Skip to main content

Nasdaq öppnar för handel inom nya elområden i Sverige

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 11:31 CET

Svenska Kraftnät delar in Sverige i fyra elområden från den 1 november år 2011. Nya finansiella hjälpmedel från Nasdaq gör det nu möjligt för elhandelsföretagen att erbjuda kunder avtal med fast elpris, även i ett Sverige med elområden. Det viktigaste är dock enligt Svensk Energi att stamnätet förstärks och att mer el kan produceras i södra Sverige.

I dag sjösätter Nasdaq OMX – som sköter den finansiella handeln på den nordiska elbörsen – nya så kallade CfD-kontrakt (Contract for Differences) för den nordiska elmarknaden. Detta skapar möjlighet för elhandelsföretagen att erbjuda fastprisavtal till kunder i hela Sverige även när fyra elområden gäller – där olika elpriser kan uppstå samtidigt – efter 1 november 2011.

– Prissäkringsinstrumenten är nödvändiga för konkurrensen på elmarknaden. Men framför allt behövs ett starkare stamnät och mer elproduktion i södra Sverigeför att reducera prisskillnaderna inom landet, säger Kjell Jansson vd för Svensk Energi.

Sedan tidigare finns det på elmarknaden finansiella instrument för att hantera svängningar i elpriserna. Med de nya CfD-kontrakten kan aktörerna hantera prisskillnader som uppstår som en följd av begränsningar i överföringskapaciteten mellan olika elområden.

För att tillförsäkra en acceptabel kraftbalans i södra Sverige så måste det dels möjliggöras att föra över kraft från de norra delarna av landet, dels måste det vara möjligt att investera i kraftproduktion i de södra delarna. Detta är de två viktigaste villkoren som måste vara uppfyllda enligt Kjell Jansson:

– Det är därför nödvändigt att Svenska Kraftnät fortsätter att förstärka stamnätet, men även att tillståndsprocessen för investeringar i kraftproduktion måste förenklas.

Priserna på CfD-kontrakten visar marknadens förväntningar på prisskillnad mellan ett jämförelsepris (systempriset) och priset i respektive elområde för en viss tidsperiod. Ett negativt pris indikerar ett lägre pris än systempriset och vice versa.

– Det är viktigt att komma ihåg att spelplanen är ny för alla aktörer och att priserna sannolikt kommer att variera relativt kraftigt i början. Den inledande prisbilden ska därför tolkas med försiktighet, förtydligar Kjell Jansson.

Samtidigt är det nödvändigt att hålla i minnet att det nordiska kraftsystemet är beroende av faktorer som nederbörd, vind och temperaturer. De finansiella produkterna baseras på förväntningar om framtiden, och hur svårt det är att förutspå vädret känner ju alla till.

Vill du veta mer?

Kontaktpersoner:
Kjell Jansson, vd Svensk Energi, mobil: 0705-84 84 81
Magnus Thorstensson, marknadsanalytiker Svensk Energi, mobil: 0733-92 57 61
Kalle Lindholm, pressansvarig Svensk Energi, mobil: 0709-96 25 90

Svensk Energi - Swedenergy - AB
101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31
Tel: 08-677 25 00, Fax 08-677 25 06
E-post:
info@svenskenergi.se, Hemsida: www.svenskenergi.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera