Bildens betydelse i barnböckerna ökar

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 09:00 CEST

Under 2000-talet har utgivningen av barn- och ungdomsböcker fördubblats och bilderböckerna är den i särklass största kategorin. Förra året utkom inte mindre än 900 bilderböcker. Svenska barnboksinstitutet arrangerar ett seminarium på Bokmässan i Göteborg den 27 september som diskuterar vad den kraftiga uppgången beror på.

Kurs i att skriva barnbokskritik

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 13:00 CEST

I höst arrangerar Svenska barnboksinstitutet (Sbi) en kurs i att skriva barnbokskritik.

Samtidigt som utgivningen av barn- och ungdomslitteratur stadigt ökar minskar det kvalificerade samtalet om denna litteratur. Antalet recensioner av barn- och ungdomsböcker står inte i paritet med vad som ges ut och det finns få arenor där barnlitteraturens kvalitet diskuteras. Det är bakgrunden till att Sbi startar en utbildning i att skriva barnbokskritik.

Genom kursen vill Sbi stärka alla som arbetar med kritik av barn- och ungdomsböcker. Kursen vänder sig till de som redan är verksamma kritiker men också till de som skriver på bloggar och i andra forum t. ex bibliotekarier på folk- och skolbibliotek. Deltagarna kommer att få teoretisk kunskap om och praktisk träning i att recensera barn- och ungdomsböcker, med fokus både på bilderböcker och textbaserade böcker. 

Föreläsare och workshopsledare är bland andra Mats Berggren, författare, Ulla Rhedin, kritiker, och Mia Österlund, docent vid Åbo Akademi. Kursledare är Åsa Warnqvist, forskningsledare vid Svenska barnboksinstitutet.

Kursen ges i Stockholm den 22-23 november 2018. All information om kursen och hur man ansöker finns på
sbi.kb.se/barnbokskritikkurs.

Initiativet till kursen kommer från Svenska barnboksakademin.

Arrangeras av Svenska barnboksinstitutet med ekonomiskt stöd från Kulturrådet, Stockholms stad, Svenska barnboksakademin, Svenska Akademin och Sveriges författarförbund (barn- och ungdomslitterära sektionen, BULT).

Svenska barnboksinstitutet (Sbi) är ett nationellt centrum för barn- och ungdomslitteratur. Sbi bedriver och leder flera forskningsprojekt, arrangerar konferenser, workshops och program, ger ut en vetenskaplig skriftserie och en vetenskaplig tidskrift samt samarbetar med svenska och internationella institutioner.

Institutet har även ett specialbibliotek för att kunna serva forskare, studenter och andra målgrupper, med en stor barnbokssamling, en av världens största samlingar av teoretisk litteratur inom området, en stor klippsamling samt flera specialsamlingar och arkivmaterial.

Varje år genomförs Bokprovningen - en översikt med statistik och analyser av utgivningen.

Syftet med Sbi har sedan start varit att öka och främja kunskapen om barn- och ungdomslitteraturen och göra den till ett erkänt profilområde nationellt och internationellt.

I höst arrangerar Svenska barnboksinstitutet en kurs i att skriva barnbokskritik. Samtidigt som utgivningen av barnlitteratur ökar minskar det kvalificerade samtalet om den. Antalet recensioner av barnböcker står inte i paritet med vad som ges ut och det finns få arenor där kvalitet diskuteras. Förhoppningen är att kursen ska stärka alla de som ägnar sig åt kritik av barn- och ungdomsböcker.

Läs vidare »

Kulla-Gullapriset till Frida Nilsson

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 13:00 CEST

Styrelsen för Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms Författarfond har beslutat tilldela författaren Frida Nilsson Kulla-Gullapriset år 2018. Prissumman är 85 000 kronor.

Manga och översättningar i fokus när Svenska barnboksinstitutet arrangerar Seriedagen den 3 maj

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 11:12 CEST

Den 3 maj arrangerar Svenska barnboksinstitutet Seriedagen. Fokus är översättningar av Disney-serier och franskbelgiska serier som Tintin. Ett annat fokus är manga. Bland annat diskuteras mangaboomens uppgång och fall i Sverige. Men har mangaboomen verkligen dött ut? Finns det fortfarande ett intresse för manga i Sverige?

Programmet klart till Ulf Stark-dagen den 24 april

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2018 11:00 CEST

Ulf Stark är ett av de största namnen inom svensk barn- och ungdomsboksutgivning det senaste halvseklet. Den 24 april arrangerar Svenska barnboksinstitutet i samarbete med flera förlag och organisationer en dag till minne av Ulf Stark. Medverkar gör bland andra Alma-pristagaren Meg Rosoff.

Bokprovning på Svenska barnboksinstitutet: Barnlitteraturen mer aktuell än någonsin!

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 09:00 CET

2 532 – så många barn- och ungdomsböcker gavs ut 2017, en ökning med 5 procent jämfört med år 2016. Sedan siffrorna började tas fram i början av 1990-talet har utgivningen ökat med 136 procent. Det visar Svenska barnboksinstitutets Bokprovning som presenteras idag kl. 13. Det mest framträdande temat i utgivningen 2017 är att medvetenheten om samtiden är extra tydlig.

År 2017 gavs det ut 2 532 titlar i Sverige, vilket är en ökning med hela 118 titlar (5 procent) i jämförelse med 2016. Utgivningen ökade för åttonde året i rad och återigen får vi skriva att den är rekordstor! Det bildbaserade står för den största ökningen och det var främst bilderböcker som ökade, med 15 procent (121 titlar). Både de svenska originalen och översättningarna blev fler men det svenska fortsätter att dominera och står nu för 56 procent av utgivningen.

Den stora ökningen av utgivningen under 2000-talet har gjort det allt svårare att ge en överblick över hur utgivningen ser ut, men den tydligaste tendensen 2017 är att en stor del av utgivningen har en stark koppling till aktuella samhälleliga idéer och problem. Ett övergripande tema för årets barn- och ungdomslitteratur kan därför sägas vara att den förhåller sig till och kommenterar samtiden på olika sätt. Normer kopplade till sexualitet och könsuttryck, nättrakasserier och sexuella övergrepp, politik och främlingsfientlighet, aktivism och veganism är motiv som återkommer i barn- och ungdomsböckerna. De speglar ett påtagligt och aktuellt samhällsengagemang, där syftet många gånger är att uppmuntra till ett inkluderande synsätt och att utmana majoritetsnormen. Upphovspersonerna kan därmed sägas ha en vilja att peka på och ifrågasätta sådant i samhället som de vill förändra.

I utgivningen syns även ett stort intresse för att skildra skogen och de ungas förhållande till den. Skogen har mer och mer blivit en plats där barn och unga är tillfälliga gäster. Den digitala utgivningen får en genomlysning, liksom debutanterna. Vi tar också ett bredare grepp om statistiken då hela dokumentationen fyller tjugofem år.

Svenska barnboksinstitutet har till uppgift att samla in alla barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige och har presenterat Bokprovningsdokumentationen, en genomgång av föregående års utgivning av barn- och ungdomsböcker, sedan 1993.

Kl. 13 idag presenteras Svenska barnboksinstitutets Bokprovning med genomgångar av årets utgivning, statistik och fördjupningar. Dokumentationen finns tillgänglig på www.sbi.kb.se/bokprovning.

Plats: Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Datum och tid: 21 mars, kl. 13-16.

Svenska barnboksinstitutet (Sbi) är ett nationellt forskningscentrum för barn- och ungdomslitteratur. Sbi samlar på alla barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige. I forskningsbiblioteket finns en omfattande samling av teoretisk litteratur. Sbi fungerar som kontaktorgan och medverkar i internationella sammanhang för att sprida information om svensk barn- och ungdomslitteratur. Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning och Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet är viktiga kanaler för att sprida forskning inom ämnesområdet. Varje år genomför Sbi Bokprovningen - en översikt med fördjupningar och statistik över den aktuella utgivningen.

2 532 – så många barn- och ungdomsböcker gavs ut 2017, en ökning med 5 procent jämfört med år 2016. Sedan siffrorna började tas fram i början av 1990-talet har utgivningen ökat med 136 procent. Det visar Svenska barnboksinstitutets Bokprovning som presenteras idag kl. 13. Det mest framträdande temat i utgivningen 2017 är att medvetenheten om samtiden är extra tydlig.

Läs vidare »

Bokprovningen 2018

Nyheter   •   Mar 19, 2018 09:00 CET

Den 21 mars släpps årets rapport med analyser och statistik över förra årets utgivning av barn- och ungdomsböcker. Programmet ges från kl. 13 på ABF-huset i Stockholm och innehåller föreläsningar om den digitala utgivningen, hur samtiden avspeglas i 2017 års utgivning, vad skogen har för betydelse och vilka som debuterat. Självklart presenterar vi som vanligt statistiken.

Tre frågor till Ann Steiner gästföreläsare vid årets Bokprovning

Blogginlägg   •   Mar 12, 2018 09:00 CET

Den 21 mars kl. 13 är det dags för Svenska barnboksinstitutets Bokprovning. Programmet bjuder på föreläsningar där olika perspektiv ges på barn- och ungdomsböcker utgivna 2017. Årets gästföreläsare är Ann Steiner, forskare i förlags- och bokmarknadskunskap vid Lunds universitet. Hon kommer att tala om den digitala utgivningen av barn- och ungdomslitteratur.

Programmet klart till Bokprovning 2018

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2018 13:00 CET

Nu är programmet för årets Bokprovning klart! 2017 års utgivning av barn- och ungdomsböcker presenteras genom fördjupningar i särskilda teman och statistik. I år tittar vi också bakåt på de 25 år som gått sedan Bokprovningens första dokumentation.

Årets gästföreläsare är Ann Steiner, forskare i förlags- och bokmarknadskunskap vid Lunds universitet. Hon kommer att tala om den digitala utgivningen av barn- och ungdomslitteratur 2017.

I övriga föreläsningar tittar vi på hur samtiden avspeglas i 2017 års utgivning, vi besöker de djupa skogarna och ser vad som döljer sig där, undersöker vad debutanterna egentligen skriver om samt tar ett större grepp om siffrorna och statistiken. Och så svarar vi förstås på den ständiga frågan: Har utgivningen fortsatt att öka?

Allt om Bokprovningen finns på www.sbi.kb.se/bokprovning. Programmet i Stockholm ges i år på ABF-huset den 21 mars kl. 13–16. Obligatorisk anmälan sker via den här länken. Fri entré.

Dokumentationen med statistik och analys över 2017 års utgivning släpps kl. 13.00 den 21 mars.

Arrangeras med stöd från Stockholms stad och i samarbete med ABF Stockholm.

Svenska barnboksinstitutet (Sbi) är ett nationellt centrum för barn- och ungdomslitteratur. Sbi samlar på alla barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige. I forskningsbiblioteket finns en omfattande samling av teoretisk litteratur. Sbi fungerar som kontaktorgan och medverkar i internationella sammanhang för att sprida information om svensk barn- och ungdomslitteratur. Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning och Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet är viktiga kanaler för att sprida forskning inom ämnesområdet. Varje år genomför Sbi Bokprovningen - en översikt med fördjupningar och statistik över den aktuella utgivningen.

Nu är programmet för årets Bokprovning klart! 2017 års utgivning av barn- och ungdomsböcker presenteras genom fördjupningar i särskilda teman och statistik. I år tittar vi också bakåt på de 25 år som gått sedan Bokprovningens första dokumentation. Programmet i Stockholm hålls i år på ABF-huset den 21 mars kl. 13-16.

Läs vidare »

En dag till minne av Ulf Stark

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2018 09:00 CET

Den 24 april arrangerar Svenska barnboksinstitutet en heldag till minne av författaren Ulf Stark. Alma-pristagaren Meg Rosoff är en av de som medverkar och programmet kommer att fokusera på Ulf Starks mångsidighet och belysas ur en rad olika perspektiv.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • kommunikatör
  • lifgllepemhjorsz.tauorrastwbendqssneonjc@sqrbigc.kiob.ifsejj
  • 08-54 54 20 51

Om Svenska barnboksinstitutet

Svenska barnboksinstitutet (Sbi) är ett nationellt centrum för barn- och ungdomslitteratur.

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.