Skip to main content

Prisutvecklingen för både villor och bostadsrätter fortsätter – trots höjd ränta

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 13:34 CET

På riksplanet har priserna under den senaste tolvmånadersperioden stigit för såväl bostadsrätter som villor med 23 procent respektive 12 procent. Storstadsregionerna har haft en fortsatt kraftig ökning på bostadsrätter, inte minst Stor-Göteborg där priserna ökade med 31 procent. Villorna ökade också, dock inte lika mycket, utan landade på 11 procents ökning i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg samt 10 procents ökning i Stor-Malmö.

Statistiken baseras på försäljningen av 9 478 bostadsrätter och 12 513 villor under december 2005 - februari 2006.

Utvecklingen i riket - villa
På riksplanet har villapriserna stigit med 12 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Tendensen för de kommande tre månaderna är fortsatt ökande priser. Tendensen är baserad på de köp där tillträde och lagfart ännu ej har skett, varför motsvarande officiell statistik ännu saknas. Snittpriset för en villa ligger idag på 1 549 000 kr.

Utvecklingen i riket - bostadsrätter
På riksplanet har bostadsrättspriserna stigit med 23 procent den senaste tolvmånadersperioden och ser vi till den senaste tremånadersperioden är trenden densamma, dvs. stigande priser. Genomsnittspriset för en bostadsrätt ligger på 999 000 kr.

– Ränteökningen har alltså inte fått prisökningstakten på bostäder att stanna av. Det beror bland annat på att utbudet på många orter är mycket begränsat just nu. Medan efterfrågan fortsatt är stark. Högkonjunkturen och den starka köpkraft den medför håller också uppe priserna. Dock bör räntehöjningen i längden dämpa prisökningstakten, säger Per Johnler, VD på FöreningsSparbanken Fastighetsbyrå.

Utveckling i storstadsregioner - villa
Villorna i storstadsregionerna har ökat med 10 - 11 procent under den senaste tolvmånadersperioden men tendensen är stillastående priser i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg. Bara i Stor-Malmö ser vi att ökningen fortsätter.

Utveckling i storstadsregioner - bostadsrätter
I Stockholms län har prisutvecklingen på bostadsrätter varit hela 25 procent och snittpriset för en bostadsrätt här är 1 473 000 kr. I Skåne län har prisutvecklingen varit något lägre, 15 procent, och snittpriset ligger på 740 000 kr. I Västra Götalands län ökade priserna med 21 procent och snittpriset ligger på 1 015 000 kr. Man kan ana en viss avmattning av prisökningstakten i Göteborg centrum, vilket är ganska rimligt med tanke på att vi haft en prisökningstakt på 37 procent under de senaste tolv månaderna. I centrala Malmö och Stockholm kan vi dock fortfarande räkna med ökade priser.

Utvecklingen övriga riket
Ser vi till övriga riket kan man konstatera att Gotlands län, Hallands län, Örebro län, Värmlands län, Västernorrlands län, Jämtlands länd samt Västerbottens län har haft högre prisutveckling än rikets snitt på 12 procent.

www.maklarstatistik.se, har Mäklarsamfundet, Föreningssparbanken Fastighetsbyrå och Svensk Fastighetsförmedling gått samman och skapat en gemensam databas för bostadsrättsförsäljningar. På www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på bostadsrätter på riks-, region- och kommunnivå. Statistiken bygger på försäljningar genomförda fram till och med det senaste månadsskiftet. Som påpekats i texten ovan så kan siffrorna på länsnivå vara svåra att tolka. I vissa län domineras statistiken på länsnivå av någon eller några kommuner vilket kan ge en missvisande bild för totalen. Därför är det viktigt att alltid titta på statistiken för länets kommuner för att få en tydligare bild av marknaden på länsnivå.

För kommentarer vänligen kontakta:
Lars Kilander, VD Mäklarsamfundet Bransch 08 - 544 965 50
Per Johnler, VD Föreningssparbanken Fastighetsbyrå 08-545 455 02
Peeter Pütsep, VD Svensk Fastighetsförmedling 08-545 850 20

www.maklarstatistik.se är ett samarbete mellan Föreningssparbanken Fastighetsbyrå, Mäklarsamfundet och Svensk Fastighetsförmedling som tillsammans representerar en majoritet av fastighetsmäklarkåren.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera