Skip to main content

Pålitliga elleveranser i Sverige: ”Nu har vi nått 99,99 procent!”

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 08:49 CEST

Elnätsföretagens kraftfulla satsningar under senare år på att vädersäkra ledningsnäten ger tydliga utslag i kortare elavbrott för landets elkunder. Svensk Energis färska sammanställning visar att leveranssäkerheten under förra året nådde 99,99 procent.

Matz Tapper, teknikansvarig på Svensk Energis nätenhet, säger:

–  Sedan det sena 1990-talet har svenska elnätsföretag satsat cirka 40 miljarder kr på att vädersäkra elnäten – främst genom att förlägga kablar i marken. Det arbetet påskyndades efter stormarna Gudrun år 2005 och stormen Per två år senare.

– Branschen är inte nöjd med detta. Utgångspunkten är att elkunderna verkligen ska få sin el. Därför arbetar branschen med en ”nollvision”. Att klara den återstående biten upp till 100 procent är förmodligen både tekniskt och ekonomiskt omöjlig. Men ska ses som en ambition från branschens sida.

Det som har gjorts är att minimera riskerna för elavbrott på grund av dåligt väder. I ett komplicerat tekniskt system, som ett elnät är, kommer teknikfel alltid att inträffa. Arbetet nu är att identifiera och eliminera det mesta möjliga av sådana risker.

Svensk Energi samlar årligen in driftstatistik från medlemsföretagen. Statistiken för år 2009 visar att den genomsnittliga avbrottstiden per kund och år nu är nere i drygt 60 minuter. Matz Tapper igen:

– Jämfört med andra länder som har elnät av motsvarande karaktär ligger vi definitivt på medaljplats.

Elnätsföretagen står således väl rustade för det skärpta lagkrav som träder i kraft den 1 januari 2011. Innebörden av detta är att ett elavbrott inte får vara längre än 24 timmar. Matz Tapper summerar elnätsföretagens offensiv under senare år så här:

–  När branschen kraftsamlade var man enig om att bygga bort problemen med känsliga ledningar i skogsterräng. Cirka 5.700 mil ledning ansågs vara problemet. Av detta återstår idag mindre än 1.000 mil att åtgärda. Vi såg nyligen att E.ON hade gått i mål med sina satsningar. Och vi torde få se motsvarande från övriga större aktörer inom några månader.

Vill du veta mer?

Mer information finns på www.svenskenergi.se. Kontaktpersoner: Matz Tapper, mobiltelefon 070-968 55 51 matz.tapper@svenskenergi.se Kalle Karlsson, Svensk Energis kommunikationschef, 073-301 73 68 kalle.karlsson@svenskenergi.se

Svensk Energi - Swedenergy - AB
101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31
Tel: 08-677 25 00, Fax 08-677 25 06
E-post:
info@svenskenergi.se, Hemsida: www.svenskenergi.se

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera