Mam0qypcxsqlxpjre0rc

Kollektivtrafikens samhällsnytta värd miljardbelopp

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2017 16:00 CEST

Kollektivtrafiken skapar samhällsnytta för betydligt mer än 14 miljarder kr netto varje år. Det visar en ny rapport som presenterades av Svensk Kollektivtrafik i Almedalen.

Rsibrshro18sjjkbh81r

Inbjudan Almedalen: Ny rapport Kollektivtrafiken – en investering i samhällsnytta

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 08:00 CEST

Hur stor är kollektivtrafikens samhällsnytta? Presentation av ny rapport som beräknar värdet av den samhällsekonomiska nytta som kollektivtrafiken skapar genom att förbättra människors tillgänglighet till samhället, minska utsläppen och vidga arbetsmarknaderna. Tisdag 4 juli kl. 15.30-16.30, Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4, lokal Viklau.

Media no image
Lakyh7slvz9z9fduhsa7

Fossilfri kollektivtrafik ökar kraftigt

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2017 10:16 CET

Kollektivtrafiken i Sverige blir allt mer fossilfri och 2016 var andelen fossilfria drivmedel för bussar 76,8 %. Det framgår av färsk statistik från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.

- Det är mycket glädjande att andelen fossilfritt har ökat med mer än 10 % sedan 2015. Om man dessutom inkluderar spårbunden trafik som  i mycket hög grad drivs med el så är vi ännu närmare målet om en helt fossilfri kollektivtrafik, säger Mattias Adell, affärsutvecklare på Svensk Kollektivtrafik.

De mest använda fossilfria drivmedlen är RME, HVO, biogas och etanol, men de närmaste åren kommer även antalet elbussar att öka runt om i landet.

Statistiken är hämtad från FRIDA som är en branschgemensam miljö- och fordonsdatabas. Regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag använder FRIDA för att följa upp frågor som rör bland annat miljö, avtal och tillgänglighet.

För mer information: Mattias Adell, 072-520 73 21

Våra medlemmar, regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag, erbjuder  lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,5 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 96 procent av landets busstrafik och 62 procent av landets tågtrafik. 

Kollektivtrafiken i Sverige blir allt mer fossilfri och 2016 var andelen fossilfria drivmedel för bussar 76,8 %. Det framgår av färsk statistik från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.

Läs vidare »
Lxye70h1fh6j9kx9xxzh
Ia30ivsyaaifcszin6az

Resenärerna nöjda med färdtjänst och sjukresor

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 10:00 CET

90 procent av resenärerna som använder färdtjänst eller sjukresor är nöjda med både sin beställning och den senaste resan. Det visar Svensk Kollektivtrafiks undersökning som baseras på svar från 40 000 personer i hela landet. Trots det höga betyget minskar nöjdheten svagt jämfört med tidigare år.

Mgok38ch907eprvifk8r
Ia30ivsyaaifcszin6az

Kollektivtrafikresenärer investerar i hälsa

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2017 10:00 CET

De som reser kollektivt cyklar dubbelt så mycket och går tre gånger så mycket som bilister. Åtta av tio resenärer är nöjda med sin senaste resa och det resultatet har varit stabilt de senaste fem åren. Det visar analyser från den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern. Undersökningen utförs årligen av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.

Media no image

Debatt: Gör reseavdraget avståndsberoende

Nyheter   •   Feb 07, 2017 16:34 CET

Regeringen bör snarast tillsätta en utredning som ser över reseavdraget och gör det avståndsberoende. Bilden av att reseavdrag framför allt görs i landsbygden stämmer inte. I stället är det ett avdrag för manliga höginkomsttagare i de tre storstadsregionerna som reser med bil. Dessutom är det i hög grad föremål för fusk.

Läs hela debattartikeln

Regeringen bör snarast tillsätta en utredning som ser över reseavdraget och gör det avståndsberoende. Bilden av att reseavdrag framför allt görs i landsbygden stämmer inte. I stället är det ett avdrag för manliga hög­inkomsttagare i de tre storstadsregionerna som reser med bil. Dessutom är det i hög grad föremål för fusk.

Läs vidare »
Wkiylxuvwltfi9yakpow

Nationell policy ska ge säkrare trappklättring

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2016 09:09 CEST

Allt för många förare har burit resenärer i rullstolen i samband med resor som sker inom trafikslagen färdtjänst- och sjukresor. Det är varken en bra arbetsmiljö eller säkert för resenären och därför har Svensk Kollektivtrafik tagit fram en policy angående persontransporter i trappor.

R2tijlzabdwlxj5xp8ci

​Så här reser vi i sommar

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2016 10:00 CEST

Ser vårt resande olika ut under sommarmånaderna jämfört med höstmånaderna? Svensk Kollektivtrafik har analyserat och jämfört svenska folkets resvanor under sommaren de senaste fem åren. Fler och fler reser med kollektivtrafiken även på sommaren.

Media no image

Ny rapport: Infrastrukturen måste planeras utifrån de nya funktionella regionerna

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2016 17:28 CEST

Under Almedalsveckan presenterade Svensk Kollektivtrafik en ny rapport där Småland-Östergötlandsregionen används som fallstudie. Syftet med rapporten är att analysera vilka kollektivtrafikåtgärder som behöver göras för att de framtida storregionerna ska bli funktionella.

Regeringen tillsatte 2015 en utredning om ny indelning av län och landsting, där det förslag som nu lagts fram innebär sex s.k. storregioner. I rapporten analyseras hur dagens kollektivtrafik i Småland-Östergötland skiljer sig från den övergripande målbilden för en funktionell region. Där finns även rekommendationer på åtgärder. Slutsatserna i rapporten kan användas som faktaunderlag och förebild för regionbildning i hela landet.

– Infrastrukturen måste planeras utifrån de nya funktionella regionerna, säger Ulf Nilsson, ordförande för Svensk Kollektivtrafik. Rapporten visar att det finns en mängd gemensamma utmaningar bland annat trafikeringsåtgärder, prissättning och målbilder. Den belyser också kollektivtrafikens viktiga roll i den fortsatta utvecklingen av de nya regionerna.

Några av slutsatserna i rapporten:

 • Lagd räls är en potential och en redan genomförd investering som skapar tillgänglighet
 • Prissättningen för dagens länsöverskridande pendling är en allvarlig barriär
 • För de största pendlingsstråken behövs bättre trafikering
 • Större regioner ger bättre påverkansmöjligheter för investeringar i infrastruktur
 • Kollektivtrafikens marknadsandel bör kunna öka och är en viktig faktor för hållbar utveckling och ekonomiskt tillväxt

Under seminariet medverkande Ulf Nilsson, ordförande Svensk Kollektivtrafik, Håkan Brynielsson, projektledare SKL, Karin Brundell-Freij, Expert WSP, Kent Johansson, vice ordförande Indelningskommittén, Ulrika Frick, ordförande Kollektivtrafiknämnden, Västra Götalandsregionen och Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik. De delade med sig av egna erfarenheter av regionbildning samt diskuterade och reflekterade över rapporten.

Ta del av rapporten på www.svenskkollektivtrafik.se

För mer information:
Anita Stenhardt, anita.stenhardt@svenskkollektivtrafik.se 070-588 08 69.

Svensk Kollektivtrafiks medlemmar, regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag, erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,4 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 96 procent av landets busstrafik och 62 procent av landets tågtrafik.

Under Almedalsveckan presenterade Svensk Kollektivtrafik en ny rapport där Småland-Östergötlandsregionen används som fallstudie. Syftet med rapporten är att analysera vilka kollektivtrafikåtgärder som behöver göras för att de framtida storregionerna ska bli funktionella.

Läs vidare »
Dz4yzno6ffzurrijnsui

Ny studie: Kollektivtrafikens marknadsandel kan fördubblas med politiska åtgärder

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2016 14:40 CEST

Det går att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. Det visar en idéstudie som WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan och som presenterades i Almedalen. WSP har analyserat tre olika paket av åtgärder som alla når målet. Det samhällsekonomiskt mest effektiva skulle enligt idéstudien vara att satsa på ett kombinerat paket av både kollektivtrafikfrämjande och privatbilshämmande åtgärder.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • anita.stenhardt@svenskkollektivtrafik.se
 • 070-588 08 69

Om Svensk Kollektivtrafik

Svensk Kollektivtrafik är branschorganisation för regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag.

Vår ledstjärna är visionen om kollektivtrafiken som en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle på vägen mot målet att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel.

Adress

 • Svensk Kollektivtrafik
 • Besöksadress: Hornsgatan 15, 1 tr
 • 118 46 Stockholm
 • Vår hemsida