Taggar

svensk energi 97 energi 28 kjell jansson 27 el 25 energibranschen 19 svensk energi ab 14 elbranschen 14 energilunch 14 elbransch 13 elpriser 8 elanvändning 7 vattenkraft 7 elproduktion 5 elmätaren 5 elbil 4 vattenkraften 4 earth hour 4 elnät 4 vindkraft 4 Ladda Sverige 4 elkunderna 4 kärnkraft 4 elnätsföretag 4 elmarknad 4 energimarknadsinspektionen 4 malin thorsén 3 scb 3 elkunder 3 elhandel 3 ekonomi 3 timmätning 3 elnätsföretagen 3 elens dag 2 vattenmagasinen 2 smhi 2 elsystem 2 transport 2 samvete09 2 kilowattimme 2 koldioxidutsläpp 2 umeå universitet 2 luleå tekniska universitet 2 elområden 2 givewatts 2 kärnkraftsreaktorer 2 gävle 2 helena olssén 2 svenska kraftnät 2 klimat 2 nordiska elbörsen 2 peter silverhjärta 2 svenskt näringsliv 2 investeringar 2 elförsörjning 2 nord pool spot 2 elleveranser 2 svenskt kvalitetsindex 2 kraftbalansen 2 kraftindustri 2 konsumentbarometer 2 folke sjöbohm 2 kenya 2 mittuniversitetet 2 anders richert 2 elhandelsföretag 2 energiförsörjning 2 naturkatastrofer 2 egenproducerad el 2 elproduktionen 2 elkund 2 debatt 2 kraftvärme 2 konsumentverket 2 europa 2 investering 2 agenda 1 klimatneutralt 1 elpriserna halverade 1 klimatmål 1 engagerade privatpersoner 1 energikommissionären 1 pris 1 ebr metod- och maskindagar 1 opinionsbildare 1 koldioxid 1 energipolitik 1 robotar 1 gunnar fredriksson 1 vattenkraftsproduktion 1 thomas tangerås 1 kristinehamns energi ab 1 privatkunder 1 hosjöbottnarna 1 undersökning 1 bixia 1 energilunch i stockholm 1 klimategenskaper 1 regelverk 1 priser 1 hemförsäljning 1 Visa alla taggar
Media-no-image

Potential att utveckla vattenkraften – från energi till energi och effekt

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 08:50 CET

​Vattenkraften blir ännu viktigare när en större mängd elproduktion som varierar med vädret byggs och när kärnkraftens effekt ska ersättas. Potentialen för en större mängd elproduktion från vattenkraften har bedömts tidigare, men med de nya förutsättningarna hamnar effektbegreppet mer i fokus än tidigare.

Media-no-image

Svensk Energis stämma fällde ny energibranschförening

Pressmeddelanden   •   2015-11-24 14:37 CET

Med fyra rösters marginal röstade Svensk Energis extrastämma ned stadgeförslaget för en ny gemensam branschförening för medlemmarna i Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme. Det skedde på Arlanda på tisdagsmorgonen och därmed faller just nu idén om en ny förening från och med stundande årsskifte. Vid den första omröstningen i oktober fick styrelsernas förslag stöd av medlemmarna.

Media-no-image

Potential att utveckla vattenkraften – från energi till energi och effekt

Pressmeddelanden   •   2015-11-18 10:58 CET

Vattenkraften blir ännu viktigare när en större mängd elproduktion som varierar med vädret byggs och när kärnkraftens effekt ska ersättas. Potentialen för en större mängd elproduktion från vattenkraften har bedömts tidigare, men med de nya förutsättningarna hamnar effektbegreppet mer i fokus än tidigare.

Media-no-image

World Energy Councils årliga jämförelse: Sveriges energisystem näst bäst i världen

Pressmeddelanden   •   2015-11-11 09:11 CET

Sverige hamnar på andra plats i World Energy Councils årliga ranking av 130 länders energipolitik, och är ett av två länder med en AAA-ranking. Politiken utvärderas i tre dimensioner; miljömässig hållbarhet, energisäkerhet (bl.a. leveranssäkerhet) och energijämlikhet (bl.a. kostnad för kund). Förstaplatsen går till Schweiz, och tredjeplatsen till Norge.

