Skip to main content

Första kvartalet 2006: Elimporten täckte upp 4,6 procent av elförbrukningen i Sverige

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 14:16 CEST

Elförbrukningen i Sverige under årets första kvartal blev 4,6 procent högre än under motsvarande period i fjol, och uppgick till 45,5 TWh (miljarder kWh). Ökningen kan i första hand hänföras till att perioden var väsentligt kallare än under fjolåret.

Trots god produktion av såväl vatten- som kärnkraft inom landet nettoimporterade Sverige 2,1 TWh motsvarande 4,6 procent av förbrukningen under perioden, enligt preliminär statistik från Svensk Energi.

Detta kan jämföras med en nettoexport av 0,3 TWh under motsvarande period i fjol. Under årets första två månader importerades främst från Norge och Polen, men i ljuset av allt sämre utsikter för vårfloden i Norge skedde övergång till import från Danmark under mars månad.

Sverige är i betydande utsträckning ett transitland för el, och under kvartalet förekom samtidigt export till Finland, Danmark och Tyskland.

För hela det nordiska elbörsområdet låg elförbrukningen under kvartalet 4,8 procent över fjolåret. Handeln uppvisade en mindre nettoimport om 0,8 TWh att jämföra med en nettoimport på 0,1 TWh under motsvarande period i fjol.

Norden importerade el från Ryssland och Polen, medan handeln med Tyskland uppvisade export.

Preliminär statistik för första kvartalet 2006 i Sverige

Tillförsel 2006 2005 Ändring

TWh TWh %Vattenkraft 19,5 19,9 -2,0 %

Vindkraft 0,2 0,3 -33,3 %

Kärnkraft 19,2 19,2 0 %

Övrig värmekraft 4,5 4,4 +2,3 %

Elproduktion, totalt 43,4 43,8 -0,9 %

Netto import/export 2,1 -0,3

Total inhemsk elanvändning 45,5 43,5 +4,6 %

Ytterligare information:

Bo Källstrand, Svensk Energis VD, tel 08 677 26 15, mobil 0708-39 72 09

Per-Olof Granström, Svensk Energis vice VD, tel 08-677 28 97, mobil 070-519 00 11

Kalle Karlsson, Svensk Energis informationschef, 08-677 2818, 073-301 7368

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera