Skip to main content

Fyra elområden i Sverige ska ge starkare nät och nya kraftverk

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 12:10 CEST

När Svenska Kraftnät inför elområden den 1 november år 2011 delas Sverige in i fyra delar där olika elpriser kan uppstå. Syftet är att uppnå investeringar i ny elproduktion och nya elnät. Svensk Energi ser det som en kortsiktig åtgärd på väg mot en europeisk elmarknad för slutkunderna.

– Indelningen av Sverige i elområden är en åtgärd på kort sikt. På längre sikt är det viktigare att Svenska Kraftnät förstärker elnäten i Sverige och till utlandet. Detta var Svensk Energis vd Kjell Janssons huvudbudskap vid dagens Energilunch i Stockholm.

Den 1 november år 2011 delar Svenska Kraftnät in Sverige i fyra elområden. Svenska Kraftnät driver det svenska stamnätet och ser till att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el.
Gränserna mellan elområdena går där elnäten behöver förstärkas för att kunna transportera mer el inom Sverige.

Det finns tre tydliga begränsningar inom Sverige. Dessa avgränsar fyra elområden, med egen balans mellan tillgång och efterfrågan på el. Tidvis kan områdena ha olika elpriser, som speglar just balansen mellan tillgång och efterfrågan på el i elområdet.

– EU har som mål att skapa en gemensam elmarknad där kunderna ska kunna köpa el från vilket elhandelsföretag som helst i Europa. Elområdena ska stimulera till att nya kraftverk byggs där det är underskott på el och till att elnäten förstärks för att kunna föra över mer el inom Sverige, säger Kjell Jansson och fortsätter:

– Det är svårt att redan nu tala om vilka prisskillnader det kan bli mellan elområdena. Marknadens förväntningar på detta visar sig först när det finns prissäkringsinstrument för elhandelsföretagen.

Energilunchen inleddes av Mikael Lundin, vd för den nordiska elbörsen Nord Pool, som redogjorde för prisbildningen på börsen. Lundin gick speciellt in på förra årets höga elpriser:

– Vi arbetar tillsammans med aktörerna för att se hur vi i framtiden kan undvika de höga pristoppar som vi fick se förra året. Mikael Lundin menade att de höga priserna trots allt är ett tecken på en fungerande marknad:
– Förra vintern visade att marknaden fungerar som den ska, även under extrema förhållanden. Den som ställer sig kritisk bör tänka över vilket alternativ som fungerar lika bra.

Vill du veta mer?

Mer information finns på
www.svenskenergi.se.
Kontaktpersoner:
Kjell Jansson, vd Svensk Energi, mobiltel: 0705-84 84 81
Magnus Thorstensson, marknadsanalytiker Svensk Energi, mobiltel: 0733-92 57 61
Kalle Lindholm, pressansvarig Svensk Energi, mobiltel: 0709-96 25 90
Siw Hauge, kommunikationschef Nord Pool Spot, mobiltel: +47 90 61 59 92

Svensk Energi - Swedenergy - AB
101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31
Tel: 08-677 25 00, Fax 08-677 25 06
E-post:
info@svenskenergi.se, Hemsida: www.svenskenergi.se

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera