Media no image

Nu är vi Energiföretagen Sverige

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2016 11:39 CEST

Energiföretagen Sverige är en ny branschorganisation, bildad av medlemmarna i Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme. Vi samlar företag som producerar, distribuerar, handlar med och lagrar el, värme och kyla. Våra medlemmar levererar energi varje sekund, året runt, till hushåll, stora och små företag och samhälle.

Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Det gör vi i samverkan med vår omgivning eftersom vi är övertygade om att såväl medlemmarnas, som samhällets visioner, förverkligas bättre med gemensamma krafter. Vi bidrar i samhällsbygget med vår kunskap för att utveckla ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara energisystem. Vi ger Sverige drivkraft. Idag och i framtiden.

Från den 12 maj har vi nytt pressrum här på Cision under Energiföretagen Sverige. 

Energiföretagen Sverige är en ny branschorganisation, bildad av medlemmarna i Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme. Vi samlar företag som producerar, distribuerar, handlar med och lagrar el, värme och kyla. Våra medlemmar levererar energi varje sekund, året runt, till hushåll, stora och små företag och samhälle.

Läs vidare »
Media no image

Energiföretagen Sverige – ny energibranschförening

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2016 15:16 CEST

Med energisystemet som grund har medlemmarna i Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme enhälligt enats om att starta en ny gemensam branschförening – Energiföretagen Sverige. Föreningen föds omgående i och med att medlemmarna i bägge föreningarna gav klartecken vid onsdagens extrastämma respektive extra årsmöte i Stockholm. Med den nya föreningen räknar energibranschen med att stå bättre rustad för att möta de närmaste årens snabba och omvälvande förändringar på energimarknaden.

Om alla företag väljer att gå med i den nya föreningen kommer Energiföretagen Sverige att omfatta cirka 200 medlemmar och totalt cirka 400 energiföretag. Den nya föreningen leds av vd Pernilla Winnhed, tidigare Svensk Energi, och ordförande Monica Karlsson, till vardags vd i Halmstads Energi & Miljö.

Monica Karlsson tar sig an uppgiften med stor ödmjukhet – och glädje:

– Jag tillhör dem som länge efterlyst en kraftsamling på föreningssidan. Det är bra – ja, rentav nödvändigt – att el- och värmesidan nu förenas i samma förening så att vi kan bedriva ett effektivt påverkansarbete med utgångspunkten i vad som är bäst för hela energisystemet eftersom allt hänger ihop. Vi vill vara en röst som makthavare och beslutsfattare vill lyssna på. Energikommissionens pågående arbete är ett exempel på viktiga utmaningar, där vi hoppas på en bred energipolitisk uppgörelse som ger oss bra långsiktiga spelregler.

Arbetet inför en ny gemensam branschförening har pågått i drygt två år. En viktig del i det arbetet har varit den branschinterna medlemsförankringen – en process som har behövt tid. Onsdagens gemensamma extrastämma och extra årsmöte visade dock att branschen nu är enig inför framtiden.

Energimarknaden har genomgått stora förändringar de senaste åren . Och det är bara början. Teknikutvecklingen för förnybar energi, digitalisering och urbanisering är bara några av de trender som påverkar energibranschen och som skapar ett behov av anpassning och förändring. En annan utmaning är de för närvarande mycket låga elpriserna som medför lönsamhetsproblem för i stort sett all befintlig elproduktion.

Pernilla Winnhed, vd, känner att styrkorna med den nya föreningen är uppenbara:

– Därför hoppas jag att vi snabbt kommer ur startblocken och kan göra nytta för våra medlemmar redan från början. Nu har vi några tuffa månader framför oss, innan alla praktiska frågor tagits om hand - som hur vi ska organisera oss, grafisk profil och en webbplats för den nya organisationen. Men mycket snart hoppas jag att Energiföretagen Sverige ska vara en både synlig och efterfrågad part i diskussionerna om framtidens energilösningar.

Ytterligare information:

Kalle Lindholm, Svensk Energis presschef, 0709962590
Eva Rydegran, Svensk Fjärrvärmes pressekreterare, 08-677 27 23

Energiföretagen Sverige samlar företag som producerar, distribuerar handlar med och lagrar el, värme och kyla. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Det gör vi i samverkan med vår omgivning eftersom vi är övertygade om att såväl medlemmarnas, som samhällets visioner, förverkligas bättre med gemensamma krafter. Vi bidrar i samhällsbygget med vår kunskap för att utveckla ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara och resurseffektiva energisystem. Vår energi ger Sverige drivkraft. Idag och i framtiden.

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Med energisystemet som grund har medlemmarna i Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme enhälligt enats om att starta en ny gemensam branschförening – Energiföretagen Sverige. Föreningen föds omgående i och med att medlemmarna i bägge föreningarna gav klartecken vid onsdagens extrastämma respektive extra årsmöte i Stockholm.

Läs vidare »
Media no image

Sverige på väg mot nollutsläpp – vilka tekniker finns på sikt?

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2016 10:43 CET

Sveriges energisystem går mot ökad andel förnybart och nollutsläpp av växthusgaser. Det mesta väntas ske med traditionell biokraft, vattenkraft, vindkraft och solkraft. Hur ser utvecklingen ut inom dessa områden och vilka andra tekniker kan vi se som på längre sikt bidrar till en hållbar utveckling? Välkomna på energilunch den 3 februari.

Sverige har kommit långt när det gäller förnybar energi och låga utsläpp av växthusgaser. Vattenkraften, vår viktigaste förnybara energikälla, används alltmer för att reglera elsystemet när annan förnybar elproduktion med vindkraft och solkraft ökar. Stora mängder biobränslen som används i kraftvärmeverk och värmeverk ligger också bakom våra framgångar.

Men de traditionella kraftslagen räcker inte för att göra Sverige mer miljö- och klimatmässigt hållbart. Utsläppen av växthusgaser i andra sektorer måste också ner. Som inspel till Energikommissionen och innan konkreta åtgärder efter Parisavtalet vidtas, arrangerar Svensk Energi en energilunch som ger en lägesbild av nya tekniker.

Vid lunchen bjuds ett smörgåsbord av tekniker inom elproduktion, lagring, överföring, transporter, bränslen och annat. Vi tittar också djupare på tre områden

  • Framtidens kärnkraft – här finns teknik som kan minska våra atomsopor.
  • Framtidens transporter – ett område som idag svarar för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser.
  • Olika former av lagring av energi som av många beskrivs som en av de viktigaste pusselbitarna i framtidens energisystem.


Tid: Onsdagen den 3 februari 2016 kl 11:30–13:00

Plats:  Svensk Energi, Olof Palmes gata 31 (6tr), Stockholm

Medverkande:
Gunnar Fredriksson , ansvarig förnybar energi vid Svensk Energi
Carl Hellesen , forskare tillämpad fysik vid Uppsala Universitet
Bo Normark , ordförande IVA-projekt Vägval el
Sten Bergman , vd Elbil2020
Pernilla Winnhed , vd Svensk Energi

Vi bjuder på lunch efteråt. Av det skälet vore vi tacksamma för en snabb bekräftelse på närvaro till Cecilia Söder, 08-677 26 24, eller e-post: cecilia.soder@svenskenergi.se.

Välkomna!

Kalle Karlsson
Informationschef

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Sveriges energisystem går mot ökad andel förnybart och nollutsläpp av växthusgaser. Det mesta väntas ske med traditionell biokraft, vattenkraft, vindkraft och solkraft. Hur ser utvecklingen ut inom dessa områden och vilka andra tekniker kan vi se som på längre sikt bidrar till en hållbar utveckling? Välkomna på energilunch den 3 februari.

Läs vidare »
Rx2r6vjgk6pzbkksjaaw

Elbranschen tänder lamporna på Elens dag

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2016 10:56 CET

​På Elens dag den 23 januari så tänder Sveriges elbransch lampor i Sverige - för att stötta organisationen GiveWatts livsviktiga arbete i Kenya.

Mgc00l3sk6fe89sf7tgp

Belysning gör svenskarna på bättre humör

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2016 10:35 CET

Januari är en av våra mörkaste månader. Vad passar då bättre än att fira elens dag den 23 januari? För när julen dansats ut och julbelysningen är nedtagen så behöver vi ljuset mer än någonsin. För många är olika former av belysning en viktig del för att ta oss igenom den solfattigaste perioden på året, men också för att skapa en känsla av trygghet.

Media no image

Sverige på väg mot nollutsläpp – vilka tekniker finns på sikt?

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2016 09:37 CET

Sveriges energisystem går mot ökad andel förnybart och nollutsläpp av växthusgaser. Det mesta väntas ske med traditionell biokraft, vattenkraft, vindkraft och solkraft. Hur ser utvecklingen ut inom dessa områden och vilka andra tekniker kan vi se som på längre sikt bidrar till en hållbar utveckling? Välkomna på energilunch den 3 februari.

Sverige har kommit långt när det gäller förnybar energi och låga utsläpp av växthusgaser. Vattenkraften, vår viktigaste förnybara energikälla, används alltmer för att reglera elsystemet när annan förnybar elproduktion med vindkraft och solkraft ökar. Stora mängder biobränslen som används i kraftvärmeverk och värmeverk ligger också bakom våra framgångar.

Men de traditionella kraftslagen räcker inte för att göra Sverige mer miljö- och klimatmässigt hållbart. Utsläppen av växthusgaser i andra sektorer måste också ner. Som inspel till Energikommissionen och innan konkreta åtgärder efter Parisavtalet vidtas, arrangerar Svensk Energi en energilunch som ger en lägesbild av nya tekniker.

Vid lunchen bjuds ett smörgåsbord av tekniker inom elproduktion, lagring, överföring, transporter, bränslen och annat. Vi tittar också djupare på tre områden:

  • Framtidens kärnkraft – här finns teknik som kan minska våra atomsopor.
  • Framtidens transporter – ett område som idag svarar för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser.
  • Olika former av lagring av energi som av många beskrivs som en av de viktigaste pusselbitarna i framtidens energisystem.

Tid: Onsdagen den 3 februari 2016 kl 11:30–13:00
Plats: Svensk Energi, Olof Palmes gata 31 (6tr), Stockholm
Medverkande:


Gunnar Fredriksson , ansvarig förnybar energi vid Svensk Energi         

Carl Hellesen, forskare tillämpad fysik vid Uppsala Universitet
Bo Normark, ordförande IVA-projekt Vägval el
Sten Bergman, vd Elbil2020
Pernilla Winnhed, vd Svensk Energ

Vi bjuder på lunch efteråt. Av det skälet vore vi tacksamma för en snabb bekräftelse på närvaro till Cecilia Söder, 08-677 26 24, eller e-post: cecilia.soder@svenskenergi.se .

Välkomna!

Kalle Karlsson
Informationschef 

Sveriges energisystem går mot ökad andel förnybart och nollutsläpp av växthusgaser. Det mesta väntas ske med traditionell biokraft, vattenkraft, vindkraft och solkraft. Hur ser utvecklingen ut inom dessa områden och vilka andra tekniker kan vi se som på längre sikt bidrar till en hållbar utveckling? Välkomna på energilunch den 3 februari.

Läs vidare »
Media no image

Låt inte kärnkraften än en gång lamslå en klok energipolitik

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2016 16:18 CET

De senaste dagarnas debatt om kärnkraftens effektskatt understryker behovet av en bred energipolitisk överenskommelse och av Energikommissionens arbete. Energikommissionen måste dock inse allvaret i den situation vi har just nu med bristande lönsamhet i en stor del av den svenska elproduktionen som förstärks av beskattningen av kärnkraften och vattenkraften. Det har aldrig varit viktigare att vi har en konstruktiv politisk diskussion om energipolitiken. Det säger Svensk Energis vd Pernilla Winnhed i en kommentar.

Den unika svenska effektskatten har ingen koppling till vare sig miljö- eller säkerhetsaspekter, utan handlar bara om att få in pengar till statskassan. Med de låga elpriser som råder och som marknaden bedömer gälla framöver betyder det att kärnkraften inte kan drivas vidare om effektskatten är kvar i nuvarande form.

Pernilla Winnhed:

– Vi kan inte lägga ned stora delar av elproduktionen utan att ha ersättande produktion på plats. Genom att behålla kärnkraften så länge den fungerar och uppfyller säkerhetskraven ges utrymme för ytterligare sänkta kostnader och teknikutveckling av de förnybara energislagen – en utveckling som redan sker snabbt. På så sätt kan vi hålla nere kostnaderna för energisystemet och därmed för kunder och samhälle.

Det gäller att ha respekt för de storheter vi talar om. Kärnkraften svarade förra året för knappt 35 procent av svensk elproduktion och bidrar starkt till effektbalansen, särskilt i de södra delarna av landet. Eller annorlunda uttryckt: effektfrågan handlar om att kunna leverera el under alla årets timmar, även i ansträngda lägen.

I alla sammanhang talas det om att använda ändliga resurser på ett klokt sätt – kasta inte bort det som fungerar. Det gäller till exempel tv-apparater och mobiltelefoner. Stänger vi ned ett antal reaktorer i förtid så gör vi dessvärre på det sättet, säger Pernilla Winnhed och avslutar:

– Vi uppmanar regeringen och övriga partier i Energikommissionen att se allvaret i situationen och inte fatta förhastade beslut som riskerar en hållbar energipolitik. Det svenska samhället och svenska energikunder behöver en ansvarsfull energipolitik och en bred energipolitisk uppgörelse har kanske aldrig varit viktigare än nu. Effektskatten behöver dock lösas snarast i särskild ordning.

Vill du veta mer?
Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se
Pernilla Winnhed: pernilla.winnhed@svenskenergi.se , tel 0701-64 44 40
Kalle Karlsson: kalle.karlsson@svenskenergi.se , tel 0733-01 73 68

​De senaste dagarnas debatt om kärnkraftens effektskatt understryker behovet av en bred energipolitisk överenskommelse och av Energikommissionens arbete. Energikommissionen måste dock inse allvaret i den situation vi har just nu med bristande lönsamhet i en stor del av den svenska elproduktionen som förstärks av beskattningen av kärnkraften och vattenkraften.

Läs vidare »
Media no image

Rättelse i tabell: Elåret 2015: lågt elpris, rekordhög elexport – satsa på nätutbyggnaden

Pressmeddelanden   •   Dec 29, 2015 12:21 CET

För andra året i svit blev elkunderna vinnarna i och med ett lågt elpris på en elmarknad som i övrigt omges av många frågetecken. Vart är elmarknaden egentligen på väg? Vindkraften fortsatte sin framgångsresa och noterade ny rekordnivå. Även elexporten från Sverige nådde ny rekordnotering. Detta belyser vikten av fortsatt utbyggnad av elnät inom Sverige, mellan länder och även inom grannländerna.

Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd, kan summera ett elår där många gamla invanda mönster har brutits och betonar vikten av fortsatt utbyggnad av elnäten:

– Medlemsföretagens lönsamhet är dock hårt pressad. Besked om förtida stängning av flera kärnkraftsreaktorer – orsakat av hög effektskatt och de lägsta elpriserna sedan år 2000 – är viktiga skäl. Elbörsen tror på fortsatt låga elpriser ett antal år framåt. Ambitionsnivån i elcertifikatsystemet har höjts. Dessutom har vi sett hur E.ON och Fortum har valt olika strategiska vägar framåt, vilket syns i uppdelningen av strukturen. Det finns skäl att fråga sig vart elmarknaden är på väg.

– Samtidigt har vi energikommissionens pågående arbete, som blir styrande för mycket av utvecklingen de kommande årtiondena. Här hoppas vi på fortsatt nära dialog med kommissionen och att betänkandet därifrån bygger på en klok helhetssyn för energisystemet. Och att vi slipper onödiga låsningar. Effektfrågan måste där få en varaktig lösning.

– Positivt är också att Sverige nu för andra året har en inhemsk elproduktion som till 98 procent har låga klimatutsläpp. Ja, vi har ett elsystem som är ett internationellt föredöme.

Vind och vatten bakom hög produktion

Ännu ett varmt år med fortsatt sparsam användning medförde att elanvändningen hamnade på något högre nivå, 136,4 TWh, än år 2014. Då elproduktionen samtidigt var hög blev nettoexporten den högsta hittills, cirka 22,5 TWh, eller 14 procent av den totala produktionen.

Produktionen blev hög främst i och med en riklig vattenkraftsproduktion, nästan 75 TWh (66 föregående år) och sedvanligt produktionsrekord för vindkraften – 16,5 TWh (11,5). Kärn-kraften gav drygt 54 TWh mot 62,2 år 2014 – några reaktorer hade extra långa revisioner.

Kärnkraften i nytt ljus

Bilden av kärnkraften ändrades rejält. Från effektutbyggnad på flera reaktorer under många år till att kärnkraftsägarna fattade beslut om att fyra reaktorer ska stängas före år 2020. Dessutom omedelbar stängning av Oskarshamn 2 som aldrig återstartades efter sin långa avställning.

Totalt blev elproduktionen cirka 159 TWh (150). Stora delar av den el som produceras i Sverige, och som inte använts inom landet, har exporterats till Finland (cirka 17 TWh) men även till Danmark (4 TWh).

Lägsta elpriset sedan år 2000

Det genomsnittliga systempriset på Nord Pool Spot uppgick till ca 20 öre/kWh (prel.), en minskning med knappt 7 öre jämfört med år 2014. Skillnaden berodde på flera olika faktorer som goda tillrinningar till vattenkraften och avsaknaden av längre perioder med stark kyla. Men även ett fortsatt globalt dämpat konjunkturläge, med låga bränslepriser som följd, bidrog till det lägsta genomsnittspriset sedan år 2000. Prisskillnaderna har också varit små över året. Systemprisets månadsgenomsnitt har varierat mellan 9 och 28 öre/kWh. Det högsta timpriset under året uppgick till knappt 65 öre/kWh den 23 november kl 17-18, medan timpriset som lägst sjönk till 1,05 öre/kWh den 25 december kl 02-03.

Stark hydrologi – lägre priser än i Tyskland

Den goda hydrologin medförde att den nordiska prisnivån åter var lägre än i Tyskland, trots låga priser på bränslen och utsläppsrätter. Det genomsnittliga priset i Tyskland blev knappt 30 öre/kWh (prel.). Beroende på den höga andelen sol- och vindkraft var dock prisvariationerna betydligt större i Tyskland med ett preliminärt högsta timpris på 93 öre/kWh och ett negativt lägsta pris på -75 öre/kWh.

Avsaknad av långvariga köldperioder, utdragen och jämn vårflod, samt god tillgänglighet i stamnätet innebar små skillnader i elpris inom Sverige. Preliminärt har alla svenska elområden haft samma elpris under drygt 86 procent av årets timmar. I genomsnitt var elpriset i Malmö 0,8 öre/kWh högre än i Stockholm och 1,6 öre/kWh högre än i norra Sverige under året. På månadsbasis var skillnaden störst i juni då priset i Malmö var knappt fem öre högre än i övriga Sverige. Detta berodde på låg vindkraftproduktion i Danmark vilket drog upp elpriset.

Preliminär elstatistik för år 2015, jämfört med året före och för tio år sedan:

TillförselÅrÅrÅrÄndring från 2014

2006
TWh
2014
TWh
prel. 2015
TWh
Vattenkraft61,363,374,618 %
Vindkraft1,011,516,543 %
Kärnkraft65,062,254,3-13 %
Solkraft0,00,00,060 %
Övrig värmekraft13,313,213,52 %
Elproduktion totalt140,3150,2158,96 %
Netto Import (+)/Export (-)6,1-15,6-22,544 %
Total inhemsk elanvändning146,3135,6136,40,6 %
Temperaturkorrigerad elanvändning148,3139,4139,90,4 %

Vill du veta mer?

Kontaktpersoner: Pernilla Winnhed , Svensk Energis vd, mobilnummer 070 164 44 40.
Kalle Karlsson , kommunikationschef tel 0733-01 73 68
Folke Sjöbohm , statistikansvarig, mobiltelefon 070 419 26 97
Magnus Thorstensson , marknadsanalytiker, mobiltelefon 0733 92 57 61

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

För andra året i svit blev elkunderna vinnarna i och med ett lågt elpris på en elmarknad som i övrigt omges av många frågetecken. Vart är elmarknaden egentligen på väg? Vindkraften fortsatte sin framgångsresa och noterade ny rekordnivå. Även elexporten från Sverige nådde ny rekordnotering. Detta belyser vikten av fortsatt utbyggnad av elnät inom Sverige, mellan länder och även inom grannländerna.

Läs vidare »
Media no image
Hap2qd49yb4wl8xfwepiyq Abpldozkyrz8dpammthgpa

Elåret 2015: lågt elpris, rekordhög elexport – satsa på nätutbyggnaden

Pressmeddelanden   •   Dec 29, 2015 10:44 CET

För andra året i svit blev elkunderna vinnarna i och med ett lågt elpris på en elmarknad som i övrigt omges av många frågetecken. Vart är elmarknaden egentligen på väg? Vindkraften fortsatte sin framgångsresa och noterade ny rekordnivå. Även elexporten från Sverige nådde ny rekordnotering. Detta belyser vikten av fortsatt utbyggnad av elnät inom Sverige, mellan länder och även inom grannländerna.

Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd, kan summera ett elår där många gamla invanda mönster har brutits och betonar vikten av fortsatt utbyggnad av elnäten:

– Medlemsföretagens lönsamhet är dock hårt pressad. Besked om förtida stängning av flera kärnkraftsreaktorer – orsakat av hög effektskatt och de lägsta elpriserna sedan år 2000 – är viktiga skäl. Elbörsen tror på fortsatt låga elpriser ett antal år framåt. Ambitionsnivån i elcertifikatsystemet har höjts. Dessutom har vi sett hur E.ON och Fortum har valt olika strategiska vägar framåt, vilket syns i uppdelningen av strukturen. Det finns skäl att fråga sig vart elmarknaden är på väg.

– Samtidigt har vi energikommissionens pågående arbete, som blir styrande för mycket av utvecklingen de kommande årtiondena. Här hoppas vi på fortsatt nära dialog med kommissionen och att betänkandet därifrån bygger på en klok helhetssyn för energisystemet. Och att vi slipper onödiga låsningar. Effektfrågan måste där få en varaktig lösning.

– Positivt är också att Sverige nu för andra året har en inhemsk elproduktion som till 98 procent har låga klimatutsläpp. Ja, vi har ett elsystem som är ett internationellt föredöme.

Vind och vatten bakom hög produktion

Ännu ett varmt år med fortsatt sparsam användning medförde att elanvändningen hamnade på något högre nivå, 136,4 TWh, än år 2014. Då elproduktionen samtidigt var hög blev nettoexporten den högsta hittills, cirka 22,5 TWh, eller 14 procent av den totala produktionen.

Produktionen blev hög främst i och med en riklig vattenkraftsproduktion, nästan 75 TWh (66 föregående år) och sedvanligt produktionsrekord för vindkraften – 16,5 TWh (11,5). Kärn-kraften gav drygt 54 TWh mot 62,2 år 2014 – några reaktorer hade extra långa revisioner.

Kärnkraften i nytt ljus

Bilden av kärnkraften ändrades rejält. Från effektutbyggnad på flera reaktorer under många år till att kärnkraftsägarna fattade beslut om att fyra reaktorer ska stängas före år 2020. Dessutom omedelbar stängning av Oskarshamn 2 som aldrig återstartades efter sin långa avställning.
Totalt blev elproduktionen cirka 159 TWh (150). Stora delar av den el som produceras i Sverige, och som inte använts inom landet, har exporterats till Finland (cirka 17 TWh) men även till Danmark (4 TWh).

Lägsta elpriset sedan år 2000

Det genomsnittliga systempriset på Nord Pool Spot uppgick till ca 20 öre/kWh (prel.), en minskning med knappt 7 öre jämfört med år 2014. Skillnaden berodde på flera olika faktorer som goda tillrinningar till vattenkraften och avsaknaden av längre perioder med stark kyla. Men även ett fortsatt globalt dämpat konjunkturläge, med låga bränslepriser som följd, bidrog till det lägsta genomsnittspriset sedan år 2000. Prisskillnaderna har också varit små över året. Systemprisets månadsgenomsnitt har varierat mellan 9 och 28 öre/kWh. Det högsta timpriset under året uppgick till knappt 65 öre/kWh den 23 november kl 17-18, medan timpriset som lägst sjönk till 1,05 öre/kWh den 25 december kl 02-03.

Stark hydrologi – lägre priser än i Tyskland

Den goda hydrologin medförde att den nordiska prisnivån åter var lägre än i Tyskland, trots låga priser på bränslen och utsläppsrätter. Det genomsnittliga priset i Tyskland blev knappt 30 öre/kWh (prel.). Beroende på den höga andelen sol- och vindkraft var dock prisvariationerna betydligt större i Tyskland med ett preliminärt högsta timpris på 93 öre/kWh och ett negativt lägsta pris på -75 öre/kWh.

Avsaknad av långvariga köldperioder, utdragen och jämn vårflod, samt god tillgänglighet i stamnätet innebar små skillnader i elpris inom Sverige. Preliminärt har alla svenska elområden haft samma elpris under drygt 86 procent av årets timmar. I genomsnitt var elpriset i Malmö 0,8 öre/kWh högre än i Stockholm och
1,6 öre/kWh högre än i norra Sverige under året. På månadsbasis var skillnaden störst i juni då priset i Malmö var knappt fem öre högre än i övriga Sverige. Detta berodde på låg vindkraftproduktion i Danmark vilket drog upp elpriset.

Preliminär elstatistik för år 2015, jämfört med året före och för tio år sedan:

TillförselÅrÅrÅrÄndring från
 2006 2014 prel.20152014
 TWhTWhTWh 
Vattenkraft61,361,163,374,6
Vindkraft1,01,011,516,5
Kärnkraft65,065,062,254,3
Solkraft0,00,00,060,0
Övrig värmekraft13,313,213,52%
Elproduktion totalt140,3150,2158,96%
Netto Import (+)/Export (-)6,1-15,6-22,544%
Total inhemsk elanvändning146,3135,6136,40,6%
Temperaturkorrigerad elanvändning148,3139,4139,90,4 %


Vill du veta mer?
Kontaktpersoner: Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd, mobilnummer 070 164 44 40.
Kalle Karlsson, kommunikationschef tel 0733-01 73 68
Folke Sjöbohm, statistikansvarig, mobiltelefon 070 419 26 97
Magnus Thorstensson, marknadsanalytiker, mobiltelefon 0733 92 57 61

För andra året i svit blev elkunderna vinnarna i och med ett lågt elpris på en elmarknad som i övrigt omges av många frågetecken. Vart är elmarknaden egentligen på väg? Vindkraften fortsatte sin framgångsresa och noterade ny rekordnivå. Även elexporten från Sverige nådde ny rekordnotering. Detta belyser vikten av fortsatt utbyggnad av elnät inom Sverige, mellan länder och även inom grannländerna.

Läs vidare »
Media no image

Stängningsbesked strider mot folkviljan

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2015 12:18 CET

Endast två av tio svenskar vill ha en förtida avveckling av kärnkraften, medan nästan sju av tio anser att vi ska fortsätta använda de reaktorer som finns idag. Beskeden om förtida stängningar av reaktorer har inte påverkat inställningen.

