Skip to main content

God medicinsk forskning lönar sig - SLS delar ut priser

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 12:00 CET

GOD MEDICINSK FORSKNING LÖNAR SIG – SLS delar ut cirka en halv miljon kronor till medicinsk forskning  

Svenska Läkaresällskapet främjar god medicinsk forskning och särskilt framstående insatser. Förslag till prismottagare, medlemmar i Svenska Läkaresällskapet, lämnas in den 1 mars varje år. I år har följande priser delats ut:

BERZELIUSMEDALJEN
Priset delas ut vart tionde år till minne av Jacob Berzelius, en av Svenska Läkaresällskapets stiftare, för framstående forskning inom den medicinska kemins område.

Årets mottagare är Carl-Henrik Heldin, som är chef för Uppsalagrenen av Ludwiginstitutet för Cancerforskning. Han får priset för sin forskning om mekanismer vid signalöverföring av tillväxtfaktorer såväl både deras normala funktion samt deras roll i sjukdomar, speciellt cancer.

 

ALVARENGAS pris – 45 000 kronor, belönar inlämnade otryckta skrifter i ämnen inom det medicinska forskningsområdet. Prisfonden stiftades 1883 av Svenska Läkaresällskapets ledamot, professorn i Lissabon, medicine doktor Pedro Francesco da Costa Alvarenga. Priset delades ut första gången 1892.

I år belönas skriften TP53 mutations in low-risk myelodysplastic syndromes with del(5q) predict disease progression författad av Martin Jädersten, Eva Hellström-Lindberg, Leonie Saft, Anna Porwit, Anette Hedlund och Robert Hast. Samtliga från Stockholm.

 

ELLIS OCH IVAR JANZONS PRIS – 70 000 kronor, inom dermatologi och venereologi.

I år går priset till Professor Artur Schmidtchen, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet för hans framstående experimentella arbeten rörande sårläkningens-processen och betydelsen av antimikrobiella peptider i huden.

 

LENNMALMS PRIS – 50 000 kronor, belönar  yngre forskares arbeten det neurologiska, försäkringsmedicinska eller det syfilidologiska forskningsområdet. Priset delas i år på tre forskare:

Pernilla Stridh, Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet, för sina experimentella studier av neuroinflammatorisk sjukdom som liknar multipel skleros (MS) som har visat betydelsen av flera varianter av arvsanlag som samverkar. Särskilt intressant är hennes påvisande av sk epigenetisk reglering. Hon har påvisat effekter på sjukdom över generationer som beror på arvsmassereglering utan skillnader i gen sekvens. Fynden har stor betydelse för förståelsen och framtida behandling av MS.

samt

Anna Löfgren och Ulrik Lidwall, Sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet, som belönas för sina välskrivna avhandlingar under 2010 inom detta aktuella område.

                          

Oscar MEDINS PRIS – 25 000 kronor,  belöna värdefulla, ”av inländska ledamöter av Svenska Läkaresällskapet”, författade, arbeten i pediatrik.

I år belönas Professor Hugo Lagercrantz, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

för att han genom mångårig forskning väsentligt har vidgat vår kunskap om det nyfödda barnets hjärna och dess funktion, exemplifierat med det nyligen publicerade vetenskapliga arbetet ”Resting-state networks in the infant brain”.

 

REUTERSKIÖLDS PRIS – 40 000 kr,  belönar värdefulla av svenska medborgare författade arbeten i kirurgi

Årets pris tilldelas Professor Kent Lundholm, Avdelningen för kirurgi, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

för hans eleganta studier inom området cancermetabolism och nutrition som har resulterat i ny kunskap om mekanismer bakom kachexi och förbättrat behandlingen av cancerpatienter.

 

SCHLASBERGS PRIS – 20 000 kr,  inom dermatologi och venereologi.

Årets pris tilldelas Professor Carola Lidén, Institutionen för miljömedicin, Karolinska Institutet, tilldelas årets pris för hennes omfattande yrkesdermatologiska forskning och värdefulla insatser speciellt inom området nickelallergi

 

Mer information: Kontakta Malin Wåhlin, malin.wahlin@sls.se, 08-440 88 66, för mer information.

På bilden framifrån fr v: Hugo Lagercrantz, Kent Lundholm, Carola Lidén, Pernilla Stridh, Jan-Inge Henter, Jonas Hulthén (Läkartidningen) och Carl-Henrik Heldin.. Bakre raden fr v: Robert Hast, Eva Hellström-Lindberg, Artur Schmidtschen, Margareta Troein Töllborn, Kaj Blennow, Bengt Hofverberg, Anna Löfgren och Ulrik Lidwall. (Foto: Pelle Wichmann)

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en klokare vård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 16 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. Medicinska riksstämman har vi arrangerat varje år sedan 1943. Mer information hittar du på www.sls.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy