Skip to main content

Taggar

Tag / peter byass

Sverige, inflytelserik aktör inom post-2015 agendan ” Så många friska år som möjligt för alla”

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2013 15:43 CEST

2015 ska FN:s millenniemål vara uppfyllda och inom området global hälsa har Sverige en inflytelserik roll. Svenska Läkaresällskapet initierar därför konferensen ’ Global Health beyond 2015’ som samlar ledande experter för att diskutera världshälsofrågan utifrån tre teman; ojämlikhet, livsstils- och kroniska sjukdomar samt klimat.