Skip to main content

Kollektivtrafikens samhällsnytta värd miljardbelopp

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2017 16:00 CEST

Kollektivtrafiken skapar samhällsnytta för betydligt mer än 14 miljarder kr netto varje år. Det visar en ny rapport som presenterades av Svensk Kollektivtrafik i Almedalen.

Kollektivtrafiken är ett kraftfullt sätt att skapa bättre tillgänglighet för breda lager av befolkningen, med många värdefulla effekter på bl.a. arbetsmarknaden, enligt WSP som skrivit rapporten. Av de nyttor som kollektivtrafiken innebär för samhället, är effekten av ökad tillgänglighet för dem som åker med kollektivtrafik den överlägset största. Genom att kollektivtrafiken gör det smidigt och billigt för människor att nå många arbetsplatser vidgas arbetsmarknaderna, företagen får lättare att rekrytera personal med rätt kompetens och produktiviteten i näringslivet ökar.

Kollektivtrafiken är enligt rapporten även ett verktyg för att nå mål om grundläggande möjligheter för alla människor att mötas, handla och arbeta på jämlika villkor oavsett var man bor. Den är ett medel för att bygga ett hållbart och välintegrerat samhälle, med effektivt bostadsbyggande och attraktiva stadsmiljöer.

- Regering och riksdag måste börja se kollektivtrafiken som ett sätt att vidga arbetsmarknadsregionerna, minska klimatutsläppen och öka trafiksäkerheten, säger Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik. Då kommer samhällsnyttan öka ytterligare.

Kollektivtrafiken skapar även samhällsnytta genom att minska trängseln och köerna på vägarna, minska antalet dödade och skadade i trafiken. Dessutom bidrar den till många människors vardagsmotion genom att stimulera gång och cyklande till och från kollektivtrafikens stationer och hållplatser. I Sverige cyklar kollektivtrafikresenärer dubbelt så mycket, och går tre gånger så mycket som bilister.

I rapporten analyseras kollektivtrafikens samhällsnytta i Sverige med hjälp av prognosmodeller och samhällsekonomiska kalkyler som används i infrastrukturplaneringen. WSPs slutsats är att den samhällsekonomiska nytta som går att beräkna är betydligt större än 14 miljarder kr varje år när kollektivtrafikens kostnader räknats bort.

För mer information:
Helena Leufstadius, 072-718 08 65, helena.leufstadius@svenskkollektivtrafik.se
Lars Sandberg, 076-798 39 98, lars.sandberg@svenskkollektivtrafik.se

Rapporten i sin helhet och en folder om kollektivtrafikens samhällsnytta finns på www.svenskkollektivtrafik.se

Våra medlemmar, regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag, erbjuder  lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,5 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 96 procent av landets busstrafik och 62 procent av landets tågtrafik. 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.