Media-no-image

Stämmobeslut: På väg mot en ny gemensam energibranschförening

Pressmeddelanden   •   2015-10-21 15:56 CEST

En tydlig majoritet av medlemmarna i Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi har idag ställt sig bakom styrelsernas förslag till att bilda en ny gemensam branschförening med hela energisystemet som grund. Besluten fattades vid en gemensam stämma i Stockholm. Ambitionen är att den nya föreningen ska vara på plats den 1 januari 2016.

Media-no-image

Ökad användning av biobränslen för energi – vilka är utmaningarna?

Pressmeddelanden   •   2015-10-06 09:29 CEST

För att skapa morgondagens förnybara och uthålliga energisamhälle är förväntningarna höga på biobränslena. Temat är aktuellt inte minst för den pågående Energikommissionen. Vilka förväntningar kan vi ha på biobränslena? Vad säger andra aktörer med intresse av skogen? Vilka utmaningar finns på miljösidan? Bland annat dessa frågor försöker vi besvara vid en energilunch den 14 oktober.

Media-no-image

Nytt mobilspel ska lysa upp Sverige

Pressmeddelanden   •   2015-09-30 15:42 CEST

Den 1 oktober lanseras mobilspelet "Drivkraft" där Sverige ska elektrifieras och lysas upp, pusselbit för pusselbit - landskap för landskap. Här utmanas både användarens strategiska tänk och elkunskaper. Spelet riktar sig främst till energibranschens medarbetare, men är fritt för vem som helst att ladda ner.

Media-no-image

Ökad användning av biobränslen för energi – vilka är utmaningarna?

Pressmeddelanden   •   2015-09-30 10:49 CEST

För att skapa morgondagens förnybara och uthålliga energisamhälle är förväntningarna höga på biobränslena. Temat är aktuellt inte minst för den pågående Energikommissionen. Vilka förväntningar kan vi ha på biobränslena? Vad säger andra aktörer med intresse av skogen? Vilka utmaningar finns på miljösidan? Bland annat dessa frågor försöker vi besvara vid en energilunch den 14 oktober.

Amanda undrar över el - ny barnbok vill väcka nyfikenhet kring el och teknik

Amanda undrar över el - ny barnbok vill väcka nyfikenhet kring el och teknik

Pressmeddelanden   •   2015-09-02 14:20 CEST

Amanda undrar över el är en faktasaga i bilderboksformat för nyfikna 3–6-åringar. Med utgångspunkt i barns vardag berättar boken hur el produceras, visar elens resa till våra hem och vad den används till. Boken har tagits fram i nära samarbete med Natur och Teknik-utvecklare inom förskolan och till boken kommer det även att finnas en arbetshandledning och en materialsats.

Media-no-image

Vattenmagasinen nu över 90 procent: "Vattenkraften mot ett nytt rekordår"

Pressmeddelanden   •   2015-08-12 14:54 CEST

En sen och utdragen vårflod kombinerat med sommarens myckna regnande har fyllt på de svenska vattenmagasinen rejält - dessa har nu nått en fyllnadsgrad på drygt 90 procent. Tillrinningen hittills under året är den tredje högsta sedan år 1950. "I år kan vi gå emot ett nytt produktionsrekord för vattenkraften", säger Magnus Thorstensson, Svensk Energis marknadsanalytiker.

Media-no-image

Dr Yijun Shi är vinnare av Framtidspriset 2015!

Pressmeddelanden   •   2015-06-29 14:48 CEST

​Dr. Yijun Shi tilldelas 2015 års Framtidspris då han är ett lysande exempel på vad som händer när forskarens nyfikenhet förs samman med entreprenörens engagemang av akademin. Yijun är sedan två år verksam vid Luleå tekniska universitet där han såg möjligheterna med glycerol, en restprodukt från biobränsletillverkning, som innan bara setts som ett problem.

Media-no-image

Acceptansen för dagens svenska kärnkraft är fortsatt hög

Pressmeddelanden   •   2015-06-16 13:16 CEST

Nästan sju av tio svenskar anser att vi ska fortsätta att använda de kärnreaktorer som finns idag. Det är bara en femtedel som vill avveckla genom politiska beslut, samma nivå som före Fukushima. Andelen osäkra ökar något.

Media-no-image

Svensk Energi om kärnkraftsbeskedet: "Äventyra inte kommissionens arbetsro"

Pressmeddelanden   •   2015-04-28 14:11 CEST

"Oroande – men inte helt oväntat", säger Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd, om Vattenfalls besked på tisdagen om en sannolik tidigareläggning av stängningen för kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2. Plötsligt kan vi få en allvarligare försörjningstrygghet i Syd- och Västsverige och risk för att Energikommissionen inte får den arbetsro som kommissionen förtjänar.

Media-no-image

Sex av tio anser att el är bästa ersättaren till bensin och diesel

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 10:11 CET

El är nyckeln till en mer hållbar transportsektor. Det visar Elmätaren, Svensk Energis konsumentbarometer. 63 procent av de tillfrågade anser att el är det som bäst kan ersätta bensin och diesel som drivmedel för bilar - en ökning med 17 procent på tre år.

Media-no-image

Högsta instans ger inte prövningstillstånd: "Nu hoppas vi på konstruktiv dialog"

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 16:37 CET

Högsta förvaltningsdomstolen ger inte Energimarknadsinspektionen prövningstillstånd i den fleråriga tvisten gällande elnätsföretagens intäktsramar för åren 2012-2015. Därmed ligger Kammarrättens beslut fast. Detta besked mottas med försiktig glädje hos Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd.

Media-no-image

Elcertifikatuppgörelsen med Norge – ett bra och ett dåligt besked!

Pressmeddelanden   •   2015-03-13 10:49 CET

​De svenska och norska energiministrarna presenterade idag en uppgörelse kring elcertfikatsystemet. Uppgörelsen innebär en revidering av det befintliga avtalet om elcertifikat mellan Sverige och Norge. Det nya avtalet innebär att det gemensamma målet i elcertifikatsystemet justeras från 26,4 TWh till 28,4 TWh, varav svenska konsumenter ska finansiera 30 TWh.

Media-no-image

Vårflod på gång – då laddar Sverige sina batterier

Pressmeddelanden   •   2015-03-12 10:32 CET

Vattnet i våra strömmande vattendrag är likt skogen och malmen naturtillgångar som utgör grunden för den svenska industrin. Vi har i över 100 år utnyttjat vattenkraften som en energikälla för elproduktion. Den är förnybar och har mycket låga klimatutsläpp.

Media-no-image

Svensk Energi: ”mycket positivt att regeringen tillsätter en energikommission”

Pressmeddelanden   •   2015-03-06 15:36 CET

Svensk Energi välkomnar regeringens beslut att tillsätta en energikommission. Det är bra att frågan om elsystemets effekt får stor vikt.

Media-no-image

Vårflod på gång – då laddar Sverige sina batterier

Pressmeddelanden   •   2015-03-04 11:02 CET

​Vattnet i våra strömmande vattendrag är likt skogen och malmen naturtillgångar som utgör grunden för den svenska industrin. Vi har i över 100 år utnyttjat vattenkraften som en energikälla för elproduktion. Den är förnybar och har mycket låga klimatutsläpp.

Media-no-image

Ge energikommissionen fria tyglar

Pressmeddelanden   •   2015-02-02 11:33 CET

​När en energikommission står för dörren kan vi inte föregripa dess arbete med begränsningar redan innan den startat. Kommissionen måste få fria tyglar att diskutera hela systemet för vår energiförsörjning.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.