Skip to main content

Forskarstipendiater utsedda!

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2016 09:00 CEST

Malin Alkestrand och B. J. Epstein

Två forskare har med medel från Astrid Lindgrens Stiftelse Solkatten tilldelats stipendier för utlandsvistelse respektive arbete i Svenska barnboksinstitutets samlingar.

Solkatten-stipendiet

Solkatten-stipendiet på 40 000 kr har tilldelats Malin Alkestrand, nydisputerad forskare från Lunds universitet och verksam som lektor vid Linnéuniversitetet. Alkestrand arbetar med ett postdoktoralt projekt om dystopier och fantasylitteratur för unga, och tilldelas stipendiet för en vistelse vid Faculty of Education vid University of Cambridge under våren 2017.

I beslutsgruppen ingick fil dr Maria Andersson, Stockholms universitet, docent Elina Druker, Stockholms universitet, docent Magnus Öhrn, Stockholms universitet, fil dr Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet, och Annika Lindgren, Solkatten.

Korttidsstipendium

Korttidsstipendiet på 10 000 kr har tilldelats B. J. Epstein, verksam som senior lecturer i litteratur vid University of East Anglia i Norwich, England. Epstein arbetar med två projekt som inkluderar svensk och engelsk barnlitteratur. Inriktningarna är hur HBT-personer skildras i olika kulturer respektive hur kvinnors kroppar skildras.

I beslutsgruppen ingick fil dr Maria Andersson, Stockholms universitet, docent Elina Druker, Stockholms universitet, docent Magnus Öhrn, Stockholms universitet och fil dr Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet.

Svenska barnboksinstitutet (Sbi) är ett nationellt centrum för barn- och ungdomslitteratur. Sbi samlar på alla barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige. I forskningsbiblioteket finns en omfattande samling av teoretisk litteratur. Sbi fungerar som kontaktorgan och medverkar i internationella sammanhang för att sprida information om svensk barn- och ungdomslitteratur. Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning och Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet är viktiga kanaler för att sprida forskning inom ämnesområdet. Varje år genomför Sbi Bokprovningen - en översikt med trender och statistik över den aktuella utgivningen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy