Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 23 träffar

Män reser mer kollektivt

Män reser mer kollektivt

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2013 10:00 CET

Resultaten för den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern visar att kollektivtrafikens andel av mäns totala resande ökat med nästan två procentenheter jämfört med förra året. Nöjdheten med senaste resan ligger kvar på en fortsatt hög nivå, 80 % är nöjda.

Charlotte Wäreborn Schultz utsedd till VD i X2AB

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2012 14:56 CET

X2ABs styrelse beslutade den 6 december att utse Charlotte Wäreborn Schultz som VD i bolaget från årsskiftet. Idag är Charlotte VD för Svensk Kollektivtrafik.

Äntligen en ordentlig satsning på infrastruktur

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2012 15:49 CEST

Svensk Kollektivtrafik välkomnar regeringens förslag om en ordentlig satsning på infrastruktur och menar att de föreslagna satsningarna på drift och underhåll av järnvägen är helt nödvändigt för kollektivtrafikresenärerna.

Ros och ris från Svensk Kollektivtrafik på Trafikverkets kapacitetsutredning

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2012 15:07 CEST

Svensk Kollektivtrafik anser att Trafikverkets kapacitetsutredning utgör en bra grund för regeringens kommande förslag om åtgärder i det kortsiktiga perspektivet och att dessa stärker kollektivtrafikens konkurrenskraft. Däremot finns det brister när det gäller prognoserna och behovet av investeringar som skapar förutsättningar för kollektivtrafiken i det mer långsiktiga perspektivet.

Dokument Visa alla 8 träffar

Program Almedalen

Program Almedalen

Dokument   •   2012-06-28 19:04 CEST

Svensk Kollektivtrafik deltar uner veckan i Miljöpartiets debatt om vad som hänt efter nya kollektivtrafiklagen och vid ett seminarium där Stiftelsen Tryggare Sverige presenterar en ny rapport om trygghet i kollektivtrafiken. Tisdag 3 juli arrangerar vi tillsammans med övriga organisationer inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik ett seminarium om framtidens kollektivtrafik.

Remissvar Trafikverkets Kapacitetsutredning
Årsrapport Kollektivtrafikbarometern 2011

Årsrapport Kollektivtrafikbarometern 2011

Dokument   •   2012-02-09 10:00 CET

Utförlig rapport med analyser och sammanfattningar av resultat för 2011.

Bilaga Kollektivtrafikbarometern 2011

Bilaga Kollektivtrafikbarometern 2011

Dokument   •   2012-02-09 10:00 CET

Sammanställning av riksgenomsnittet Kollektivtrafikbarometern 2011.