Taggar

svensk energi 92 kjell jansson 27 energi 25 el 24 energibranschen 18 svensk energi ab 14 elbranschen 14 energilunch 13 elbransch 13 elpriser 8 elanvändning 7 vattenkraft 6 elproduktion 5 elmätaren 5 elbil 4 Ladda Sverige 4 elnät 4 vattenkraften 4 kärnkraft 4 elkunderna 4 vindkraft 4 earth hour 4 elnätsföretag 4 elmarknad 4 energimarknadsinspektionen 4 elhandel 3 malin thorsén 3 scb 3 elkunder 3 timmätning 3 ekonomi 3 elnätsföretagen 3 europa 2 peter silverhjärta 2 anders richert 2 smhi 2 gävle 2 elområden 2 kilowattimme 2 samvete09 2 nordiska elbörsen 2 kraftvärme 2 umeå universitet 2 luleå tekniska universitet 2 svenskt kvalitetsindex 2 kärnkraftsreaktorer 2 investering 2 givewatts 2 klimat 2 transport 2 koldioxidutsläpp 2 elleveranser 2 svenskt näringsliv 2 egenproducerad el 2 elsystem 2 investeringar 2 nord pool spot 2 helena olssén 2 elens dag 2 kraftindustri 2 elförsörjning 2 debatt 2 konsumentbarometer 2 folke sjöbohm 2 mittuniversitetet 2 kraftbalansen 2 kenya 2 konsumentverket 2 naturkatastrofer 2 elkund 2 elproduktionen 2 elhandelsföretag 2 vattenmagasinen 2 svenska kraftnät 2 agenda 1 elpriserna halverade 1 klimatneutralt 1 klimatmål 1 energikommissionären 1 pris 1 engagerade privatpersoner 1 ebr metod- och maskindagar 1 opinionsbildare 1 koldioxid 1 robotar 1 gunnar fredriksson 1 vattenkraftsproduktion 1 thomas tangerås 1 kristinehamns energi ab 1 privatkunder 1 hosjöbottnarna 1 undersökning 1 bixia 1 energilunch i stockholm 1 regelverk 1 klimategenskaper 1 hemförsäljning 1 priser 1 elhandelsföretagen 1 elområde 1 Visa alla taggar
Media-no-image

Vattenmagasinen nu över 90 procent: "Vattenkraften mot ett nytt rekordår"

Pressmeddelanden   •   2015-08-12 14:54 CEST

En sen och utdragen vårflod kombinerat med sommarens myckna regnande har fyllt på de svenska vattenmagasinen rejält - dessa har nu nått en fyllnadsgrad på drygt 90 procent. Tillrinningen hittills under året är den tredje högsta sedan år 1950. "I år kan vi gå emot ett nytt produktionsrekord för vattenkraften", säger Magnus Thorstensson, Svensk Energis marknadsanalytiker.

Media-no-image

Dr Yijun Shi är vinnare av Framtidspriset 2015!

Pressmeddelanden   •   2015-06-29 14:48 CEST

​Dr. Yijun Shi tilldelas 2015 års Framtidspris då han är ett lysande exempel på vad som händer när forskarens nyfikenhet förs samman med entreprenörens engagemang av akademin. Yijun är sedan två år verksam vid Luleå tekniska universitet där han såg möjligheterna med glycerol, en restprodukt från biobränsletillverkning, som innan bara setts som ett problem.

Media-no-image

Acceptansen för dagens svenska kärnkraft är fortsatt hög

Pressmeddelanden   •   2015-06-16 13:16 CEST

Nästan sju av tio svenskar anser att vi ska fortsätta att använda de kärnreaktorer som finns idag. Det är bara en femtedel som vill avveckla genom politiska beslut, samma nivå som före Fukushima. Andelen osäkra ökar något.

Media-no-image

Svensk Energi om kärnkraftsbeskedet: "Äventyra inte kommissionens arbetsro"

Pressmeddelanden   •   2015-04-28 14:11 CEST

"Oroande – men inte helt oväntat", säger Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd, om Vattenfalls besked på tisdagen om en sannolik tidigareläggning av stängningen för kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2. Plötsligt kan vi få en allvarligare försörjningstrygghet i Syd- och Västsverige och risk för att Energikommissionen inte får den arbetsro som kommissionen förtjänar.

Media-no-image

Sex av tio anser att el är bästa ersättaren till bensin och diesel

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 10:11 CET

El är nyckeln till en mer hållbar transportsektor. Det visar Elmätaren, Svensk Energis konsumentbarometer. 63 procent av de tillfrågade anser att el är det som bäst kan ersätta bensin och diesel som drivmedel för bilar - en ökning med 17 procent på tre år.

Media-no-image

Högsta instans ger inte prövningstillstånd: "Nu hoppas vi på konstruktiv dialog"

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 16:37 CET

Högsta förvaltningsdomstolen ger inte Energimarknadsinspektionen prövningstillstånd i den fleråriga tvisten gällande elnätsföretagens intäktsramar för åren 2012-2015. Därmed ligger Kammarrättens beslut fast. Detta besked mottas med försiktig glädje hos Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd.

Media-no-image

Elcertifikatuppgörelsen med Norge – ett bra och ett dåligt besked!

Pressmeddelanden   •   2015-03-13 10:49 CET

​De svenska och norska energiministrarna presenterade idag en uppgörelse kring elcertfikatsystemet. Uppgörelsen innebär en revidering av det befintliga avtalet om elcertifikat mellan Sverige och Norge. Det nya avtalet innebär att det gemensamma målet i elcertifikatsystemet justeras från 26,4 TWh till 28,4 TWh, varav svenska konsumenter ska finansiera 30 TWh.

Media-no-image

Vårflod på gång – då laddar Sverige sina batterier

Pressmeddelanden   •   2015-03-12 10:32 CET

Vattnet i våra strömmande vattendrag är likt skogen och malmen naturtillgångar som utgör grunden för den svenska industrin. Vi har i över 100 år utnyttjat vattenkraften som en energikälla för elproduktion. Den är förnybar och har mycket låga klimatutsläpp.

Media-no-image

Svensk Energi: ”mycket positivt att regeringen tillsätter en energikommission”

Pressmeddelanden   •   2015-03-06 15:36 CET

Svensk Energi välkomnar regeringens beslut att tillsätta en energikommission. Det är bra att frågan om elsystemets effekt får stor vikt.

Media-no-image

Vårflod på gång – då laddar Sverige sina batterier

Pressmeddelanden   •   2015-03-04 11:02 CET

​Vattnet i våra strömmande vattendrag är likt skogen och malmen naturtillgångar som utgör grunden för den svenska industrin. Vi har i över 100 år utnyttjat vattenkraften som en energikälla för elproduktion. Den är förnybar och har mycket låga klimatutsläpp.

Media-no-image

Ge energikommissionen fria tyglar

Pressmeddelanden   •   2015-02-02 11:33 CET

​När en energikommission står för dörren kan vi inte föregripa dess arbete med begränsningar redan innan den startat. Kommissionen måste få fria tyglar att diskutera hela systemet för vår energiförsörjning.

Fulladdat batteri – ett nytt basbehov

Fulladdat batteri – ett nytt basbehov

Pressmeddelanden   •   2015-01-23 08:58 CET

​Mobiltelefonen är en självklarhet i svenskarnas liv. Idag äger hela 99 procent en mobil och nära en tredjedel av oss blir oroliga när vi inte vet var de kan ladda batterierna. Det visar Svensk Energis senaste konsumentbarometer, Elmätaren, som gjorts inför firandet av ”Elens dag”.

Media-no-image

Elbranschen är redo när stormen kommer – unik elsamverkan bakom

Pressmeddelanden   •   2015-01-14 12:14 CET

När stormen kommer är energibranschen redo för att snabbt bistå elkunderna i en unik branschsamverkan. Drabbade elnätsföretag får hjälp från övriga delar av landet med manskap och materiel. Elberedskapssamarbetet har funnits sedan början på 2000-talet och är en del av Svenska kraftnäts elberedskapsorganisation.

Media-no-image

Pernilla Winnhed ny vd i Svensk Energi

Pressmeddelanden   •   2015-01-12 16:08 CET

​Till ny verkställande direktör i Svensk Energi har utsetts Pernilla Winnhed, 42 år - idag departementsråd och ansvarig för energifrågorna i regeringskansliet. Där leder hon sedan år 2010 ett 30-tal medarbetare på energienheten med ansvar för energipolitiska frågor och miljöteknik. Enheten har nyligen överförts till nya miljö- och energidepartementet.

Media-no-image

Elbranschen är redo när stormen kommer – unik elsamverkan bakom

Pressmeddelanden   •   2015-01-08 15:49 CET

När stormen kommer är energibranschen redo för att snabbt bistå elkunderna i en unik branschsamverkan. Drabbade elnätsföretag får hjälp från övriga delar av landet med manskap och materiel. Elberedskapssamarbetet har funnits sedan början på 2000-talet och är en del av Svenska kraftnäts elberedskapsorganisation. Sveriges Radio är en viktig partner för snabb information till kunder och allmänhet.

Media-no-image

Elnäten tio år efter Gudrun:"50 miljarder i investeringar visar vårt samhällsansvar"

Pressmeddelanden   •   2015-01-07 12:14 CET

Under de tio år som har gått sedan stormen Gudrun har Sveriges elnätsföretag satsat närmare 50 miljarder kronor för att förbättra leveranssäkerheten. Dessa pengar har i första hand gått till att ersätta oisolerade luftledningar med nergrävda kablar. Kjell Jansson, Svensk Energis vd, säger: "Detta visar det samhällsansvar som elnätsbranschen verkligen tar".

Media-no-image

Elkunderna vinnare elåret 2014: "Lägsta elpriset sedan år 2007"

Pressmeddelanden   •   2014-12-29 12:46 CET

​Elåret 2014 blev elkundernas år. Stabilt låga elpriser gjorde kunderna till vinnare tack vare en stark elproduktion och vikande elanvändning - inte minst inom industrin. Den samlade elanvändningen i Sverige på 135 TWh (inemot -3 procent) ligger lägre än efter finanskrisen år 2008. Det har gjort att vi har kunnat exportera överskottet av koldioxidsnål el till grannländerna.

Media-no-image

Elbranschen får blandat betyg i årets SKI-mätning

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 10:03 CET

Årets upplaga av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) visar att elbranschen står kvar på samma nivå som förra året vad gäller kundnöjdhet. Elbranschen har arbetat hårt de senaste tio åren på att öka förtroendet hos elkunderna - men det finns en del arbete kvar att göra. Glädjande är att kundnöjdheten för elnätsföretagen fortsätter att öka något, medan elhandelsföretagens index dessvärre backar.

Tomten kommer tidigt till Hosjöbottnarna i år

Tomten kommer tidigt till Hosjöbottnarna i år

Pressmeddelanden   •   2014-12-10 09:42 CET

Under tisdagen överlämnades en tidig julklappssäck till de boende i Hosjöbottnarna. Byborna, som fick fast el i höstas, tog emot en rad efterlängtade elprylar. Bakom initiativet stod elbranschens projekt Ladda Sverige.

Media-no-image

Svensk Energi om nya Energiforsk: ”Bäddar för helhetssyn och analys”

Pressmeddelanden   •   2014-12-08 10:41 CET

När nya Energiforsk nu bildas bättras förutsättningarna för att hantera energifrågorna mer ur ett helhetsperspektiv. Kunskaper och analyser baserade på helhetstänkande behövs mer än någonsin när energisystemen är under omvandling.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.