Det visar en nationell opinionsundersökning som genomförts av Novus i november 2015 på uppdrag av Analys-gruppen, som samverkar med Svensk Energi. Drygt tusen personer i den svenska allmänheten har besvarat frågorna i denna undersökning, som genomförts med liknande frågeställningar sedan 2007.

Vid jämförelse med de två föregående undersökningarna (oktober 2014 och maj 2015) finns det inga signifikanta skillnader i resultaten. Mattias Lantz, ordförande för Analysgruppen som beställt undersökningen kommenterar:

- Detta är intressant, beskeden om förtida nedläggning av fyra reaktorer tycks inte ha påverkat opinionen alls. Vi hade förväntat oss någon slags reaktion i endera riktningen, men opinionsläget tycks vara okänsligt både för stängningsbesked och debatten inför klimatmötet i Paris. Förtida stängningar strider mot folkviljan, men att stängningarna påverkar klimatutsläppen och stabiliteten i elnätet tycks inte vara känt hos allmänheten. Dagens svenska elproduktion av vattenkraft, kärnkraft och vindkraft ger ett överskott som exporteras till grannländerna och sänker dessa länders fossilanvändning. En avveckling av svensk kärnkraft leder därför till ökad fossilanvändning hos våra grannar och riskerar också att låsa Sverige i ett fossilberoende, i konflikt med klimatambitionerna.

Enligt undersökningen är män fortsatt mer positiva till kärnkraft än kvinnor och äldre personer är något mer positiva än de yngre. Bland de yngre är färre positiva och fler blir osäkra. 34 procent av de svarande vill vid behov ersätta befintliga svenska kärnkraftsreaktorer med nya och en lika stor andel vill använda dagens reaktorer livstiden ut. Acceptansen för den kärnkraft vi har idag är alltså fortsatt hög. Innan Fukushima var acceptansen 80 procent, den sjönk därefter med tio procentenheter och har sedan dess varit närmast konstant. Andelen som vill ha en förtida avveckling ökade något efter olyckan men är nu tillbaka på 20 procent. Drygt tio procent är osäkra. Viktor Wemminger på Novus tillägger:

-Ser vi på en direkt för/mot-fråga om att vid behov riva gamla reaktorer och ersätta dem med nya på samma plats är tre av tio emot detta. Andelen som är för minskar efter Fukushima och andelen osäkra ökar.

Tre av tio svenskar blir ibland oroliga vid tanken på kärnkraft, av dessa känner fyra av tio en djup oro. Oron rör främst effekterna av en potentiell olycka, följt av frågor kring avfallshantering och slutförvar. Tio procent nämner risken för terrordåd, troligtvis en effekt av attackerna i Paris. Förtroendet för säkerheten vid svenska kärnkraftverk är fortsatt hög, bara 9 procent anser dem vara osäkra. Ryska reaktorer anses vara minst säkra.

Analysgruppen har sedan 1997 följt den svenska opinionen angående kärnkraft. Undersökningen genomförs med hjälp av webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Totalt har 1015 intervjuer genomförts under perioden 19–25 november 2015, deltagarfrekvensen var 56 procent.

Analysgruppen är knuten till Svensk Energi, som är elbranschens samlade röst.

För mer information kontakta:
Mattias Lantz, tel: 0730 - 454 384
epost: analysgruppen@svenskenergi.se

Se hela undersökningen på Analysgruppens hemsida: analys.se

Endast två av tio svenskar vill ha en förtida avveckling av kärnkraften, medan nästan sju av tio anser att vi ska fortsätta använda de reaktorer som finns idag. Beskeden om förtida stängningar av reaktorer har inte påverkat inställningen.

Läs vidare »

Om Svensk Energi

Elbranschens gemensamma röst

Svensk Energi är bransch- och intresseorganisationen för landets elförsörjningsföretag, (nät-, elhandel- och elproduktion). Föreningen är elbranschens samlade röst för att tillvarata medlemmarnas och branschens intressen. En annan uppgift är att vara centrum för kompetensuppbyggnad och informationsspridning, såväl inom som utom branschen.

Länkar