Varje elavbrott är ett för mycket - det är grundinställningen. Kunderna ska ha sin el varje timme, minut och sekund året runt.

Vill du veta mer?

Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se

Kontaktperson: Kjell Jansson, Svensk Energis vd, kjell.jansson@svenskenergi.se , mobil 0705- 84 84 81

Matz Tapper, ansvarig för elsamverkan, Svensk Energi, matz.tapper@svenskenergi.se , mobil 0709-68 55 51

Kalle Karlsson, Svensk Energis kommunikationschef, kalle.karlsson@svenskenergi.se , mobilnummer 0733-01 73 68

Under de tio år som har gått sedan stormen Gudrun har Sveriges elnätsföretag satsat närmare 50 miljarder kronor för att förbättra leveranssäkerheten. Dessa pengar har i första hand gått till att ersätta oisolerade luftledningar med nergrävda kablar. Kjell Jansson, Svensk Energis vd, säger: "Detta visar det samhällsansvar som elnätsbranschen verkligen tar".

Läs vidare »
Media-no-image

Elkunderna vinnare elåret 2014: "Lägsta elpriset sedan år 2007"

Pressmeddelanden   •   2014-12-29 12:46 CET

Elåret 2014 blev elkundernas år. Stabilt låga elpriser gjorde kunderna till vinnare tack vare en stark elproduktion och vikande elanvändning - inte minst inom industrin. Den samlade elanvändningen i Sverige på 135 TWh (inemot -3 procent) ligger lägre än efter finanskrisen år 2008. Det har gjort att vi har kunnat exportera överskottet av koldioxidsnål el till grannländerna. Nettoexporten blev tio procent av elproduktionen; 15 TWh

Den dämpade elanvändningen beror bland annat på oron i vår omvärld, och att industrin inte går på högvarv. Kjell Jansson, Svensk Energis vd, säger i en kommentar:

– Energibranschen investerar fortsatt tungt och långsiktigt är branschen beroende av högre elpriser. Vi har nu ett antal kommande år med en stark elbalans, vilket gör att elkunderna kan glädjas åt fortsatt stabila priser. I sinom tid ska dock de svenska kärnkraftverken ersättas. Frågan är med vad? Vi behöver utveckla vårt gemensamma system för att undvika risken för effektbrist. Därför hoppas jag att den aviserade energikommissionen inte dröjer längre utan kommer igång snarast. Såväl elbranschen som kunderna har anledning att önska av politikerna att de tar tag i de långsiktiga frågorna.

Kjell Jansson utvecklar resonemanget:

– Energibranschen är en viktig kugge för att få samhället att fungera. Vi har ett energisystem - el och värme - som internationellt sett är ett föredöme. Vår elproduktion är till 97 procent koldioxidfri. När vi nu arbetar för att utveckla och ställa om energisystemet är det dock inte bara den totala mängden el som kan räknas, utan vår förmåga att varje minut och sekund sett över året klara av att leverera så mycket el som behövs - det vi kallar effektproblemet.

Vattenkraften stod för den största delen (ca 42 procent) av elproduktionen under år 2014, dock något under medel och magasinsläget är också något under medel för de senaste 50 åren. Kärnkraft kom hack i häl med 41 procent och övrig kraftvärme 9 procent och vindkraften med knappa 8 procent.

Lägsta elpriset sedan år 2007
Det genomsnittliga systempriset på Nord Pool Spot uppgick till knappt 27 öre/kWh (prel.), en minskning med 6 öre jämfört med år 2013. Skillnaden berodde främst på goda tillrinningar till vattenkraften och avsaknaden av längre perioder med stark kyla. Men även ett fortsatt globalt dämpat konjunkturläge, med låga bränslepriser som följd, bidrog till det lägsta genomsnittspriset sedan år 2007. Prisskillnaderna har också varit små över året. Systemprisets månadsgenomsnitt har varierat mellan 23 och 32 öre/kWh. Det högsta timpriset under året uppgick till drygt 55 öre/kWh den 22 januari kl 17-18, medan timpriset som lägst sjönk till 1,8 öre/kWh den 27 oktober kl 02-03.

Stark hydrologi - lägre priser än i Tyskland
Den goda hydrologin medförde att den nordiska prisnivån åter var lägre än i Tyskland, trots låga priser på bränslen och utsläppsrätter. Det genomsnittliga priset i Tyskland blev drygt 30 öre/kWh (prel.). Beroende på den höga andelen sol- och vindkraft var dock prisvariationerna betydligt större i Tyskland med ett preliminärt högsta timpris på 80 öre/kWh och ett negativt lägsta pris på -59 öre/kWh.

Avsaknad av långvariga köldperioder, jämna tillrinningar och god tillgänglighet i stamnätet innebar små skillnader i elpris inom Sverige. Preliminärt har alla svenska elområden haft samma elpris under drygt 95 procent av årets timmar. I genomsnitt var elpriset i Malmö 0,3 öre/kWh högre än i Stockholm och knappt 0,5 öre/kWh högre än norra Sverige under året. På månadsbasis var skillnaden störst i februari då priset i Malmö var ett drygt öre högre än i övriga Sverige.

Preliminär elstatistik för år 2014, jämfört med året före och för tio år sedan:

Tillförsel År 2004 År 2013 År 2014 prelÄndring från 2013
TWh TWh TWh
Vattenkraft 60,1 61,0 64,1 5,1 %
Vindkraft 0,9 9,9 11,5 16,2 %
Kärnkraft 75,0 63,6 62,2 -2,2 %
Övrig värmekraft 12,9 14,8 13,0 -12,2 %
Elproduktion totalt 148,8 149,3 150,8 1,0 %
Netto Import (+)/export (-) -2,1 -10,0 -15,5
Total inhemsk elanvändning 146,7 139,3 135,3 -2,9 %
Temperaturkorrigerad elanvändning 147,8 140,7 138,5 -1,6

Vill du veta mer?

Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se
Kontaktperson: Kjell Jansson, Svensk Energis vd, kjell.jansson@svenskenergi.se , mobilnummer 0705- 84 84 81
Kalle Karlsson, Svensk Energis kommunikationschef, kalle.karlsson@svenskenergi.se , mobilnummer 0733- 01 73 68
Folke Sjöbohm, statistikansvarig, folke.sjobohm@svenskenergi.se , mobilnummer 0704-19 26 97
Magnus Thorstensson, marknadsanalytiker, magnus.thorstensson@svenskenergi.se , mobilnummer 0733- 92 57 61

​Elåret 2014 blev elkundernas år. Stabilt låga elpriser gjorde kunderna till vinnare tack vare en stark elproduktion och vikande elanvändning - inte minst inom industrin. Den samlade elanvändningen i Sverige på 135 TWh (inemot -3 procent) ligger lägre än efter finanskrisen år 2008. Det har gjort att vi har kunnat exportera överskottet av koldioxidsnål el till grannländerna.

Läs vidare »
Media-no-image

Elbranschen får blandat betyg i årets SKI-mätning

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 10:03 CET

Årets upplaga av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) visar att elbranschen står kvar på samma nivå som förra året vad gäller kundnöjdhet. Elbranschen har arbetat hårt de senaste tio åren på att öka förtroendet hos elkunderna - men det finns en del arbete kvar att göra. Glädjande är att kundnöjdheten för elnätsföretagen fortsätter att öka något, medan elhandelsföretagens index dessvärre backar.

Bland elhandelsföretagen har företagskunderna blivit något nöjdare och deras förtroende för branschen har stärkts sedan år 2013. På privatmarknaden är branschutvecklingen den motsatta och kundnöjdheten har minskat något från ifjol. Malin Thorsén projektledare för Ladda Sverige, ett flerårigt projekt som bland annat syftar till att kommunicera nyttan och värdet av el, kommenterar:

- Vi är självklart inte nöjda med att elhandelsföretagen generellt sett backar på privatmarknaden. Tappet gäller dock långt ifrån alla och en hel del företag - stora som små - kan glädja sig åt framgångar i sitt kundrelationsarbete. Vi har också fått i uppdrag av vår styrelse att utveckla en certifiering för elhandelsföretagens säljaktiviteter, vilket blir ett sätt att komma åt det som upplevs som problem av kunderna. Tanken är att den ska komplettera den branschöverenskommelse med riktlinjer för uppsökande försäljning som redan finns.

Enligt SKI så har de elhandelsföretag som är mest tydliga med sitt erbjudande de nöjdaste kunderna oavsett om det är miljöprofil, lokal anknytning eller något annat. De elkunder som är aktiva och följer sin egen elanvändning är också nöjdare än andra. Dock är hälften av alla kunder fortfarande ointresserade av att vara aktiva på detta sätt.

En intressant aspekt av årets SKI är att de flesta elkunder ofta blir kontaktade av andra företag, men sällan eller aldrig av sin egen leverantör. Detta trots att de elhandelsföretag som faktiskt jobbar med aktiv kontakt har nöjdare kunder. Malin Thorsén igen:

- Årets SKI visar att det sannolikt skulle löna sig för alla elhandelsföretag att satsa mer resurser på att kommunicera med befintliga kunder och att profilera sig med andra värden än bara priset. Att vårda befintliga relationer lönar sig helt enkelt i form av nöjdare kunder som stannar kvar.

