Skip to main content

Det är på Medicinska riksstämman det händer! Medicinsk forskning och ny kunskap i angelägna debatter och föreläsningar på Waterfront i Stockholm 4-5 december

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 10:02 CEST

PRESSINBJUDAN: Ta del av nya medicinska kunskaper och erfarenheter vid angelägna debatter, symposier och föreläsningar! Den 4-5 december samlas läkare, forskare, verksamhetschefer, beslutsfattare, studenter, representanter för industrin och intresseorganisationer på Medicinska riksstämman - Sveriges största möte för läkares fortbildning över specialitetsgränserna. Mötet hålls på Waterfront Congress Centre i Stockholm.

-"Rykande färskt på Riksstämman är symposiet Ebola i Västafrika hur berör det oss? som kommer att ta upp riskerna med Ebola i Västafrika och Sverige och hur den svenska beredskapen för att hantera fall ser ut", säger Catarina Almqvist Malmros, ansvarig för Riksstämmans vetenskapliga program.

-"Ett annat ständigt återkommande aktuellt ämne är IT i vården. All vård beror idag på väl fungerande IT-system. Rätt utformat är IT ett bra stöd för både patienter och personal för att dokumentera, hitta information, kommunicera och  vidareutbilda sig: eLäkekonst - går det att förena empati med hightech? heter ett av symposierna om IT i vården. Riksstämman erbjuder ett brett program med fokus på vetenskap, utbildning och etik med stora möjligheter att ta del av nya uppdateringar och guidelines", avslutar Catarina Almqvist Malmros.

Medicinska riksstämman innehåller i år ett hundratal skräddarsydda programpunkter, symposier, debatter och föreläsningar. Flera av de debatter som startade vid förra årets riksstämma fortsätter i år. Hela programmet finns på www.riksstamman.se 

Klicka här för att ackreditera dig

UR PROGRAMMET:
- Styrningen av vården: Läkaresällskapet har under året debatterat frågan om en värdefull vård för att visa på att läkaryrket i första hand måste styras av läkaretiken, hälso- och sjukvårdslagen samt riksdagens prioriteringsplattform.
- Hur vidareutvecklar vi ronden för större integritet och delaktighet för patienten?
- Vilka andra krav och utmaningar på vården ställer sjuka barn, som lever och blir vuxna tack vare den tekniska utvecklingen
- Framtidens läkemedelsbehandling - en äldrefråga med stora utmaningar
- Antibiotikaanvändning och resistensutveckling - vart är vi på väg?
- Individualiserad prevention och screening av prostata- och bröstcancer 

För framtidens läkare räcker det inte med att ha kompetens inom ett specialitetsområde, dagens vård fordrar också kunskaper i teamarbete, patientsäkerhet, ledarskap, etik, kommunikation och IT. 

Den 4-5 december samlas läkare, forskare, verksamhetschefer, beslutsfattare, medicinstudenter samt representanter för industrin och intresseorganisationer på Waterfront Congress Centre i Stockholm för Medicinska riksstämman - Sveriges största fortbildning för läkare över specialitetsgränserna, som erbjuder nya medicinska kunskaper och erfarenheter, angelägna debatter och seminarier.

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 12 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränderna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; 2014 hålls den den 4-5 december i Stockholm. Mer information hittar du på www.sls.se eller www.riksstamman.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy