Svensk FöretagsFörmedling hittar amerikansk köpare åt svenskt börsbolag

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2009 11:25 CEST

Svensk FöretagsFörmedling - en av Sveriges ledande företagsmäklare - var rådgivare vid försäljningen av Studsvik Nuclear AB:s verksamhet inom persondosimetri. Köpare är NYSE-noterade Landauer, Inc.

- Vi förmedlar cirka 150 företagsaffärer per år och har under hösten märkt en ökad aktivitet, där även ett större antal internationella aktörer söker svenska företag som ett alternativ till att själva starta egen lokal verksamhet. Försäljningen av en del av Studsviks verksamhet till en amerikansk köpare är ett av flera kvitton på att vi utöver vårt rikstäckande nätverk även når köpare långt utanför Sveriges gränser, säger Henrik Tisell på Svensk FöretagsFörmedling.

Uppdraget att hitta rätt köpare till Studsvik Nuclear AB:s (ett dotterbolag inom den börsnoterade Studsvikkoncernen) verksamhet inom persondosimetri påbörjades under försommaren och avslutades i dagarna. Att söka köpare på den globala marknaden är också viktigt för många av de bolag som står inför generationsskiften här i Sverige. Bedömningen är att enbart i Sverige finns mellan 150 000 och 200 000 företag som planerar ett generationsskifte de närmaste åren.

- Vi fick det här uppdraget för att vi har gedigen erfarenhet av att driva effektiva transaktionsprocesser och förmåga att arbeta internationellt. Jag vågar också påstå att vi har landets största lista på möjliga intressenter. Och just att ha många som tittar på ett objekt är en viktig framgångsfaktor för alla som ska sälja ett bolag, fortsätter Henrik Tisell.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Tisell, Svensk FöretagsFörmedling, tel 0730-44 72 92,

e-post: henrik.tisell@sffab.se

Svensk FöretagsFörmedling är Sveriges ledande företagsmäklare med inriktning på små- och medelstora företagsöverlåtelser. Svensk FöretagsFörmedling har ett rikstäckande nätverk med lokala experter och kan med bolagets beprövade modell, mångåriga erfarenhet och breda branschkunskap förmedla företag både nationellt och internationellt. Svensk FöretagsFörmedling har under 30 år medverkat till att 3 500 företag har hittat nya ägare.

 

Läs vidare »

Ny tandvårdskedja i Sverige byggs upp med hjälp av Svensk Företagsförmedling

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2008 11:57 CEST

Dentalföretaget OraSolvs pågående förvärv av Tandpoolen AB i Stockholm är ett steg på vägen till att etablera en ny tandvårdskedja i Sverige.
Svensk Företagsförmedling, SFF, hjälper OraSolv i arbetet med att hitta och förbereda köp av lämpliga tandvårdskliniker.

- För oss är det en ny och spännande uppgift att bygga upp en företagsgrupp i en bransch som präglas av så många små aktörer, säger Per-Olof Eurell, SFF i Stockholm.

 

OraSolv AB har lagt ett bud på Tandpoolen AB i Stockholm och ett avtal skrivs under inom kort.

 

Tandpoolen blir därmed det andra dotterbolaget inom OraSolv AB:s nyskapade affärsområde med dentala tjänster, efter Aurakliniken i Stockholm.

Som spindeln i nätet för företagsförvärven sitter Svensk Företagsförmedling. Där arbetar man med att identifiera lämpliga tandvårdskliniker som uppfyller OraSolvs krav på kvalitet och entreprenörskap i verksamheten.

 

- Normalt sett så hjälper vi våra kunder med att sälja sina verksamheter, säger Per-Olof Eurell, men i det här fallet är det tvärtom så, att vi försöker hitta lämpliga köpobjekt.


Inte vad som helst
Det får inte vara vilka som helst, inriktningen ska vara att leverera högkvalitativ tandvård med inriktning på minimal-invasiva metoder, d v s så lite borrande i tänderna som möjligt. Vid några av OraSolvs kliniker kommer produkt- och metodutveckling och utvärdering att ske i nära samarbete med forskare och universitet. Tanken är också att bedriva kvalificerad vidareutbildning av tandvårdspersonal vid klinikerna.

 

- Vi tror att tanken är riktig: att bygga på hög kvalitet och den senaste forskningen/tekniken, istället för låga priser, säger Rolf Bornstein, styrelseledamot i OraSolv AB. Patienterna vill få den bästa möjliga vården och dessutom kunna kommunicera med klinikpersonalen.

 

I det inledande skedet satsar OraSolv på storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö.

 

För mer information kontakta:

Per-Olof Eurell, Svensk Företagsförmedling, tel 08-753 04 15, mobil 070-591 76 89,
e-post: per-olof.eurell@sffab.se

 


Om Svensk Företagsförmedling

Svensk Företagsförmedling grundades 1979 och är idag landets största företagsmäklare. Nätverket består av 53 företagsmäklare som samverkar på 27 orter över hela landet. Totalt sett har fler än 3 000 företag förmedlats sedan starten. Besök gärna vår hemsida www.svenskforetagsformedling.se

 

 

 

 

Läs vidare »

Marknaden för företag inom fastighetsservice växer

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2008 10:00 CET

Det senaste halvåret har serviceföretag blivit en av de mest intressanta branscherna för investerare.

– I längden blir det för dyrt för fastighetsägarna att hålla sig med egen service, därför växer den här marknaden, säger Jan Romin, på Svensk FöretagsFörmedling.

Under hösten har Svensk FöretagsFörmedling fått in många förfrågningar om serviceföretag och flera överlåtelser har gjorts.

– Just nu har vi 30 - 40 intresserade köpare anmälda hos oss, säger Jan Romin.

Fastighetsserviceföretag verkar inom samma områden som vanliga entreprenadföretag i byggbranschen; el, VVS, ventilation och annat underhåll. Serviceföretag verkar på en närmarknad och tjänsterna kan inte flyttas därifrån, och behovet finns hela tiden.

– Det som gör serviceföretag intressanta är att dessa företag har en större kontinuitet i sin verksamhet än traditionella byggföretag. Byggföretagen måste hela tiden lägga bud på nya jobb, medan serviceföretagen ofta har fleråriga kontrakt, säger Jan Romin.

Svensk Företags Förmedling har nyligen avslutat en affär i Mellansverige, där ett företag inom fastighetsservice fått nya ägare. Företaget var ursprungligen ett byggnadsföretag, men gick över till fastighetsservice. Verksamheten växte cirka 30 procent per år och till slut kände ägarna att de behövde förstärka företagsledningen. Svensk Företags Förmedlings uppdrag blev att hitta en köpare med förmåga att vidareutveckla verksamheten, vilket också lyckades.

Fler överlåtelser är att vänta, tror Jan Romin:

– Intressenterna är många och det finns några större aktörer som vill etablera sig på marknaden.

För mer information kontakta gärna:

Jan Romin, Svensk Företagsförmedling på telefon 070-710 36 51, 018-12 56 60


Om Svensk Företagsförmedling

Svensk Företagsförmedling grundades 1979 och är idag landets största företagsmäklare. Nätverket består av 53 företagsmäklare som samverkar på 27 orter över hela landet. Totalt sett har fler än 3 000 företag förmedlats sedan starten. Besök gärna vår hemsida www.svenskforetagsformedling.se.

Läs vidare »

Storsatsningen i Tornedalen fortsätter - Stark investerare söks till skärgårdsö utanför Haparanda

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2007 09:25 CEST

En del av skärgårdsparadiset Seskarö utanför Haparanda erbjuds nu till försäljning. Där vill kommunen låta bygga ett stort upplevelse- och rekreationscenter med hotellanläggning, pooler och stugby – ett jätteprojekt på 200-300 miljoner kronor.

– Kommunen vill sälja en del av ön till någon som har visioner och finansiell styrka att göra någonting storskaligt, säger Ove Strand, företagsmäklare på Svensk Företagsförmedling, som fått kommunens uppdrag att hitta rätt köpare.
Området innehåller i dag en camping med havsbad och ett mindre antal stugor. När Ove Strand fick se att kommunen gick ut med anbudsförfrågan tidigare i år om att driva campingen vidare tog han kontakt med tjänstemännen och övertygade dem om att försöka göra någonting större av området.
– Det är en fantastiskt vacker och unik miljö, det kanske mest exklusiva som du kan hitta i norra Sverige. Jag tror stenhårt på att satsa storskaligt på ett upplevelsecentrum som skulle locka även långväga besökare. Där finns intressanta möjligheter till både sommar- och vinteraktiviteter som exempelvis fiske och skoter, menar Ove Strand.

”Klondyke för investerare”
Campingen omfattar 10 hektar. Ytterligare markområden är möjliga att sälja om ”rätt” köpare dyker upp.
Haparanda är Sveriges största handelscentrum norr om Uppsala med en halv miljon invånare inom 13 mils radie. Tillsammans med finska tvillingstaden Torneå har Haparanda en stark attraktionskraft bland investerarna. I kölvattnet av Ikeas etablering växer det upp hotell, butiker och bostäder i en imponerande takt och de båda kommunerna håller på att växa ihop.
– Området kring Haparanda är ett riktigt Klondyke för både svenska och internationella investerare, menar Ove Strand. Seskarö är ett högintressant område som fortfarande står till förfogande för den som vill satsa på någonting unikt.


För mer information kontakta gärna:
Ove Strand, företagsmäklare, Svensk Företagsförmedling
Telefon 0701-76 25 32, e-post ove.strand@sffab.se


Om Svensk Företagsförmedling
Svensk Företagsförmedling grundades 1979 och är idag landets största företagsmäklare. Nätverket består av 53 företagsmäklare som samverkar på 27 orter över hela landet. Totalt sett har fler än 3 000 företag förmedlats sedan starten. Besök gärna vår hemsida www.svenskforetagsformedling.se.

Läs vidare »

Livsstilsbyte vanlig förklaring bakom ny ”gröna vågen”

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2007 08:45 CEST

Fjällanläggningar säljs till unga stockholmare

Intresset för att köpa hotell och pensionat i svenska fjällen är rekordstort. Nästan samtliga, hela 90 procent av objekten, säljs till personer från Stockholm och Mälardalen. En allt vanligare typ av spekulant är en ung storstadsbo som vill byta livsstil.

– Man kan beskriva det som att det är inne att äga ett eget hotell i fjällvärlden. Det är otroligt mycket kapital som söker sig dit just nu. Detta har lett till en kraftig prisökning i både Härjedalen och hela övre Norrland, säger Olov Enström, företagsmäklare på Svensk Företagsförmedling i Östersund.

Svensk Företagsförmedling har sålt 10-15 fjällanläggningar under de senaste tre åren, däribland Vålådalens turiststation, Continental Inn (fd Årevidden) och nu senast klassiska Walles Fjällhotell i Bruksvallarna. Hela 90 procent av dessa objekt har sålts till spekulanter från Stockholm-Mälardalen och söderut. Av samtliga företagsaffärer som förmedlats hos Svensk Företagsförmedling i Östersund är det 75 procent som sålts till personer från södra Sverige.

Vid sidan om ren kapitalplacering blir livsstilsbyten ett allt vanligare incitament bland spekulanterna. Den nya typen av köpare är en ung entreprenör med familj som vill byta ut storstadsstressen mot ett naturnära boende med en annan livskvalitet.

Förverkligade drömmen
Tomas Ekström, tidigare säljare i elektronikbranschen, är ett exempel på den nya generationen ”grönavågare”. I dagarna tog han och sambon Åsa Karlsson över klassiska Walles Fjällhotell och flyttade från Märsta till Funäsdalen. Hela familjen flyttar upp till sommaren. Deras nya hem ligger 20 meter från arbetsplatsen och med en fantastisk fjällnatur inpå knuten.
– Vi har varit mycket häruppe när vi varit lediga och det har känts bedrövligt varje gång vi varit tvungna att åka hem, berättar Tomas Ekström.
Han känner många som tänkt i samma banor, men inte vågat förverkliga sina drömmar. Beslutet att kliva av ett välbetalt arbete i Stockholm var inte alldeles lätt, medger Tomas Ekström.
– Det är ju inte alldeles lätt att hitta ett arbete häruppe. Man kan helt enkelt säga att vi har köpt oss ett jobb.


För mer information kontakta gärna:
Olov Enström, företagsmäklare, Svensk Företagsförmedling
Telefon 063-12 59 70 eller 0702-68 40 90, e-post olov.enstrom@sffab.se


Om Svensk Företagsförmedling
Svensk Företagsförmedling grundades 1979 och är idag landets största företagsmäklare. Nätverket består av 53 företagsmäklare som samverkar på 27 orter över hela landet. Totalt sett har fler än 3 000 företag förmedlats sedan starten. Besök gärna vår hemsida www.svenskforetagsformedling.se

Läs vidare »

Regeringsskiftet har utlöst ett stort antal försäljningar av vårdföretag

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2007 14:23 CET

Intresset för att köpa eller sälja vårdföretag är idag större än någonsin tidigare. Tongångarna inom branschen är positiva efter valet i höstas då spelreglerna för branschen anses ha stabiliserats, vilket ökat värdet på de privata vårdföretagen.

– Många vårdentreprenörer väntade med att sälja sina företag till efter valet i höstas. Det vi ser nu är effekten av ett uppdämt behov - och detta är bara början, säger Per-Olof Eurell, företagsmäklare på Svensk Företagsförmedling, som är störst i landet på att förmedla kontakter mellan köpare och säljare av företag.

Vårdmarknaden omsätter idag närmare 250 miljarder kronor i Sverige, varav ungefär 10 procent utgörs av privata företag. Även om det finns flera storföretag med miljardomsättning utgörs mer än hälften av den konkurrensutsatta delen av marknaden av småföretag, ofta familjeägda. Många av dessa drivs av 40-talister, vilket betyder att det är dags för ett generationsskifte inom branschen. Under 2006 bytte ett 20-tal företag ägare.

– Det handlar inte om några klippare, utan om entreprenörer som satsat på att förverkliga sina vårdidéer inom ramen för egna företag. Många har lyckats kombinera god omsorg med ett effektivare sätt att organisera arbetet. Därför är det i många fall betydande värden som byggts upp i företagen, konstaterar Per-Olof Eurell.

Säljarna började ringa veckan efter valet
Normalt sett borde vi redan ha sett ett stort antal ägarskiften. Att många valde att vänta till efter valet är tydligt.

– Redan veckan efter valet ringde en vårdentreprenör som ville sälja sitt företag, berättar Per-Olof Eurell. Därefter har det varit en ström av företagare som hört av sig. Svensk Företagsförmedling har deltagit i försäljningen av ett 10-tal vårdföretag under det senaste året och det vi upplever är ändå bara början. Vi räknar med att det finns över 2 000 företag inom vårdsektorn inklusive privatpraktiserande tandläkare med egna företag. Många av dessa ägs av entreprenörer födda på 1940-talet och som därmed kommer att byta ägare inom de närmaste åren.

De flesta av företagen som nu byter ägare återfinns inom handikapp- och äldrevården. Köpare saknas inte.

– Det här är områden som är oerhört stora, men där en väldigt liten del är konkurrensutsatt. Branschen har samtidigt en mycket ljus framtid med tanke på den åldrande befolkningen. Detta, i kombination med att flera av de större aktörerna på marknaden har uttalade mål att växa kraftigt, gör att vi kan förvänta oss att ett betydande antal vårdföretag byter ägare de närmaste åren, säger Per-Olof Eurell.

För mer information kontakta gärna:
Per-Olof Eurell, företagsmäklare, Svensk Företagsförmedling
Telefon 08-753 04 15, e-post per-olof.eurell@sffab.se

Om Svensk Företagsförmedling
Svensk Företagsförmedling grundades 1979 och är idag landets största företagsmäklare. Nätverket består av 53 företagsmäklare som samverkar på 27 orter över hela landet. Totalt sett har fler än 3 000 företag förmedlats sedan starten. Besök gärna vår hemsida www.svenskforetagsformedling.se

Läs vidare »

Om Svensk Företagsförmedling