Uppsats om högkvalitativa bussystem får 60 000 kronor

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 14:58 CEST

Årets bästa examensarbete på temat ”Kollektivtrafik på väg” har korats och priset på 60 000 kr går till Frida Odbacke, Lunds universitet, för examensarbetet ”Bedömningsverktyg för svensk BRT – Redskap för planering och utvärdering av högkvalitativa bussystem i Sverige”

Rapport: Kollektivtrafiken ökar kommunernas och landstingens skatteintäkter med nästan 3 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 14:44 CEST

Kollektivtrafiken ökar kommunernas, landstingens och regionernas skatteintäkter med 2,93 miljarder kronor per år. Det visar en ny rapport som WSP har tagit fram uppdrag av Svensk Kollektivtrafik. Om kollektivtrafiken tas bort skulle 106 000 arbetstillfällen försvinna och bruttolönerna i Sverige minska med över 9 miljarder kronor.

I rapporten analyseras kollektivtrafikens nytta för kommunerna, landstingen och regionerna genom att jämföra dagens Sverige med ett scenario utan den kollektivtrafik som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen kör.

- Analysen visar att kollektivtrafiken skapar stor nytta. Utöver höjda löner, stigande sysselsättning och ökade skatteintäkter minskar kollektivtrafiken antalet dödade och skadade i trafiken. Utan kollektivtrafik skulle ytterligare 16 personer dödas, 228 skadas svårt och 1825 skadas lindrigt varje år, kommenterar Helena Leufstadius, vd för Svensk Kollektivtrafik.

Kollektivtrafiken är ett kraftfullt sätt att skapa bättre tillgänglighet för breda lager av befolkningen. Genom att kollektivtrafiken gör det smidigt och billigt för människor att nå många arbetsplatser vidgas deras arbetsmarknader och företagen får lättare att rekrytera personal med rätt kompetens. Det uppstår en matchningseffekt som gör arbetsplatser mer produktiva och genomsnittslönen högre. När sysselsättningen ökar och genomsnittslönerna stiger växer skatteintäkterna.

- Den regionala kollektivtrafiken är mycket yteffektiv, säger Lars Sandberg, analytiker på Svensk Kollektivtrafik. I ett Sverige utan kollektivtrafik skulle 340 000 nya parkeringsplatser behöva byggas vid landets bostäder. För att anlägga dessa parkeringsplatser krävs en yta som motsvarar 1400 fotbollsplaner. Till det kommer alla de parkeringsplatser som måste byggas vid exempelvis arbetsplatser och butiker. 


För mer information:

Helena Leufstadius, helena.leufstadius@svenskkollektivtrafik.se, 072-718 08 65
Lars Sandberg, lars.sandberg@svenskkollektivtrafik.se, 076-798 39 98

Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Årligen görs mer än 1,6 miljarder resor i våra medlemmars trafik. Det motsvarar 96 procent av landets busstrafik och 86 procent av persontågstrafiken.

Kollektivtrafiken ökar kommunernas, landstingens och regionernas skatteintäkter med 2,93 miljarder kronor per år. Det visar en ny rapport som WSP har tagit fram uppdrag av Svensk Kollektivtrafik. Om kollektivtrafiken tas bort skulle 106 000 arbetstillfällen försvinna och bruttolönerna i Sverige minska med över 9 miljarder kronor.

Läs vidare »

​Rapport: Så här kan kollektivtrafiken bidra till minskade klimatutsläpp

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 14:09 CEST

Redan till år 2030 kan kollektivtrafiken minska transportsektorns utsläpp av koldioxid med 740 000 ton per år. Det visar en ny rapport om kollektivtrafikens bidrag till transportsektorns klimatmål som konsultföretaget WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Rapporten presenteras under ett seminarium i Almedalen den 3 juli.

Fler vill resa med kollektivtrafiken

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 10:00 CET

​Det blir fler och fler som planerar att välja kollektivtrafiken istället för att ta bilen. Bland personer som reser med bil och sällan åker kollektivt är det hälften som övervägt att byta ut bilresan mot att resa med kollektivtrafiken. Det visar analyser från den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern.

Höga betyg för färdtjänst- och sjukresor

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2018 10:00 CET

9 av 10 är nöjda med sin senaste med färdtjänstresa och sjukresa. Det visar Svensk Kollektivtrafiks undersökning Anbaro som baseras på svar från 40 000 personer i hela landet under 2017. Nöjdheten avser både beställningen och själva resan.

Svensk Kollektivtrafik ny ordförande i Partnersamverkan

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2018 10:05 CET

Svensk Kollektivtrafik tar över ordföranderollen i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Ordförandeskapet är roterande mellan Svensk Kollektivtrafik och SKL. Fördubblingsmålet och Avtalsprocessen står högst på aktivitetslistan under året.

Nytt reseavdrag måste minska klimatutsläppen och stoppa fusket

Nyheter   •   Dec 21, 2017 13:40 CET

Det är positivt att regeringen tillsätter en utredning som ska se över reseavdraget, men nu förväntar vi oss resultat, skriver den samlade kollektivtrafikbranschen. För att minska utsläppen av växthusgaser, öka jämställdheten, jämna ut de regionala skillnaderna och samtidigt uppfylla reseavdragets ursprungliga syfte, att vidga människors arbetsmarknadsregioner, anser vi att reseavdraget ska göras avståndsberoende och färdmedelsneutralt. En åtgärd som dessutom kraftigt kommer att minska möjligheten att fuska.

Bilden av att reseavdrag framför allt görs i landsbygden stämmer inte. Statistiken visar att reseavdrag är ett avdrag för manliga höginkomsttagare i de tre storstadsregionerna som reser med bil. Knappast någon skatt, avdrag eller bidrag är utsatt för så mycket fusk som reseavdraget. Ett fusk som varje år kostar 2 miljarder kronor i uteblivna skatteintäkter, enligt Landsbygdskommitténs slutbetänkande. Med andra ord beror 40 procent av statens kostnader för reseavdraget på fusk.

Dagens reseavdrag ökar koldioxid­utsläppen. Avdraget fungerar som ett incitament för människor att välja bilen i stället för kollektivtrafiken. Nio av tio som gör reseavdrag reser till jobbet med bil, jämfört med sex av tio av alla som arbets­pendlar.

Baserar man avdraget på avståndet mellan hemmet och jobbet kommer resenärer som arbetspendlar med buss, tåg, taxi, bil och cykel behandlas lika. WSP Analys & Strategi har i en rapport visat att ett avståndsberoende avdrag, enligt norsk modell, skulle öka människors tillgänglighet till arbeten och öka kollektivresandet kraftigt, liksom minska koldioxidutsläppen. I Mälardalsregionen skulle utsläppen från arbetsresor lågt räknat minska med 7 procent. Dessutom skulle möjligheterna att fuska minska kraftigt eftersom det är enkelt för Skatteverket att kontrollera avståndet mellan hemmet och arbetet.

Det finns politisk majoritet i riksdagen för att förändra reseavdraget. Under det senaste året har två parlamentariska utredningar, Miljömålsberedningen och Landsbygdskommittén, som samtliga riksdagspartier ställt sig bakom, föreslagit att reseavdraget ska ses över och göras avståndsberoende. Behåll den politiska enigheten och minska klimatutsläppen, liksom fusket med reseavdragen.

För mer information:

Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik, 072 - 718 08 65, helena.leufstadius@svenskkollektivtrafik.se

Christina Axelsson, ordförande Resenärs­forum, 070 - 574 48 74, ordf.resenarsforum@telia.com

Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag, 070 - 612 71 74 , anna.gronlund@transportforetagen.se

Björn Westerberg, vd Branschföreningen Tågoperatörerna, 073 - 802 67 11, bjorn.westerberg@tagoperatorerna.se

Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet, 073 - 635 02 25, claudio.skubla@taxiforbundet.se;

Lars Sandberg, analytiker Svensk Kollektivtrafik, 076 - 798 39 98, lars.sandberg@svenskkollektivtrafik.se

Det är positivt att regeringen tillsätter en utredning som ska se över reseavdraget, men nu förväntar vi oss resultat, skriver den samlade kollektivtrafikbranschen. För att minska utsläppen av växthusgaser, öka jämställdheten, jämna ut de regionala skillnaderna och vidga människors arbetsmarknadsregioner, anser vi att reseavdraget ska göras avståndsberoende och färdmedelsneutralt.

Läs vidare »

50 åtgärder som kan minska kollektivtrafikens kostnader

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 14:04 CET

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan få både mer kollektivtrafik och mer samhällsnytta för pengarna. Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik har tagit fram en rapport som identifierar 50 åtgärder som kan minska kollektivtrafikens kostnader, effektivisera verksamheten och frigöra resurser som kan användas för att stärka och utveckla kollektivtrafiken.

Kollektivtrafikens samhällsnytta värd miljardbelopp

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2017 16:00 CEST

Kollektivtrafiken skapar samhällsnytta för betydligt mer än 14 miljarder kr netto varje år. Det visar en ny rapport som presenterades av Svensk Kollektivtrafik i Almedalen.

Inbjudan Almedalen: Ny rapport Kollektivtrafiken – en investering i samhällsnytta

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 08:00 CEST

Hur stor är kollektivtrafikens samhällsnytta? Presentation av ny rapport som beräknar värdet av den samhällsekonomiska nytta som kollektivtrafiken skapar genom att förbättra människors tillgänglighet till samhället, minska utsläppen och vidga arbetsmarknaderna. Tisdag 4 juli kl. 15.30-16.30, Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4, lokal Viklau.

Bilder & Videor 9 bilder

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • anmaityna.lhstlnenikhaatrdact@mnsvgvenqiskpokouollcyeknstighvtvnrabpfiejk.vdseof
  • 070-588 08 69

Om Svensk Kollektivtrafik

Svensk Kollektivtrafik är branschorganisation för regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag.

Vår ledstjärna är visionen om kollektivtrafiken som en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle på vägen mot målet att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel.

Adress

  • Svensk Kollektivtrafik
  • Besöksadress: Hornsgatan 15, 1 tr
  • 118 46 Stockholm
  • Vår hemsida