Vill du veta mer?

Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se

Kontaktperson: Malin Thorsén, projektledare för Ladda Sverige, malin.thorsen@svenskenergi.se, mobiltelefon 070 164 4426

Anna Lejestrand, kommunikatör, anna.lejestrand@svenskenergi.se, mobil 070-164 4424

Svensk Energi – Swedenergy – AB
101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes Gata 31
Tel: 08 – 677 25 00, Fax: 08 – 677 25 06
E-post: info@svenskenergi.se, Hemsida: www.svenskenergi.se

Årets upplaga av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) visar att elbranschen står kvar på samma nivå som förra året vad gäller kundnöjdhet. Elbranschen har arbetat hårt de senaste tio åren på att öka förtroendet hos elkunderna - men det finns en del arbete kvar att göra. Glädjande är att kundnöjdheten för elnätsföretagen fortsätter att öka något, medan elhandelsföretagens index dessvärre backar.

Läs vidare »
Ebullczphzpk3gtdwfti

Tomten kommer tidigt till Hosjöbottnarna i år

Pressmeddelanden   •   2014-12-10 09:42 CET

Under tisdagen överlämnades en tidig julklappssäck till de boende i Hosjöbottnarna. Byborna, som fick fast el i höstas, tog emot en rad efterlängtade elprylar. Bakom initiativet stod elbranschens projekt Ladda Sverige.

Media-no-image

Svensk Energi om nya Energiforsk: ”Bäddar för helhetssyn och analys”

Pressmeddelanden   •   2014-12-08 10:41 CET

När nya Energiforsk nu bildas bättras förutsättningarna för att hantera energifrågorna mer ur ett helhetsperspektiv. Kunskaper och analyser baserade på helhetstänkande behövs mer än någonsin när energisystemen är under omvandling.

– Inom elbranschen är vi oerhört glada över beslutet att några av våra viktigaste energiintressenter nu går samman och bildar ett gemensamt forskningsorgan. Det öppnar för att tydliggöra och effektivisera samspelet mellan de olika delar som energisystemet består av, säger Svensk Energis vd Kjell Jansson.

Sverige har flera system som hanterar energi. El är energibäraren i elsystemet. Fjärrvärme är lokala energisystem med vatten som energibärare. Oljehanteringen är rikstäckande. Naturgas finns längs Västkusten och biogas hanteras på flera ställen. Dessa är alla en del av Sveriges totala energisystem och förser varandra med energi och bränslen så att de ibland går in i varandra.

– Bakom nya Energiforsk står Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Swedegas, medan Skogsindustrierna och Svensk Vindenergi har option på ägarskap. Här har vi den helhet som behövs, vilket gagnar de viktiga analyser som alltid måste göras, säger Kjell Jansson och fortsätter:

– Forskningen ska gagna teknikutveckling och användning av energi. Den ska mynna ut i åtgärder som kan få påverkan på både kort och lång sikt. En viktig fråga gäller till exempel hur styrmedel och subventioner ska utformas. Kommersiell teknik som kan bära sina kostnader behöver till exempel inga stöd. Reglerna för styrmedel måste också gå i takt med andra länders, annars snedvrids konkurrensen.

Svensk Energi ser mycket positivt på forskning på teknik som kan få påverkan på längre sikt. Solenergi och lagringstekniker av energi, inte minst med elens hjälp, är exempel. Här är riktade subventioner också motiverade vid utbyggnad av tekniken innan den blivit kommersiell.

– Forskningen syftar ju till att lära så mycket som möjligt och ju större potentialen är, till exempel för produktion av el eller effektivisering av energianvändning desto bättre, avslutar Kjell Jansson.

Vill du veta mer?
Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se
Kjell Jansson, vd Svensk Energi, tel 0705-84 84 81, kjell.jansson@svenskenergi.se
Kalle Karlsson, kommunikationschef, tel 0733-01 73 68, kalle.karlsson@svenskenergi.se

När nya Energiforsk nu bildas bättras förutsättningarna för att hantera energifrågorna mer ur ett helhetsperspektiv. Kunskaper och analyser baserade på helhetstänkande behövs mer än någonsin när energisystemen är under omvandling.

Läs vidare »

Om Svensk Energi

Elbranschens gemensamma röst

Svensk Energi är bransch- och intresseorganisationen för landets elförsörjningsföretag, (nät-, elhandel- och elproduktion). Föreningen är elbranschens samlade röst för att tillvarata medlemmarnas och branschens intressen. En annan uppgift är att vara centrum för kompetensuppbyggnad och informationsspridning, såväl inom som utom branschen.

Länkar