Pressmeddelanden Visa alla 9 träffar

Media-no-image

INBJUDAN TILL ENERGILUNCH – ONSDAGEN DEN 22 JANUARI:

Pressmeddelanden   •   2014-01-16 13:36 CET

Den hotade svenska vattenkraften Vattenkraften står normalt för knappt halva den svenska elproduktionen under ett år. Vattenkraften är förnybar och utsläppsfri och är genom sin reglerbarhet en förutsättning för att tillförseln av annan förnybar el balanseras i elsystemet.

Media-no-image

INBJUDAN TILL ENERGILUNCH – ONSDAGEN DEN 22 JANUARI:

Pressmeddelanden   •   2014-01-09 14:37 CET

Den hotade svenska vattenkraften Vattenkraften står normalt för knappt halva den svenska elproduktionen under ett år. Vattenkraften är förnybar och utsläppsfri och är genom sin reglerbarhet en förutsättning för att tillförseln av annan förnybar el balanseras i elsystemet.

Media-no-image

INBJUDAN TILL ENERGILUNCH – ONSDAGEN DEN 6 NOVEMBER: Shale gas kan rita om världens energikarta

Pressmeddelanden   •   2013-10-23 16:04 CEST

Shale gas, eller skiffergas, är en växande energikälla. Tekniken för utvinning har utvecklats och efter att USA har ökat produktionen har intresset stigit kraftigt i världen. Tillgångarna finns på flera håll och shale gasen är framför allt intressant i länder där naturgasnät redan finns.

Media-no-image

INBJUDAN TILL ENERGILUNCH – TORSDAGEN DEN 7 MARS: Premiär för ”Elmätaren” – elbranschens konsumentbarometer

Pressmeddelanden   •   2013-03-04 14:05 CET

Många branscher har sina konsumentbarometrar som tar tempen på klimatet i just den aktuella branschen. Vi har till exempel Handelsbarometern, Inköpschefsindex och Hushållens konfidensindikator (från Konjunkturinstitutet).

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.