Skip to main content

Vägen mot fossiloberoende fordon – Utmaningar och möjligheter

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 16:39 CET

Transportsektorn står för en dryg tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp och personbilarna är till över 90 procent beroende av fossila bränslen. Att minska fossilberoendet innebär både tekniska och politiska utmaningar. Kraftfulla styrmedel krävs. Och alla utsläppssnåla bränslen måste användas.

På uppdrag av Elforsk och Svensk Energi har analysföretaget Profu under 2012 arbetat med att ta fram en färdplan för ett fossiloberoende transportsystem för Sverige år 2030.

Syftet med arbetet – som genomförts i bred samverkan med ett fyrtiotal organisationer, forskare och myndigheter – har varit att visa på vilka åtgärder, vägval, beslut och styrmedel som kommer krävas för omställningen.

Avsikten med denna konferens är att diskutera de utmaningar och möjligheter som ligger i omställningen av transportsektorn. Konferensen anordnas av Elforsk och Svensk Energi i samverkan med Test Site Sweden och Power Circle

Tid: Torsdagen den 7 februari 2013 kl 09.00–16.30

Plats: World Trade Center, Stockholm, Klarabergsviadukten 70

Program: Läs här

Anmälan vid entrén, kostnadsfritt för pressen

Varmt välkomna!

 

Vill du veta mer?

Kontaktpersoner:

Henrik Wingfors, ansvarig elfordon Svensk Energi, mobil 0766-23 63 55,
kjell.jansson@svenskenergi.se

Stefan Montin, ansvarig programområde Omvärld och System Elforsk, mobil 0705-55 90 07 stefan.montin@elforsk.se


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera