Tags

svensk energi 61 kjell jansson 24 el 20 energi 19 svensk energi ab 14 energibranschen 12 elbransch 11 energilunch 9 elbranschen 9 elpriser 7 vattenkraft 6 elanvändning 6 elproduktion 5 elmarknad 4 elnät 4 vindkraft 4 elnätsföretag 4 earth hour 4 vattenkraften 4 elmätaren 4 elkunderna 4 timmätning 3 ekonomi 3 elbil 3 energimarknadsinspektionen 3 malin thorsén 3 elnätsföretagen 3 kilowattimme 2 smhi 2 svenskt näringsliv 2 konsumentverket 2 anders richert 2 kenya 2 elleveranser 2 nord pool spot 2 kraftvärme 2 debatt 2 klimat 2 elproduktionen 2 europa 2 kraftindustri 2 helena olssén 2 folke sjöbohm 2 mittuniversitetet 2 elhandel 2 koldioxidutsläpp 2 peter silverhjärta 2 svenska kraftnät 2 investeringar 2 umeå universitet 2 elkunder 2 konsumentbarometer 2 kärnkraftsreaktorer 2 luleå tekniska universitet 2 kärnkraft 2 givewatts 2 elsystem 2 transport 2 vattenmagasinen 2 gävle 2 naturkatastrofer 2 elområden 2 samvete09 2 elhandelsföretag 2 nordiska elbörsen 2 kraftbalansen 2 Ladda Sverige 2 scb 2 thomas tangerås 1 skogsindustrin 1 opinionsbildare 1 koldioxid 1 klimatmål 1 engagerade privatpersoner 1 klimatneutralt 1 kärnkraftsäkerhet 1 agenda 1 energikartan 1 elnätet 1 solenergi 1 dansk energi 1 mikael odenberg 1 koldioxidsnåla 1 vårflod 1 lrf 1 energiinvesteringarna 1 el- och samhällsanalytiker 1 elproducenter 1 kraftverk 1 elavbrott 1 elproduktionskälla 1 svenska vattenkraften 1 vattenkraftverk 1 hållbart sverige 1 ordlista 1 svenska teknik & designföretagen 1 elnäten 1 förnybart 1 sten bergström 1 vattenmagasin 1 kostnader 1 biologisk mångfald 1 henrik wingfors 1 mätsystemet 1 hjälpmedel 1 energibranschens 1 skattebefriande 1 strömavbrott 1 elcertifikatsystem 1 timmätningsavtal 1 fjärrvärmeproduktionen 1 svenska ekonomin 1 nya elområden 1 fokus 1 lars ejeklint 1 klimateffektiv 1 kärnkraften efter fukushima 1 villaägarna 1 priser 1 klimategenskaper 1 jonas almquist 1 mobilapp 1 egenproducerad el 1 förstärkas 1 solcellsdrivna lampor 1 transportsektorn 1 maria sunér fleming 1 högskoleingenjörsutbildning 1 energieffektiviseringsdirektiv 1 vattenverksamhetsutredningen 1 svensk kärnkraft 1 el – en lösning för klimatet 1 kriskommunikation 1 elmätare 1 eu-kommissionen 1 vinter 1 energimarknadsbyrå 1 elnätsverksamheten 1 opinionsmätning 1 almedalsveckan 1 femårsperioden 1 elräknaren 1 elkraftteknik 1 nätfrågor 1 elkund 1 solceller 1 vindkraftverk 1 klimatneutralt samhälle 1 emma hernell 1 olyckor 1 återreglering 1 kraftvärmeanläggning 1 led-lampor 1 svenskt kvalitetsindex 1 nyrekrytera 1 fossiloberoende 1 statistiska centralbyrån 1 elpryl 1 kraftvärmeanläggningar 1 gräs 1 nasdaq 1 tillväxtdagarna 1 konsumentverkets anmodan 1 solenergilampor 1 biobränsle 1 klimatarbetet 1 investering 1 fossila bränslen 1 bryssel 1 elbehovet 1 elätspriser 1 framtidsutveckling 1 sven-olof fridolfsson 1 bosse andersson 1 elbolag 1 svensk vattenkraft 1 förnyelsebar energi 1 leveranssäkerhet 1 samhälle 1 dator 1 emix 1 trädgård 1 industrin 1 samhället 1 stamnätsförbindelser 1 elnätspriserna 1 ksu 1 kärnteknisk 1 sveriges ingenjörer 1 koldioxidskatten 1 intresseorganisationer 1 saabs konkurs 1 seminarium 1 kärnkraftsfråga 1 svensk ekonomi 1 nils holgersson-rapport 1 nettoexport 1 konsumentbarometrar 1 elnätstjänsterna 1 elpris 1 kvalitetsindex 1 kärnkraften 1 ski-mätning 1 united minds 1 gräsklippare 1 lagrådsremiss 1 andreas carlgren 1 rustad 1 bensingräsklipparen 1 elsamverkansorganisationen 1 elbranchen 1 skattebördor 1 export 1 elens dag 1 egen produktion 1 kalle karlsson 1 eu-kommissionens 1 bo hesselgren 1 finanskriser 1 eu 1 tillståndshantering 1 vart styr energipolitiken? 1 vattenkraftsproduktion 1 biomassa 1 klimatfördelar 1 bixia 1 gunnar fredriksson 1 pris 1 energiuppgörelse 1 kris 1 elrådgivningsbyrån 1 julbelysningen 1 nordenergi 1 växthusgaser 1 nordiska branschföreningar 1 japanska kärnkraftsolyckan 1 solcellsbaserade 1 elektriska installatörs-organisationen 1 skogsindustrierna 1 elområde 1 nordisk 1 Earth Hour-manifestation 1 robotar 1 drifttillgänglighet 1 fukushima 1 elpriserna halverade 1 energikommissionären 1 elektrifiering 1 ingenjörer 1 organisation 1 svenska elpriser 1 kraftindustrin 1 näringsutskottet 1 eltillförsel 1 vitvara 1 nordiska kraftsystemet 1 swedenergy 1 skiffergasen 1 energi- och klimatpolitiska 1 elfordon 1 kärnkraftens framtid 1 elektroteknikingenjörer 1 insats för miljön 1 elbilar 1 renoveringstakt 1 sylvia michel 1 elmarknaden 1 elproduktionssystemet 1 elhandelsföretagen 1 magnus karpe 1 hemförsäljning 1 växande energikälla 1 högskoleingenjörsutbildning med elkraftinriktning 1 regelverk 1 kölvattnet 1 norden 1 skatteförslag 1 energilunch i stockholm 1 fjärrvärme 1 skattesatsen 1 privatkunder 1 klimatvänlig el 1 catherine lillo 1 miljövänlig 1 kristinehamns energi ab 1 Visa alla taggar
Media-no-image

Tänd ett ljus för Earth Hour

Pressmeddelanden   •   2014-03-31 09:57 CEST

Svensk Energi vill utveckla Earth Hour till att tända ljus på platser på jorden där el saknas. Genom samarbete med organisationen GIVEWATTS installeras solenergilampor i Kenya i en process som kan liknas vid en elektrifiering utbyggd efter ett växande behov.

Media-no-image

Svenskarna ser positivt på elens roll men vet lite om elens klimatfördelar

Pressmeddelanden   •   2014-03-24 09:21 CET

En klar majoritet av Sveriges befolkning anser att el har en viktig roll för en hållbar framtidsutveckling och att el är klimatvänligt. Det visar en undersökning av United Minds på Svensk Energis uppdrag.

Media-no-image

Vårfloden tjuvstartade med rekord: Näst högsta veckovärdet sedan 1950

Pressmeddelanden   •   2014-03-19 14:28 CET

Vecka 11 gav tillrinningarna motsvarande nästan en TWh (1 000 000 000 kWh) elenergi. Det är det näst högsta värdet för vecka 11 under perioden 1950-2013. De senaste veckornas tillrinningar – och den senaste – visar på en profil som indikerar vårflod. Statistiskt sett borde föregående veckas tillrinning inträffa fem veckor senare, vecka 16/17.

Media-no-image

Energiinvesteringarna når ständigt nya höjder: ”Nästan tio gånger mer än byggindustrin!”

Pressmeddelanden   •   2014-03-11 09:21 CET

Energiinvesteringarna i Sverige når ständigt nya höjder. Enligt Statistiska Centralbyrån väntas energiinvesteringarna i år öka med 21 procent till 39,9 miljarder kr – nytt rekord. Energibranschens roll som motor i den svenska ekonomin befästs därmed ytterligare.

Media-no-image

Nya tjänster behöver komplettera timmätning för att aktivera elkunderna

Pressmeddelanden   •   2014-03-04 09:43 CET

Timmätningsavtal är ett steg på vägen till mer aktiva elkunder, men som Energi-marknadsinspektionens nya rapport visar så är det få som väljer avtalsformen. För att fler kunder ska bli medvetna om sin energianvändning och därmed också mer aktiva så anser Svensk Energi att det krävs mer utvecklade tjänster som mätvärden i realtid – men också att det blir enklare att få betalt för egen elproduktion.

Media-no-image

Elbranschens egen högskoleingenjörsutbildning: ”Framgång för tre universitet och för branschen”

Pressmeddelanden   •   2014-02-26 10:49 CET

Till sommaren utexamineras de första högskoleingenjörerna med inriktning på elkraftteknik som därmed genomgått den unika distansutbildning som elbranschen startade i samarbete med de tre nordligaste universiteten – Luleå Tekniska Universitet, Mittuniversitetet och Umeå Universitet – för tre år sedan.

Media-no-image

Tydligare information om elavtal – rätt väg menar Svensk Energi

Pressmeddelanden   •   2014-02-21 12:10 CET

Så kallade anvisningsavtal som kunder får när de är nyinflyttade är nödvändiga för att alla kunder ska få tillgång till el direkt. Dessa avtal kan vara dyrare än andra avtal men med förbättrad information hoppas Svensk Energi att alla kunder ska känna att de vill vara aktiva.

Elbranschen ökar mest i förtroende

Elbranschen ökar mest i förtroende

Pressmeddelanden   •   2014-02-14 09:39 CET

Sedan 2011 har förtroendet för elbranschen ökat med 17 procent. Det visar en jämförelse med sju andra branscher som United Minds gjort på uppdrag av Svensk Energi. Även Svensk Kvalitetsindex årliga mätning bekräftar att förtroendet för el- och energibranschen fortsätter att öka.

Media-no-image

Nya energi- och klimatpolitiska mål i EU: Äntligen ett klimatmål för 2030!

Pressmeddelanden   •   2014-01-22 16:16 CET

Idag presenterade EU-kommissionen ett nytt ramverk för energi- och klimatpolitiken för 2030. Ramverket innehåller ett klimatmål för EU enligt vilket utsläppen ska minska med 40 procent jämfört med 1990 och ett mål för att öka andelen förnybar energi till 27 procent år 2030.

Media-no-image

Den 23 januari är Elens dag!

Pressmeddelanden   •   2014-01-22 11:45 CET

Elens dag den 23 januari instiftas för att uppmärksamma värdet och vikten av tillgången på el. Förhoppningsvis hjälper det valda datumet och årstiden till för att illustrera några av elens mest uppenbara nyttor: ljus, värme, komfort och trygghet.

Media-no-image

INBJUDAN TILL ENERGILUNCH – ONSDAGEN DEN 22 JANUARI:

Pressmeddelanden   •   2014-01-16 13:36 CET

Den hotade svenska vattenkraften Vattenkraften står normalt för knappt halva den svenska elproduktionen under ett år. Vattenkraften är förnybar och utsläppsfri och är genom sin reglerbarhet en förutsättning för att tillförseln av annan förnybar el balanseras i elsystemet.

Media-no-image

INBJUDAN TILL ENERGILUNCH – ONSDAGEN DEN 22 JANUARI:

Pressmeddelanden   •   2014-01-09 14:37 CET

Den hotade svenska vattenkraften Vattenkraften står normalt för knappt halva den svenska elproduktionen under ett år. Vattenkraften är förnybar och utsläppsfri och är genom sin reglerbarhet en förutsättning för att tillförseln av annan förnybar el balanseras i elsystemet.

Se vad elen kostar med ny mobilapp

Se vad elen kostar med ny mobilapp

Pressmeddelanden   •   2014-01-02 09:18 CET

Svensk Energi lanserar nu Elräknaren, en mobilapp där användaren snabbt kan ta reda på hur mycket en elpryl eller vitvara kommer att kosta i elanvändning; per dag, månad och år.

Media-no-image

2013 – ännu ett år med elexport ”Den starka kraftbalansen består!”

Pressmeddelanden   •   2013-12-30 10:35 CET

Vindkraftens starka utveckling fortsätter och har nu en årlig kapacitet på 10 TWh. Höststormarna nyligen bidrog till upprepade produktionsrekord för vindkraften. Elkunderna kan glädjas åt stabila – och hyfsat låga – elpriser. För tredje året i rad blev det nettoexport från Sverige tack vare den starka kraftbalansen.

Media-no-image

Mörka orosmoln över vattenkraften: ”Hotas 10 procent? Eller hälften?”

Pressmeddelanden   •   2013-12-27 09:51 CET

Orosmolnen hopar sig över framtiden för den svenska vattenkraften. Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande från oktober i år öppnar för en fullständig ny prövning av samtliga vattenkraftverk. Svensk Energi pekar i sitt remissvar på allvarliga risker med utredningens förslag.

Media-no-image

Minst 300 kämpar för att alla ska få elen tillbaka ”Elnätsföretag hjälper varandra från hela Sverige”

Pressmeddelanden   •   2013-12-16 15:00 CET

Minst 300 personer är ute i fält och arbetar med pågående strömavbrott i mellersta Norrland efter stormen Ivars härjningar. Elbranschens frivilliga organisation för elsamverkan har medfört ett värdefullt tillskott av 40-talet montörer från ett 20-tal elnätsföretag längre söderut i landet.

Media-no-image

Fortsatt uppåt för energibranschen: ”ökade kunskaper ger förtroende”

Pressmeddelanden   •   2013-12-16 14:12 CET

Svensk Energi konstaterar att dagens SKI-mätning visar allt nöjdare kunder såväl hos elnätsföretagen som elhandelsföretagen. Ökade kunskaper och förståelse hos kunderna ligger bakom resultaten. Detta hoppas branschen kunna glädja även energiminister Anna-Karin Hatt med under ett möte om branschens förtroende.

Media-no-image

Domen öppnar för nätinvesteringar

Pressmeddelanden   •   2013-12-12 15:11 CET

”Det blir inga chockhöjningar” Svensk Energi välkomnar förvaltningsrättens dom som ger elnätsföretagen möjlighet att investera i näten för ökad leveranssäkerhet och utveckling av näten. Beslutet innebär inte med automatik att kundernas avgifter höjs med några chockbelopp.

Media-no-image

Julbelysningen inget att snåla med!

Pressmeddelanden   •   2013-12-04 13:50 CET

För mindre än tre kronor får du juleljus hela december. Nya LED-lampor innebär att ökningen av elanvändningen blir liten liksom kostnaderna för tillkommande el. Kanske kan julbelysningen bli ännu mer populär med dessa kunskaper.

Energiinvesteringarna mot ny rekordnivå: ”Vi håller Sverige igång!”

Energiinvesteringarna mot ny rekordnivå: ”Vi håller Sverige igång!”

Pressmeddelanden   •   2013-11-21 14:22 CET

En investeringsuppgång nästa år, 2014, med drygt 13 procent. Det förutspår SCB i sin färska investeringsenkät för energibranschen. Därmed förstärker energibranschen sin betydelse som en viktig samhällsmotor och en positiv kraft i den svenska ekonomin. De rena energiinvesteringarna väntas då nå 40,1 miljarder kr.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.