Media-no-image

Ökad användning av biobränslen för energi – vilka är utmaningarna?

Pressmeddelanden   •   2015-10-06 09:29 CEST

För att skapa morgondagens förnybara och uthålliga energisamhälle är förväntningarna höga på biobränslena. Temat är aktuellt inte minst för den pågående Energikommissionen. Vilka förväntningar kan vi ha på biobränslena? Vad säger andra aktörer med intresse av skogen? Vilka utmaningar finns på miljösidan? Bland annat dessa frågor försöker vi besvara vid en energilunch den 14 oktober.

Svensk Energi välkomnar till en energilunch den 14 oktober för att närmare belysa ökad användning av biobränslen i energiförsörjningen. Vi går igenom aktuella frågeställningar och ger en lägesrapport av dagens användning av biobränslen. Specifikt hur biobränslena, med deras egenskaper, används för elproduktion i den helhet som präglar elsystemet.

Energisektorn är inte ensam om intresset för skogen. Vi får höra Skogsindustriernas syn på användningen av skogen/biobränslena. De viktiga miljö- och hållbarhetsfrågorna kopplade till utnyttjandet av skogens resurser tas upp. EU:s perspektiv i frågan är intressant, biobränslena är aktuella där i diskussionen om hållbarhetskriterier.

Vi får också veta hur ett energiföretag med kraftvärme i sin portfölj tänker. Är villkoren för kraftvärme bra idag och vilka ekonomiska överväganden görs vid investeringar till exempel?

Tid: 14 oktober 2015 kl 11:30–13:00
Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71b vid Norra Bantorget, Stockholm
Medverkande: Carina Håkansson , vd Skogsindustrierna
  Gustav Melin , vd Svebio
  Anna Wolf , sakkunnig energi, Naturskyddsföreningen
  Anders Östlund , vd Öresundskraft, ordförande i Svensk Fjärrvärme
  Pernilla Winnhed , vd Svensk Energi

Vi bjuder givetvis på lunch efteråt. Av det skälet vore vi tacksamma för en snabb bekräftelse på närvaro till Cecilia Söder, 08-677 26 24, eller e-post: cecilia.soder@svenskenergi.se .

Välkomna!

Kalle Karlsson
Informationschef 

För att skapa morgondagens förnybara och uthålliga energisamhälle är förväntningarna höga på biobränslena. Temat är aktuellt inte minst för den pågående Energikommissionen. Vilka förväntningar kan vi ha på biobränslena? Vad säger andra aktörer med intresse av skogen? Vilka utmaningar finns på miljösidan? Bland annat dessa frågor försöker vi besvara vid en energilunch den 14 oktober.

Läs vidare »
Media-no-image

Nytt mobilspel ska lysa upp Sverige

Pressmeddelanden   •   2015-09-30 15:42 CEST

Den 1 oktober lanseras mobilspelet "Drivkraft" där Sverige ska elektrifieras och lysas upp, pusselbit för pusselbit - landskap för landskap. Här utmanas både användarens strategiska tänk och elkunskaper. Spelet riktar sig främst till energibranschens medarbetare, men är fritt för vem som helst att ladda ner. Spelet har tagits fram av Svensk Energis projekt Ladda Sverige, i samarbete med den prisade digitala upplevelsebyrån Sticky Beat, med målet att skapa stolthet bland energibranschens medarbetare som varje dag arbetar med den fantastiska produkten el.

Mobilspelet Drivkraft kräver såväl klurighet och planeringsförmåga som kunskap och går ut på att man ska tända upp hela Sverige, landskap för landskap, i totalt 25 banor. Detta genom att binda samman punkter som producerar el med punkter som behöver el för att få liv och lysas upp. Uppgiften slutförs också med gemensam insats – det krävs nämligen många spelare för att tända upp ett landskap till 100 procent. För att göra det behövs både kunskap och klurighet tillsammans med förmåga att hantera både hinder och oväntade händelser på vägen.

Spel – ett annorlunda men självklart val

– Personligen tycker jag att vi jobbar i Sveriges coolaste bransch och vi har funderat mycket på hur vi kan väcka samma stolthet bland alla oss som arbetar med el och energi. Vi kom fram till att ett spel var rätt väg. Det är ett bra verktyg för att väcka känslor och bygga kunskap på ett lustfyllt och engagerat sätt. Spelet är dessutom uppbyggt så att det illustrerar mycket av det vi faktiskt åstadkommer varje dag – att med gemensamma insatser ge hela Sverige drivkraft, säger Malin Thorsén, projektledare för Ladda Sverige.

– Medarbetarna i energibranschen är ju våra hjältar, det är de som får vårt samhälle att fungera, säger Henric Byström, projektledare på Sticky Beat. Men för att det ska fungera krävs lagarbete och med det här spelet vill vi illustrera både den enskildes betydelse och alla gemensamt. Det finns en drivkraft att spela banorna på så få drag som möjligt, men också att gemensamt tända upp Sverige.

Drivkraft är utvecklat inom ramen för Ladda Sverige, ett branschgemensamt projekt som drivs av Svensk Energi och kommer att vara tillgängligt för iPhone (App Store) och Android-mobiler (Google Play).

Vill du veta mer?
Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se/drivkraft
Kontaktperson: Malin Thorsén malin.thorsen@svenskenergi.setel: 0701-64 44 26

Den 1 oktober lanseras mobilspelet "Drivkraft" där Sverige ska elektrifieras och lysas upp, pusselbit för pusselbit - landskap för landskap. Här utmanas både användarens strategiska tänk och elkunskaper. Spelet riktar sig främst till energibranschens medarbetare, men är fritt för vem som helst att ladda ner.

Läs vidare »
Media-no-image

Ökad användning av biobränslen för energi – vilka är utmaningarna?

Pressmeddelanden   •   2015-09-30 10:49 CEST

För att skapa morgondagens förnybara och uthålliga energisamhälle är förväntningarna höga på biobränslena. Temat är aktuellt inte minst för den pågående Energikommissionen. Vilka förväntningar kan vi ha på biobränslena? Vad säger andra aktörer med intresse av skogen? Vilka utmaningar finns på miljösidan? Bland annat dessa frågor försöker vi besvara vid en energilunch den 14 oktober.

Svensk Energi välkomnar till en energilunch den 14 oktober för att närmare belysa ökad användning av biobränslen i energiförsörjningen. Vi går igenom aktuella frågeställningar och ger en lägesrapport av dagens användning av biobränslen. Specifikt hur biobränslena, med deras egenskaper, används för elproduktion i den helhet som präglar elsystemet.

Energisektorn är inte ensam om intresset för skogen. Vi får höra Skogsindustriernas syn på användningen av skogen/biobränslena. De viktiga miljö- och hållbarhetsfrågorna kopplade till utnyttjandet av skogens resurser tas upp. EU:s perspektiv i frågan är intressant, biobränslena är aktuella där i diskussionen om hållbarhetskriterier.

Vi får också veta hur ett energiföretag med kraftvärme i sin portfölj tänker. Är villkoren för kraftvärme bra idag och vilka ekonomiska överväganden görs vid investeringar till exempel?

Tid: 14 oktober 2015 kl 11:30–13:00
Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71b vid Norra Bantorget, Stockholm
Medverkande:
Carina Håkansson, Skogsindustriernas vd
Anna Wolf
, sakkunnig energi, Naturskyddsföreningen
Anders Östlund, Öresundskrafts vd, ordförande i Svensk Fjärrvärme
Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd

Vi bjuder givetvis på lunch efteråt. Av det skälet vore vi tacksamma för en snabb bekräftelse på närvaro till Cecilia Söder, 08-677 26 24, eller e-post: cecilia.soder@svenskenergi.se.

Välkomna!

Kalle Karlsson
Informationschef

För att skapa morgondagens förnybara och uthålliga energisamhälle är förväntningarna höga på biobränslena. Temat är aktuellt inte minst för den pågående Energikommissionen. Vilka förväntningar kan vi ha på biobränslena? Vad säger andra aktörer med intresse av skogen? Vilka utmaningar finns på miljösidan? Bland annat dessa frågor försöker vi besvara vid en energilunch den 14 oktober.

Läs vidare »
Li3eanorb5cuffrncovf

Amanda undrar över el - ny barnbok vill väcka nyfikenhet kring el och teknik

Pressmeddelanden   •   2015-09-02 14:20 CEST

Amanda undrar över el är en faktasaga i bilderboksformat för nyfikna 3–6-åringar. Med utgångspunkt i barns vardag berättar boken hur el produceras, visar elens resa till våra hem och vad den används till. Boken har tagits fram i nära samarbete med Natur och Teknik-utvecklare inom förskolan och till boken kommer det även att finnas en arbetshandledning och en materialsats.

Media-no-image

Vattenmagasinen nu över 90 procent: "Vattenkraften mot ett nytt rekordår"

Pressmeddelanden   •   2015-08-12 14:54 CEST

En sen och utdragen vårflod kombinerat med sommarens myckna regnande har fyllt på de svenska vattenmagasinen rejält - dessa har nu nått en fyllnadsgrad på drygt 90 procent. Tillrinningen hittills under året är den tredje högsta sedan år 1950. "I år kan vi gå emot ett nytt produktionsrekord för vattenkraften", säger Magnus Thorstensson, Svensk Energis marknadsanalytiker.

Under den gångna veckan steg vattenmagasinen från 89,7 till 90,4 procent. Det innebär att kulmen ännu inte nåtts för vårfloden – även om kurvan senaste veckan börjat vika av. Magnus Thorstensson igen:

– Den nuvarande noteringen för vattenmagasinen är den 14:e högsta sedan år 1950 för motsvarande period. Förra veckan uppvisade ett litet trendbrott såtillvida att magasinsnivåerna sjönk i de flesta älvarna, men fortsatte att öka i Luleälven. Och då den är så stor, uppvägde detta minskningen i de övriga.

Vattenkraftproduktionen har också varit hög i år. Hittills i år uppgår den till 46,2 TWh, vilket kan jämföras med 47,2 motsvarande vecka under rekordåret 2012 då produktionen summerade till 78 TWh.

Magnus Thorstensson avslutar:

– Även om de senaste väderprognoserna pekar på torrare väder framöver, så är den hydrologiska balansen i Norden stark i nuläget; ett överskott på drygt 10 TWh. Sannolikt kommer vattenkraftproduktionen att bli fortsatt hög genom hösten. Men en utebliven höstflod – liknande år 2008 – skulle kunna förändra situationen. 

Vill du veta mer? 
Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se 
Kontaktperson: Magnus Thorstensson , Svensk Energis marknadsanalytiker, mobilnummer 0733 925761 
Kalle Karlsson 
, Svensk Energis kommunikationschef, mobilnummer 0733 017368

En sen och utdragen vårflod kombinerat med sommarens myckna regnande har fyllt på de svenska vattenmagasinen rejält - dessa har nu nått en fyllnadsgrad på drygt 90 procent. Tillrinningen hittills under året är den tredje högsta sedan år 1950. "I år kan vi gå emot ett nytt produktionsrekord för vattenkraften", säger Magnus Thorstensson, Svensk Energis marknadsanalytiker.

Läs vidare »
Media-no-image

Dr Yijun Shi är vinnare av Framtidspriset 2015!

Pressmeddelanden   •   2015-06-29 14:48 CEST

Dr. Yijun Shi tilldelas 2015 års Framtidspris då han är ett lysande exempel på vad som händer när forskarens nyfikenhet förs samman med entreprenörens engagemang av akademin. Yijun är sedan två år verksam vid Luleå tekniska universitet där han såg möjligheterna med glycerol, en restprodukt från biobränsletillverkning, som innan bara setts som ett problem. Genom att förädla glycerol kan det göras till ett 100 procent nedbrytbart smörjmedel, Sustainalube.

Sustainalube har en stor potential på marknaden, där läckage av smörjmedel i dag är ett stort problem. Att tillverkningen dessutom är enkel och kostnadseffektiv och att smörjmedlet presterar bättre än dagens produkter gör det till en stark innovation som kommer att konkurrera med traditionella smörjmedel för ett stort antal tillämpningar.

Framtidspriset är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Ny Teknik, Svensk Energi, Swedbank, Teknikföretagen. Syf­tet är att stimulera unga människors intresse och nyfiken­het för att lösa framtidens utmaningar. Priset består av ett stipendium på 100 000 kronor till personlig utveckling och förkovran inom sitt gebit.

Vill du veta mer?
Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se
Kontaktperson: Helena Olssén helena.olssén@svenskenergi.se

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

​Dr. Yijun Shi tilldelas 2015 års Framtidspris då han är ett lysande exempel på vad som händer när forskarens nyfikenhet förs samman med entreprenörens engagemang av akademin. Yijun är sedan två år verksam vid Luleå tekniska universitet där han såg möjligheterna med glycerol, en restprodukt från biobränsletillverkning, som innan bara setts som ett problem.

Läs vidare »
Media-no-image

Acceptansen för dagens svenska kärnkraft är fortsatt hög

Pressmeddelanden   •   2015-06-16 13:16 CEST

Nästan sju av tio svenskar anser att vi ska fortsätta att använda de kärnreaktorer som finns idag. Det är bara en femtedel som vill avveckla genom politiska beslut, samma nivå som före Fukushima. Andelen osäkra ökar något.

Det visar en en nationell opinionsundersökning som genomförts av Novus i maj 2015 på uppdrag av Analysgruppen, som samverkar med Svensk Energi. Undersökningen har genomförts med liknande frågeställningar sedan 2007. Drygt tusen personer i den svenska allmänheten besvarade frågorna i denna webbaserade undersökning.

Undersökningen visar att män är fortsatt mer positiva till kärnkraft än kvinnor samt att äldre personer är något mer positiva än yngre. Samma tendens har funnits under lång tid. 19% av de svarande ville i maj 2015 avveckla kärnkraften genom politiska beslut, vilket är samma nivå som före olyckan i Fukushima. 34% vill vid behov ersätta befintliga svenska kärnkraftsreaktorer med nya och en lika stor andel vill använda dagens reaktorer livstiden ut. Acceptansen för den kärnkraft vi har idag är alltså fortsatt hög.

På en direkt för/emot-fråga om att vid behov riva gamla reaktorer och ersätta dem med nya på samma plats är det tre av tio som är emot detta. ”Detta har varit konstant så länge som frågan har ställts, förutom direkt efter Fukushima då andelen som är emot ökade till 37%”, säger Viktor Wemminger på Novus.

Var tredje svensk blir ibland orolig vid tanken på kärnkraft, vilket är samma andel som i den förra undersökningen (oktober 2014), av dessa känner fyra av tio en djup oro. Man oroar sig främst för effekterna av en potentiell olycka, följt av frågor kring avfallshantering och slutförvar. Endast 2% är oroliga för åldrande kärnkraftverk. Störst osäkerhet råder när det gäller kärnkraft i Ryssland jämfört med Sverige och övriga världen. Kärnkraftverk anses fortsatt som säkrast i Sverige, bara 7% anser dem vara osäkra.

Drygt sex av tio av de intervjuade säger sig ha hört eller sett något om kärnkraft den senaste tiden. Av dem har var femte blivit mer positivt inställd till kärnkraft jämfört med tidigare medan 65% inte påverkats alls i sin uppfattning. Intervjuerna genomfördes veckan efter nyheten om förtida stängning av två reaktorer i Ringhals.

”Vår undersökning pekar på relativt små förändringar i den allmänna opinionen”, säger Mattias Lantz, ordförande för Analysgruppen som beställt undersökningen. ”Sammantaget har andelen negativt inställda återgått till samma nivåer som före olyckan i Fukushima, men mer tydligt är att andelen osäkra ökar i nästan samtliga frågor.”

Analysgruppen har sedan 1997 följt den svenska opinionen angående kärnkraft. Denna rapport visar på vad den svenska allmänheten sett eller hört om kärnkraft den senaste tiden samt hur deras inställning påverkats på grund av detta. Undersökningen har genomförts med hjälp av webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Totalt har 1142 intervjuer genomförts under perioden 7–12 maj 2015, deltagarfrekvensen var 57%.

Analysgruppen är sedan januari 2015 knuten till Svensk Energi, som är elbranschens samlade röst. Analysgruppen tillhörde tidigare Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, KSU, som ägs av de svenska kärnkraftsföretagen.

För mer information kontakta:
Mattias Lantz, tel: 0730 - 454 384
epost: analysgruppen@svenskenergi.se

Se hela undersökningen på Analysgruppens hemsida: www.analys.se

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Nästan sju av tio svenskar anser att vi ska fortsätta att använda de kärnreaktorer som finns idag. Det är bara en femtedel som vill avveckla genom politiska beslut, samma nivå som före Fukushima. Andelen osäkra ökar något.

Läs vidare »
Media-no-image

Svensk Energi om kärnkraftsbeskedet: "Äventyra inte kommissionens arbetsro"

Pressmeddelanden   •   2015-04-28 14:11 CEST

"Oroande – men inte helt oväntat", säger Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd, om Vattenfalls besked på tisdagen om en sannolik tidigareläggning av stängningen för kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2. Plötsligt kan vi få en allvarligare försörjningstrygghet i Syd- och Västsverige och risk för att Energikommissionen inte får den arbetsro som kommissionen förtjänar.

Svensk Energi har sedan länge välkomnat Energikommissionens stundande arbete, så att det skapas - om möjligt - en bred blocköverskridande överenskommelse som kan ligga till grund för energipolitiken under 2020- och 2030-talen. Hon säger:

– Vikande lönsamhet och ökande kostnader, som Vattenfall anger som huvudskäl, har jag full förståelse för. Det är uppenbart att den höjda effektskatten utgör ett hot mot svensk kärnkraft. Den motsvarar efter senaste höjningen 6 öre/kWh i ett läge då marknadspriset på elbörsen ligger runt 25 öre. Marknaden bedömer elpriset de kommande tre-fyra åren som stabilt på den låga nivån. Dagens besked gör det tydligt att lönsamheten är pressad.

Pernilla Winnhed påminner om de stora förändringar som just nu präglar energimarknaden och elproduktionssystemet. Det är mycket viktigt att Energikommissionen skapar goda marknadsmässiga förutsättningar för investeringar i svensk elproduktion.

– Det är en stor utmaning att anpassa marknaden och systemet till de nya förutsättningarna. Att vi nu ser tidigareläggningar av utfasningen av kärnkraft oroar – men det är en naturlig konsekvens av kostnadsläget. Vi behöver arbetsro för energikommissionen. Risken nu är att vi alltför tidigt får en ökad polarisering, vilket inte gagnar det helhetsgrepp som är nödvändigt att Energikommissionen tar.


Vill du veta mer?

Kontaktperson:
Pernilla Winnhed
, Svensk Energis vd, mobilnummer 0701-644440
Bosse Andersson, vice vd och stabschef, mobilnummer 0709-413889
Kalle Karlsson, kommunikationschef, mobilnummer 0733-017368

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

"Oroande – men inte helt oväntat", säger Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd, om Vattenfalls besked på tisdagen om en sannolik tidigareläggning av stängningen för kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2. Plötsligt kan vi få en allvarligare försörjningstrygghet i Syd- och Västsverige och risk för att Energikommissionen inte får den arbetsro som kommissionen förtjänar.

Läs vidare »
Media-no-image

Sex av tio anser att el är bästa ersättaren till bensin och diesel

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 10:11 CET

El är nyckeln till en mer hållbar transportsektor. Det visar Elmätaren, Svensk Energis konsumentbarometer. 63 procent av de tillfrågade anser att el är det som bäst kan ersätta bensin och diesel som drivmedel för bilar - en ökning med 17 procent på tre år.

Nya sätt att producera el och nya användningsområden för el – främst inom transportsektorn – sätter också sina spår i konsumenternas syn på elens roll i ett mer hållbart samhälle. Idag instämmer sju av tio i påståendet att el är en bra lösning för ett hållbart samhälle, vilket är en ökning med sex procent på tre år. Allt fler anser också att elen i framtiden spelar en allt större roll för att minska oljeberoendet i samhället.

El är en del av lösningen för ett hållbart samhälle

En klar majoritet av de tillfrågade, 82 procent, ser positivt på energieffektivisering. De flesta anger både ekonomi och miljö som drivkraft, men om man behöver välja en så går ekonomin före miljön.

Det sätts även stor tilltro till att tekniska lösningar ska göra jobbet. 80 procent tror att det blir vanligare med lösningar som automatiskt reglerar elanvändningen i hemmet och nästan lika många är övertygade om att ny energieffektiv teknik bidrar till mindre klimat- och miljöpåverkan i framtiden.

– För varje år använder vi el till allt fler saker. Förutom att el gör livet bekvämare så kan en ökad elanvändning bidra till en både renare och effektivare framtid, där elbilar kanske är det tydligaste exemplet. I Sverige har vi redan en väldigt ren elproduktion och genom satsningar på forskning och innovation så kan vi utveckla nya produktionslösningar som också kan spridas till andra länder. En mänskligare värld går på el – det gäller idag och det gäller i morgon, säger Malin Thorsén, projektledare för Ladda Sverige hos Svensk Energi.

