Tags

svensk energi 88 kjell jansson 27 el 24 energi 24 energibranschen 17 svensk energi ab 14 elbranschen 14 energilunch 13 elbransch 12 elpriser 8 elanvändning 7 vattenkraft 6 elproduktion 5 elmätaren 5 elbil 4 elnät 4 vattenkraften 4 vindkraft 4 earth hour 4 elkunderna 4 Ladda Sverige 4 elnätsföretag 4 energimarknadsinspektionen 4 elmarknad 4 scb 3 elkunder 3 elhandel 3 kärnkraft 3 malin thorsén 3 timmätning 3 ekonomi 3 elnätsföretagen 3 elens dag 2 europa 2 elproduktionen 2 gävle 2 smhi 2 svenskt näringsliv 2 kilowattimme 2 elområden 2 nordiska elbörsen 2 kraftvärme 2 umeå universitet 2 samvete09 2 svenskt kvalitetsindex 2 kärnkraftsreaktorer 2 investering 2 givewatts 2 luleå tekniska universitet 2 egenproducerad el 2 transport 2 koldioxidutsläpp 2 elleveranser 2 helena olssén 2 peter silverhjärta 2 elsystem 2 nord pool spot 2 klimat 2 elförsörjning 2 anders richert 2 debatt 2 kraftindustri 2 folke sjöbohm 2 kraftbalansen 2 vattenmagasinen 2 kenya 2 konsumentverket 2 elkund 2 naturkatastrofer 2 elhandelsföretag 2 investeringar 2 mittuniversitetet 2 svenska kraftnät 2 konsumentbarometer 2 solenergi 1 elektrifiering 1 agenda 1 klimatneutralt 1 elpriserna halverade 1 pris 1 klimatmål 1 engagerade privatpersoner 1 energikommissionären 1 ebr metod- och maskindagar 1 opinionsbildare 1 gunnar fredriksson 1 vattenkraftsproduktion 1 koldioxid 1 thomas tangerås 1 robotar 1 kristinehamns energi ab 1 privatkunder 1 bixia 1 hosjöbottnarna 1 energilunch i stockholm 1 regelverk 1 klimategenskaper 1 priser 1 hemförsäljning 1 elområde 1 Visa alla taggar
Media-no-image

Sex av tio anser att el är bästa ersättaren till bensin och diesel

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 10:11 CET

El är nyckeln till en mer hållbar transportsektor. Det visar Elmätaren, Svensk Energis konsumentbarometer. 63 procent av de tillfrågade anser att el är det som bäst kan ersätta bensin och diesel som drivmedel för bilar - en ökning med 17 procent på tre år.

Media-no-image

Högsta instans ger inte prövningstillstånd: "Nu hoppas vi på konstruktiv dialog"

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 16:37 CET

Högsta förvaltningsdomstolen ger inte Energimarknadsinspektionen prövningstillstånd i den fleråriga tvisten gällande elnätsföretagens intäktsramar för åren 2012-2015. Därmed ligger Kammarrättens beslut fast. Detta besked mottas med försiktig glädje hos Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd.

Media-no-image

Elcertifikatuppgörelsen med Norge – ett bra och ett dåligt besked!

Pressmeddelanden   •   2015-03-13 10:49 CET

​De svenska och norska energiministrarna presenterade idag en uppgörelse kring elcertfikatsystemet. Uppgörelsen innebär en revidering av det befintliga avtalet om elcertifikat mellan Sverige och Norge. Det nya avtalet innebär att det gemensamma målet i elcertifikatsystemet justeras från 26,4 TWh till 28,4 TWh, varav svenska konsumenter ska finansiera 30 TWh.

Media-no-image

Vårflod på gång – då laddar Sverige sina batterier

Pressmeddelanden   •   2015-03-12 10:32 CET

Vattnet i våra strömmande vattendrag är likt skogen och malmen naturtillgångar som utgör grunden för den svenska industrin. Vi har i över 100 år utnyttjat vattenkraften som en energikälla för elproduktion. Den är förnybar och har mycket låga klimatutsläpp.

Media-no-image

Svensk Energi: ”mycket positivt att regeringen tillsätter en energikommission”

Pressmeddelanden   •   2015-03-06 15:36 CET

Svensk Energi välkomnar regeringens beslut att tillsätta en energikommission. Det är bra att frågan om elsystemets effekt får stor vikt.

Media-no-image

Vårflod på gång – då laddar Sverige sina batterier

Pressmeddelanden   •   2015-03-04 11:02 CET

​Vattnet i våra strömmande vattendrag är likt skogen och malmen naturtillgångar som utgör grunden för den svenska industrin. Vi har i över 100 år utnyttjat vattenkraften som en energikälla för elproduktion. Den är förnybar och har mycket låga klimatutsläpp.

Media-no-image

Ge energikommissionen fria tyglar

Pressmeddelanden   •   2015-02-02 11:33 CET

​När en energikommission står för dörren kan vi inte föregripa dess arbete med begränsningar redan innan den startat. Kommissionen måste få fria tyglar att diskutera hela systemet för vår energiförsörjning.

Fulladdat batteri – ett nytt basbehov

Fulladdat batteri – ett nytt basbehov

Pressmeddelanden   •   2015-01-23 08:58 CET

​Mobiltelefonen är en självklarhet i svenskarnas liv. Idag äger hela 99 procent en mobil och nära en tredjedel av oss blir oroliga när vi inte vet var de kan ladda batterierna. Det visar Svensk Energis senaste konsumentbarometer, Elmätaren, som gjorts inför firandet av ”Elens dag”.

Media-no-image

Elbranschen är redo när stormen kommer – unik elsamverkan bakom

Pressmeddelanden   •   2015-01-14 12:14 CET

När stormen kommer är energibranschen redo för att snabbt bistå elkunderna i en unik branschsamverkan. Drabbade elnätsföretag får hjälp från övriga delar av landet med manskap och materiel. Elberedskapssamarbetet har funnits sedan början på 2000-talet och är en del av Svenska kraftnäts elberedskapsorganisation.

Media-no-image

Pernilla Winnhed ny vd i Svensk Energi

Pressmeddelanden   •   2015-01-12 16:08 CET

​Till ny verkställande direktör i Svensk Energi har utsetts Pernilla Winnhed, 42 år - idag departementsråd och ansvarig för energifrågorna i regeringskansliet. Där leder hon sedan år 2010 ett 30-tal medarbetare på energienheten med ansvar för energipolitiska frågor och miljöteknik. Enheten har nyligen överförts till nya miljö- och energidepartementet.

Media-no-image

Elbranschen är redo när stormen kommer – unik elsamverkan bakom

Pressmeddelanden   •   2015-01-08 15:49 CET

När stormen kommer är energibranschen redo för att snabbt bistå elkunderna i en unik branschsamverkan. Drabbade elnätsföretag får hjälp från övriga delar av landet med manskap och materiel. Elberedskapssamarbetet har funnits sedan början på 2000-talet och är en del av Svenska kraftnäts elberedskapsorganisation. Sveriges Radio är en viktig partner för snabb information till kunder och allmänhet.

Media-no-image

Elnäten tio år efter Gudrun:"50 miljarder i investeringar visar vårt samhällsansvar"

Pressmeddelanden   •   2015-01-07 12:14 CET

Under de tio år som har gått sedan stormen Gudrun har Sveriges elnätsföretag satsat närmare 50 miljarder kronor för att förbättra leveranssäkerheten. Dessa pengar har i första hand gått till att ersätta oisolerade luftledningar med nergrävda kablar. Kjell Jansson, Svensk Energis vd, säger: "Detta visar det samhällsansvar som elnätsbranschen verkligen tar".

Media-no-image

Elkunderna vinnare elåret 2014: "Lägsta elpriset sedan år 2007"

Pressmeddelanden   •   2014-12-29 12:46 CET

​Elåret 2014 blev elkundernas år. Stabilt låga elpriser gjorde kunderna till vinnare tack vare en stark elproduktion och vikande elanvändning - inte minst inom industrin. Den samlade elanvändningen i Sverige på 135 TWh (inemot -3 procent) ligger lägre än efter finanskrisen år 2008. Det har gjort att vi har kunnat exportera överskottet av koldioxidsnål el till grannländerna.

Media-no-image

Elbranschen får blandat betyg i årets SKI-mätning

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 10:03 CET

Årets upplaga av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) visar att elbranschen står kvar på samma nivå som förra året vad gäller kundnöjdhet. Elbranschen har arbetat hårt de senaste tio åren på att öka förtroendet hos elkunderna - men det finns en del arbete kvar att göra. Glädjande är att kundnöjdheten för elnätsföretagen fortsätter att öka något, medan elhandelsföretagens index dessvärre backar.

Tomten kommer tidigt till Hosjöbottnarna i år

Tomten kommer tidigt till Hosjöbottnarna i år

Pressmeddelanden   •   2014-12-10 09:42 CET

Under tisdagen överlämnades en tidig julklappssäck till de boende i Hosjöbottnarna. Byborna, som fick fast el i höstas, tog emot en rad efterlängtade elprylar. Bakom initiativet stod elbranschens projekt Ladda Sverige.

Media-no-image

Svensk Energi om nya Energiforsk: ”Bäddar för helhetssyn och analys”

Pressmeddelanden   •   2014-12-08 10:41 CET

När nya Energiforsk nu bildas bättras förutsättningarna för att hantera energifrågorna mer ur ett helhetsperspektiv. Kunskaper och analyser baserade på helhetstänkande behövs mer än någonsin när energisystemen är under omvandling.

Media-no-image

Fem kronor för juleljus hela december

Pressmeddelanden   •   2014-12-05 17:06 CET

Vi använder allt mer julbelysning i Sverige för att mota bort mörkret. Men få vet hur energisnål dagens julbelysning faktiskt är och hur lite det kostar att ha den tänd, det visar en undersökning från Svensk Energi. Förutsatt att LED-lampor används så kostar det bara några kronor att låta julbelysningen lysa dygnet runt, under hela december.

Media-no-image

Energibranschens investeringslöfte om 300 miljarder kr nås tre år tidigare!

Pressmeddelanden   •   2014-11-24 11:12 CET

​Energibranschen befäster sin roll som viktig samhällsmotor och som en av landets största investerare. Samtidigt som svensk industris investeringar på senare år minskat, har energibranschens investeringar legat på rekordnivå. I år blir det 36,5 miljarder kronor, enligt färsk statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). Nästa år väntas en mindre nedgång.

Media-no-image

Ännu en domstolsseger för elnätsbranschen: "Kommunala elnätsföretag får gå med vinst”

Pressmeddelanden   •   2014-11-19 14:28 CET

Kommunalt ägda elnätsföretag ska jämställas med alla andra elnätsföretag. Det är innebörden av Kammarrättens i Jönköpingutslag i ett mål gällande Borås Stad. Kammarrätten undanröjer Förvaltningsrättens dom som innebar att kommunal elnätsverksamhet skulle lyda under självkostnadsprincipen.

Media-no-image

Nära 2,3 miljoner kunder har fått större förtroende för elbranschen

Pressmeddelanden   •   2014-11-18 12:50 CET

Det är lättare att förstå vart man ska vända sig. Elbranschen tar mer och bättre ansvar. Kundservicen funkar bättre och fakturan har blivit lättare att begripa. Sedan år 2004 har miljontals kunder fått ökat förtroende för elbranschen. Det visar tio års mätningar genomförda av Ipsos på uppdrag av branschorganisationen Svensk Energi.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.