Skip to main content

Ny rapport om behovet av ökad trygghet i kollektivtrafiken

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2012 17:38 CEST

Vid ett seminarium i Almedalen idag diskuterades betydelsen av trygghet i kollektivtrafiken.  Kvinnor, unga vuxna, storstadsbor och barn är de grupper som känner sig mest otrygga visar en ny rapport från Tryggare Sverige.

- Den nya rapporten visar tydligt på vikten av samverkan i det offentliga rummet där kollektivtrafiken är en av många aktörer, säger Charlotte Rosengren Edgren, Svensk Kollektivtrafik. Vi vet att människor i dag väljer bort kollektivtrafiken på grund av att de känner sig otrygga. Svensk Kollektivtrafik samarbetar därför med stiftelsen Tryggare Sverige för att ta reda på hur man definierar trygghetsbegreppet inom kollektivtrafiken, hur resenärerna ser på trygghet i samband med resor och inom vilka problemområden vi ska göra insatser.

Ett av flera förslag i den nya rapporten som presenterades i Almedalen är att inrätta en nationell samordnare för trygghetsfrågorna i kollektivtrafiken.

- Förslaget om en nationell samordnare kan vara ett bra sätt att jobba vidare på ett konstruktivt sätt med trygghetsarbetet, säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör på Jönköpings Länstrafik som deltog i den efterföljande debatten.

Rapporten visar att resenärens upplevelse av sin egen trygghethet beror bland annat på rädsla och oro att utsättas för brott och ordningsstörningar i och i anslutning till kollektivtrafiken. Rädslan och oron bygger framför allt på en känsla av kontroll, tillit till samhället och till andra människor samt en tro på sin egen förmåga att förhindra brott och hantera eventuella konsekvenser av att utsättas.

Studier och diskussioner kring trygghet och otrygghet innefattar ”hela resan”, det vill säga på väg till/från hållplats eller station, medan man väntar på tåg, buss etc. och ombord. Kvinnor, unga vuxna, storstadsbor och barn känner sig mest otrygga. Anledningarna är framför allt brister i den fysiska miljön till exempel dålig belysning och skadegörelse, låg social kontroll, oönskade möten och brist på trafikinformation i realtid.

För mer information:

Charlotte Rosengren Edgren, Svensk Kollektivtrafik, 070 365 08 65

Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, 070 588 08 69

samt Stiftelsen Tryggare Sverige, www.tryggaresverige.org

Våra medlemsföretag erbjuder  lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Drygt 1,3 miljarder resor görs årligen med kollektivtrafiken.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.