Skip to main content

Kvalitetsregister - en guldgruva eller integritetshot?

Evenemang

24
MAY
Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
  -

SKLs utredning om kvalitetsregister har väckt mycket intresse. Flera remissinstanser har uttryckt oro över att patienters integritet kan hotas av omfattande överföring av patientdata till forskning. Dessutom är förslaget att låta kommersiella intressen styra kvalitetsregister mycket kontroversiellt.

Vid tisdagssammankomsten ges en överblick över framväxten av kvalitetsregister. Etikfrågor och juridiska spörsmål belyses och problem med integritet exemplifieras. Mona Boström, som utsetts att realisera utredningens förslag, kommer att redovisa sin ståndpunkt. Vi hoppas på en livlig debatt!
Medverkande
Ulf Haglund om kvalitetsregistrens historia
Ingemar Engström om etik/ integritet
Linda Morfeldt om integritetshot
Patrik Sundström, jurist på SKL o tidigare på Datainspektionen om lagreglering av register o journal
Mona Boström om fortsättningen av utredningen om kvalitetsregister.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera