Tags

svensk energi 67 kjell jansson 25 el 23 energi 22 energibranschen 15 svensk energi ab 14 elbransch 12 elbranschen 10 energilunch 9 elpriser 8 elanvändning 6 vattenkraft 6 elmätaren 5 elproduktion 5 earth hour 4 vindkraft 4 elmarknad 4 elnätsföretag 4 elnät 4 elkunderna 4 vattenkraften 4 ekonomi 3 timmätning 3 malin thorsén 3 energimarknadsinspektionen 3 kärnkraft 3 elnätsföretagen 3 elbil 3 Ladda Sverige 3 elleveranser 2 nordiska elbörsen 2 investeringar 2 nord pool spot 2 smhi 2 peter silverhjärta 2 elsystem 2 svenskt näringsliv 2 kraftindustri 2 debatt 2 elhandel 2 helena olssén 2 klimat 2 luleå tekniska universitet 2 givewatts 2 transport 2 gävle 2 elområden 2 samvete09 2 kilowattimme 2 egenproducerad el 2 kraftvärme 2 elproduktionen 2 kärnkraftsreaktorer 2 naturkatastrofer 2 elkund 2 elhandelsföretag 2 konsumentverket 2 kenya 2 folke sjöbohm 2 mittuniversitetet 2 koldioxidutsläpp 2 svenska kraftnät 2 umeå universitet 2 elkunder 2 konsumentbarometer 2 kraftbalansen 2 scb 2 anders richert 2 europa 2 vattenmagasinen 2 elhandelsföretagen 1 magnus karpe 1 hemförsäljning 1 växande energikälla 1 japanska kärnkraftsolyckan 1 högskoleingenjörsutbildning med elkraftinriktning 1 regelverk 1 kölvattnet 1 norden 1 skatteförslag 1 nordiska branschföreningar 1 energilunch i stockholm 1 fjärrvärme 1 skattesatsen 1 privatkunder 1 klimatvänlig el 1 elsajten 1 catherine lillo 1 miljövänlig 1 kristinehamns energi ab 1 thomas tangerås 1 skogsindustrin 1 ebr metod- och maskindagar 1 opinionsbildare 1 koldioxid 1 klimatmål 1 engagerade privatpersoner 1 klimatneutralt 1 kärnkraftsäkerhet 1 agenda 1 nils holgersson-rapport 1 energikartan 1 elnätet 1 elavtal 1 solpanel 1 solenergi 1 energieffektivisering 1 växthusgaser 1 dansk energi 1 mikael odenberg 1 koldioxidsnåla 1 nordenergi 1 vårflod 1 lrf 1 energiinvesteringarna 1 el- och samhällsanalytiker 1 elproducenter 1 julbelysningen 1 kraftverk 1 elavbrott 1 elproduktionskälla 1 svenska vattenkraften 1 vattenkraftverk 1 hållbart sverige 1 ordlista 1 svenska teknik & designföretagen 1 elnäten 1 förnybart 1 nettoexport 1 elnätsbranschen 1 eu-kommissionens 1 sten bergström 1 vattenmagasin 1 kostnader 1 biologisk mångfald 1 henrik wingfors 1 mätsystemet 1 hjälpmedel 1 elrådgivningsbyrån 1 energibranschens 1 konsumentbarometrar 1 skattebefriande 1 strömavbrott 1 elnätstjänsterna 1 elcertifikatsystem 1 timmätningsavtal 1 eu 1 fjärrvärmeproduktionen 1 elpris 1 svenska ekonomin 1 kvalitetsindex 1 kärnkraften 1 nya elområden 1 fokus 1 lars ejeklint 1 klimateffektiv 1 bo hesselgren 1 kärnkraften efter fukushima 1 kris 1 villaägarna 1 priser 1 klimategenskaper 1 jonas almquist 1 mobilapp 1 skatteverket 1 ski-mätning 1 förstärkas 1 energiuppgörelse 1 solcellsdrivna lampor 1 transportsektorn 1 united minds 1 maria sunér fleming 1 högskoleingenjörsutbildning 1 energieffektiviseringsdirektiv 1 vattenverksamhetsutredningen 1 svensk kärnkraft 1 pris 1 el – en lösning för klimatet 1 kriskommunikation 1 elmätare 1 eu-kommissionen 1 gräsklippare 1 vinter 1 energitjänster 1 energimarknadsbyrå 1 elnätsverksamheten 1 opinionsmätning 1 almedalsveckan 1 femårsperioden 1 elräknaren 1 elkraftteknik 1 nätfrågor 1 lagrådsremiss 1 andreas carlgren 1 solceller 1 vindkraftverk 1 klimatneutralt samhälle 1 rustad 1 emma hernell 1 olyckor 1 återreglering 1 gunnar fredriksson 1 kraftvärmeanläggning 1 led-lampor 1 svenskt kvalitetsindex 1 nyrekrytera 1 jobb 1 bensingräsklipparen 1 fossiloberoende 1 statistiska centralbyrån 1 elpryl 1 kraftvärmeanläggningar 1 gräs 1 nasdaq 1 bixia 1 tillväxtdagarna 1 konsumentverkets anmodan 1 solenergilampor 1 biobränsle 1 klimatarbetet 1 investering 1 fossila bränslen 1 klimatfördelar 1 hing 1 bryssel 1 elsamverkansorganisationen 1 elbranchen 1 elbehovet 1 elätspriser 1 framtidsutveckling 1 skattebördor 1 biomassa 1 sven-olof fridolfsson 1 bosse andersson 1 export 1 elbolag 1 svensk vattenkraft 1 elens dag 1 vattenkraftsproduktion 1 egen produktion 1 finanskriser 1 förnyelsebar energi 1 leveranssäkerhet 1 elkonsument 1 samhälle 1 dator 1 emix 1 vart styr energipolitiken? 1 trädgård 1 industrin 1 samhället 1 stamnätsförbindelser 1 elnätspriserna 1 ksu 1 kärnteknisk 1 sveriges ingenjörer 1 koldioxidskatten 1 intresseorganisationer 1 saabs konkurs 1 nordisk 1 Earth Hour-manifestation 1 robotar 1 elområde 1 drifttillgänglighet 1 seminarium 1 fukushima 1 elpriserna halverade 1 energikommissionären 1 skogsindustrierna 1 elektrifiering 1 kärnkraftsfråga 1 ingenjörer 1 organisation 1 tillståndshantering 1 svenska elpriser 1 kraftindustrin 1 näringsutskottet 1 elektriska installatörs-organisationen 1 eltillförsel 1 solcellsbaserade 1 vitvara 1 svensk ekonomi 1 nordiska kraftsystemet 1 swedenergy 1 skiffergasen 1 kalle karlsson 1 energi- och klimatpolitiska 1 elfordon 1 kärnkraftens framtid 1 elektroteknikingenjörer 1 insats för miljön 1 elbilar 1 renoveringstakt 1 sylvia michel 1 elmarknaden 1 elproduktionssystemet 1 Visa alla taggar
Media-no-image

Svensk Energi om nya elnätsregler: ”Risk för samhällsekonomiskt slöseri!”

Pressmeddelanden   •   2014-09-05 11:17 CEST

Den svenska elnätsregleringen är allt annat än stabil. De nya reglerna fokuserar på ålder i stället för funktion och riskerar att på sikt leda till ett samhällsekonomiskt slöseri, säger Kjell Jansson, Svensk Energis vd, med anledning av torsdagens regeringsbeslut gällande intäktsramarna för kommande regleringsperiod, 2016–2019.

Media-no-image

Universitet och elbransch välkomnar 60 blivande ingenjörer i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   2014-09-04 09:34 CEST

Elbranschen och de tre nordligaste universiteten har i veckan välkomnat 60 studenter till en treårig distansutbildning till högskoleingenjörer – inriktning elkraft. Det är fjärde året som denna unika utbildning startar.

Media-no-image

Svenskarna vill kunna påverka sin elkostnad – med teknikens hjälp

Pressmeddelanden   •   2014-06-26 10:08 CEST

Svensk Energis senaste Elmätare visar att en tredjedel av de elkunder som väljer avtal gör det för att aktivt kunna påverka sina elkostnader. Över hälften kan tänka sig att anpassa sin elanvändning över dygnet för att spara pengar. Men helst vill elkunden vara aktiv på ett passivt sätt – genom automatik för smartaste energianvändning.

Äntligen positivt skattebesked vid försäljning av egenproducerad el

Äntligen positivt skattebesked vid försäljning av egenproducerad el

Pressmeddelanden   •   2014-06-13 13:08 CEST

Elbranschen har länge arbetat för att det ska bli så enkelt som möjligt för privatpersoner att kunna producera sin egen el.

Media-no-image

Hur ersätter vi kärnkraftens effekt? ”Vi kan inte vänta länge till”

Pressmeddelanden   •   2014-05-21 14:56 CEST

Den svenska kärnkraften har efter några år av uppgraderingar åter börjat producera el stabilt och med större kapacitet. Inte minst betyder den höjda effekten större marginaler mot elbrist. Det är dags att börja planera för hur kärnkraftens egenskaper ska ersättas den dag den börjar tas ur drift.

Elsajten - ett nytt läromedel som visar vägen till framtida jobb

Elsajten - ett nytt läromedel som visar vägen till framtida jobb

Pressmeddelanden   •   2014-05-20 14:48 CEST

Sveriges elföretag har stort behov av elkraftstekniker och högskoleingenjörer. Idag finns dock brist på sådan kompetens. Antalet ungdomar som söker sig till eltekniska utbildningar är för få, vilket elbranschen vill ändra på. Som ett led i det arbetet lanseras nu Elsajten för att väcka intresse om energifrågor redan i högstadieåldern.

Media-no-image

EBR Metod- och Maskindagar – elnätsbranschen invaderar Gävle

Pressmeddelanden   •   2014-05-15 13:23 CEST

Cirka 2.000 personer väntas till Läkerol Arena i Gävle under nästa vecka. Det är den svenska elnätsbranschens egen ”olympiad” – den stora tekniska mönstringen som arrangeras vart fjärde år av Svensk Energi. Denna gång är Gävle Energi medarrangör och ännu en gång blir EBR Metod- och maskindagar en publik succé.

Media-no-image

Svensk Energi befarar besvikelse: Bara skattereduktion för överskottsel

Pressmeddelanden   •   2014-04-29 17:02 CEST

Svensk Energis vd, Kjell Jansson, uttrycker stor förvåning efter tisdagens hearing med skatteutskottet och näringsutskottet i riksdagen gällande mikroproduktion av el. Budskapet från utskotten var att överskottselen – som levereras ut på elnätet – ska ges bort till nätägaren. Och att den enda ersättningen för elproducenten blir 60 öre/kWh i skattereduktion.

Media-no-image

Tjugo procent av husägarna överväger egen elproduktion

Pressmeddelanden   •   2014-04-24 14:53 CEST

En av fem svenska husägare funderar på att investera i egen elproduktion de närmaste fem åren i form av solceller på taket eller egna små vindkraftverk. Ännu fler, drygt en tredjedel, av de som bor på en gård eller i en villa i glesbygd överväger egen elproduktion. Det visar senaste versionen av Elmätaren, elbranschens konsumentbarometer.

Media-no-image

Tänd ett ljus för Earth Hour

Pressmeddelanden   •   2014-03-31 09:57 CEST

Svensk Energi vill utveckla Earth Hour till att tända ljus på platser på jorden där el saknas. Genom samarbete med organisationen GIVEWATTS installeras solenergilampor i Kenya i en process som kan liknas vid en elektrifiering utbyggd efter ett växande behov.

Media-no-image

Svenskarna ser positivt på elens roll men vet lite om elens klimatfördelar

Pressmeddelanden   •   2014-03-24 09:21 CET

En klar majoritet av Sveriges befolkning anser att el har en viktig roll för en hållbar framtidsutveckling och att el är klimatvänligt. Det visar en undersökning av United Minds på Svensk Energis uppdrag.

Media-no-image

Vårfloden tjuvstartade med rekord: Näst högsta veckovärdet sedan 1950

Pressmeddelanden   •   2014-03-19 14:28 CET

Vecka 11 gav tillrinningarna motsvarande nästan en TWh (1 000 000 000 kWh) elenergi. Det är det näst högsta värdet för vecka 11 under perioden 1950-2013. De senaste veckornas tillrinningar – och den senaste – visar på en profil som indikerar vårflod. Statistiskt sett borde föregående veckas tillrinning inträffa fem veckor senare, vecka 16/17.

Media-no-image

Energiinvesteringarna når ständigt nya höjder: ”Nästan tio gånger mer än byggindustrin!”

Pressmeddelanden   •   2014-03-11 09:21 CET

Energiinvesteringarna i Sverige når ständigt nya höjder. Enligt Statistiska Centralbyrån väntas energiinvesteringarna i år öka med 21 procent till 39,9 miljarder kr – nytt rekord. Energibranschens roll som motor i den svenska ekonomin befästs därmed ytterligare.

Media-no-image

Nya tjänster behöver komplettera timmätning för att aktivera elkunderna

Pressmeddelanden   •   2014-03-04 09:43 CET

Timmätningsavtal är ett steg på vägen till mer aktiva elkunder, men som Energi-marknadsinspektionens nya rapport visar så är det få som väljer avtalsformen. För att fler kunder ska bli medvetna om sin energianvändning och därmed också mer aktiva så anser Svensk Energi att det krävs mer utvecklade tjänster som mätvärden i realtid – men också att det blir enklare att få betalt för egen elproduktion.

Media-no-image

Elbranschens egen högskoleingenjörsutbildning: ”Framgång för tre universitet och för branschen”

Pressmeddelanden   •   2014-02-26 10:49 CET

Till sommaren utexamineras de första högskoleingenjörerna med inriktning på elkraftteknik som därmed genomgått den unika distansutbildning som elbranschen startade i samarbete med de tre nordligaste universiteten – Luleå Tekniska Universitet, Mittuniversitetet och Umeå Universitet – för tre år sedan.

Media-no-image

Tydligare information om elavtal – rätt väg menar Svensk Energi

Pressmeddelanden   •   2014-02-21 12:10 CET

Så kallade anvisningsavtal som kunder får när de är nyinflyttade är nödvändiga för att alla kunder ska få tillgång till el direkt. Dessa avtal kan vara dyrare än andra avtal men med förbättrad information hoppas Svensk Energi att alla kunder ska känna att de vill vara aktiva.

Elbranschen ökar mest i förtroende

Elbranschen ökar mest i förtroende

Pressmeddelanden   •   2014-02-14 09:39 CET

Sedan 2011 har förtroendet för elbranschen ökat med 17 procent. Det visar en jämförelse med sju andra branscher som United Minds gjort på uppdrag av Svensk Energi. Även Svensk Kvalitetsindex årliga mätning bekräftar att förtroendet för el- och energibranschen fortsätter att öka.

Media-no-image

Nya energi- och klimatpolitiska mål i EU: Äntligen ett klimatmål för 2030!

Pressmeddelanden   •   2014-01-22 16:16 CET

Idag presenterade EU-kommissionen ett nytt ramverk för energi- och klimatpolitiken för 2030. Ramverket innehåller ett klimatmål för EU enligt vilket utsläppen ska minska med 40 procent jämfört med 1990 och ett mål för att öka andelen förnybar energi till 27 procent år 2030.

Media-no-image

Den 23 januari är Elens dag!

Pressmeddelanden   •   2014-01-22 11:45 CET

Elens dag den 23 januari instiftas för att uppmärksamma värdet och vikten av tillgången på el. Förhoppningsvis hjälper det valda datumet och årstiden till för att illustrera några av elens mest uppenbara nyttor: ljus, värme, komfort och trygghet.

Media-no-image

INBJUDAN TILL ENERGILUNCH – ONSDAGEN DEN 22 JANUARI:

Pressmeddelanden   •   2014-01-16 13:36 CET

Den hotade svenska vattenkraften Vattenkraften står normalt för knappt halva den svenska elproduktionen under ett år. Vattenkraften är förnybar och utsläppsfri och är genom sin reglerbarhet en förutsättning för att tillförseln av annan förnybar el balanseras i elsystemet.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.