Vill du veta mer?

Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se
Kontaktperson: Malin Thorsén förnamn.efternamn@svenskenergi.se , tel 08-677 26 94

Om Elmätaren:

Elmätaren är elbranschens konsumentbarometer. Undersökningen genomfördes av United Minds i december 2014. Svarsinsamlingen skedde genom digitala enkäter som distribuerades enligt riksrepresentativa kvoter med avseende på kön, ålder och region. Totalt deltog 1047 personer i åldrarna 18 år och äldre. 

El är nyckeln till en mer hållbar transportsektor. Det visar Elmätaren, Svensk Energis konsumentbarometer. 63 procent av de tillfrågade anser att el är det som bäst kan ersätta bensin och diesel som drivmedel för bilar - en ökning med 17 procent på tre år.

Läs vidare »
Media-no-image

Högsta instans ger inte prövningstillstånd: "Nu hoppas vi på konstruktiv dialog"

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 16:37 CET

Högsta förvaltningsdomstolen ger inte Energimarknadsinspektionen prövningstillstånd i den fleråriga tvisten gällande elnätsföretagens intäktsramar för åren 2012-2015. Därmed ligger Kammarrättens beslut fast. Detta besked mottas med försiktig glädje hos Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd.

– Äntligen kan vi sätta punkt för åratals juridiska tvister. Nu vet vi vad som gäller. Det är min förhoppning att vi nu kan övergå till en konstruktiv dialog om hur vi gemensamt utvecklar morgondagens elnät – inte minst till glädje för kunderna. Morgondagens allt smartare elnät är en utmaning i sig att förverkliga. I den processen behöver kunderna, elnätsföretagen och tillsynsmyndigheten gå hand i hand.

Pernilla Winnhed betonar vikten av att parterna har sina givna roller. Och tillägger:

– Det är min bestämda målsättning att vi gentemot Energimarknadsinspektionen ska utveckla bra relationer, så att vi – för kundernas och samhällets bästa – tryggar en utveckling där svensk elnätsverksamhet ska ligga i den internationella frontlinjen.

Ronald Liljegren, Svensk Energis chefsjurist, förklarar vad som nu gäller för elnätsföretagen:

– Högsta förvaltningsdomstolens beslut innebär att Kammarrättens dom ligger fast, att en övergångsmetod inte ska tillämpas och att kalkylräntan (avkastningen) fastställs till 6,5 procent realt före skatt. Således ska den så kallade schablonmetoden gälla fullt ut med 6,5 procents avkastningsränta.

De elnätsföretag som inte överklagat – eller i sin överklagan inte begärt en justering av avkastningsräntan – har nu tre månader på sig att begära hos Energimarknadsinspektionen att få en intäktsram som motsvarar vad Kammarrätten kom fram till. Svensk Energi ska inom kort ge närmare information om hur detta kan gå till.

Vill du veta mer?

Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd, telefon 086772500
Ronald Liljegren, Svensk Energis chefsjurist, telefon 0703445642
Kalle Karlsson, Svensk Energis kommunikationschef, mobilnummer 0733017368

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Högsta förvaltningsdomstolen ger inte Energimarknadsinspektionen prövningstillstånd i den fleråriga tvisten gällande elnätsföretagens intäktsramar för åren 2012-2015. Därmed ligger Kammarrättens beslut fast. Detta besked mottas med försiktig glädje hos Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd.

Läs vidare »

Kommande evenemang 1 evenemang

14 Okt 11:30

Svensk Energi välkomnar till en energilunch

2015-10-14, 11:30 - 13:00
Norra Latin, Drottninggatan 71b vid Norra Bantorget, Stockholm

Om Svensk Energi

Elbranschens gemensamma röst

Svensk Energi är bransch- och intresseorganisationen för landets elförsörjningsföretag, (nät-, elhandel- och elproduktion). Föreningen är elbranschens samlade röst för att tillvarata medlemmarnas och branschens intressen. En annan uppgift är att vara centrum för kompetensuppbyggnad och informationsspridning, såväl inom som utom branschen.

Länkar